Dr. Csőzik László polgármester: Simó Károly képviselő úrnak az előterjesztése következik. A magam részéről támogatom a határozati javaslatot. Köszönjük képviselő úrnak, hogy megtette, hogy a Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéshez csatlakozzunk. Jó pár ilyennek vagyunk tagjai, meg jön egy MJVSZ-es hasonló javaslat januárban. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy csatlakozik az Európai Bizottság Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéshez. A Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a jelentkezést nyújtsa be és tájékoztassa rendszeresen a Közgyűlést a megvalósításról.

Határidő:        2022. január 31.

Felelős:          dr. Csőzik László – polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

292/2021. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

 

a Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéshez való csatlakozásról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy csatlakozik az Európai Bizottság Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéshez. A Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a jelentkezést nyújtsa be és tájékoztassa rendszeresen a Közgyűlést a megvalósításról.

 

Határidő:       2022. január 31.

Felelős:          dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen