Simó Károly képviselő: Tetlák Örs alpolgármester úr a legutóbbi Közgyűlés ülésén ígéretet tett, hogy eltűnnek az általa felfestett politikai reklámok. Ez mikor fog megtörténni, és lesz-e ennek következménye? Szűcs Gábor alpolgármestertől kérdezem, hogy a Tárnoki út vízelvezetése kapcsán van-e újdonság Diósddal és Törökbálinttal kapcsolatosan, mely érinti a Tárnoki utat és a Koronafürt utcán keresztül a Fürdő utcát is? Legutóbb is volt probléma a Tárnoki út 6. szám előtt, melynek megoldását ezúton is megköszönöm, de el kellene kezdeni a munka előkészítését, hogy a továbbiakban ez ne forduljon elő. A városban több helyen látni fekete színű zsákban zöldhulladékot kihelyezve, sokan nem tudják, hogy mit ír elő a rendelet. Értem, hogy valamiért úgy döntött a városvezetés és az ÉTH, hogy zöld zsákban szállítják csak el, ennek ellenére számos fekete zsák van az utcákon. Erre megoldás kellene az ünnepek előtt, nem tesz jót a városképnek. A Katalin utcáról többször jeleztem, hogy az Alsó és Felső utca között nagyon forgalmas. Volt ott korábban egy beszakadás, amit akkor javított az ÉKFI, azonban jelenleg is zajlik ott egy építkezés és gyakorlatilag kilóg az utcára. Úgy tűnik, mintha a szabályokat betartató Polgármesteri Hivatal illetékes szervei nem járnának arra. Kérem, hogy azért figyeljenek arra, hogy balesetveszélyes helyzet ne álljon elő. Gyakorlatilag kimondható, hogy a Katalin utcát a beruházás nem kíméli, tehát komoly süllyedések vannak, az építkezés befejezésével remélem, hogy előírja majd a közútkezelő, hogy az utcát helyre kell állítani teljes hosszában, hogy mind gyalogosan, mind gépjárművel járható legyen. Az AVL-el kapcsolatos kábelfektetés hosszú szakaszon volt felbontva, a Budai úton most dolgoznak. Írásban is kértem intézkedést az egyházközösség megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy a Karolina utcában még az ünnepek előtt rendezzék a területet. Nyilván a Karolina utcát a Felső és az Ercsi út között is rendbe kellene tenni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tetlák Örs alpolgármester urat én is kérem, hogy távolítsa el a felfestést. A televíziónézők kedvéért elmondom, hogy Tetlák Örs elmondta, hogy próbálta, azonban tévedésből nem lemosható festékkel került felfestésre akaratukon kívül. Megpróbálja más anyaggal lemosni. A diósdi polgármester úrnál tegnapi napon jártam, úgy néz ki jövőre több közös projektünk lesz. A Bazsarózsa, Bajuszfű utca közös szakaszok aszfaltozása, az Árvalányhaj utca vonatkozásában is kértem, hogy vágjunk neki a felszíni vízelvezetés rendezésével együtt mégpedig úgy, hogy közösen megterveztetjük, és akkor az Érdre lezúduló , Diósdról és  Törökbálintról érkező vizek eljönnek egészen az Árvalányhaj utcából nyíló mellékutcába majd magánházakon keresztül megy és jön ki a Tárnoki útra, és akkor ott bele tudnánk vezetni a Fürdő utcának a csapadékvíz elvezető rendszerébe. Másik felvetésemmel reggel kerestem meg Lanku Ildikót, hogy távlatilag nyilatkozzanak arról, hogy a Keserűfű utcai ÉTV állomáson elképzelhető-e műszakilag kisebb záportározó kialakítása. Abban állapodtunk meg, hogy a határos utcákat felszíni vízelvezetés és aszfaltozás szempontjából is fejleszteni szeretnénk. Tudni kell azonban, hogy a Diósdi részen lesz egy nagy ingatlanfejlesztés, ehhez kapcsolódóan a magánberuházót is szeretnénk bevonni a közutak aszfaltozásába. A fekete zsákok esetében annak a pártján vagyok és úgy is járok el, hogy a város legyen tiszta, ezért számtalan esetben kértem az ÉKFI-t és az ÉTH-t, hogy menjenek végig a városon és szedjék össze a hulladékot akkor is, ha nem jogkövetőek az állampolgárok. Tudni kell, hogy egy ilyen horderejű változtatás a zöldhulladék elszállításban, melyet végrehajtottunk, tehát a havi szállításra való áttérés, a kontingensek meghatározása, az egésznek a szabályozása időt kíván, sokan nem ismerik a rendet, rendesen kell kommunikálni. Természetesen vannak tudatosan nem jogkövető polgárok. Abban az esetben, amikor azt tapasztalják, hogy direkt nem tartják be a szabályokat, beindul a közigazgatás gépezete. Sok eseten az ÉTH panaszkodik, hiszen megfigyelték, hogy az utolsó szállítást követően szinte azonnal kikerültek a fekete zsákok, tehát gyakran a lakosok is mintha tudatosan szegnék meg a szabályokat. Még egyszer hangsúlyozom, annak a pártján vagyok, hogy a város főleg az ünnepekre legyen tiszta, szedjék össze a zsákokat. Az Alsó és Felső, illetve az Alsóvölgyi és a Felsővölgyi utca mindig kirívó ebből a szempontból, ahol az utca szélesség ezt eredményezi. A Katalin utcánál a beszakadást magam is tapasztaltam, utánanéznek, hogy lehet orvosolni az esetet. A templommal kapcsolatban köszönöm a jelzést, szeretném, ha az ünnepekre méltó módon nézhetne ki a környék, megkérem, hogy nézzenek utána, hogy legalább azt a 100-150 métert tudják-e térkövezni, hogy a misékre tudja fogadni a templom a gyülekezet tagjait.

 

Csornainé Rományi Judit képviselő: Hónapok óta nincs terjesztése az Érdi Újságnak, jó lenne, ha lépnének a külsős terjesztő cég felé, hogy találjanak megoldást, hogy valamennyi postaládába időben eljusson az Érdi Újság.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szólni fogunk, örök probléma, szinte lehetetlen elérni a 100%-os terjesztési rátát. Egyébként a Médiaworks az együttműködési partnerünk, Mészáros Lőrinc cége, aki közbeszerzéssel nyerte el a megbízást. Feltehetően a cég is abban a helyzetben van, hogy Érd nagyon nehéz terep, úgy néz ki, hogy a terjesztők a nehéz területen feladják. A harc szakadatlan, korábban is így volt, folyamatosan nógatják őket, hogy növeljék a munkafegyelmet, egyébként 70-80 %-os a kihordási arány, mely elfogadhatatlan, mert nem eszerint fizetünk.

 

Antunovits Antal képviselő: Ófaluban az ipari területen megnyitották a körforgalom felőli utat, mely által rengeteg szemét kerül lerakásra, újra vannak kihelyezett hűtőszekrények. Nem lenne olcsóbb a hidat megcsinálni, mint ezt a sok szemetet onnan elhordani? A területen hátrébb hatalmas szeméthalom halmozódott fel. Ófaluban látható, hogy a zöld zsákok nincsenek elszállítva, kérem a közreműködést. Az Alsó utcából a fekete zsákokat elvitték, azonban két hónappal ezelőtti hozzászólásomban is elmondtam, hogy november 3-a után, tehát az utolsó szállítás után is volt még lehulló levél, kérem, hogy karácsonyra a zöldhulladékot szállítsák el. A Kerülő utcában az MVP programból megvásárolt és lebontott ingatlanok esetében hatalmas sitthalom maradt. Az ÉKFI-től kaptam levelet, hogy a továbbiakban nincs pénzük ennek elszállítására, a Gazdasági Bizottság ülésén is elmondtam, hogy az épületeket bár 4 millió forintért megvásárolják, de 3-4 millió forint a lebontás után maradó szemét elszállítása. Katasztrofális állapotban van a helyszín. A Kerülő úton lévő illegális szemétlerakat elszállítását megköszönöm. Az elmúlt ülésen feltett kérdéseimre megkaptam a választ. A Kerék utcában megdőlt villanyoszlop veszélyezteti a Molnár utcában az alatta lakókat. Október 13-án adtam le a megdőlt villanyoszlopra való jelzését, melyre Schlankó Beáta jelezte, hogy át fogják adni az ELMŰ-nek, tehát időben leadtam a panaszt, igaz nem történt intézkedés. A pincénél kitermelt földet a Kápolna utcán terítették le mintegy 100 méter hosszúságban. Aki a pincét most építi, fizetett bérleti díjat az önkormányzatnak, vagy csak leterítette ezt az anyagot? Két hónapja, amikor feltettem a kérdést, hogy miért áll a pince építése, azt a választ kaptam, hogy külföldről jön az anyag. A múltkori kérdését ismét feltenném, hogy hogy létezik, hogy 5 hónapig nem tudták az alapot megcsinálni rendesen? Volt aki ezt a munkát felügyelte? Az alapozás körülbelül 50-60 centiméterrel el volt csúszva, a többletalapozás mennyivel fog többe kerülni az önkormányzatnak? Akik most építik a pincét, lehet látni, hogy rendelkeznek tudással. Ki az új kivitelező vagy alvállalkozó? A múltkori Közgyűlésen polgármester úr ígéretet tett a Gereblye utca és a Nyereg köz helyreállítására. Egyszerűen nem lehet ott közlekedni. Az ÉKFI-től megkaptam a levelet, melyben azt írták, hogy amennyiben lesz kapacitás, megcsinálják. A Kerék, Járom és Mély utcát érintette legfőképpen a leeső kis hó, kértem az ÉKFI-t, hogy a síkosság-mentesítést végezzék el, megint megkaptam a választ, hogy a közgyűlési határozat értelmében a mellékutcákban nem lehet sózni. Kérem polgármester úr segítségét, hogy azokon a helyeken, ahol ez probléma, igenis tegyenek le sózó homokot. A gazdatiszti ház esetében rosszul mondtam, hogy a Kápolna utcára hordták ki a sittet, viszont közben azt az információt kaptam, hogy a lebontott gazdatiszti háztól lebontott betongerendát és téglákat az AVL-hez, az M6 mellé hordták ki. Vagy ki hordta oda azt a törmeléket, melyet utána gépi munkával, földdel letakartak? Látható, hogy a városban épült több aszfaltozott utca, ahogy a Martinovics és Vöcsök utca. Kérdésem, hogy a Dózsa György, Júlia és Járom utcába mikor kezdenek bele? Nekünk is van egy újságunk, kérem polgármester úr hozzájárulását, hogy a Polgármesteri Hivatalban és Polgárok Házában az Érdi Híreket le tudják tenni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Bara patak feletti híd és szemétlerakás esetében utánanézek a jelenlegi helyzetnek. A zöld zsákokat Ófaluban összegyűjtötték, utána megint kirakták, tehát akkor újra kell az ünnepek előtt gyűjteni. Lesz „karácsonyfa járat”, mely alkalmat kínál arra, hogy a megmaradt zöldhulladékot akkor helyezzék ki. November közepén 50 ember elindult 12 autóval, 70 tonna általában a szokásos mennyiség, aznap 210 tonnát sikerült gyűjteni. Minden alkalmat meg kell ragadni, hogy a komposztálás fontosságára felhívjuk a lakók figyelmét. Nagyon nagyarányú a fekete zsákok kihelyezése, mely sokba kerül a városnak, nagy jelentősége lenne a szemléletformálásnak, ebben kérem a képviselők segítségét. 30 zsák ingyenes lesz egy évben, utána ezen felül a szolgáltatás díját kell kifizetni. A Gereblye közzel kapcsolatban rögtön kértem, hogy csinálják meg az utcát, mert ez prioritás. Ezzel együtt azt a részt térkövezni kellene, az lenne méltó a Szent Mihály templomhoz. A présházzal kapcsolatban Zsirkai Lászlót kérem, hogy írjuk meg közösen a pontos választ. Egy cég van, a közbeszerzésen nyertes, sok probléma merült fel, mint például régészeti feltárás, valamint a tervek sem voltak jók, de erre írásban nyújtunk választ. Síkosság-mentesítés ügyében egyeztetni fogok az ÉKFI-vel, mert valóban nem lehet sózni a mellékutcákban. A gazdatiszti háztól elszállított gerendák esetében – az elhangzottak szerint az bűncselekmény - pont ott voltam, amikor rakták fel a platókra, utána fogok járni, hogy mi történt. Amennyiben az úgy van, ahogy elhangzott, a szankcionálás és a feljelentés is meg fog történni. Nehezíti a dolgot, hogy ez egy pályázat volt, az ITM pályázatán nyertek, tehát nem mindegy, hogy számolnak el. Ezeket megfelelő legális depo helyekre kell vinni, ha nem így történt, akkor eljárunk. Az aszfaltozások folytatása jövőre lesz. Az, hogy milyen mértékben és terjedelemben, csak attól függ, hogy mennyi pénz lesz erre. Szeretném, ha minél inkább folytatódna az aszfaltozás. Csak azzal a jelenlegi műszaki technológiával tudjuk nagy terjedelemmel megcsinálni, ahogy most van. A Járom utcát megígérni nem tudom, mert a felszíni vízelvezetést is meg kell oldani, az pedig nagyobb terjedelmű. Azt, hogy mikor és hogy tudjuk megcsinálni, január és március között derülhet ki, amikor tudunk számolni a pénzügyi pozíciókkal, például függ attól, hogy a HIPA 1%-os felezés miatt kiesik legalább 1 milliárd forint, hogy ezt a kormány kipótolja-e és milyen mértékben, az még kérdés, illetve, hogy kapunk-e működési támogatást.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Választókerületemben a Fraknói utca több különböző tulajdoni viszonyt tartalmaz, azonban ez az egyetlen útszakasz, mely átvezet a Fundoklia völgy túloldalára. A Visegrádi, Zólyomi és Csúcs utcában a tulajdoni rendezés hol tart?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem tudom, jelenleg a kiadott feladat hol tart. Azzal bíztam meg a Hivatalt, hogy az utca kiszabályozását valósítsák meg, a tulajdon viszonyokat rendezzék. Legalább 9 helyrajzi számból áll az utca, mely azonban nem valódi utca. Abból talán 7 van magántulajdonban, 1 állami és 1 önkormányzati tulajdonban. A jelenlegi közbeszerzési keretben szerepel a Fraknói utca. Időközben az is felmerült bennem, hogy a Top Plusz Program belterületi úthálózat javításába mi lenne, ha betennénk a Fraknói utcát a Vereckei és a Kolozsvári vagy a Kőszegi utcával együtt. Akkor lenne egy összefüggő tervezett útépítés EU-s forrásból. Ez azonban időben jelentősen eltolódna, így inkább a 2023-as évben valósulhatna meg, de ezt még megbeszéljük, mert ez döntés kérdése, hogy szeretnénk-e egy tervezett utat járdával, közvilágítással, felszíni vízelvezetéssel, vagy most az a cél, hogy kapjon gyorsan egy útburkolatot?

 

dr. Bács István képviselő: Az előző Közgyűlésen kérdéseket tettem fel a Szent István híddal kapcsolatban, melyre köszönöm a kielégítő választ. Pár évvel ezelőtt megépítettük a Deák Ferenc utcát, a lakóknak murvás autóbejárók lettek kialakítva. Van egy úr, aki saját magának megépítette a járdát. Sajnos azóta tragédia következtében mindkét lábát elveszítette, a gépkocsi bejárót már nem tudja használni arra, hogy kijöjjön az utcára, nem tudja lebetonozni, sajnos a járdaszakasz is annyival keskenyebb, hogy nem tud rajta közlekedni kerekesszékkel egyik kapujától a másikig. Átküldöm az úr adatait, kérem, hogy vegyék fel vele a kapcsolatot, és próbálják megoldani annak a néhány m2-es résznek a betonozását, hogy el tudja hagyni a saját telkét. Minden képviselőtársamnak, a televízió nézőknek és valamennyi érdinek boldog karácsonyi ünnepeket és boldog, békés ünnepeket kívánok!

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hasonló jókat kívánok képviselő úrnak és családjának is. Kérem szépen minél hamarabb majd az úr elérhetőségét megküldeni. Volt egy hasonló jellegű panaszos a Cinke utcai részénél, ahol a vízelvezetés okoz gondot, és valóban a Deák Ferenc utcát is kellene aszfaltozni.

 

Tetlák Örs alpolgármester: A 15 zsákot, melyet ígértem képviselőtársaimnak, ebéd után fel tudják venni a főportán. Antunovits Antal képviselőtársam amit mondott az Érdi Hírekkel kapcsolatban, volt ebből korábban némi polemizálás városszerte, hogy mi ez a sajtótermék, de örülök, hogy mégis a nevükre vették. Úgy gondolom, hogy ezt a 15 millió forintot az Összefogás Egyesület egyébként ennek a fantasztikus kiadványnak a kiadására és terjesztésére kapta, ami állami pénz, tehát a civil szervezetek számára. Ha ezt összevetjük az Érdi Hírek tartalmával és minőségével, az én olvasatomban erős kételyeket vet fel ennek a 15 millió forintnak a hasznosítása, hogy ez mennyire civil és nem pártérdekeket szolgáló felhasználás. Köszönöm, ebben a formában, hogy nem kell tovább gondolkozni, hogy ez kinek az újsága, ha ezt lehet egyáltalán újságnak nevezni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Valóban, kevés igaz szó van abban az újságban, nevezzük eufemisztikusan újságnak. Legalább ha a cikkírók aláírnák a nevüket, normálisabban lehetne hozzáállni, de így én is csak a felháborodás hangján tudok szólni arról a sajtótermékről. Antunovits Antalnak és Gregus Lászlónak címezve a lakótelepen nagy probléma a zöld zsák, melyet minden panellakás kap. Legutóbb az ÉKFI-t ki kellett küldeni, mert körülbelül 50-60 fekete zsák kerül kihelyezésre. Mi történt a kiadott zöld zsákokkal? Kérem, hogy járjanak együtt utána, mert úgy tudom a társasházi képviselők elvitték a meghatározott zöld zsákokat, akkor miért nem azt használják? Úgy gondolom, ide a termelődött zöldhulladékhoz képest a sok a kiosztott zsákok száma.

 

Lengyel Péter képviselő: A 2022. évre elhangzott, hogy 30 zsák áll majd a lakosság rendelkezésére, amennyiben ez az év során nem elegendő, vásárolható még. A naptárral kapcsolatban azt mindenképpen javaslom, hogy a 2022. évi járatok oly módon kerüljenek átalakításra, hogy talán indokolt lenne 1-2 nyári szállítást kihagyni és év végén hosszabbítani. Hozzáteszem, hogy a zöld zsákok számának kitételére nincs korlátozás, a 3 köteg gally van meghatározva.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tehát zöld zsákban mennyiségi korlátozás nélkül elviszi az ÉTH, évi 30 zsák lesz biztosítva. Hozzá fogunk nyúlni a rendszerhez, mert az ősfás, nagy telkeken és a széles utcák esetében szükség lesz, hogy több zsákot adjanak a lakóknak, a lakótelepen pedig nem indokolt ez a nagy szám. Az is ésszerű és logikus, hogy tavasszal és lombhullatásnál legyen sűrűbb időpont, ezekhez fogunk idomulni a szállításnál. Valóban lehet, hogy a nyári időszakban célszerű spórolni. Egyébként 100 %-ban komposztként hasznosult a zöldhulladék a Zöldhatár Kft. területén. Megköszönöm a részvételt, mindenkinek áldott, békés szeretetteljes karácsonyt kívánok. Vasárnap délután 18 órakor a kocsiszínben gyertyagyújtás lesz, melyet követően a Bolyki Brothers karácsonyi gospel koncertet ad, melyre szeretettel meghívok mindenkit. Bezárom a Közgyűlés nyilvános ülését, melyet zárt ülés keretében folytatunk.

 

 

 

A Közgyűlés ülése 11:52 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 Dr. Csupor Endre                                                                            Dr. Csőzik László

           aljegyző                                                                                       polgármester