dr. Csőzik László polgármester: Szorosan az előző napirendhez kapcsolódik, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton olyan anyaggal indulunk, ami kísérő beruházása az előző döntésnek, tehát, a Tárnoki, Lőcsei út és Bor utca, a Csaba és Ürmös út közötti szakaszán legyen végig egyoldali járda. A ma reggel benyújtott módosító indítványom szerint ennek a szakasznak a teljes hosszában megvalósulhatna a járdaberuházás, amennyiben ezen a pályázaton nyerünk. Hozzáteszem, eddig még nem nyertünk. Megpróbálunk mindig olyan célokat kitalálni, hogy hátha mégis megesik rajtunk a Kormány szíve, de valahogy ez eddig nem történt meg, pedig kifejezetten jó pályázataink voltak.


Simó Károly képviselő: Hadd dicsérjem meg a rugalmasságot. A Pénzügyi Bizottságon javasoltuk, hogy az 50 millió forintos keret legyen kihasználva, ne csak 32 millió forintra pályázzunk. Úgy látom, hogy ez meghallgatásra talált. Ki kell használni maximálisan mindent. Polgármester úr figyelmébe ajánlanám, hogy korábban Lengyel Péter képviselőtársammal együtt javasoltuk a Fehérvári úti járdát is, az is jó cél lett volna, de a Tárnoki út is természetesen támogatandó, úgyhogy mind a két indítványt támogatjuk.

 

dr. Csőzik László polgármester: Azt hiszem, hogy ez nagyon logikus megoldás, hiszen egyszerre épülhet meg ez a szakasz és ott van az óvoda is. Az út már régóta megérett a változtatásra. Az, hogy volt egy eredeti verzió, ami kisebb összegre szólt, az semmi más célt nem szolgált, mint hogy biztosan nyerjünk. Azt próbáljuk meg folyamatosan kutatni, hogy mi az oka annak, hogy ezen a pályázati kiíráson 2019 óta nem sikerül eredményt elérnünk. Legutóbb olyan anyagot adtunk be, ami abszolút Kormány kompatibilis, mely pont Simó Károly körzetéből, az iskola melletti utaknak a rendbetételéről szólt felszíni vízelvezetéssel és járdával, irtózatosan magas önrészt vállalva, MVP programra, az ott lévő iskola, katolikus fenntartóra tekintettel és mégsem nyert a város. Most azt vizsgáltattam meg a pályázati csoporttal, hogy a nyertesek között milyen a célzott pályázati intenzitás, amit megszavaznak, és az jött ki, hogy döntően azok nyernek, akik nem használják ki maximálisan ezt a támogatási keretet, innen volt ez a megfontolás. Lényegében, mivel ez a kérdés számomra is dilemmát okozott, nagyon könnyen elfogadtam a Pénzügyi Bizottságnak a javaslatát. Gyakorlatilag az ÉKFI és a Városfejlesztési Iroda, valamint a Pályázati Csoport segítségével sikerült ezt módosítani. Remélem, hogy eredményre vezet, és mivel párhuzamos valóságok nem léteznek, soha nem fog kiderülni, ha nem nyerünk, akkor esetleg a kisebb összeggel sikerült volna-e nyerni.


Csépán István képviselő: A Közgyűlést szeretném tájékoztatni, hogy január 24-én a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és a Bizottság megszavazta. Továbbá hoztunk egy állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy amennyiben nyerünk a pályázaton, az önkormányzat vizsgálja meg, hogy a két projekt illeszkedjen egymáshoz, hogy a járdaépítés és az útfelújítás szinkronban legyen.

 

dr. Csőzik László polgármester:  Ez teljesen logikus, figyelni fog rá mindenki, aki részt vesz ennek a megvalósításában, amennyiben nyer a pályázat.


Tetlák Örs alpolgármester: A választókörzet képviselőjeként üdvözlöm ezt a két napirendi pontot, örülök, hogy a Tárnok út, ami régi adóssága a városnak, talán rendezésre kerül. Például az óvoda előtti gyalogátkelőhely létesítésének feltétele, hogy járda legyen mind a két oldalon. A Fehérvári úti javaslathoz kapcsolódóan, ez is egy olyan pályázat volt, aminek három célterület volt kijelölve és legnagyobb sajnálatunkra, volt egy pályázóra vonatkozó pályázati keret, amit egyébként maximálisan kihasználtunk, és például számos olyan fejlesztésre nem tudtunk ebben a körben pályázni, ami szintén fontos lenne a város számára, de bármikor a jövőben hasonló pályázat kerül kiírásra, akkor legalább ilyen minőségű anyagokkal fogunk indulni.

 

dr. Csőzik László polgármester:  Módosító javaslatomat befogadom és az egészet egyben bocsátom szavazásra.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra a c) alcélnak megfelelően „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Tárnoki út járda javítása, felújítása” tárgyában pályázatot nyújt be.

A pályázat benyújtásához szükséges önerő és saját erő összesen: 32 890 925 forint, ennek fedezetéhez szükséges előirányzat az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetében került tervezésre.

A felújításra vonatkozóan az alábbiak szerint alakul a tervezett beruházás költsége:

Fejlesztési alcél / költségek

Igényelt támogatás összege (65 %)

 Kötelező önerő összege (35%), Saját erő

Saját erő (a támogatás és a kötelező önerő feletti rész) bruttó

Beruházás összköltsége

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

50 millió forint

29 011 824 forint

3 879 101 forint

82 890 925 forint

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

7/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt

pályázat benyújtásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra a c) alcélnak megfelelően „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Tárnoki út járda javítása, felújítása” tárgyában pályázatot nyújt be.

 

A pályázat benyújtásához szükséges önerő és saját erő összesen: 32 890 925 forint, ennek fedezetéhez szükséges előirányzat az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetében került tervezésre.

 

A felújításra vonatkozóan az alábbiak szerint alakul a tervezett beruházás költsége:

 

Fejlesztési alcél / költségek

Igényelt támogatás összege (65 %)

 Kötelező önerő összege (35%), Saját erő

Saját erő (a támogatás és a kötelező önerő feletti rész) bruttó

Beruházás összköltsége

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

50 millió forint

29 011 824 forint

3 879 101 forint

82 890 925 forint

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen