dr. Csőzik László polgármester: A Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére vonatkozik a javaslat, tehát 2022. december 27-30. között zárva tartana a Polgármesteri Hivatal.


Lengyel Péter képviselő: Nyári igazgatási szünet nem lesz, vagy nem most kívánunk erről dönteni?

 

dr. Csőzik László polgármester: Nem lesz.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatal zárva tart.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester „

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, 1ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

10/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatal zárva tart.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem