Tetlák Örs alpolgármester: A szülők kedvéért hangozzon el itt is, hogy a bölcsőde vezetője dolgozta ki a zárva tartási rendet, röviden összefoglalva: az Edit utcai intézmény az júliusban lesz zárva, az Aradi utcai pedig augusztusban.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pöttöm Sziget Bölcsőde – Érd, Aradi u. 7/A.    2022. augusztus 1-től - 2022. augusztus 26-ig

Apró Falva Bölcsőde – Érd, Edit u. 2.               2022. július 4-től – 2022. július 29-ig

zárva tart.

Határidő:        a határozat továbbítására - január 31.

Felelős:          dr. Csőzik László – polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

12/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Pöttöm Sziget Bölcsőde – Érd, Aradi u. 7/A.    2022. augusztus 1-től - 2022. augusztus 26-ig

Apró Falva Bölcsőde – Érd, Edit u. 2.               2022. július 4-től – 2022. július 29-ig

 

zárva tart.

 

Határidő:        a határozat továbbítására - január 31.

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen