dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2021/2022-es nevelési évre az önkormányzat által fenntartott óvodákban a nyári zárás rendjét a határozat melléklete szerint határozza meg.

Határidő: döntés továbbítására – 2022. február 10.

Felelős: dr. Csőzik László – polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

15/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az óvodák 2022. évi nyári zárásának meghatározásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2021/2022-es nevelési évre az önkormányzat által fenntartott óvodákban a nyári zárás rendjét a határozat melléklete szerint határozza meg.

 

Határidő: döntés továbbítására – 2022. február 10.

Felelős: dr. Csőzik László - polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

A határozati javaslat melléklete, annak formátuma miatt ( xlsx) a jegyzőkönyv melléklete.