Dr. Csőzik László polgármester: A módosítás lényege az, hogy az illetményalapot, ami alfája és omegája egy köztisztviselő illetményének, hosszú évek után újra nagy mértékben tudjuk emelni, ez döntően saját forrásból történik. Egy régi adósságot kompenzálunk vele. Az önkormányzati igazgatási szféra rendkívüli módon alulfinanszírozott, alacsonyak a bérek. Akárki akármit mond, sajnos az van, hogy ma – és ez igaz nagyon sok önkormányzatra, az önkormányzatok majdnem mindegyikére, hogy nem a nyugat-európai nívónak illetve nem a piaci szférának megfelelő bérezést kapnak az itteni köztisztviselők. Ez sokszor elvándorlást is eredményez. Az ember szeretné kifejezni a megbecsülését, ám nem tudja. Ez a javaslat egy lépés abba az irányba, hogy rendezzük a Városháza dolgozóinak bérét. Úgy gondolom, hogy ez még mindig nem elegendő természetesen, csak egy jó közepes lépés ahhoz, hogy ezt a különbséget, ami az egyes ágazatok között megfigyelhető, le tudjuk szorítani. 56.000 Ft-ra emelkedik 46.500 Ft-ról az illetményalap és ezenkívül a szorzók alapján az eltérítések 20 és 30 %-os rendben kerülnének megállapításra. Azért választottuk ezt a módszert, mert nagyon sok helyen, főleg az alapvető igazgatási területeken hasonló, azonos munkakört látnak el és azonos típusú munkát végeznek középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégák, hasonlóan jó minőségben. Nem akartuk, hogy az olló nagyon szétnyíljon, a különbség így is megvan, nem akartuk, hogy túl magas legyen. Leginkább azokat szerettük volna helyzetbe hozni, akiknek az illetménye szégyenletesen alacsony volt az elmúlt években. Természetesen valamennyi munkatársnak emelkedni tud a bére. Az pedig, hogy a rengeteg apróbb-cseprőbb igazságtalan helyzetet, ami ezzel az univerzális modellel előállna, hogy tudjuk megszüntetni vagy kezelni, arra nézve szerencsére a személyi eltérítések megfelelő módszert nyújtanak. Ezeket az irodavezetők fogják a munkatársaik esetében a Pénzügyi Irodával levezényelni. Bízom benne, hogy az összkép az lesz, hogy mindenkinek arányosan – mondhatnám igazságosan - sosem lehet tökéletes állapotot elérni, de mondjuk megelégedésre tud nőni idén az illetménye.

 

Simó Károly képviselő: Úgy látom az előző napirendhez kapcsolódóan, hogy beindult a választási kampány. Polgármester úr nem adta meg a szót, hogy cáfolhassam, viszont kicsit kapcsolódik ehhez a napirendi ponthoz is a költségvetési helyzet, hisz két mondatában egymást cáfolta. Egyrészt azt mondta, hogy alulfinanszírozott az önkormányzat, másrészt azt mondta, hogy saját forrásból történik a plusz fedezet. Egyik sem igaz. Ahogyan az előző napirendnél is említettem, igen jelentős és nagyon komoly kormányzati támogatásnövelés történt. Nem igaz az, hogy saját forrásból van, hiszen konkrétan a fedezet egy része, nevesítve Érd esetében is kormányhatározatban szerepel. Örvendetes tény és támogatjuk azt, hogy növekedik az illetményalap, azt gondolom, hogy ez így rendben van. Egyébként a Pénzügyi Bizottságon elhangzott az is, hogy a tervezése ennek a pluszforrásnak azért lehetséges, mert az idei évre már várhatóan tovább növekednek a kormányzati működési támogatások. Az jó dolog, hogy a kormányzati megnövekedett támogatás egy részét a Polgármesteri Hivatal kollégái megkapják. Ezt a részét támogatjuk. Arra kérjük polgármester urat, hogy egyrészt az SZMSZ-t tartsa be, hogyha szót kér egy képviselő, akkor annak megfelelően adja is meg, másrészt pedig mondja a valóságot. Még nagyon sok napirendi pont van, remélem, hogy nem mindegyik úgy kezdődik, hogy felteszi a lemezt és a saját maga által előterjesztett előterjesztést cáfolva – hiszen előzőleg az volt, hogy 2,7 milliárd Ft-os az adó, nincsen 1,2 milliárd Ft-os csökkenés, nem igaz az, hogy csökkent volna a helyi iparűzési adó. Ez itt van az előterjesztésben, ennek ellenére ismételten a választási kampány hevében polgármester úr csak ezt ismételgeti. Támogatjuk a növelési szándékot, bizonyos részleteivel kapcsolatban kérdéseink vannak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nekem a gép nem jelezte, hogy szót kért volna képviselő úr, csodálkoztam is, elhiszem. Visszautasítom, hogy szándékosan nem adtam meg a szót. Mindig megadtam a szót, sőt általában még az SZMSZ rendelkezéseit is messze túllépve biztosítottam a felszólalási lehetőséget.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Én is azon az állásponton vagyok, hogy mind az illetményalap és mind az illetménykiegészítés vonatkozásában minél nagyobb összegben lehessen a köztisztviselők munkáját megítélni. Azonban arra lennék kíváncsi, hogy történt-e olyan jellegű számítás az illetménykiegészítés vonatkozásában és itt elsősorban a magasabb iskolai végzettségű, a felsőfokú állományra gondolok, hogy mivel nekik csökken 10 %-kal az illetménykiegészítése, akkor ebből adódóan volt-e arra számítás, hogy ilyetén egyik kezünkkel adtunk a felsőfokú alapilletménynek, a másik kezünkkel pedig el is vettünk. Erre vonatkozóan szeretnék tájékoztatást kapni. Nehogy ez bérfeszültséget okozzon a hivatal dolgozói között.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hogyne lett volna. Természetesen volt, hiszen a cél az volt, hogy egyrészt mindenkinek emelkedjen az illetménye, másrészt pedig az ollót valamelyest be tudjuk csukni. Az mindenképpen cél volt, hogy senki ne járjon rosszul, de az alacsonyabban bérezettek jobban járjanak. Tehát az nem fordulhat elő, hogy mondjuk emiatt a 40-ről 30 százalékra történő leszállás miatt kevesebbet kap valaki. Neki is ugyanúgy nő az illetménye, ez a 30% ugye rávetítődik a megemelt illetményalapra, tehát matematikailag ab start többnek kell lennie. Egyébként mindenkit egyedileg meg fog nézni a saját vezetője és aztán pedig a bürokrácia vezetői is természetesen egyedileg.


T. Mészáros András képviselő: Ehhez a napirendi ponthoz van egy módosító javaslatom. Figyelembe véve azt, hogy a középfokú, illetve a felsőfokú végzettségek között lévő különbséget hogyan lehetne áthidalni, éppen ezért javaslom, hogy 15.000 forinttal emeljük a mostani illetményalapot, tehát ne 56.000 forintra, hanem 61.500 Ft-ra. Ettől a pillanattól kezdve mind a két körnek jóval értelmezhetőbb és kézzelfoghatóbb az emelése. A másik javaslatom pedig az, hogy ne szüntessük meg és ne csökkentsük a felsőfokú végzettségűek 40%-os eltéríthetőségét, hanem igenis a 40 %-os és a 20 %-os eltéríthetőség maradjon meg. Hiszen pontosan arról szól ez a szándék és ez az akarat, hogy minél magasabb szintű munkát minél jobban képzett emberek tudjanak elvégezni. Abban az esetben pedig, hogyha és amennyiben lehetőség van erre, akkor természetesen el lehet dönteni egyedi alkalmazásával ennek az eltérítési felhatalmazásnak. Egyedi elöntéseket lehet, minden esetben személyi döntéseket lehet hozni, tehát nincs meg az a probléma, amit ugye fölvetünk, hogy majd elszakad egymástól a két fizetés. Ha az alapilletményt megfelelő módon emeljük 61.500 forintra, megtartjuk a 40 %-os és 20%-os eltéríthetőségi lehetőséget, akkor minden esetben személyre szólóan tudjuk szabályozni a fizetéseket és a munkához mérten tudjuk adni azokat a béreket, amiket természetesen mindenki a maga részéről úgy érzi, hogy megérdemelt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Azt gondolom, hogy ugyanazt szeretnénk elérni, csak más oldalról indulunk el. Legitim, amit te javasolsz, de én azt hiszem, hogy ez a fajta finomhangolás ez a mi módszerünkkel, hogy alulról indulunk el és a középfokúakat hozzuk inkább helyzetbe, jobban elérhető. Az egyedi eltérítések a felsőfokú végzettséggel rendelkező nagy munkabírású és minőségi munkát végzők esetében szerintem így jobban kezelhetők anélkül, hogy a zömöt meg lenyomnánk. Nyilván ez egy számszaki meg egy módszertani vita is, azonban a 20%-os emelésnek a 30%-ra történő továbbvitelének törvényi akadálya van, tehát azt nem tudjuk megtenni. 


Lengyel Péter képviselő: Értem azt, T. Mészáros András képviselőtársamnak a Pénzügyi Bizottságon elhangzott szavaival, hogy nem baj, hogyha a szakmaisághoz semmi köze nincs a Pénzügyi Bizottságnak, hiszen ez csak politikai testület. Azért néhány olyan alaptézist, illetve alapfogalmat azért csak szeretnék Simó Károly képviselőtársam figyelmébe ajánlani, például a költségek növekedése oldalán, hogy a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése, esetlegesen biztosan hallotta, hogy rekord infláció van Magyarországon, ami ugye a költségeket összességében növeli, valamint, ha már a HIPÁ-t ismét szóba hozta, akkor minden bizonnyal hallotta azt is, hogy nagyjából 6-6,5 százalékos GDP növekedés volt, amivel nagyon boldogok vagyunk, sikerült ismét elérnünk a 2019-es szintet. Azt gondolom, hogy azért olyan nagyon sok örömre még nincsen ok. Annak is örülök, hogy a Fidesz frakciónak megjött a szociális érzékenysége, miután éveken keresztül, sok éven keresztül, itt van táblázatban és pontosan látszik, hogy nem vagy nevetséges mértékben sikerült az illetményalapot emelni. Most végre van egy lehetőség, ugye elhangzott itt is meg a Pénzügyi Bizottságon is, hogy decemberben ez még nem látszott előre, de most ehhez végre hozzá tudunk nyúlni és pontosan ily módon sikerül, ahogy a Pénzügyi Bizottságon is elhangzott, csökkenteni azt a bérfeszültséget, amely jelenleg kialakult, úgyhogy csak ennyit szeretnék hozzátenni, illetve támogatom azt, amit polgármester úr mondott, hogy ez a finomhangolásnak az első lépcsője.


T. Mészáros András képviselő: Valóban módszertani és odafigyelési probléma van, illetve különbség van az általam javasolt, illetve a polgármester úr által előterjesztett között. Valóban akkor minden egyes dolgozóra külön oda kell figyelni – ez az egyik fele. A másik fele, hogy abban a pillanatban, ha 61.500 Ft-ra emelkedik, akkor mind az a probléma, ami adott esetben a középfokú végzettség, illetve a felsőfokú végzettség között általánosságban megvan, az kezelve lenne, miközben pedig a kiemelkedő munkát mind a középfoknál, mind pedig a felsőfoknál megfelelő módon lehet a későbbiekben érvényesíteni. Magának a 30%-ra csökkentése a 40%-nak, ennek van egy olyan megközelítése, mintha nem becsülnénk meg a hivatalban a felsőfokú végzetteket, hiszen az ő eltérítésüket csökkentjük azonnal 10 %-kal. Egyébként a 61.500 Ft-os illetményalap ezt is egy kicsit normálisabban és helyén tartaná. A módosító javaslatomat fenntartom. A 20%-ról 30%-ra emelés, ugye mivel a törvénybe ütközik, az valóban nem lehetséges, de még mindig az volna a leghelyesebb, annak valamilyen szintű megoldása, hiszen akkor mindenki kap, nem pedig elveszünk valakitől, mint ahogy most a felsőfokú végzettségűek járnak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel 160-170 ember dolgozik a Városházán, volt polgármester úr is szerintem név szerint ismeri a döntő többségét. Ezt a vitát egyébként úgy lehetne jól lefolytatni, hogy egy dohányzóasztal mellett átnéznénk az összes embert egyesével. Erre ez a nyilvános ülés nem biztosít lehetőséget, de szerintem tudjuk jól, hogy kik a városháza dolgozói, akik régi motorosok, a Közgyűlésben szintén ismerik a helyzetet. Arról van szó, hogy nagyon nagy számban dolgoznak közöttünk olyanok, akik csak középfokú végzettséggel rendelkeznek, ám a munkájuk minősége, az elvégzett munka terjedelmében az emberi hozzáállásukban az tükröződik, mintha felsőfokú végzettségűek lennének. Sok emberről van szó, és mivel ezt a sok embert szeretnénk helyzetbe hozni, a bérfeszültséget csökkenteni, ezért a számosságukra tekintettel alulról közelítettük meg a problémát, nem pedig felülről. De ez nem jelenti azt, hogy ez a városvezetés a felsőfokú végzettséget nem kívánná díjazni, nem kívánná előnyben részesíteni és erre egyébként egyedileg minden egyes köztisztviselő esetében ott a lehetőség szerencsére, mert olyan a szabályozás, hogy gyakorlatilag tudunk különbségeket előállítani, béremelést adni, 10-20.000 Ft mértékben kiküszöbölni azokat az esetleges aránytalanságokat, amelyek előállnának. Ez az univerzális mérték, ez most szerintem az összes dolgozónak a 60-65 %-át érinti. A többiek esetében pedig egyedi eltérésekkel kell operálni, hogy akár az irodán belüli belső aránytalanságokat tudjuk kezelni, akár az egész csapaton belüli eltéréseket tudjuk kezelni jó irányba.

 

T. Mészáros András képviselő: Minden dolgozót nem ismerek sajnálatos módon, mert nagyon sok olyan dolgozó eltávozott már a hivatalból, akit valóban ismertem. A lényeg az, hogy miközben szerintem nem kellő mértékben, de az alapilletményt emeljük, aközben van egy olyan dolgozói réteg, akitől pedig még a lehetőséget is elvesszük legalábbis 10% mértékben, hogy elismerjük a munkáját pluszban. Tehát ez történik mindenfajta egyéb igazságosságot kereső lehetőségek mellett. Nem kötelező a 30%-ra való csökkentést meglépni, hiszen a 40% az nemcsak bérben és nem csak konkrét forintokban manifesztálódik, hanem abban is, hogy megfogalmaz egyfajta különbséget a végzettségek között. És vajon támogatjuk ezt a végzettségi különbséget vagy nem? Jó az, hogy ha felsőfokú képzettséggel dolgozó emberek dolgoznak itt a hivatalunkban vagy nem? Tehát ennek van egy ilyen oldala is, amit érdemes megközelíteni. Továbbra is javaslom a 40 % megtartását, még ha nem is élünk vele minden esetben. Ennek mérlegelése pedig mindig a vezető dolga. Csak egyszerűen nem mondja ki általánosságban azt, hogy drága felsőfokú képzettségű dolgozók, menjetek másik önkormányzathoz, menjetek másik hivatalba, mert ott majd jobban megbecsülnek benneteket.


Dr. Csőzik László polgármester: Hogyne támogatnánk, hogyne fejeznénk ki. Könyörgöm, egyszerűen arról van szó, hogy az a szempont, hogy a középfokú végzettségűeket és rosszabbul keresőket most jobban segítsük meg, amellett, hogy a felsőfokú végzettségűeknek is emeljük a bérét egyébként értékelhető módon, az egy fokkal fontosabb most, mint amit képviselő úr mondott. Ebben én árnyalatnyinak érzem a különbséget, nem filozófiainak, módszertaninak. Biztos vagyok benne, hogy ha most végigmennénk egyesével a dolgozókon, sokkal közelebb kerülnénk egymáshoz álláspontokat tekintve. Az SZMSZ most már korlátot szab sajnos a vita további folytatásának, úgyhogy a képviselő úrnak már nem tudom megadni a szót, de azt hiszem, elég sokat ismételtük saját magunkat. Felteszem szavazásra T. Mészáros András módosító indítványát.

 

 

A szavazásra feltett módosító indítvány:

A „Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló

24/2012. (V. 7.) számú önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezet (továbbiakban Rendelet) alábbi módosítással történő elfogadását javaslom: 

„1/A. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 61.500 forint.”

Továbbá javaslom változatlanul hagyni a középfokú végzettség és a felsőfokú végzettség jogszabály által meghatározott jelenleg érvényes eltérítési lehetőségeit.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 6 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elutasította a módosító indítványt.

 

 

A módosító indítványról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet.Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 56.000 forint.”

2. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a 2022. évben)

„a)    amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége felsőfokú, alapilletménye 30%-ának;”

(megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.)

3. §

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

 

2/2022. (I. 28.)

önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 56.000 forint.”

2. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a 2022. évben)

„a)    amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége felsőfokú, alapilletménye 30%-ának;”

(megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.)

3. §

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

 

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen