Dr. Csőzik László polgármester: Magán idősek otthona épül a volt tésztagyár helyén. Minden ilyen beruházás hordoz magában konfliktushelyzetet is az ott élő lakossággal, ezeket igyekezett az előterjesztő és a Városháza csapata lehetőség szerint kiküszöbölni vagy pedig minimálisra szorítani. Javaslom, hogy fogadjuk el a csatolt településrendezési szerződést, indulhasson a beruházás és a kísérő vállalt beruházások is. Felteszem szavazásra határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nyárfa utca, Szilfa utca és Törökbálinti út menti 7787, 7789 és 7790 helyrajzi számú telekcsoportra, illetve az ezeket magába foglaló telektömbre vonatkozó fejlesztési célok megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ban foglaltak szerinti településrendezési szerződés megkötésével, és felkéri a polgármestert, hogy – a határozat mellékletét képező – megállapodás-tervezet tartalmának megfelelő szerződést aláírja.

2. A településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a közgyűlés elé terjeszti.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:


2/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötéséről

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nyárfa utca, Szilfa utca és Törökbálinti út menti 7787, 7789 és 7790 helyrajzi számú telekcsoportra, illetve az ezeket magába foglaló telektömbre vonatkozó fejlesztési célok megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ban foglaltak szerinti településrendezési szerződés megkötésével, és felkéri a polgármestert, hogy – a határozat mellékletét képező – megállapodás-tervezet tartalmának megfelelő szerződést aláírja.

 

2. A településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a közgyűlés elé terjeszti.

 

 

Határidő:       határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem