Simó Károly képviselő: Döbbenten olvastam a beszámolóban, hogy a 2. választókerület utcái között például szerepel, hogy a Fülemüle utca aszfaltos út, ez nem felel meg a valóságnak. Igyekszem követni és láttam olyat a beszámolóban, amikor egy-egy gréderezés megtörtént, például ugyanígy a Fülemüle utcába is volt gréderezés a beszámoló szerint, tehát nyilván ezért sem lehet aszfaltos. A többi útjavítás kapcsán is azt gondolom, hogy nagyon kevés az a módszer, ahogyan végigmennek. Például a Tollnok utcából felháborodva hívtak fel, hogy letolták az utat, viszont utána irgalmatlan nagy por volt. Nem biztos, hogy erre kellene pénzt költeni, hogy utána kvázi nagyobb legyen a por a földes utcák esetében. Tehát azt gondolom, hogy a beszámolóban tárgybeli tévedések vannak. Általánosságban az útkarbantartás minőségével kapcsolatban, hogyha bármely érdivel beszélünk, 100 emberből 80 nem elégedett az útkarbantartással.

 

dr. Csőzik László polgármester: Az ÉKFI törzsállománya évek, ciklusok, évtizedek óta változatlan, és nagyon jó színvonalon dolgoznak a kollégák. Azt kell látni, hogy szűkös a költségvetés és iszonyatosan leromlott, leharcolt a géppark. Tavaly döntöttünk arról, hogy 100.000.000 Ft erejéig fölveszünk fejlesztési hitelt többek között eszközbeszerzésre, erre hamarosan érkezik a javaslat, hogy melyik legyen az a két gép. Úgy tudom, mintegy160 tételből áll a flotta, mely régi és elavult, most ezek közül tudunk kettőt megújítani. Mélységesen egyetértek veled, nem szeretem a szálló port előidéző gréderezést, ezzel kapcsolatban utasítást is adtam ki tavaly, rögtön ahogy megválasztottak és elérkezett az grédezés ideje. Itt inkább arról lehet szó, hogy vagy a lakosok kérték így, vagy valami miatt ezt a műszaki megoldást választották. Ha nem, akkor továbbra is érvényben van az a polgármesteri határozat, hogy amennyiben lehet, kerüljük el a gréderezést, a szállópor előidézését, és csak olyan esetben folyamodjunk hozzá, hogyha más módon nem lehet kezelni a problémát, vagy ha kimondottan a lakosok kérik így.

 

Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője:Az első felvetésre azt szeretném mondani, hogy több 10.000 munkafolyamat zajlik, illetve több 10.000 feladatot teljesít ez az intézmény 1 évben. Én fejet hajtok és elnézést kérek ezúton is képviselő úrtól, hogyha adminisztratív hiba csúszott az éves jelentésünkbe, igyekezni fogunk legközelebb jobban odafigyelni erre. Az útkarbantartással kapcsolatban pedig azt tudom elmondani, ahogy polgármester úr is elmondta, egyrészt képviselők részéről is, másrészt lakossági részről is gyakran érkeznek sokszor egymással ellentmondó igények, tehát az utca egyik lakosa azt kéri, hogy gréderezzünk, mert kátyús az utca, a másik azt kéri, hogy ne tegyük, mert porzik. Nyilván, ilyenkor az intézmény minden alkalommal a műszakilag hozzáértő kollégák szakvéleményére alapoz, akik - ahogy polgármester úr elmondta 10-12 éve dolgoznak ennél az intézménynél - így valószínűleg sokkal mélyebb műszaki ismeretekkel rendelkeznek nálunk, és sokkal jobban ismerik ezt a várost, mint bármelyikünk ebben a teremben. Tehát én ilyen esetekben az ő szakvéleményükre szoktam hagyatkozni, egyébként sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy volt konkrétan olyan eset, ahol az utca lakossága kérte azt, hogy ne gréderezzünk, majd most télen ömlenek a bejelentések, hogy karbantartás hiányában teljesen elkátyúsodott az utca és gyakorlatilag járhatatlanná vált. Próbálunk szolgáltató intézmény lenni, próbálunk minden alkalommal mind a képviselők, mind pedig a lakosság felé megfelelni, azt tudom mondani képviselő úr, hogy amikor ilyen borzasztó magas esetszámmal dolgozik az intézmény és ilyen sok utcát és nagyon nagy területet kell karbantartani, akkor megesik, hogy hiba csúszik a rendszerbe. Ezt nem az útkarbantartás kapcsán mondom, mert még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokszor bizonyos munkálatokat azért nem láttunk el, mert mondjuk, egy utcából több bejelentés érkezett.

 

Simó Károly képviselő: Biztos, hogy nem kérték, hisz akkor nem érkeztek volna a megkeresések a Tollnok utca és környékéről. Azt gondolom, elég cinikus volt ez a megjegyzése intézményvezető úrnak, nemcsak ilyen adminisztratív hibák vannak, például van olyan javítás is elszámolva a Mészáros utcában, ami a DM mellett van az ipari területen, el sem tudom képzelni, hogy abban az utcába, ami egyébként fizikailag nem is létezik, milyen javításokat tudott végezni az ÉKFI. Egy másik probléma, ami szintén nemcsak adminisztrációs kérdés, hogy megjelentek a Tanácsos utcában, kiástak egy árkot, a lakó írt egy e-mailt az ÉKFI-nek, én is megkaptam másolatban, majd 30 napra rá visszakérdezett, hogy még mindig nem kapott választ. Én is írtam, én se kaptam választ. Csak annyi kellett volna, hogy miért ment oda az ÉKFI és előzetes értesítés nélkül miért ásott árkot. Még azt is el tudom képzelni egyébként, hogy indokolt is lehet az árok, de az, hogy gyakorlatilag nem hajlandóak szóba állni a lakóval, nem a szolgáltató intézményt jellemzi.

 

dr. Csőzik László polgármester: Azt mondom képviselő úr, hogy dobd be magad ilyenkor nyugodtan, én magam is azt teszem. Hetente átlagosan fél napot vagyok kint terepen. Ilyenkor 50 és 100 közötti konkrét lakossági panaszt próbálok meg kezelni. Somogyi Tamás tavaly elmondta, hogy havi 300 bejelentést kell kezelniük, ugyanakkor a munkaerő és a pénz kevés. Biztos, hogy nem tud mindenre magyarázatot adni, illetve, hogy malőr csúszik bele, de erre szokták mondani, hogy csak aki nem dolgozik, az nem hibázik. Szerintem a tanulság az, hogy területi képviselőként az ÉKFI-vel szorosabbra kell fűzni a szálakat, tehát keressétek egymást.

 

Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője: Továbbra is állítom, hogy kollégáim erejüket megfeszítve dolgoznak és kiváló munkát végeznek. Úgy gondolom, képviselő úr régóta dolgozik Érden, tehát biztos találkozott már olyan esettel, amikor például ugyanarról a helyről vagy akár ugyanarról a címről két különböző tartalmú bejelentés érkezik. Mi már szembesültünk ilyennel. Azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk ugyanaz a bejelentés Önhöz másként érkezett, mint hozzánk. Képviselő úrnak eddig is minden alkalommal, amikor az igényeit, kérdéseit eljuttatta hozzánk, úgy gondolom, hogy megfelelő határidőn belül és úgy válaszoltunk, hogy a képviselő úrnak nem volt utána visszajelzése, tehát mi vélelmeztük azt, hogy Önnek megfelel az általunk adott információ és a válasz is. A határidőkkel kapcsolatban pedig polgármester urat tudom ismételni, ha jól emlékszem, jelen állapot szerint mai napon az intézmény több, mint 6000 bejelentést tart nyilván, ezeknek az átlagos elintézési ideje 15 nap alatt van, holott egyébként bennünket nem köt olyan ügyintézési határidő, mint mondjuk egy államigazgatási vagy közigazgatási szervet. Ennek ellenére mi ezt magunkra nézve megpróbáljuk úgy tekinteni, hogy ránk is vonatkozik. Előfordul olyan, hogy valami ügyet a jellegénél fogva, a körülményeknél fogva nem tudunk 30 napon belül lezárni, ilyenkor szoktunk értesítést küldeni és meghosszabbítjuk ezeket a határidőket. Nincs tudomásom olyanról, hogy bármilyen bejelentés függőben maradt volna hosszabb időn keresztül és előbb vagy utóbb az intézmény ne oldotta volna meg. Még egyszer mondom, törekszünk arra, hogy minden alkalommal javítsuk a működésünket és évről-évre jobbak legyünk. Teljesen nyitottak vagyunk arra, ha konkrét ügyben képviselő úr megkeres bennünket, megvizsgáljuk a felvetést és érdemben tájékoztatni fogjuk.

 

dr. Csőzik László polgármester: Azt szeretném mondani pártállástól függetlenül, hogy ne legyen kommunikációs szakadék az ÉKFI és a képviselők között, keressék bizalommal Somogyi Tamás urat és munkatársait. Az ÉKFI-től kérem, hogy segítsétek a képviselőket, szerintem olyan városban élünk, ahol pontosan tudjuk, hogy sokkal többre megyünk a személyes kommunikációval. Amikor Somogyi Tamás úr átvette az ÉKFI vezetését, rögtön volt egy újítás, ami nekem nagyon megtetszett és úgy tűnik bevált, pontosan ennek az érkeztető rendszernek a bevezetése. Beszereztünk egy szoftvert ingyen, ami most is működik és a beérkező panaszokat iktatja, továbbá automatikusan választ küld a beküldőnek, hogy érkeztette az ÉKFI és számba vette a panaszt, a bejelentést, és arról is értesíti a bejelentőt, hogy elvégzésre került, tehát megoldódott a probléma. Az más kérdés, hogy utána néha van kritika, de akkor azt újra kezeli az ÉKFI. Nagyon magas az esetszám, szinte kezelhetetlen. Valójában erre az intézményre még kellene, hogy jusson bő 1 milliárd forint alsó hangon, ha nem több, hogy a város még szebb lehessen és még hatékonyabban tudjanak dolgozni. Kész csoda, hogy ebből a pénzből, ebből a forrásmennyiségből, ezzel a létszámállománnyal ezt ki lehet hozni, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezért köszönet illet benneteket. Mindenki bizalommal forduljon az ÉKFI-hez, a lakosoknak pedig azt tudom mondani, hogy érdemes közvetlenül az ÉKFI-nek írni, a rendszer miatt is, és érdemes egyébként a helyi képviselőt is ezzel párhuzamosan megkeresni.


Dr. Asztalos Éva képviselő: Igazából intézményvezető úrhoz az „Egyebek” kategóriába szerettem volna kérdést intézni, de mivel el fog menni, akkor kérem, hogy engedje meg a polgármester úr, hogy feltegyem a kérdésem. A Dévényi, Fraknói és Visegrádi utcáról lenne szó. Már több, mint egy hónapja kértem az útkarbantartást és ma kaptam meg Önöktől a választ, hogy műszaki okok miatt nem lehetséges határidőben teljesíteni, holott nagyon-nagyon rossz állapotban, sőt mi több balesetveszélyes állapotban vannak a fenti utcák. Arra szeretnék választ kapni, hogy ez a műszaki ok mit takar tulajdonképpen, ami miatt határidőben ezt nem lehet megoldani annak ellenére, hogy hallottuk, hogy valóban nagyon sok ilyen kérelem érkezik?

 

Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője:Elég gyakran szoktunk közvetlenül kommunikálni, mivel reggel óta itt ülök, ezért most nem tudom megmondani, hogy ebben a konkrét esetben mi történt. Azt vélelmezem egyébként, hogy mivel az intézmény az átmeneti költségvetés időszakát élte, valószínűleg az igény a nyilvántartásba föl lett véve, majd kollégáim észrevették, hogy a határidő a lejáratához közeledik, az átmeneti időszakban nagyon korlátozott, hogy mik azok a munkálatok, amiket az intézmény el tud végezni és költséget tud rá fordítani. Mivel elfogadásra került a költségvetés, biztos vagyok benne, hogy ez az igény hamarosan teljesülni fog.

 

dr. Csőzik László polgármester: Ezek a problémák túlmutatnak az ÉKFI-n. A Fraknói utca esetében először is jogi probléma és szabályozási probléma áll fenn. Kilenc különböző helyrajzi számon, vegyes tulajdoni formában szerepel ez az utca, tehát van benne az önkormányzatnak és a Magyar Államnak is tulajdonrésze, hét helyrajzi szám pedig magánszemélyhez tartozik, tehát ez egy magánút. Kiadtam a hivatalnak még tavaly, hogy készítsék elő a jogi rendezését, a Vagyongazdálkodási Csoport csinálja, az utcát is ki kell szabályozni. A következő, amit el kellene döntenünk, hogy a mostani közbeszerzési kontingensben is szerepel az utca burkolása viszonylag tűrhető áron, 42.000.000 forint összegben, ami ahhoz képest, hogy milyen hosszú és széles az utca, még kezelhető. A TOP Plusz programban van 3 milliárd forint, ami effektív beruházásra és belterületi útfejlesztésre is használható. Azt kellene eldönteni, hogy hogy érné meg jobban - mivel nagy forgalmú, széles utcáról van szó - megterveztetni és útépítést csinálni ott, és esetleg még a Vereckei egy szakaszát hozzátenni és úgy befejezni. Ez viszont azt jelenti, hogy ez a hosszabb távú, jobb megoldás így jövőre valósulhat meg. Mindenkit keresnek a Fundoklia-völgy két oldalán, elképesztő módon porzik a Csúcs, a Visegrádi és a Zólyomi utcának a fennmaradó része. Nem  100%-os konkrét ígéret, de látok rá esélyt tavasszal, hogy a Drégelyinek azt a kis szakaszát, ami nincs leaszfaltozva, ami elvezet a Fraknói utcáig, arra aszfaltcsíkot húzzunk.


Lengyel Péter képviselő: Nem vonva kétségbe Simó Károly képviselő úr helyismeretét, de a térinformatikai rendszer szerint a Fülemüle utcának két szakasza van, az egyik a Fehérvári és Kanári utca közötti szakasz, ami a térinformatikai rendszer szerint mart aszfalt, illetve a Kanári és a Fácán köz közötti rész, ahol viszont murva van, tehát ez alapján elképzelhetőnek tartom, hogy kétféle munkát kellett végezni a Fülemüle utcában.


Szűcs Gábor képviselő, ügyrendi hozzászólás: Javaslom, hogy ne csináljunk „Egyebek” témát a napirendi pontból, a napirendhez tartozó hozzászólásokra próbáljunk korlátozódni.

 

dr. Csőzik László polgármester:  Antunovits Antal úrnak még megadom a szót, utána lezárom a témát.

 
Antunovits Antal képviselő: Intézményvezető úrtól és polgármester úrtól kérem, hogy hathatósan járjon közbe a Nyereg köz és a Gereblye utca állapotának javítása érdekében. A Gereblye út járhatatlan volt, a néhány talicska mart aszfalt kiszórása nem megoldás. A Nyereg közön nem lehet közlekedni. Napi kapcsolatban vagyok az ÉKFI-vel, a lakótelepen az Enikő 1. és 2.  szám között lévő nagy kátyúkat jelentettem, nem megoldás itt sem a zúzalékréteg kiszórása, a kátyú ugyanúgy ott maradt. Javasolnám a rossz szakasz kivágását és rendesen, az aszfaltréteggel való kiöntését. A Hosszú, Kerülő és Judit utca esetében ugyanez a helyzet, gréderezéssel nem megoldható a probléma. Inkább oldják meg úgy, mint a Teréz utca esetében. 

 

dr. Csőzik László polgármester:  Azt szeretném, ha a Judit utcát beletennénk a következő aszfaltozási blokkba, melyben a Júlia utca szerepelt és szerintem jogos a kritika, hogy a Judit utca lakott, végig házak vannak, érdemes lenne azt burkolni.

 

Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője: A nyilvánosság előtt szeretném jelezni, hogy a titkarsag@ekfi.hu e-mail címen gyakorlatilag 24 órában fogadjuk a bejelentéseket, úgyhogy mindenkit arra biztatnánk és kérnék szépen, hogy igényét, kérdését, panaszát, javaslatát észrevételét ezen a kommunikációs csatornán tegye meg az intézmény felé.

 

Szűcs Gábor képviselő: Szeretném az ÉKFI összes munkatársának megköszönni a munkáját, mint talán az egyik legtöbbet velük találkozó helyi politikus. Hozzátenném, hogy minden egyes felmerülő igényt az aszfaltozás esetében mind a szabályozási vonalak, mind a közművekre tekintettel próbáljunk végrehajtani.

 

dr. Csőzik László polgármester: Minden burkolás azzal indul, hogy az ÉKFI végez egy rétegvizsgálatot, illetve megnézi a közműveket. Utána én egyeztetek mindig az ÉTV-vel és az ÉTCS-vel. Az Orvos utca esetében fordult elő legutóbb, hogy nem tudták megkezdeni a burkolást az ivóvízvezeték csere szükséglet miatt. A műszaki tartalom meghatározása során ezek is szempontok. Én magam is köszönöm az ÉKFI valamennyi munkatársának azt, amit a városért tesznek. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a beszámoló részét képező, útfenntartási és üzemeltetési feladatok elvégzéséről szóló 2021. évi szakmai beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 6 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

35/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által végzett 2021. évi útfenntartási munkákról szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a beszámoló részét képező, útfenntartási és üzemeltetési feladatok elvégzéséről szóló 2021. évi szakmai beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

A Közgyűlés szünet után folytatja ülését.

 

dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Biztos sokan hallottatok róla, hogy szombat délelőtt egy idősebb úr rosszul lett a Budai úton, és amíg a mentő kiért, 20-30 perc is lehetett, lelkes, önzetlen, tettre kész civilek segítettek. Köztük volt Varga Karolina, aki a közeli PCR állomáson dolgozik és nagy szerepe volt abban, hogy az úr életben maradt, de ugyanígy említeném Erdélyi Balázst, aki szintén nem tudott most eljönni. Jelen van viszont Cseh Richárd, szeretném neki és a többieknek is kifejezni hálánkat, megbecsülésünket és köszönetünket, hogy ezt a tettet véghezvitték. Az úr - úgy tudjuk - jól van, tehát nagyon nagy szerepetek volt abban, hogy túlélte ezt az incidenst. Arra gondoltunk, hogy a közgyűlés nyilvánossága előtt, valamennyi képviselőtársunk nevében szimbolikusan szeretnénk megköszönni nektek amit tettetek és ezt egyúttal példaként is szeretnénk a város közössége elé állítani. Tehát a civil kurázsi és az önzetlenség, a segíteni akarás eredményre vezet.