dr. Csőzik László polgármester: Javaslom, hogy értsünk egyet Figura István rendőr főtörzsőrmester kinevezésével Madárvárosba.


dr. Bács István képviselő: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság meghallgatta, támogatta. Az egyik bizottsági tag megkérdezte, hogy hol vannak Érden körzeti megbízotti irodák. Azt szeretném kérdezni, hogy a Bagoly utcában a körzeti megbízotti iroda elkészült-e? Úgy tudom, hogy ott azt kialakítottuk és valami minimális berendezés szükséges hozzá, egy asztal, számítógép, fogas, meg egy szekrény, ahova be tudja zárni a dolgokat, de az iroda az rendelkezésünkre áll, bútort szerintem tudunk keríteni, akkor hozzunk létre egy körzeti megbízotti irodát, hogyha lehetséges.


Szűcs Gábor alpolgármester: Tudomásom szerint van, és bútor is van benne, de mindenképpen utánanézünk.

 

dr. Csőzik László polgármester: Visszatérünk erre a témára, mert van pár probléma, amit rendezni kell, de meglesz. Arra gondolok, hogy a város több pontján van KMB iroda. Bocsánat, nem akarom tényleg a rendőrkapitányságot kritizálni, mert nagyon jó az együttműködés és jól dolgoznak, de nem olyan intenzitással keresik föl tudtommal, mint ahogyan kellene, ahogy elvárjuk. Itt köszönöm meg a rendőrségnek a múltkori két nagy fogását, hogy nagyon hamar két komoly bűncselekmény esetében léptek. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára tekintettel úgy nyilatkozik, hogy Figura István rendőr főtörzsőrmester 2022. március 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.

Határidő:        döntés továbbítására – 3 nap

Felelős:         dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:


44/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára tekintettel úgy nyilatkozik, hogy Figura István rendőr főtörzsőrmester 2022. március 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.

 

 

Határidő:       döntés továbbítására – 3 nap

Felelős:         dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen