dr. Csőzik László polgármester: Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatója, Szilasné Mészáros Judit megkeresett, hogy Szalai Jenő testnevelő tanárról szeretnék elnevezni a tornacsarnokát a gimnáziumnak a 60. évforduló alkalmából. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának Szalay Jenő Tornacsarnok névre való elnevezéséhez.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket, illetve hogy a szükséges intézkedések megtegye.

Határidő:        2022. március 31.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

45/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának Szalay Jenő Tornacsarnok névre való elnevezéséhez.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket, illetve hogy a szükséges intézkedések megtegye.

 

 

Határidő:        2022. március 31.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen