dr. Csőzik László polgármester: Kitöltöttem, július utolsó és augusztus első hetében, meg a két ünnep közt szeretnék elmenni szabadságra, aztán még meglátjuk.


Simó Károly képviselő: Az előterjesztést támogatjuk. Amire szeretném felhívni a figyelmet, és bízom benne, hogy mindenki egy kis önvizsgálatot tart. A szabadságtervben a következő van: 2020. évről áthozott szabadság 29 munkanap, 2021. évről áthozott 43 munkanap és a 2022. évi szabadság is 43 munkanap. Csak azt szeretném mondani, hogy ha valaki beleáll a munkába és dolgozik, akkor azt gondolom, hogy mindenki egy kicsit gondolkozzon el a két évvel ezelőtti mondatain, hogy egy polgármester, egy alpolgármester, hogyha dolgozik és szeretnénk kérni, hogy dolgozzon, de azért pihenjen is, akkor ezek az áthozott napok azt igazolják, hogy valóban előfordulhattak ilyen esetek. Még egyszer mondom, hogy támogatjuk az előterjesztést.

 

dr. Csőzik László polgármester: Azt hiszem, hogy valamennyire árnyalódott a véleményem, de csak valamennyire, mert természetesen egy teljes életforma-, életmódváltással jár egy ilyen pozíció, egy ilyen tisztség ellátása, de én azt hiszem, hogy azért fogalmazok így, mert azért van különbség aközött, hogy valaki egyáltalán nem megy el szabadságra, meg aközött, hogy nem maxolja ki a szabadságait, hanem csak két vagy három hetet vesz ki. Ezt azért hozzátenném, mert ott azért meredekebbek voltak a különbségek a ti esetetekben, legalábbis a polgármester úr esetén egész biztosan. Ez ilyen izgalmas téma?


Lengyel Péter képviselő: Nem lett volna az, hogyha Simó Károly nem tesz egy ilyen pikírt megjegyzést, tehát mindössze ennyi. Nem az átvitt szabadságok mennyisége volt a kifogás akkor sem, és elhangzott polgármester úrtól is, és a két alpolgármester úrtól is, hogy a ciklus végén, a sokadik ciklus végén a felgyülemlett szabadságért kifizetett összegekre nem fognak igényt tartani, tehát itt mindössze erről volt szó, nem pedig a Simó Károly által tényleg pikírten megjegyzett, összes munkában eltöltött napról.


Tetlák Örs alpolgármester: Ezen ugye volt vita annak idején, sem a polgármester úr, sem alpolgármester társam nevében nem szeretnék nyilatkozni és már szinte hallom, hogy mi lesz az, hogy nyilván mert nem dolgozok, de én kifejezetten figyelek, hogy az összes szabadságomat kiveszem, ragadnak benn néhány napok, de azokat folytatólagosan minden egyes alkalommal, minden egyes évben kimerítettem és ez a jövőben is így lesz. Biztos vagyok benne, hogy ha e tekintetben van a polgármester úrnak vagy alpolgármester társamnak elmaradása, akkor a ciklus végére ez gyönyörűen ki fog egyenesedni úgy, hogy a váltás környékén elmondottak változatlanul igazak.

 

dr. Csőzik László polgármester: Tetlák Örs alpolgármester úr tényleg kiveszi a szabadságai, de hát egy ilyen fiatal apuka ne is tegyen másképp. Egyébként nem lehet elmenni. Elmész nyaralni és csörög a telefon, állandó e-mailek, lehetetlen kikapcsolni, úgyhogy ezek ilyen feles szabadságok, de azért igyekszem mindig a három hetet megcsinálni. Lépjünk ezen túl, mert kezd komikussá válni. Javaslom, hogy szavazzátok meg az én szabadság ütemezésemet. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester 2022. évre vonatkozó szabadság-ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:          jegyző”

 

 

A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 


46/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a polgármester 2022. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester 2022. évre vonatkozó szabadság-ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:          jegyző

 


A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem