dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.”

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

48/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen