dr. Csőzik László polgármester: A Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okirata kiegészülne az Érdligeti Közösségi Házzal, amit a kiürült Jázmin utcai épületünkben alakítanánk, ki hoznánk létre és a Szepes Gyula Művelődési Központ égisze alatt működne. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ 141/2021. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő:        a döntés továbbítására – a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”      

 

 

A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:52/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ 141/2021. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester        

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen