Simó Károly képviselő: Az Orvos utcával kapcsolatban szó volt az ott lévő munkálatok megkezdéséről. Mire számíthatnak az ott élők, milyen ütemezés szerint zajlanak akár az ivóvízvezetékkel kapcsolatos, akár az aszfaltozási munkálatok? A Csalogány utca elején, a Fehérvári út felől 4 vagy 6 lakásos társasház fog épülni. A környék lakossága aggódik, hogy nemrég készült el a Csalogány utca. Kérem, hogy a behajtási engedély kiadása során a közútkezelői hozzájárulásban mindenképpen dokumentálják a jelenlegi állapotokat és utána állítsák helyre az eredeti állapotot. A Keselyű utca aszfaltos út lett, a Sas utca felől többször tapasztalták, hogy nehézgépjárművekkel keresztülhajtanak, ahogy a mai napon is. Kérem a közterület-felügyeletet, illetve a Polgármesteri Hivatal illetékeseit, hogy tartassák be a szabályt, hogy nehézgépjárművel a Karvaly, Keselyű utcákban ne lehessen közlekedni, hiszen ki is van téve a tiltó tábla is. Hozzáteszem, hogy a Sas utcában hatalmas kátyúk vannak, karban kellene tartani, hiszen az ÉTH, valamint több nagy cég telephelye is ott van, biztosan ez is az oka annak, hogy ezek a nehézgépjárművek másfelé kerülnek. Szűcs Gábor alpolgármestertől kérdezem, hogy a Tolmács utca tekintetében hol tart a beruházás, mely a Jegyző utcától a Velencei útig vezetne? Korábban, 2019-ben volt egy bizottsági döntés, mely szerint a Tolmács utca egy szakaszát megszerezték, a jogi határokat helyre kellett tenni. Az önkormányzat bizottsági döntés alapján biztosítana néhány parkolóhelyet. Hol tart ez az ügy, erről írásban szeretnék választ kapni. Mi a helyzet a Fácán közi lakótelep helyzetével, mert a tulajdoni lap szerint még mindig az állam a tulajdonos? Az Intéző utcai társasház esetében Csépán István bizottsági elnök úrral szerettük volna, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 4 lakás kapcsán járuljanak hozzá a projekthez, melyre írásban elutasító választ kaptam. Úgy gondolom, hogy meg kellene oldani még a nyár előtt, mert az épület nagyon rossz állapotban van. A Katalin utcával kapcsolatban láttam, hogy az ÉKFI megkezdte az utca elején a munkát, viszont megkerestek, hogy a Katalin és Karolina utca között, az SZTK felé közlekedő emberek rengeteg szemetet dobálnak el, úgy gondolom, célszerű lenne hulladékgyűjtő edényeket elhelyezni. Az elmúlt 15 évben nem volt olyan, hogy az Érd Médiacentrum által kiadott Érdi Újságban és az ÉrdMost oldalán politikai állásfoglalást tegyen közzé egy ügyvezető. Vissza kell utasítanunk, hogy egy főszerkesztő, egy önkormányzati cég vezetője, nyíltan politikai állásfoglalást tegyen közre.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A Tolmács és Intéző utca kapcsán írásban válaszolok képviselő úrnak.

 

dr. Asztalos Éva képviselő: A Szigetvári utca felújítása megtörtént, azonban van egy része az utcának, mely kimaradt ebből, tehát a Drégelyi utca és az autópálya közötti részen, mintegy 100-150 méteres szakaszon. Lakossági bejelentés alapján szeretném kérdezni, hogy ennek mi lehetett az oka, nem volt benne a pályázatban vagy egyéb más műszaki probléma miatt nem kerülhetett erre sor? A másik visszatérő probléma, melyről már a Közgyűlésen is többször volt szó, a tárnoki szőlőhegyen lévő kutyakiképző telep, amely már tarthatatlan állapotot okozott. A kutyák száma egyre jobban nő, ebből kifolyólag folyamatos a zajhatás, az Ungvári és Kolozsvári utcákban élők gyakorlatilag nem tudnak aludni. A mai nap folyamán is kaptam erről hangfelvételt, mely lehetetlenné teszi az ott élők pihenését. Ezzel kapcsolatban történt előrelépés, illetve annak mi lett az eredménye? Szeretnék megoldást találni arra, hogy a városban lévő dohányboltok előtt nagyon szemetes a tér, különböző üvegdarabok, üdítőpalackok kerülnek eldobálásra. Nem lehetne esetleg a hatósági osztály részéről az üzemeltetőket kötelezni az üzlet előtt lévő terület rendszeres tisztántartására, hogy minden nap szedjék össze a szétdobált göngyöleget? Egy hete történt egy nagyon komoly baleset a Tátra és a Kalotaszegi út kereszteződésében, melyben egy driftelő autós gyakorlatilag lebontott egy garázsépületet, szerencsére személyi sérülés nem történt. A kereszteződésben lévő térfigyelő kamerának csak a külső burka van ott, kamera nincs benne. Ez hogy fordulhatott elő, hogy ennek a komoly kereszteződésnek a kamerás megfigyelése nem történik meg?

 

Antunovits Antal képviselő: Az Edit utcában, a Kincses Óvoda mellett lévő parkolási gondokra szeretnék megoldást. Az ott élő lakók a területet karbantartanák, fásítanák. A parkoló gépjárműveket nem lehet megbüntetni. Vagy ültessenek fákat, vagy csináljanak parkolót. A lakótelepen hónapok óta otthagyott roncs autókat a közterület-felügyelet ellenőrizze. Az Enikő utca 1. szám alatti tömbben a kutyatartásra hívták fel a figyelmemet. Kérték, hogy a kutyatartókat fokozottabban ellenőrizzék, mert a pórázról elengedett kutyák veszélyeztetik az ott lévő gyerekeket, valamint a végtermék összegyűjtését sem teszik meg, tisztelet a kivételnek. Az Éva utca végén, a híd alatt ismételten feltorlódott az iszap. A régi árokban nem tud a víz rendesen elfolyni, kérem az intézkedést. Visszatérő probléma a sebességmérés elmaradása az Alsó utcában, a Marianum, a Szakorvosi Rendelőintézet előtt, illetve a Bolyai Iskolánál, az Erzsébet utcában. Kérem, hogy a reggeli órákban a 30-as sebességkorlátozó tábla betartását ellenőrizzék. Az Erzsébet utcában a hulladékgyűjtő edények megrongált állapotban vannak, az ÉKFI azt nyilatkozta, hogy ez nem hozzájuk tartozik. Kinek a feladata ezeknek a hulladékgyűjtőknek a pótlása?

 

dr. Csőzik László polgármester: A Közgyűlésen rögtön szoktam válaszolni, most is megtenném, de most, ahogy megbeszéltük vagy 15 napon belül írásban vagy a március 10-ei Közgyűlésen nyújtunk választ. El szeretném még mondani, hogy lezajlott a jegyzői álláshelyre kiírt pályázat, a jelentkezők száma 10 felett volt. A döntés ercsi város jegyzőjére, dr. Feik Csabára esett, aki március 7-től lép hivatalába. Közel 30 éve jegyzőként dolgozik, Ercsiben az utóbbi 20 évben teljesített szolgálatot és címzetes egyetemi docensként oktat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

 

dr. Bács István képviselő: Hogy alakul a Választási Iroda?

 

dr. Csőzik László polgármester: Szeretném, ha aljegyző úr maradna ennek a vezetője, már amikor dr. Szép Tibor előtt esküt tett aljegyző úr, beszéltek erről a témáról. Az új jegyző hajlik erre a megoldásra, de még nem tettünk pontot a témára. Bezárom a Közgyűlés nyílt ülését, melyet zárt ülés követ. Megköszönöm mindenki részvételét és munkáját.

 

 

 

A Közgyűlés ülése 14:57 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 dr. Csupor Endre Zsolt                                                                   dr. Csőzik László

      jegyzői jogkörben eljáró aljegyző                                                             polgármester