dr. Csőzik László polgármester: Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. esetében az a nagy kihívás, hogy itt jelentkeznek leginkább az energiaár emelkedés hatásai. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.


Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét elfogadja.

Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére tevékenysége ellátásához 2022. évben 1.184.575.000forint önkormányzati forrást biztosít.

Határidő:        a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

31/2022. (II. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét elfogadja.

 

Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére tevékenysége ellátásához 2022. évben 1.184.575.000 forint önkormányzati forrást biztosít.

 

Határidő:        a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen