Dr. Csőzik László polgármester: Az előzőleg elfogadott határozat módosítása vált szükségessé, mivel intézményvezető asszonyt nem engedte el a jelenlegi munkáltatója, tehát csak 2022. március 28-tól tudja ellátni a feladatát. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 42/2022. (II.24.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi utca 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával

2022. március 28. napjától 2027. február 28. napjáig

DÁVID DZSENIFERT

bízza meg.

A Közgyűlés Dávid Dzsenifer illetményét

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) számú kormányrendelet, valamint

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján a következők szerint állapítja meg:

Garantált illetmény                                                     havi 260 ezer forint

Ágazati szakmai pótlék                                                havi 52 ezer forint

Bölcsődei ágazati pótlék                                              havi 100 ezer forint

Intézményvezetői pótlék                                   havi 100 ezer forint

Munkáltató által meghatározott illetményrész:              havi 87 ezer forint

Illetmény mindösszesen                                              havi bruttó 599 ezer forint

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül titkos szavazással, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:

 

 

64/2022. (III. 10.)

h a t á r o z a t a

 

a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának

ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról szóló 42/2022. (II.24.) határozat módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 42/2022. (II.24.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi utca 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával

 

2022. március 28. napjától 2027. február 28. napjáig

 

DÁVID DZSENIFERT

bízza meg.

 

A Közgyűlés Dávid Dzsenifer illetményét

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) számú kormányrendelet, valamint

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján a következők szerint állapítja meg:

 

Garantált illetmény                                                    havi 260 ezer forint

Ágazati szakmai pótlék                                                         havi 52 ezer forint

Bölcsődei ágazati pótlék                                           havi 100 ezer forint

Intézményvezetői pótlék                                           havi 100 ezer forint

Munkáltató által meghatározott illetményrész:                     havi 87 ezer forint

 

Illetmény mindösszesen                                           havi bruttó 599 ezer forint

 

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester