Dr. Csőzik László polgármester: Ismereti az előterjesztés tartalmát.

 
Dr. Asztalos Éva képviselő: Kérdésem, hogy ezt egy csomagban kell megszavaznunk, vagy van arra lehetőség, hogy minden egyes alapítványnál külön szavazást indítsunk?


Dr. Feik Csaba jegyző: Döntés kérdése, lehet mindkét módon. Gondolom azért vetődött föl a kérdés, mert nem mindegyiket szeretné képviselő asszony támogatni. Nyilván az a célszerű, ha külön határozatot hoz a Közgyűlés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra, hogy egyben döntsünk-e az alapítványi forrásokról.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 12 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással egyben kíván dönteni az alapítványi források átadására vonatkozó határozati javaslatról.

 

 

Az alapítványi források átadásáról való egyben szavazásról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerint elfogadja az alapítványi források átadását.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Határidő:        a szerződések aláírására - 2022. július 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés…/2022.(VI. 23.) határozatához

Alapítvány neve

Támogatott program

A támogatás összege (forint)

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

Lukin Bérleti Hangversenysorozat 2022/2023

600 000

Pro Iuventa Alapítvány

Érd-parkvárosi Református Egyházközségben meghirdetett napközis jellegű gyerektábor

100 000

Érdi Gimnázium Alapítvány

Környezet-és Természetvédelmi Turisztikai tábor

600 000

Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium diákszínpadának előadása a 2022. október 23-i megemlékezés alkalmából

300 000

Érdi Civil Állatmentők Alapítvány

Működéshez szükséges eszközök beszerzése, macskaivartalanítási kampány

594 600

Poly-Art alapítvány

Kulturális kiadványok nyomdaköltsége

300 000

Hóangyal Alapítvány

Kinyílik a világ – ismeretközvetítő és közösségi programsorozat

600 000

Bolyai János Alapítvány

Egészségnap 2022/2023.

100 000

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

157/2022. (VI. 23.) határozata

 

alapítványi források átadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerint elfogadja az alapítványi források átadását.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

 

 

Határidő:        a szerződések aláírására - 2022. július 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Melléklet a Közgyűlés 157/2022.(VI. 23.) határozatához

 

Alapítvány neve

Támogatott program

A támogatás összege (forint)

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

Lukin Bérleti Hangversenysorozat 2022/2023

600 000

Pro Iuventa Alapítvány

Érd-parkvárosi Református Egyházközségben meghirdetett napközis jellegű gyerektábor

100 000

Érdi Gimnázium Alapítvány

Környezet-és Természetvédelmi Turisztikai tábor

600 000

Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium diákszínpadának előadása a 2022. október 23-i megemlékezés alkalmából

300 000

Érdi Civil Állatmentők Alapítvány

Működéshez szükséges eszközök beszerzése, macskaivartalanítási kampány

594 600

Poly-Art alapítvány

Kulturális kiadványok nyomdaköltsége

300 000

Hóangyal Alapítvány

Kinyílik a világ – ismeretközvetítő és közösségi programsorozat

600 000

Bolyai János Alapítvány

Egészségnap 2022/2023.

100 000

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen