Dr. Csőzik László polgármester: Köszöntöm Bicskei Tibor urat, az Érdhő Kft. ügyvezetőjét. Megkaptuk a beszámolót, elolvastuk. Szerintem legalább annyira izgalmas az idei évi tevékenység. Megkérném ügyvezető urat, hogy adjon egy kis kitekintést a rezsicsökkentés eltörlésével kapcsolatban a várható következményekről, hatásokról, hogy ez az Érdhő Kft-t, az érdi távhőszolgáltatást hogyan érinti.

 

Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. ügyvezetője: Július 1-jétől szolgáltatóváltás lesz a távhőszolgáltatásban, és ezzel kapcsolatban egy friss hír, hogy tegnapi napon a Magyar Energia Hivatal kiadta az ehhez szükséges működési engedélyeket az új távhőszolgáltatónak, a régi távhőszolgáltatótól pedig visszavonta az engedélyeket. Ami a rezsicsökkentés dolgát illeti, a Magyar Energia Hivataltól kapott közlések, információk alapján mi nem készülünk ebben a dologban változásra. A távhődíjak esetleges emeléséről semmilyen információ, hír nincs. Az a helyzet, hogy szerintem marad változatlanul a távhőszolgáltatás eddigi hatósági ára. Ez azt is jelenti természetesen, hogy mivel a távhőszolgáltatóknak a szabadpiacról kell az energiát beszerezni, úgy a villamosenergiát, mint a földgázt a hőtermeléshez, ezeknek az ára viszont öt-hatszorosára látszik emelkedni, úgyhogy a távhőszolgáltatónak nagyobb támogatásra lesz szüksége. Az Energiahivatal pedig ezen dolgozik és az ezzel kapcsolatos jogszabályalkotás szeptemberre várható. A támogatás számára pedig nyitottak egy költségvetési fejezetet és valószínűleg abból fogják finanszírozni. Ezt a támogatást a távhőszolgáltató kapja a magyar villamosrendszerirányítón keresztül. Ez egy kiegészítés, a távhőszolgáltató bevételei és költségei közötti különbséget finanszírozzák ezzel. Az önkormányzati intézmények vonatkozásában a változatlansága megmarad.


Szűcs Gábor alpolgármester: Szeretném Bicskei úrnak megköszöni egyrészt a beszámolót, ami az előző évekhez hasonlóan ugyancsak részletes és köszönjük szépen a munkájukat.

Simó Károly képviselő: Ha jól értem, akkor a koncessziót átveszi a Veolia Magyarország Zrt., ő lesz a szolgáltató. Az Érdhő Kft. megszűnik létezni vagy tovább fog működni?

 

Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. ügyvezetője: A közbeszerzési eljáráson a Veolia Energia Magyarország Zrt. pályázott és a koncessziós szerződés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veolia Energia Magyarország Zrt. között jött létre. A Veolia Zrt. megalapított egy koncessziós gazdasági társaságot, ez van a szerződésben is feltételként szabva, és a koncessziós gazdasági társaság pedig megkérte a működési engedélyeket az Energiahivataltól. Ezek érkeztek meg most, úgyhogy július 1-jétől az Érdhő Kft.-től, mint régi szolgáltatótól az Érd Távhő Kft., mint új szolgáltató át tudja venni a tevékenységet és meg tudja kezdeni a szolgáltatást. Az Érdhő Kft. tevékenysége megszűnik, onnantól kezdve árbevétele nem lesz. Júliusban még kibocsátja az elszámoláshoz kapcsolódó számláit a 6. havi és az azt megelőző időszak szolgáltatásáról és utána befejezi a kapcsolatát a felhasználókkal. A koncessziós törvény szerint úgy tudom, hogy az Érdhő Kft.-t meg kell szüntetni, fel kell számolni, ez törvényi előírás. Ezt a tulajdonos el is fogja végezni, hogy ez pontosan mikor megy végbe, azt most nem tudom megmondani. Az Érdhő Kft.-nek kintlévőségei, nyitott gazdasági pozíciói vannak a felhasználói kört illetően, ezeket nyilván rendezni kell, a mérlegét tisztázni kell, utána megszűnhet.

 

Simó Károly képviselő: Az új koncessziós társaság felügyelő bizottságába az önkormányzat is delegált tagot. A koncesszorral tárgyaltak-e már a felügyelő bizottsági tagról?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Antunovits Antal képviselő urat szeretnénk a továbbiakban is delegálni a felügyelő bizottságba.

 

Simó Károly képviselő: Lenne egy praktikus és gyakorlatias kérésem. Én is kapok számlát, és kérdezném, hogy megoldható lenne-e az elektronikus számlázás? Most már elég sok szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki, papíralapon gondolom költségesebb is. Javasolnám, hogy fontolják meg az elektronikus számlázást.

 

Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. ügyvezetője: Több év óta van lehetőség elektronikus számlázásra. Van egy ún. ügyfélportálunk, azon regisztrálni kell a felhasználóknak és ott kell igényelni az elektronikus számlát. Tehát az elektronikus számlának semmi akadálya nincsen.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A gázmotor kiváltása valami fenntartható, vagy más típusú technológiára reális lehetőség-e középtávon? Tudom, hogy rövidtávon ez lehetetlen.

 

Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. ügyvezetője: A működési engedély kérelemnek része volt a megújuló energiaforrások használatának a vizsgálata is. A dokumentáció részeként ezt is elkészítettük. A reálisan szóba jöhető megújuló energiaforrások mind drágábbnak bizonyultak, mint az akkori gázárral számított földgázalapú hőtermelés. Hogy a jövő mit fog hozni a földgázpiacon, az nem teljesen világos, talán visszarendeződnek valamelyest ezek az extrém árak. A fűtőmű a városban a kertvárosi részen van, ahol a hőtermelés folyik, úgyhogy ezt bizonyos mértékig behatárolja lehetőségeket is.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra beszámoló elfogadását.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Emília u. 6., cégjegyzék szám: 13-09-088452) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2021. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

139/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érdhő Kft. 2021. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Emília u. 6., cégjegyzék szám: 13-09-088452) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2021. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen