Tetlák Örs alpolgármester: Nem arról van szó, hogy bármelyik egészségügyi szolgáltató megváltoztatná a tevékenységét a Bagoly utcai rendelőben, ellenben a körzeti megbízotti irodával kapcsolatban merült fel, hogy a praxisközösségben dr. Balla Rozália doktornőnek a többletfeladata, irodai munkája, illetve a szűrési programban való részvételének a helyigényét ezzel ki lehetne egészíteni. Megkerestük természetesen a Pest Megyei Rendőrfőkapitányságot, nekik semmi kifogásuk nincs a körzeti megbízotti helyiségnek szánt helyiség átadásával kapcsolatban, az ő válasszuk az arról szólt, hogy egyébként a mai kommunikációs eszközökkel, meg a rendőrség új épületével ők a körzeti megbízotti tevékenységet kiválóan tudják teljesíteni anélkül is, hogy a Bagoly utcai rendelőben külön helyiség lenne emiatt a részükre fenntartva, úgyhogy ezt a helyiséget, akkor a doktornő a továbbiakban használná. Természetesen az ezzel kapcsolatos kiadásokat pedig vállalja. Eddig ezt az önkormányzat fizette, innentől majd a doktornő által vezetett cég fogja ezt fizetni.


Simó Károly képviselő: A 2. választókerület, a madárneves utcák ehhez a választókerülethez tartoznak, illetve egy része a 3-as választókerülethez. Az egyik legfontosabb kérdésben nagyon sokszor megkeresnek, ez a közbiztonság kérdése, ezért picit értetlenül, elképedve olvastam és hallottam polgármester úr szavait, hogy megkerestük a Rendőrkapitányságot, hogy nem lehetne-e megszüntetni azt a körzeti megbízotti irodát. Azt gondolom, hogy most, amikor az elmúlt időben azért többször megkerestek, például a Fehérvári úton, pár száz méterre a Bagoly utcai helyiségtől vannak azért olyan helyzetek, amire fontos lenne, hogy tényleg ott legyen a rendőrség. A városban nem ez az egyetlen körzeti megbízotti iroda, hisz ugye van Parkvárosban, van Ófaluban is, tehát azt gondom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ahelyett, hogy arra kérné a rendőrséget a városvezetés, hogy szüntesse meg, inkább arra kellett volna kérni, hogy hangsúlyosabban legyen jelen a rendőrség, a polgárőrség, hiszen a madárneves utcák környékén az emberek ezt igénylik. Az emberek biztonságérzetének is fontos az, hogy tudják, hogy közel van a rendőrség, közel van a megbízotti iroda. Természetesen azt lehet csinálni, hogy lehet telefonálni és akkor a városközpontból majd megy a rendőrség, de azt hiszem, hogy a szubjektív biztonságérzet az is egy fontos dolog és nem véletlenül lett így kialakítva ez a ház. Az biztos, hogy jogos és méltányolt az az igénye a doktornőnek, hogy kellene egyéb helyiség is. Azt gondolom, hogy azt nem a közbiztonság kárára, vagy terhére kell megoldani, hanem vannak azért más megoldások is. Ha már itt tartunk, akkor megkérdezném, hogy az emelettel mi a helyzet, hiszen ugye úgy lett kialakítva az a ház, hogy az emeleten lehetne egy közösségi teret, közösségi házat kialakítani. Az elmúlt 2 évben erről nem sokat hallottunk, nyilván ezt meg kellene terveztetni, ki kellene alakítani a koncepciót, hogy például nyugdíjas kluboknak lehetne helyiséget biztosítani, lehetne egy kisebb rendezvényterem. Erre nyilván meg kellene keresni a forrásokat. Erről az elmúlt 2 évben nem hallottunk, kíváncsi lennék, hogy várhatunk-e következő időszakban ezzel kapcsolatban előterjesztést, illetve javaslatot.


Tetlák Örs alpolgármester: Az, hogy a közbiztonság milyen Érden, az nyilván mindannyiunk érdeke, hogy az egyre jobb legyen és ne legyen semmiféle szubjektív félelemérzete senkinek a városban. Azért szeretném pontosítani Simó Károly képviselőtársunk felvetését, tehát itt egy egyébként üresen álló helyiségről volt szó, ami tulajdonképpen gyakorlati értelemben igazán átadásra sem került, ezt a rendőrség eddig sem kívánta körzeti megbízotti helyiségként hasznosítani, ahogy egyébként a többi körzeti megbízotti helyiségben sincsen körzeti megbízott. Nyilván a rendőrség munkájára, hogy ők ezt milyen formában kívánják ellátni, erre nekünk direkt ráhatásunk nincsen. Az nyilvánvalóan közös érdek, hogy a város közbiztonságával ne legyenek problémák. Azt gondolom egy üresen álló helyiséghez képest az, hogy a doktornő ott majd a népegészségügyi központ, meg az országos kórházi főigazgatóság által kiírt pályázatok megnyerésével szűrési tevékenységet fog tudni végezni, ez sokkal inkább összefügg egy egészségháznak egyébként is a profiljával, vagy az ott folyó munkával. A 2. emelettel kapcsolatban pedig Simó Károly, hogyha az üresen állt, akkor miért adtátok át azt az épületet. Ugye ott volt szalagvágás, sok fénykép, nagy mosolyok. Nem biztos, hogy a nyugdíjas korosztályt pláne pandémiás időszakban egy orvosi rendelőnek a 2. emeletére képzelnék el. Természetesen a 2. emelet beépítésével kellene kezdeni valamit, az valóban egy hasznos tér lehet. Ennek a lehető legjobb hasznosításán dolgozunk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyébként én annyit hozzátennék, hogy amit a Simó Károly képviselő úr mondott, abból a szubjektív közbiztonságérzetnek a javítása az egyedüli szerintem, ami a KMB irodák esetében sajnos felmerül, más nem. Azt látom, hogy ez a formáció nem annyira vált be. Ha valójában jobban belegondolunk, akkor sokkal fontosabb lenne az állandó rendőri jelenlét, a járőröknek az utcán grasszálása mint az, hogy a városnak néhány elszórt pontján hétfőn délután 2 órát, meg csütörtökön délelőtt 2 órát ott üljön egy körzeti megbízott és fogadja esetleg az ügyfeleket. Utána fogok járni, hogy miért nem élt igazándiból a rendőrkapitányság ezzel a lehetőséggel. Jó pár körzeti megbízotti iroda van, valamiért ez a formáció nem működik a rendőrség szemszögéből. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz erre a viszonyulásuk. Egyébként a legnagyobb fantáziát a parkvárosi rendőrőrs létrehozásában látom, hiszen ott óriási földrajzi távolságot kell áthidalni, szemben mondjuk a Dr. Staud József Egészségház és a rendőrkapitányság épülete közötti rövid távolsággal, azért ott 10 kilométerre nincsen rendőrállomás, egy állandó rendőri jelenlét az sokkal fontosabb lenne, úgy gondolom. Érdnek a földrajzi központja az nem a mértani központja, tehát mi itt vagyunk a városközpont szélén és az egész parkvárosi rész ilyen szempontból állandó rendőri jelenlét nélkül van, ezen kellene változtatni, de ebben a rendőrfőkapitány úr is, meg a kapitány úr is elviekben támogat, remélem, hogy történik előrelépés ebben az ügyben.


Simó Károly képviselő: Egyetértek polgármester úrral. Ebben az esetben a polgármester úrnak abba az irányba kell menni, hogy a rendőrséget arra noszogatni, hogy minél többet legyen jelen különösen azon a környéken, amit említettem. Az embereket nagyon foglalkoztatja ez a kérdéskör és ott igénylik is ezt. Én azt gondolom, hogy a Bagoly utca és a Városközpont között még mindig van távolság, tehát továbbra is fenntartom, hogy nem biztos, hogy jó ötlet ezt megszüntetni, tehát nem azzal a javaslattal kellett volna élni, hogy megszűnjön, hanem pont azzal, hogy ha ez eddig üresen állt, akkor legyenek szívesek azt használni és úgy használni, hogy értelmesen, tehát hogy mindenki egyet értsen vele. Az előterjesztés témája egy működtetéssel kapcsolatos, a neve ugyan egészségház, valójában ez egy alközpont, Sasvárosnak illetve a madárneves utcáknak egy olyan tere lehetne – az volt az elképzelésünk, amikor elkezdtük, hogy több funkciója legyen. Alpolgármester úr pikírt megjegyzésével kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon jó dolog volna az, hogyha végre 2 év után elkezdenének gondolkozni, mert nem lesz mindig pandémia, reméljük legalábbis, tehát tényleg össze kellene állítani a koncepciót, illetve azt a pénzügyi igényt, amivel meg lehetne tölteni értelmes funkcióval. Azért nem lehetett a 2. emeletet, mert a pénz az egészségház kialakításra szólt. A 2. ütemben kellett volna megcsinálni, mi azt reméltük, hogy ez 2020- 2021-ben meg fog történni. Ha eddig nem történt meg, akkor legalább ezután. Örömmel hallottam, hogy dolgoznak rajta, várjuk akkor az előterjesztést.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezt egyébként betudom a képviselői munkának, nincs bajom vele, ha én lennék ott a képviselő, ugyanezt mondanám, de legyünk őszinték, ezt a előterjesztést az szülte, hogy Balla doktornőnek van ez a lehetősége, mit lehetett volna tenni, ez volt a kézenfekvő megoldás. Természetesen nem akarjuk háttérbe szorítani Sasváros és a madárneves utcák közbiztonságát. Sok mindennel lehet engem kritizálni, de azzal biztos nem, hogy nem tartok elég intenzív kapcsolatot a rendőrséggel, meg nem veszek részt a közbiztonsággal kapcsolatos problémák kezelésében, tehát ez szerencsére megvan.


Lengyel Péter képviselő: Csak azért szeretnék hozzászólni, mert ugye határos a választókerületem Simó Károly képviselőtársam választókerületével, de mégis az én oldalamon van már, tehát a 3-as választókerület oldalán van a Sasvárosi rendelő. Ettől függetlenül, tehát még jóval ezelőtt a határozati javaslat előtt én is egyeztettem a kapitány úrral, és arra is ígéretet kaptam, hogy a valódi jelenlétet, a járőri tevékenységet, illetve annak az intenzitását növelni fogják. Másrészt pedig tényleg egy hetente néhány órás körzeti megbízotti iroda, ami ráadásul nem is utcafronti, hanem emeleti, az azt gondolom, hogy kevésbé szolgálja a szubjektív biztonságérzet javulását mint az, hogyha megjelenik egy-egy rendőrautó váratlan helyen és váratlan időben. Erre kaptam ígéretet. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen működik és nem arról volt szó, és Tetlák Örs alpolgármester úr sem azt mondta, hogy megkértük a rendőrséget, hogy ne használja a körzeti megbízotti irodájukat, hanem miután egyébként sem népesítették be gyakorlatilag a megnyitása óta, megkérdeztük, hogy egyáltalán van-e rá szükségük. Egyébként van a körzetnek most már körzeti megbízottja, aki egyéb feladatokat is ellát, és valóban a rendőrség központi épületéből tudja ellátni a feladatát és elérhető, amikor szükséges.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyébként történt ilyen jellegű fejlesztés, a védőnők főhadiszállásának az átalakítása, kialakítása, tehát az egy szintén fontos és hasonló jellegű beruházás volt és az ínséges idők ellenére meg tudta valósítani a város. Remélem, hogy a Top Plusz keretből esetleg tudunk hozni forrást, de saját forrás arra, hogy a Dr. Staud József Egészségház 2. emeletét megcsináljuk, sajnos nem volt eddig. Felteszem szavazásra a határozati javaslat I.-et.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi 17775 hrsz-ú kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar megjelölésű, 1194 m2 nagyságú, természetben a 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található háromszintes (földszint, emelet, tetőtér) Dr. Staud József Egészségházban (korábban: Sasvárosi orvosi rendelő) kialakított 26.63 m2 nagyságú helyiségekre – a határozat mellékletét képező alaprajz szerinti I01, I02, I03, I04 jelű helyiségek – vonatkozó, a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal körzeti megbízotti iroda működtetése céljából határozatlan időre megkötött haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel megszünteti.

 1. A Közgyűlés felkéri a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy az 1. pontban körülírt ingatlannak a székhelyként, illetve telephelyként történő használatát a hatósági nyilvántartásokban szüntesse meg.
 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti megállapodást aláírja.

Határidő:        30 nap a szerződés megszüntetésére

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat mellékletei annak formátuma miatt (pdf) a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

149/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található helyiségekre – a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal körzeti megbízotti iroda működtetése céljából – megkötött haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi 17775 hrsz-ú kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar megjelölésű, 1194 m2 nagyságú, természetben a 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található háromszintes (földszint, emelet, tetőtér) Dr. Staud József Egészségházban (korábban: Sasvárosi orvosi rendelő) kialakított 26.63 m2 nagyságú helyiségekre – a határozat mellékletét képező alaprajz szerinti I01, I02, I03, I04 jelű helyiségek – vonatkozó, a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal körzeti megbízotti iroda működtetése céljából határozatlan időre megkötött haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel megszünteti.

 

 1. A Közgyűlés felkéri a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy az 1. pontban körülírt ingatlannak a székhelyként, illetve telephelyként történő használatát a hatósági nyilvántartásokban szüntesse meg.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti megállapodást aláírja.

 

 

Határidő:        30 nap a szerződés megszüntetésére

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat mellékletei annak formátuma miatt (pdf) a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslat II.-t.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ingyenes használatba adja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában foglalt „az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások” közfeladat ellátása érdekében, háziorvosi tevékenység végzése céljából, határozatlan időre, de legfeljebb a feladatellátási szerződés időtartamára az érdi 17775 hrsz-ú, kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar, megjelölésű, 1194 m2 nagyságú, természetben a 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található háromszintes (földszint, emelet, tetőtér) Dr. Staud József Egészségházban (korábban Sasvárosi orvosi rendelő) kialakított, a határozat mellékletét képező alaprajz szerinti I01, I02, I03, I04 jelű, összesen 26.63 m2 alapterületű helyiségeket a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére (székhely: 2030 Érd, Szövő utca 132., nyilvántartási szám: 24562683, cg.: 13-09-096946, adószám: 13163200-1-13, képviselője: Dr. Balla Rozália Teréz).

 1. A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a használó az 1. pontban körülírt ingatlant székhelyként, illetve telephelyként használja és azt a hatósági nyilvántartásokban is feltüntesse.
 2. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi kötelezettség nem terheli, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.
 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti megállapodást aláírja.

Határidő:        30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat mellékletei annak formátuma miatt (pdf) a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

150/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található Dr. Staud József Egészségházban kialakított helyiségek ingyenes használatba adásáról

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ingyenes használatba adja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában foglalt „az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások” közfeladat ellátása érdekében, háziorvosi tevékenység végzése céljából, határozatlan időre, de legfeljebb a feladatellátási szerződés időtartamára az érdi 17775 hrsz-ú, kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar, megjelölésű, 1194 m2 nagyságú, természetben a 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található háromszintes (földszint, emelet, tetőtér) Dr. Staud József Egészségházban (korábban Sasvárosi orvosi rendelő) kialakított, a határozat mellékletét képező alaprajz szerinti I01, I02, I03, I04 jelű, összesen 26.63 m2 alapterületű helyiségeket a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére (székhely: 2030 Érd, Szövő utca 132., nyilvántartási szám: 24562683, cg.: 13-09-096946, adószám: 13163200-1-13, képviselője: Dr. Balla Rozália Teréz).

 

 1. A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a használó az 1. pontban körülírt ingatlant székhelyként, illetve telephelyként használja és azt a hatósági nyilvántartásokban is feltüntesse.

 

 1. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi kötelezettség nem terheli, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti megállapodást aláírja.

 

 

Határidő:        30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat mellékletei annak formátuma miatt (pdf) a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol