Szűcs Gábor alpolgármester: Egy jövőbeni fejlesztésnek az előkészületeit hajtjuk végre. Egyrészt egy épület bontásáról van szó, amely elég rossz állapotban van, illetve a két ingatlannak az összevonásáról, hogy később akár az óvodabővítés szóba jöhessen, vagy az óvoda udvarnak a fejlesztése. Illetve porondon van egy pályázat, amit az óvoda beadott, ami óvodai játszóeszközökről szól, úgyhogy igazából ennek az előkészületéről beszélhetünk.

Lengyel Péter képviselő: Kifejezetten örülök, hogy mostanában, a mai Közgyűlésen a választókerületem több napirendi pontban is pozitív kontextusban kerül elő. Nagyon örülök, hogy végre történik azzal az épülettel valami. A közvetlen szomszédság már többször jelezte, hogy egyrészt a látvány sem annyira szép, másrészt pedig elég szennyezettnek és rendezetlennek, adott esetben rágcsálóktól is fertőzöttnek tűnik a környék, úgyhogy nagyon örülök, hogy legalább valami elkezdődik ott és kitisztítjuk azt a környéket, úgyhogy mindenképpen kérném képviselő társaimat, hogy szavazzák meg.


Dr. Bács István képviselő: Polgármester úr nyilván emlékszik rá, hogy ez az óvoda, illetve az elődje, amit ugye „elütött a vonat”, hogy akkor villámgyorsan kellett megoldani ezt a kérdést, mert a kisajátítás nem az önkormányzatnak megfelelően alakult. Akkor, ha jól emlékszem ez az óvoda úgy lett kialakítva, hogy 3 csoportszoba plusz 1 tornaszoba, de a tornaszoba az minden előírásnak megfelel, ami a csoportszobákra vonatkozik, hiszen megvásároltuk a mellette lévő telket, ahol most ez a romos ház van, amit le kellene bontani és oda elég lenne egy tornaszobát hozzáépíteni. Természetesen a jelenlegi előírásoknak megfelelően sokkal olcsóbban kijövünk, mintha egy csoportszobát kellene építeni, hiszen a vizesblokkoktól kezdve minden már egyébként rendelkezésünkre áll. Egy könnyűszerkezetes tornaszobával egyből 25 fő ellátását tudnánk pluszban biztosítani az óvodában, hiszen erre minden feltétel adott, úgyhogy frakciónk természetesen támogatja ezt az előterjesztést, mert megyünk tovább az úton, amin elindultunk. Előre megyünk, nem hátra. Szerintem akkor indultunk el, amikor még polgármester úr volt alpolgármester úr, abban az időben, de hát ez egy hosszú folyamat, lépésről lépésre haladunk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodában lesz egy ilyen fejlesztés, 90 millió forintot nyert a nemzetiségi önkormányzat egy ilyen tornaszoba felépítésére. Nehéz lesz beleférni az összegbe, mert nem könnyűszerkezetesre építjük.


Szűcs Gábor alpolgármester: Igazából egyet tudok érteni dr. Bács István képviselő úrral. Ugyanebben gondolkozunk mi is, ennek az előkészülete.

 

Dr. Bács István képviselő: Azért a nagy egyetértésben csak egy picike javítás, tehát nem mi építjük a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodához a tornaszobát, hanem az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat kapta meg erre a forrást és nem Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Természetesen az ő általuk közbeszerzésen kiválasztott kivitelező fogja építeni, mi viszont megterveztetjük nekik és az is legalább 5-8 millió forint. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megye Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában álló 2030 Érd, Holló utca 5. szám alatti, 17680 hrsz-ú telket az Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodájához kapcsolja játszóudvar kialakítása céljából.

A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonát képező 2030 Érd, Holló utca 5. szám alatti, 17680 hrsz-ú ingatlant üzleti vagyonból korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolja át, tekintettel arra, hogy az a továbbiakban óvodaudvarként közfeladat ellátását szolgálja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg

  1. a) a 17680 hrsz-ú telken álló leromlott állapotú épület bontásával,
  2. b) a telekalakítási eljárás elindításával, továbbá
  3. c) az Érdi Kincses Óvoda alapító okirat módosításának előkészítésével

összefüggő intézkedéseket.

Határidő:        2022. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester” 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

151/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztéséről

 

 

Érd Megye Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában álló 2030 Érd, Holló utca 5. szám alatti, 17680 hrsz-ú telket az Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodájához kapcsolja játszóudvar kialakítása céljából.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonát képező 2030 Érd, Holló utca 5. szám alatti, 17680 hrsz-ú ingatlant üzleti vagyonból korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolja át, tekintettel arra, hogy az a továbbiakban óvodaudvarként közfeladat ellátását szolgálja.

 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg

  1. a) a 17680 hrsz-ú telken álló leromlott állapotú épület bontásával,
  2. b) a telekalakítási eljárás elindításával, továbbá
  3. c) az Érdi Kincses Óvoda alapító okirat módosításának előkészítésével

összefüggő intézkedéseket.

 

 

Határidő:        2022. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen