Dr. Csőzik László polgármester: Rögtön mondom előre, hogy a B) határozati javaslatot kérem megszavazni, adjunk egy nagy esélyt ennek a dolognak, hátha sikerül. Másféleképpen megfogalmazva, ne adjuk olcsón a bőrünket, ha már volt egy ilyen szerződésük, függetlenül attól, hogy a keret rendelkezésre áll, vagy sem. Szerintem az ezzel kapcsolatos kört ne spórolja meg az önkormányzat. A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal a B) javaslatot támogatta, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság pedig 6 igen szavazattal szintén a B) javaslatot támogatta. Remélem ebben nincs vita. Felteszem szavazásra a B) javaslatot. 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 265/2015. (XI. 26.) határozata szerint megkötött településrendezési szerződést változatlanul hatályban tartja, egyben felkéri a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t, hogy a  szerződés III. fejezetének a 2.3. pontjában feltételesen szereplő vasúti beruházásokat – CEF forrás hiányában – más, nem önkormányzati forrásból valósítsa meg.

Határidő:        a határozat közlésére 3 nap

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

152/2022. (VI. 23.) határozata

 

az Érd alsó (30a) - Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI. 26.) KGY. határozat szerint megkötött településrendezési szerződés hatályban tartásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 265/2015. (XI. 26.) határozata szerint megkötött településrendezési szerződést változatlanul hatályban tartja, egyben felkéri a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t, hogy a  szerződés III. fejezetének a 2.3. pontjában feltételesen szereplő vasúti beruházásokat – CEF forrás hiányában – más, nem önkormányzati forrásból valósítsa meg.

 

 

Határidő:       a határozat közlésére 3 nap

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen