Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti az előterjesztést.

 

Dr. Bács István képviselő: Az előterjesztés szerint a jelenlegi közterületet meg kívánjuk szüntetni. Eddig értékesíteni kívántuk az ingatlant, most a pontosítás szerint bérbe adni. Ez tipikusan olyan terület, ami közel van az autópályához, tehát nagyon hangos. Véleményem szerint ne szaporítsuk a beépítendő telkek számát. Úgy tudom, polgármester úrral erről a minap jelent meg a HVG-ben egy interjú. Tetlák Örs alpolgármester úr is nyilatkozott a témában, hogy fékezhetetlen építkezés zajlik nemcsak Érden, hanem alapvetően az agglomerációban teljesen kontrollálatlanul. Az önkormányzatnak van elég telke, amit értékesíteni szeretne, most, hogy bérbe szeretnék adni, ebből nekem az jött le, hogy már tudjuk is, hogy ki lesz a bérlő és mivé kell átminősíteni. Szerintem ezt ne erőltessük, ezt nem fogjuk támogatni.


Szűcs Gábor alpolgármester: Pont azért, hogy ne legyen beépített, azért kívánjuk bérbe adni ezt az ingatlanegységet. Az, hogy forgalomképes egy ingatlan úgy gondolom, pozitív dolog. Minél több olyan ingatlant, ami forgalomképes lehet, nem beépítésre és eladásra, de hasznosítani szeretnénk, hogy ebből is bevétel képződjön az önkormányzatnál. Amennyiben az önkormányzatnak lesz annyi forrása, hogy közösségi teret tudjon kialakítani, ott természetesen az lesz majd, de addig az üres területeket, amelyekből akár bevételeket is tudnánk elérni, azokat próbáljuk valamilyen módon hasznosítani.


Tetlák Örs alpolgármester: Megjegyzem, azért egy autópálya tőszomszédságában a zajszennyezés meg a légszennyezési értékek miatt semmiféleképpen nem szerencsés játszóteret kialakítani. Az, hogy egyébként meg az Interspar parkolóban létrejött egy játszótér, nyilván valamilyen szerződéses keretek között, ott erre volt igény, biztos, hogy szeretik, de egy játszótérnek nem autópálya mellett van a legjobb helye.


Dr. Bács István képviselő: Tetlák Örs alpolgármester úrnak maximálisan igaza van ebben a tekintetben, és miután közelebb van az autópályához, az utca mindkét oldalán - mivel ez egy háromszögletű telek - a közvetlen közelében is lakóépületek vannak. Éppen ezért nem javaslom, hogy tovább növeljük a terhelést, hanem csökkenteni kellene, ha máshogy nem, akkor be kellene fásítani a területet. Szűcs Gábor alpolgármester úrtól kérdezem, hogy hogyan kívánják ezt hasznosítani, milyen célra akarják bérbe adni, gazdasági tevékenységet lehet-e egyébként egy lakóövezettel körülvett ingatlanon végezni? Gépjárműtárolót fog ott kialakítani? Biztos érdekli az ott lakókat, hogy az önkormányzat mit szeretne csinálni azon a telken.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Bács István képviselő úr kicsit előreszaladt ebben az ügyben. Ha egy közparkot szeretnénk ott létrehozni, akkor is át kell minősíteni, tehát a közterületből mindenféleképpen ki kell vonni, erről szól az előterjesztés. A későbbi hasznosítás tekintetében azt gondolom, hogy természetesen a környéken élőket, lakóövezetet figyelembe véve, pályázati úton lehet a hasznosítás tekintetében bármilyen döntést hozni. Meglátjuk, hogy milyen pályázatok jönnek be, de nem gondolok konkrét tevékenységre. Fel kell mérni, hogy hogyan lehet az ilyen típusú ingatlanokat városszerte hasznosítani.


Dr. Bács István képviselő: Meg fogom szavazni ezt az előterjesztést, egyetlen aprócska kitételre még felhívnám a figyelmet. Az van leírva, hogy közterületből kivonja és forgalomképes beépítetlen területté nyilvánítja. A forgalomképtelen telek is bérbe adható, rengeteg önkormányzati törzsvagyon van, ami forgalomképtelen és bérbe adják.

 

T. Mészáros András képviselő: Tehát van egy tulajdonunk, ami nem forgalomképes. Ha forgalomképessé minősítjük most - amit ezek szerint Bács István is támogatni akar - akkor is ugyanúgy a tulajdonunk marad és ugyanúgy nem tudjuk, hogy mit akarunk vele kezdeni. Ez a pótcselekvés. Jó helyen van az a terület, ahogy van. Valószínűleg lehetne olyan gazdasági tevékenységét kitalálni, amit nem zavar a nagy a zaj és az autópálya közelsége, de valószínűleg az már olyan gazdasági tevékenység, ami a lakókat zavarná. Tehát hagyjuk úgy azt a terület, ahogy van, ezért nem is támogatjuk ezt a megoldást, mert nem tudjuk, hogy mit akarnak vele csinálni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Bács István képviselő úrral értek egyet.


Szűcs Gábor alpolgármester: Csatlakozok, én is egyetértek képviselő úrral.

 

Dr. Bács István képviselő: Inkább tartózkodni fogok.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet értelmében – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3331/2 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 819 m² nagyságú ingatlant a közterületből kivonja és forgalomképessé, beépítetlen területté nyilvánítja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 11 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

153/2022. (VI. 23.) határozata

 

az érdi 3331/2 hrsz-ú ingatlan közterületből történő kivonásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet értelmében – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3331/2 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 819 m² nagyságú ingatlant a közterületből kivonja és forgalomképessé, beépítetlen területté nyilvánítja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem