Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti az előterjesztést, az aluljárók tekintetében „Street art” pályázat kiírását javasolja Szűcs Gábor és Simó Károly képviselők együttesen.


Szűcs Gábor alpolgármester: Igazából Simó Károly képviselő úrnak volt egy javaslata, ami konkrétan a választókerületében található aluljáróra vonatkozott. Előtte dr. Asztalos Éva képviselő asszonnyal és Lengyel Péter képviselő úrral már 1,5-2 évvel ezelőtt elkezdtük ennek a végiggondolását és végül ez öltött testet a mai napon ebben a javaslatban. Egy hosszú távú programot hoznánk létre, ami arról szól, hogy a város területén található gyalogos, vasúti, autós közlekedésű aluljárókat különböző „Street art” alkotásokkal tennénk szebbé. A két gondolat úgy gondolom, hogy egymásra talált, ez egy nagyon előremutató és hosszú távú javaslat, amitől egyrészt a város tényleg szebbé válik, főleg az aluljárók tekintetében, másrészt ez egy pozitív példa lehet.


Simó Károly képviselő: Igazából ez már 2019. előtt kezdődött. Az előterjesztésben is szerepel az Érd-Nagyállomásnál lévő aluljáró. Megkerestem a MÁV-ot, pozitívan nyilatkoztak és volt egy egyesület, aki a környéken már csinált ilyet, illetve a Balatonon ilyen aluljárókat is kifestettek. Végül is, amikor alpolgármester úr azt a javaslatot tette, hogy ezt illesszük be egy nagyobb programba, belementem. Az a lényeg, hogy ha lehet, akkor az összes vasúti aluljárónál a rideg, szürke falakat próbáljuk meg egy kicsit barátságosabbá tenni. Köszönöm a nyitottságot és azt, hogy bevont ebbe, és így tudok csatlakozni az előterjesztéshez.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tehát most Érd-Nagyállomás és a Muskátli-Tétényi útnál lévő aluljáró kerül kifestésre. Már nagyon várom a központi nagy aluljárót, mivel ebben a városban laktak Csukás István szülei és ő is sokszor itt volt a városban, nagyon számítok arra, hogy lesz olyan jelentkező, aki a Süsü a sárkányban található hosszú Sárkánykígyót festi majd fel erre a 300 méteres aluljáróra. Természetesen nem én fogok dönteni, hanem egy szakértő bírálóbizottság fogja ezeket a pályázati munkákat elbírálni, hogy milyen legyen az ábra. Erre 5.000.000 forintot különítünk el idén, és innentől kezdve minden évben. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város területén lévő, alábbi két gyalogos aluljáró „Street art” utcaművészet formájában történő kifestéséhez hozzájárul:

- Érd Nagyállomás aluljáró,

- Muskátli-Tétényi utcai aluljáró.

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. évre a kijelölt két gyalogos aluljáró kifestésére vonatkozóan pályázat kiírására és meghirdetésére felkéri a Szepes Gyula Művelődési Központ Igazgatóját.
  2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 5.000.000 Ft-ot különít el a kijelölt gyalogos aluljárók festésére.
  3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10 éven keresztül, a mindenkori költségvetés terhére 5.000.000 Ft-ot biztosít évente két gyalogos aluljáró kifestésére.

Határidő:        a pályázat kiírására 30 nap

Felelős:           a pályázat kiírására, és a munkavégzés megszervezésére és lebonyolítására vonatkozóan a Szepes Gyula Művelődési Központ Igazgatója”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

154/2022. (VI. 23.) határozata

 

a város területén lévő aluljárókra vonatkozó „Street art” pályázat kiírásáról

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város területén lévő, alábbi két gyalogos aluljáró „Street art” utcaművészet formájában történő kifestéséhez hozzájárul:

- Érd Nagyállomás aluljáró,

- Muskátli-Tétényi utcai aluljáró.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. évre a kijelölt két gyalogos aluljáró kifestésére vonatkozóan pályázat kiírására és meghirdetésére felkéri a Szepes Gyula Művelődési Központ Igazgatóját.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 5.000.000 Ft-ot különít el a kijelölt gyalogos aluljárók festésére.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10 éven keresztül, a mindenkori költségvetés terhére 5.000.000 Ft-ot biztosít évente két gyalogos aluljáró kifestésére.

 

 

Határidő:        a pályázat kiírására 30 nap

Felelős:           a pályázat kiírására, és a munkavégzés megszervezésére és lebonyolítására vonatkozóan a Szepes Gyula Művelődési Központ Igazgatója

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen