Tetlák Örs alpolgármester: Az iskolafogászati alapellátást két fogorvos látja el jelenleg Érden. Közülük az egyiknek lejár a szerződése, és miután jelentős eszközbeszerzést tervez, kérte, hogy az új szerződésében ne 5 éves időtartamot, hanem határozatlan időtartamot tegyünk lehetővé. Miután a feladatellátás egyéb módozatában, minőségében nem lenne változás, ezt elfogadható kérésnek gondoljuk, ezért ebben a formában szeretnénk lehetővé tenni a szerződés megkötését.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „dr. Tóth Judit Elektra” Fogászati Betéti Társasággal (székhely: 2030 Érd, Fenyőfa utca 47., cégjegyzékszám: 13-06-046084) feladat-ellátási szerződést köt határozatlan időtartamra az iskolai és ifjúsági fogászati feladatok ellátására. A fogorvosi tevékenységet személyesen dr. Tóth Judit Elektra fogszakorvos látja el.

A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a „dr. Tóth Judit Elektra” Fogászati Betéti Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskolai és ifjúsági fogászati feladatok ellátására finanszírozási szerződést kössön.

Határidő:        a szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

155/2022. (VI. 23.) határozata

 

az iskolai és ifjúsági fogászati feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „dr. Tóth Judit Elektra” Fogászati Betéti Társasággal (székhely: 2030 Érd, Fenyőfa utca 47., cégjegyzékszám: 13-06-046084) feladat-ellátási szerződést köt határozatlan időtartamra az iskolai és ifjúsági fogászati feladatok ellátására. A fogorvosi tevékenységet személyesen dr. Tóth Judit Elektra fogszakorvos látja el.

 

A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a „dr. Tóth Judit Elektra” Fogászati Betéti Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskolai és ifjúsági fogászati feladatok ellátására finanszírozási szerződést kössön.

 

 

Határidő:        a szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen