Tetlák Örs alpolgármester: A Fészek Gyermekvédő Egyesület 5 éves szerződése szeptemberben fog lejárni, ők egy kötelező önkormányzati feladatot látnak el, gyermekek átmeneti otthonát működtetik, amint talán ez közismert. Szerény emelést kérnének a korábbi díjakhoz képest. Nem túlzás azt mondani, hogy közmegelégedésre végzik a tevékenységüket. Továbbra is 6 férőhelyet biztosítanának Érd számára, változatlanul kiváló együttműködésben a Szociális Gondozó Központtal, illetve a Gyermekjóléti Szolgálattal. Mayer Péterrel, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetőjével tegnap tettünk egy rövid látogatást a Karolina utcai otthonban, beszélgettünk az otthon vezetőjével és az egyesület szakmai igazgatójával. Szerintem semmiféle akadálya nincs a szerződés a megújításának és nagyon szépen köszönjük a munkájukat, remélem, hogy még hosszú évekig fogják ugyanilyen minőségben ellátni ezt a tevékenységet az Érd és környékbeli gyerekek és családok érdekében.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönjük a munkájukat. Felteszem szavazásra határozati javaslatot. 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális Gondozó Központot finanszírozóként bevonva, 2022. szeptember 3. napjától 2027. szeptember 2. napjáig terjedő határozott időtartamra háromoldalú ellátási szerződést köt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 49. és 50.§-a szerinti helyettes szülő és gyermekek átmeneti otthona szolgáltatások biztosítására a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (székhely: 2030 Érd, Karolina utca 3.).

A Közgyűlés

  1. a) a szolgáltatási díj megfizetését a következők szerint vállalja:

            - 170 000 Ft/hó/férőhely készenléti díj 6 férőhelyre, továbbá

            - 1 500 Ft/nap/ellátott a ténylegesen teljesített gondozási napok után,

  1. b) kötelezettséget vállal arra, hogy 2022. évtől 2027. évig a határozott idejű szerződés költségvetési fedezetét a Szociális Gondozó Központ költségvetésében biztosítja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2022. június 30.

                        a szerződés megkötésére – 2022. augusztus 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

140/2022. (VI. 23.) határozata

 

a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel ellátási szerződés ismételt megkötéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális Gondozó Központot finanszírozóként bevonva, 2022. szeptember 3. napjától 2027. szeptember 2. napjáig terjedő határozott időtartamra háromoldalú ellátási szerződést köt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 49. és 50.§-a szerinti helyettes szülő és gyermekek átmeneti otthona szolgáltatások biztosítására a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (székhely: 2030 Érd, Karolina utca 3.).

 

A Közgyűlés

  1. a) a szolgáltatási díj megfizetését a következők szerint vállalja:

            - 170 000 Ft/hó/férőhely készenléti díj 6 férőhelyre, továbbá

            - 1 500 Ft/nap/ellátott a ténylegesen teljesített gondozási napok után,

  1. b) kötelezettséget vállal arra, hogy 2022. évtől 2027. évig a határozott idejű szerződés költségvetési fedezetét a Szociális Gondozó Központ költségvetésében biztosítja.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 2022. június 30.

                        a szerződés megkötésére – 2022. augusztus 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen