Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Hegedűs Gézát, Érd egykori önkormányzati képviselőjét az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.

A Közgyűlés a temetési szertartás költségeit a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

159/2022. (VI. 23.) határozata

 

önkormányzati halottá nyilvánításról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Hegedűs Gézát, Érd egykori önkormányzati képviselőjét az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.

 

A Közgyűlés a temetési szertartás költségeit a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen