Simó Károly képviselő: A Fehérvári – Zámori út felújításával kapcsolatban megjegyzem, hogy a 2. számú választókerület képviselőjeként sokszor engem keresnek fel, hogy érdeklődjenek. Kérem, hogy vizsgálják felül, hogy egy Fideszes képviselőt nem tájékoztatják a várossal vagy önkormányzattal kapcsolatos információkról. Kérem ezzel a beruházással kapcsolatban tájékoztassanak, hogy továbbadhassam az információt. Az Orvos utcával kapcsolatban többször megkerestem Somogyi Tamást, az ÉKF intézményvezetőjét, aki úgy tájékoztatott, hogy minden rendben, csak még az ÉTV nem fejezte be a munkálatokat. Reggel beszéltem Lanku Ildikóval, aki úgy tájékoztatott, hogy 2022. június 30-ig befejezik az ivóvízvezeték bekötést. Kérdésem, hogy az Orvos utcában az útépítés folytatódni fog? A Bíró utca nagyon kátyús, inkább szándék kérdése, nem pénzé, hogy a mart aszfaltos utcák javítására az ÉKFI rendelkezésére álló gép kimenjen. Határozott kérésem, hogy az utat állítsák helyre. A Batthyány Sport Iskola melletti építkezésnél kialakításra került egy járdaszakasz, több szülő megkeresett, hogy a parkolók beékelődnek a járda és az úttest közé, a közvilágítás viszont már nem fogja megvilágítani a járdát. Kérem, hogy vizsgálják felül e szempontból a terveket. Várom a tájékoztatást, hiszen a lámpák az úttestet világítják jelenleg, a járdát nem. A Szabadság téren, a bíróság építése során, egy ott dolgozó munkagép több ottani ingatlantulajdonos által kihelyezett követ összetört. Kérem, hogy közútkezelői hatáskörben eljárva szólítsa fel a bíróságnál dolgozó építtetőt, közterület használót, hogy a közterületen okozott kárt állítsa helyre. Kaptam egy meghívást a Hivatalból a Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos megbeszélésekre, ezeken a délelőtti időpontokon nem tudok részt venni munkahelyi elfoglaltságom miatt, ha lehet, későbbi időpontra tegyék ezeket. Ezzel kapcsolatban azt láttam, hogy vannak kialakított elképzelések, hogy milyen projektekkel zajlana az FVS, például a hármas prioritás esetében az ESZA-nál maradt 800 millió forint, melyek zöld programokkal kapcsolatosak. Javasolnám az Intéző utcánál lévő önkormányzati terület parkosítását. Foglalkozni kellene energiaközösség kialakításával, vagy az okos közvilágítással, mely komoly pénzügyi megtakarításokat is eredményezhet. A Tolmács utcai terület el lett adva, ott zajlik a Mediradiopharma építkezése, mellette ott maradt egy terület, melynek kérem a kaszálását. A mai Pénzügyi Bizottsági ülésen az ÉTV Kft. ügyvezetője is jelen volt, kaptak egy tájékoztatót, melyben az van, hogy a polgármester úr az önkormányzat képviseletében eljárva az ÉTV és az ÉTCS taggyűlésén is elfogadta mind az üzleti tervet, mind a beszámolót. Az ÉTV Kft. egyelőre ugyan más településeken, de vélhetően Érden is elkezdi majd a kisvállalkozók zaklatását. Nem életszerű, amit az ÉTV Kft. csinál, ha egy házba be van jelentve egy egyéni vállalkozó, például egy fordító iroda, aki ezt a tevékenységet esetleg másodállásban végzi, akkor azonnal a közületi vízdíjat fizesse ki az egész házra, vagy igazolja, hogy nem használ a vállalkozása céljára vizet. Ez nem helyes eljárás, szüntessék ezt meg, módosítsák az üzletszabályzatukat. Van egy tájékoztatás, melyet közzétettek a honlapukon, hogy csak akkor tudják elfogadni annak a bizonyítását, hogy nem fogyaszt üzleti célra, ha valahol máshol be van jelentve telephelye. A beterjesztett beszámolójukból látszik, hogy a pénzügyi helyzet nem olyan rossz, mint ahogy igyekeztek beállítani.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Fehérvári és Zámori út építése kapcsán, a jelzés után mostantól bevonjuk képviselő urat, ezzel kapcsolatban rengeteg kérdés, megkeresés érkezik. Az Orvos utca munkálatait tudomásom szerint az ÉTV Kft. befejezte, indul az útépítés. A Nyírfa utcáról ha levonulnak, itt folytatják a munkát, de pontos dátumot nem tudok most mondani, meg van rendelve a munka. A Bíró utca helyreállítását én is kérem az ÉKFI-től, hogy hozzák előre, egyeztetni fogunk Somogyi Tamás úrral. A Batthyány Iskolánál nagyon sokat egyeztettünk a tervezővel, hogy be tudjunk férni az utcába. A közvilágítással kapcsolatban, amennyiben megoldható a felvetés, figyelembe vesszük, hogy a járda megvilágítása is rendbe legyen. A bíróság építése során Mészáros Lőrinc cége felé fellépünk a kérésedre a kövekkel kapcsolatban. Az FVS-sel kapcsolatban az anyag július elején megérkezik, szeretném, ha július 15-ig tudnánk egy rendkívüli Közgyűlést tartani, hogy a beruházások minél hamarabb be tudjanak indulni. Az egész lényege a projektlista, melyre 4,5 milliárd forintot kaptunk, melyből 3 milliárd forint költhető beruházásokra. Kértem a megye elnököt, hogy a 1,5 milliárd forintos „Soft” keretből csoportosítsunk át 1 milliárd forintot, egyetértés fogadta a kérést. Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő urat is szeretném ebbe bevonni. Amennyiben ez megvalósul, minél több zöldterületi fejlesztést tudunk megvalósítani. Sajnos ez a 3 milliárd forint ma egy közepes projektnek az ára, ezért nagyon nehéz minden érdeket ebbe belefoglalni. Ebbe szeretném beletenni a Fundoklia-tér kialakítását, a klímaparkot és a levendulást, illetve zöldterületi fejlesztéseket. Azt is lehet, hogy sok kicsit foglalunk bele, vagy egy nagyot, de erről fog szólni a rendkívüli Közgyűlés, van egy nagyon terjedelmes alapanyag, mutatók a város adatairól. Volt egy elfogadott anyag, amikor úgy nézett ki, hogy ITS-t kell alkotni FVS helyett, ez kerül frissítésre. Fontos lenne, hogy a Közgyűlés minél hamarabb el tudja fogadni, e nélkül nem nyílik meg ez a 4,5 milliárd forintos keret számunkra. Ha elfogadásra kerül, le lehet egyeztetni külön a projekteket és el lehet indítani a terveztetéseket, majd a kivitelezéseket. Mi kaptunk egy keretet, nyilván olyan programterveket kell készíteni, melyek kompatibilisek a megadott indikátorokkal. A Tolmács utcában lévő szükséges kaszálásnak utánanéznek. Az ÉTV esetében úgy jártam el, ahogy képviselő úr hangoztatta. Egy külön taggyűlési határozat volt, melyben Elek Sándor polgármesterrel együtt jeleztük, hogy elfogadhatatlannak tartjuk, nem szeretnénk, ha lenne ilyen, viszont jogszabály módosítás végrehajtása szükséges, melyhez kértük az országgyűlési képviselő úr segítéségét. Ez összetett dolog, hiszen a Magyar Energia Hivatalhoz és az illetékes minisztériumhoz is kell fordulni, de maga az ÉTV Kft. is eljárt ez ügyben.

 

Antunovits Antal képviselő: Közgyűlés előtt folytattunk egyeztetést polgármester úrral, remélem, hogy a Gereblye-köz problémája valóban megoldódik a közeljövőben. Előző üléseken említett kérdésemre, miszerint a Budai úton a járda folytatása a MOL és a Paula utca között nem lett térkövezve, azt a választ kaptam, hogy a MOL előtt nem érintette a nyomvonalat a kábel, a gyalogos közlekedés érdekében ennek a szakasznak a térkövezését meg kell oldani. Felkeresték már ezzel kapcsolatban a MOL üzemeltetőjét? Az Érdi Piaccal kapcsolatos gyalogos közlekedést meg kellene oldani, valóban nagyon balesetveszélyes, hathatós intézkedést kérek. Elmúlt alkalommal felvetettem a Hősök terén a vízelvezetés problémáját, melyre azt a választ kaptam, hogy intézkedni fognak, de még nem történt semmi. A Kerülő utcában Majsai Ferenctől ki lett sajátítva az ingatlan, a megvásárolt ingatlanokon még mindig szeméttelep van, akár a Környezetvédelmi Alapból is ki lehetne takaríttatni. Az Erzsébet utca 4/C-ből kaptam egy panaszt, hogy a játszótér mellett a fiatalok esténként homokot és műanyag vödröket dobálnak fel (Papp Tamara) egy hölgy lakásába. Megemlíteném, hogy a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben tisztaság és udvarias bánásmód, gyorsaság fogadott, ezúton is megköszönöm minden ott dolgozónak a példás rendet és a munkájukat.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Gereblye-köz esetében azon vagyunk, hogy az egyházi közösségi házig járda és térköves rendezés kerüljön megvalósulásra, mintegy 30 millió forintos költségbecslést kaptam ennek a megvalósítására. A MOL kút előtt nem a járda alatt ment a kábel, azt az információt kaptam. A járdaprogramot most egyeztetjük az ÉKFI-vel, az Alsó utca és iskola környékét mindenképpen megpróbálják megvalósítani, ezt a szakaszt is megpróbáljuk beletenni, a piacnál is egyeztettünk fejlesztésről. Hozzátenném, hogy Antunovits Antal 2006. óta képviselő, ezeket az elmúlt 3 ciklusban ugyanúgy előadhatta volna, de próbáljuk ezeket rendezni. A Kerülő út problémáját a napokban szeretném megnézni, bontást fogunk elrendelni, amelyikre szükséges. Lefolytattuk a közbeszerzést a Kerülő utca megtervezésére, tehát csapadékvíz elvezetésre, szennyvízvezeték-fektetésre, illetve aszfaltozásra, elhárultak az akadályok, a tervezési munkák megkezdődhetnek, hogy a Mély úttól a Hősök teréig a Sugár utcát érintve, meg is tudjuk valósítani. A kivitelezésre az MVP programban nincs forrás, de megpróbálunk valamilyen módon erre forrást találni, ez egy nagy fejlesztés. Az említett hölgyet ismerem több ügyből kifolyólag, a szociális gondozó központ egyik ellátottja, rendkívül sok problémával, amit igyekszünk megoldani.

 

Balla Imre képviselő: Egy lakos felkért, hogy nyomatékosítsam az ülésen, hogy a közterület-felügyelők és a képviselők is tartsák be a KRESZ-t! Simó Károlynak el szeretném mondani, hogy kisvállalkozóként felvettem a kapcsolatot az ÉTV Kft.-vel, azt mondták, hogy az üzletszabályzat fogalom meghatározásába már bekerült, és ha csak a székhelyként van megjelölve, nem járnak ügyfelek, akkor ezt lakossági felhasználónak tekintik és nem lesz kiszámlázva gazdasági díj.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Erről hoztunk egy határozatot, majd megküldjük. Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszönöm a részvételt, bezárom az ülést, melyet zárt ülés követ.

 

 

A Közgyűlés nyilvános ülése 12:56 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester