Dr. Csőzik László polgármester: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen és 3 nem szavazattal nem javasolja elfogadásra, a Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Lényegében arról van szó, hogy elszálltak az építőipari árak és ebből kifolyólag ez egy nem rugalmas szabályozás, amin változtatni kell. A közműcégek helyreállítási munkálatait végzi az ÉKFI ilyenkor vállalkozási tevékenységben. Emlékezetem szerint 2019. január 1-jei a mostani skála, ami a rendeletnek a mellékletében szerepel. Arra a rugalmas változtatásra teszek most javaslatot, hogy innentől kezdve ezt ne a rendeletben szerepeltessük, mert napi szinten változnak az árak, gyakran még a munkadíjak is az építőiparban, hanem az ÉKFI tegye közzé – dinamikusan viszonyulva a változásokhoz – a honlapján. Tehát ez nyilvános és hozzáférhető adat lesz, de nem szükséges minden egyes heti, vagy akár havi vagy  - ne adj’ isten - napi szintű módosításhoz behozunk a rendeletet a Közgyűlés elé.


Dr. Bács István képviselő: Ez tulajdonképpen egy nem burkolt áremelés. Intézményvezető úr elmondta egyébként, hogy a megrendelőiknek a 80%-a gazdasági társaság, 20%-a magánember, de tudjuk nagyon jól, hogy a gazdasági társaságot is magánemberek bízzák meg, tehát itt semmi másról nincsen szó, mint az érdi polgároknak a plusz terhekkel történő ellátásáról. Ez különösen az előző költségvetési napirend tekintetében érdekes, hiszen rezsicsökkentés mellett állt ki az önkormányzat, azt szeretné, hogyha minél inkább érintené a rezsicsökkentés az önkormányzatot, illetve az érdi embereket is. Ennek következtében pedig az önkormányzat a következő döntésével kontrollálatlanul szeretné megemelni ezeket a díjakat, amiket az ÉKFI a magánemberektől is beszedhet ráadásul úgy, hogy sem a Közgyűlés sem a polgármester úr ezekre ránézni nem tud. A hétfői bizottsági ülésen elhangzott, hogy az ÉKFI honlapján nincsenek fönt a jelenleg érvényes költségek, hogy mennyibe kerülnek ezek a javítások, amiket egyébként az érdi polgároknak végeznek. Úgy érzem, hogy miközben kinyilvánítottuk, hogy jó a rezsicsökkentés, az önkormányzat támogatja a rezsicsökkentést, nem szabad áthárítani az emberekre még több terhet úgy, hogy vállalkozási tevékenység formájában végzi jelenleg az ÉKFI, ahogy mondta polgármester úr és a vállalkozási tevékenység oszlopa pozitív, tehát nyereséget realizál rajta az ÉKFI. Minden egyes forint, amit pluszban ráterhelünk az érdi lakókra, ezt a nyereséget fogja pluszban növelni. Ennyit szerettem volna mondani, elismerve azt, hogy emelkednek az árak, elismerve azt, hogy az ÉKFI-nek ez valóban többe kerül, de az összesen oszlop, amiben a vállalkozási tevékenység szerepel, az még mindig pozitív, tehát csak a nyereséget növelnénk, miközben a vállalkozási tevékenységből a következő pár napirenddel később meg kiveszünk egy jelenleg is nyereségesen üzemelő üzletágat, ugye ez lesz majd a piac, de erről majd akkor beszélünk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ilyen alapon akkor azt is fel lehetne vetni, hogy miért oktrojálja ránk a Kormány a rezsicsökkentés eltörléséből származó plusz költségvetési terhet. Ebben az esetben viszont én azt nézném, hogy ki a költségviselő fél, miért is kellene nekünk lemennünk veszteségbe. Az önkormányzat nem mi vagyunk, hanem a 71.000 állandó lakosnak az összessége, az önkormányzati alapjogok az itt élő embereket illetik meg, tehát miért viseljük mi a költségeket mondjuk egy ELMŰ-s beruházásnál, tehát ezt oldja meg a megrendelő, oldja meg a beruházást végző cég. Ezek kellően tőkeerős vállalatok, ne mi legyünk az a pont, amelyik lemegy veszteségbe az érdi adófizetők kontójára. A másik az, hogy nem nyereséget akarunk ezzel realizálni, szerintem, ha van is, akkor nagyon vékonyka. Az a lényeg, hogy elkerüljük pontosan azt, hogy veszteségbe forduljon a helyreállítási munka. Minimum 30 %-kal, ha az összköltséget nézem, de szerintem már akár 50 %-kal is elszabadultak az építőipari vállalási árak, tehát ezeknek az ódiumát nem hiszem, hogy a közös kasszánknak kellene állnia.

 

Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője: Képviselő úr felvetette, hogy az intézmény vállalkozás keretében végzi ezt a tevékenységet és nyereséget realizál. Azt fontos tudni, hogy tekintettel arra, hogy az államháztartási törvény szerint nem végezhet az intézmény veszteséges vállalkozási tevékenységet, én azt gondolom, hogy ebben egyrészt semmi meglepő nincsen, másrészt ez így volt a múltban, így van a jelenben és a jövőben is ez így fog történni. Az intézménynek a honlapján nincsenek fent ezek a díjak, azt gondolom, hogy jelen állapotban nincs is erre szükség, hiszen a rendeletnek van egy függeléke, amiben ezek a díjak megtalálhatók és mindenki számára hozzáférhetők. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jelenlegi díjak az ismereteim szerint 2019-ben lettek utoljára módosítva, én nem mennék most abba bele, hogy a 2019-es év óta mind az anyagköltségek, mind pedig a munkaerőnek a költségei milyen irányba és mennyit változtak, ezek azt gondolom, hogy közismert adatok és mindenki tudja, hogy egy borzasztó jelentős emelkedésen vagyunk túl. A „nyereséget realizál” az intézménnyel kapcsolatos kijelentéshez annyi kiegészítésem lenne, hogy egyrészt muszáj a vállalkozási tevékenységünket nyereségesen folytatni, hiszen közpénzből vásárolt eszközökkel végezzük ezt a vállalkozási tevékenységet ellenben az évnek a végén, amikor a zárás megtörténik, akkor ezt a nyereséget az intézmény az alapító önkormányzat részére befizeti, tehát nem arról van szó, hogy mi jól élünk abból a nyereségből, amit a tevékenységünkkel keresünk, hanem arról van szó, hogy ami nyereséget realizálunk, azt utána az önkormányzatnak és ezzel az adófizetők részére visszajuttatjuk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szerintem az a jogszabályi hivatkozás, amit az intézményvezető úr mondott, untig elég a vita eldöntéséhez. A tetejében pedig a 2019. januári árak a maihoz képest nem is harmadával, hanem minimum 50%-kal emelkedtek.

 

Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetője: Még egy utolsó gondolat, amit elfelejtettem mondani, hogy az államháztartási törvénnyel párhuzamosan Magyarországon elég terjedelmes adójogszabályok is vannak. Az adójogszabályok nem teszik lehetővé azt, hogy valaki vállalkozási tevékenységet tudatosan, veszteségesen végezzen. Ez külön problémás, az intézménynek arra is figyelni kell, hogy minden egyes tevékenysége után nem termelhet veszteséget.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Azt kérem, hogyha ezt elfogadjuk, akkor az ÉKFI ezt megfelelően tegye közzé a honlapján, tehát hogy adja magát, ne kelljen ott bogarászni, keresgélni, és a mi kommunikációnk is ezt rendesen intézze.


Dr. Bács István képviselő: Hangsúlyozom még egyszer, itt egy nem burkolt áremelésről van szó, amelynek jelentős része a lakosságnál fog lecsapódni. Itt az egyedi csatornabekötésekre, gázbekötésekre gondoljunk, bármilyen útfelbontásra, járdafelbontására gondoljunk. Minden a lakosságnál fog lecsapódni. Az, hogy az ELMŰ évente nagyfeszültségű kábelt cserél, az szerintem az összeshez képest nem olyan jelentős az emberek felé, mint amikor fizetik a megemelt díjat, és akkor most jön a lényeg, teljesen az intézmény részére lesz áthárítva a felelősség, hogy ő ezt mennyiért állapítja meg. Eddig a polgármesteré volt a felelősség és a mindenkori megválasztott képviselőké, ellenben most teljesen bedobjuk a gyeplőt, ezek után azt kell mondani majd a választópolgároknak, hogy azért lett dupla annyi a díj egyébként, mert én azt mondtam, hogy annyit kérnek, amennyit akarnak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Három megjegyzésem lenne. Az első, hogy szerintem eddig is az ÉKFI volt az, aki ha nem is megmondta, de sugallta vagy tollba mondta, hogy mennyi legyen az ár, ők értenek hozzá, az ottani műszakiak. Kettő, ha ezt mondod, akkor miért nem mondod ugyanezt a költségvetési vitánál akkor, amikor a rezsicsökkentés hatásának az áthárításáról van szó az önkormányzat oldalára, ráadásul 800 millió forintos tételben, ami nem bagatell. Három, azt hiszem, ha valaki építkezik Érden és magánberuházást valósít meg, akkor miért kéne nekünk a többi ember, a szegény emberek pénzéből is támogatni azt, hogy sokkal olcsóbban jusson hozzá a helyreállítási munkákhoz, mintha mondjuk a piacról szerezné azt be. Szerintem ez valamennyiünk érdeke, hogy ez egy korrekt, normális elszámolás legyen, szerintem ebbe az irányba kell menni. Biztos, hogy ezt a realizálódó veszteséget nem a 70.000 ember kasszájának a kontójára kell megoldanunk.

 

T. Mészáros András képviselő: Az az igazság, hogy nem akartam ehhez a napirendhez hozzászólni, de mégiscsak hozzá kell, mert volt egy olyan megjegyzése Somogyi Tamás intézményvezető úrnak, hogy nehogy azt higgyék, hogy ők jól élnek ezekből a bevételekből. Nem hisszük, hiszen itt van nálunk egy adat ebben a pillanatban, hogy az elmúlt 2 esztendőben az ÉKFI egyrészt 2020. decemberig 3 darab személygépjárművet szerzett be, utána 2021. ötödik hónapig egy darab személygépjármű beszerzése volt, majd pedig 2021. júliusáig megint egy darab személygépjármű és végül 2022. áprilisában újabb személygépjármű beszerzése történt. Mindezzel szemben ebben az időszakban egyetlen darab kistehergépjármű beszerzés volt. Nagyon jó lenne, hogyha minden intézményünket, lásd óvodákat és egyebeket ugyanilyen erővel el tudnánk látni személygépjárművekkel, mert egyébként nem tudom, hogy mi indokolja ezt a töménytelen mennyiségű személygépjárművet egy olyan cégnél, amelynél inkább kistehergépkocsit kellene venni. Nem beszélve arról, hogy a személygépjárműnek teljesen más az adója. A közlekedéshez szükséges nyersanyagnak az ÁFÁ-ja nem visszaigényelhető és sorolhatnám még, hogy micsoda dőzs folyik itt ebben a tekintetben. Tehát biztosan jó lenne, hogyha minden intézményünknél ilyen mértékben lenne az igazgatónak, az aligazgatónak, a pénzügyi vezetőnek és még nem tudom kinek ez a sok-sok személygépjármű beszerzése. Tehát nem kellene olyat mondani, hogy nem abból élnek, amit itt keresnek. Dehogynem, abból élnek, amit itt keresnek, erről szól a történet, erről szól a mi Közgyűlésünk jelen pillanatban, hogy jól használják fel a rendelkezésre álló pénzeszközöket, vagy pedig minden fillér, ami Érdre jön, az kárba vész. Sajnos ez a tapasztalat, hogy pocsékba megy.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ó, de vártam már ezt a kérdést már elég régóta, mert tudom azt, hogy mi a valós helyzet és hát igazándiból ez a T. Mészáros korszakra volt igaz, lásd a luxusautókat.

 

Somogyi Tamás, az  Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetője: Nagyon hosszasan tudnám sorolni azt, hogy az intézménynek milyen állapotban van nem csak a gépjármű, hanem úgy általában az eszközparkja. Ha egy szóval összegezném, akkor borzasztó. Az említett személygépjárműveket egyébként 10-15 éves életkorú járművek cseréje kapcsán vásároltuk, volt amelyiknek át lehetett látni a fémalkatrészén, mert úgy el volt rozsdásodva, 300-400-500.000 kilométer futásteljesítmények voltak és egyébként az új gépjárműveknek az éves amortizációs költsége az kevesebbe kerül, mint amennyit ezeknek az autóknak a javítására egy év alatt fordítottunk. Tehát én azt gondolom, hogy gazdaságossági oldalról mindenképpen alá tudjuk támasztani ezeket a vásárlásokat. Még mielőtt valaki itt tévedésbe esne, tehát a piacon elérhető legolcsóbb négykerék hajtású, egyébként magyar gyártmányú és a magyar foglalkoztatást segítő autókat vásároltuk, ellentétben azokkal a motoros üléssel és mindenféle földi jóval felszerelt luxus pick-upokkal szemben, amelyekből egyébként egyet el is adtunk, egyet pedig az intézmény vezetője helyett jelenleg a műszaki területért felelős kolléga használ, legalább ennyi haszna volt ezeknek a beszerzéseknek. A tény az, hogy ennek az intézménynek ahhoz, hogy ennek a városnak az üzemeltetését ellássa, sajnos gépekre, eszközökre van szüksége. Van olyan gépjárművünk, aminek 30 évet meghaladó az életkora. Szívesen vettünk volna egyébként nehéz tehergépjárműveket is, meg forgókotrót, meg egyebeket. Ezekre kb. olyan 500 millió – 1 milliárd forint közötti összeget lehetne elkölteni. Sajnos ez nem áll rendelkezésre. Még egyszer azt hangsúlyoznám, hogy annyi autót vásároltunk, amennyit egyébként el is adtunk. Volt olyan gépjármű, egy kisbusz, amelyet úgy adtunk el, hogy beindítani nem lehetett, tehát gyakorlatilag azt a vasat érte, ami benne volt. Egyébként jelenleg az intézmény ugyanannyi gépjárművel rendelkezik, mint amennyivel 2 évvel ezelőtt, amikor az intézményben elkezdtük a közös munkát. Azt kívánom, bár mindenki csak közgazdaságilag ilyen megalapozott és egyébként ennyire szerény beszerzéseket végezne ebben az országban, mert akkor szerintem nem lenne különösebb probléma.


Dr. Bács István képviselő: Nem ezt a vonalat, hanem a másik vonalat szeretném újra kidomborítani, tehát a város Közgyűlése egyöntetűen úgy döntött, hogy Érden a közutak helyreállítását csak az ÉKFI-től lehet megrendelni és az, hogy ez mennyibe kerül, azt nem mondjuk meg, nem tudjuk, és nem tudjuk befolyásolni se. Ez egyszerűen nonszensz, amikor azt mondom, hogy figyelj ide, te csak tőle vásárolhatsz, de az árat, azt ő mondja meg, hogy mennyiért és nem én. Be akarod magadhoz vezettetni a vizet, a gázt, a csatornát, bármit szeretnél csinálni, csak ővele és csak azon az áron, amit ő mond és én nem tudom, hogy mi ez az ár, amit ő fog mondani. Nekem ez benne a visszás. Csinálja ő, nincsen semmi gond, emeljük meg a díjat valahogy, függelékben van, tehát még nem is kell hozzá rendeletet módosítani, mert a függelékben van, de ezt így ne csináljuk, hogy bedobjuk a gyeplőt a lovak közé és akkor elszabadul minden és akkor azt fogja mondani: figyelj ide, fölment az aszfaltnak az ára, akkor ez mától nem 100.000 Ft lesz, hanem 250.000 Ft. Tételezzük fel, hogy bejön a vállalkozó polgármester úrhoz és a vállalkozó is meg fogja kérdezni, más is meg fogja kérdezni. Ma 250.000 Ft, holnap 300.000 Ft, ki tudja, hogy mennyi. Nem tudjuk, ez nekem vele a gondom, csak ennyi. Nem az, hogy emelkedett, valóban emelkedett és elismerten emelkedett a díja ennek.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nagyon örülök, hogy most már csak ennyi a képviselő úr problémája. Szerintem ezt könnyen meg lehet vitatni, mert úgy teszed fel a kérdést, mint hogyha elidegenedve, 250 kilométer távolságban lenne az ÉKFI a Városházától és azt csinálna, amit akarna. Nem akarok olyan kifejezéseket használni, hogy rövid pórázra van kötve az ÉKFI, mert ez hülyén hangzik. Szerintem Somogyi Tamás intézményvezető úrral napi szinten kommunikálok. Tehát ha azt látom, hogy olyan árakat állapítanak meg, ami nem reális, akkor nyilván közbe fogok avatkozni. Ez nem jelenti azt, hogy parttalanul azt csinálnak amit akarnak. Egyébként meg bármelyik képviselőnek joga van ezt nézni, észrevételezni és azt mondani, hogy ez már sok, nem arról szól, amiről a javaslatnak az eredetije szólt volna, hogy a piaci árakat jelenítsük meg, hanem plusz nyereséget akar realizálni, ami már túlzott volna. Ennél sokkal rugalmasabb az élet azt gondolom, szerintem menjünk ebbe az irányba. Felteszem szavazásra a rendeletmódosítást.
Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

,,Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet, mely tartalmazza az esetleges burkolatbontásra vonatkozó engedély kérelmet is Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani. A burkolatbontáshoz szükséges munkakezdési engedély iránti kérelmet a közútkezelő által kiadott hozzájárulások birtokában az Érdi Közterület-fenntartó Intézményhez (2030 Érd, Fehérvári út 69/b) kell benyújtani. A kérelmekhez csatolni kell az alátámasztáshoz szükséges mellékleteket is.

(2) Ha az élet- és vagyonvédelem érdekében, közmű meghibásodás vagy egyéb ok miatt, azonnali bontás szükséges (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), akkor a kivitelező köteles az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg, a közút és közterület rendkívüli felbontására vonatkozó bejelentést benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz, illetve az Érdi Közterület-fenntartó Intézményhez (2030 Érd, Fehérvári út 69/b).

(3) Rendkívüli igénybevétel esetén, a kivitelező a bejelentéssel együtt kéri meg a közútkezelői hozzájárulást, illetve a burkolatbontáshoz a munkakezdési engedély iránti kérelmet.”

 1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12/A. §

Ha a hozzájárulás alapján az igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást, illetve a burkolat részben vagy egészben történő helyreállítását kizárólag a közút kezelője végezheti, az azzal kapcsolatos költségek felszámolása az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által meghatározott és hivatalos honlapján közzétett díjak alapulvételével történik.”

 1. §

Hatályát veszti a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet

 1. a) §-a,
 2. b) melléklete,
 3. c) melléklete.
 4. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 11 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

21/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelete

 

a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet, mely tartalmazza az esetleges burkolatbontásra vonatkozó engedély kérelmet is Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani. A burkolatbontáshoz szükséges munkakezdési engedély iránti kérelmet a közútkezelő által kiadott hozzájárulások birtokában az Érdi Közterület-fenntartó Intézményhez (2030 Érd, Fehérvári út 69/b) kell benyújtani. A kérelmekhez csatolni kell az alátámasztáshoz szükséges mellékleteket is.

(2) Ha az élet- és vagyonvédelem érdekében, közmű meghibásodás vagy egyéb ok miatt, azonnali bontás szükséges (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), akkor a kivitelező köteles az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg, a közút és közterület rendkívüli felbontására vonatkozó bejelentést benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz, illetve az Érdi Közterület-fenntartó Intézményhez (2030 Érd, Fehérvári út 69/b).

(3) Rendkívüli igénybevétel esetén, a kivitelező a bejelentéssel együtt kéri meg a közútkezelői hozzájárulást, illetve a burkolatbontáshoz a munkakezdési engedélyt.”

 1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12/A. §

Ha a hozzájárulás alapján az igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást, illetve a burkolat részben vagy egészben történő helyreállítását kizárólag a közút kezelője végezheti, az azzal kapcsolatos költségek felszámolása az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által meghatározott és hivatalos honlapján közzétett díjak alapulvételével történik.”

 1. §

Hatályát veszti a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet

 1. a) §-a,
 2. b) melléklete,
 3. c) melléklete.
 4. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 


A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem