Tetlák Örs alpolgármester: A napirendi pont neve az nem biztos, hogy elárulja, hogy miről van szó. Az érdi iskolába járó gyerekek létszáma örvendetesen nő, és itt arról van szó, hogy a védőnői szolgálat esetén az egy védőnői körzetre eső gyerekek létszáma, illetve pontszáma meghaladja az előírtat, illetve többen vannak, mint lehetne. Ezzel két probléma van, egyrészt nyilván a védőnők a megnövekedett létszámmal nem biztos, hogy 100%-osan tudják ugyanazt az ellátást nyújtani, másrészt pedig az egészségbiztosítási alap finanszírozása sem fedezi ebben a formában a feladatot, ezért egy 7. védőnői körzet kialakítására kerül majd sor. Ennek a hatósági egyeztetése megtörtént, az előterjesztés mellékletében pedig megtalálható az, hogy melyik iskola mely körzethez fog tartozni. Néhány nappal ezelőtt volt a védőnők napja és ebből az alkalomból szeretném innen is köszönteni őket és innen is megköszönni valamennyi érdi és Érden kívül tevékenykedő védőnő munkáját, ez egy hungarikum, egy magyar specialitás és nagyon szépen köszönöm, amit a gyerekek érdekében teljesítenek.


Simó Károly képviselő: Visszatérnék az előterjesztés címéhez. Ha már a rendelethez hozzányúlunk, kérdezném tisztelettel alpolgármester urat, hogy mikor jön majd a Közgyűlés elé a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetek felülvizsgálata.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Alpolgármester úr azt mondta, hogy hamarosan. Valóban így van, de hadd ne kelljen most azt mondanom, hogy szeptember-október, vagy augusztus, tehát valahogy így. Felteszem szavazásra a rendeletmódosítást.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

,,Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró országos tisztifőorvos és a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. §

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  1. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester”

  1. melléklet

„4. melléklet

ISKOLA VÉDŐNŐI KÖRZETEK INTÉZMÉNYEK SZERINT

 

A

B

1


1. körzet

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola          
Érd, Fácán köz 1.        
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató és Általános Iskola és Gimnázium    
Érd, Alsó utca 21.

2


2. körzet

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Érd, Bajcsy-Zs. út 19-21.        
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (2. évfolyam)
Érd, Törökbálinti út 1.

3


3. körzet

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
Érd, Széchenyi tér 1.    
Érdi Móra Ferenc Általános Iskola Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény   
Érd, Holló tér 1.

4


4. körzet

Érdi Bolyai János Általános Iskola megosztva (1,2,3,8 évfolyam)  
Érd, Erzsébet utca 24-32.        
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (3,4. évfolyam)
Érd, Törökbálinti út 1.

5


5. körzet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (1. évfolyam)
Érd, Törökbálinti út 1.            
Érdligeti Általános Iskola     
Érd Túr utca 5-7.

6


6. körzet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (7.8. évfolyam)
Érd, Törökbálinti út 1.            
Érdi Szakképzési Centrum és Kós Károly Technikum          
Érd, Ercsi út 8.

7


7. körzet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (5,6. évfolyam)
Érd, Törökbálinti út 1.          
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium          
Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

22/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró országos tisztifőorvos és a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. §

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  1. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

  1. melléklet

„4. melléklet

ISKOLA VÉDŐNŐI KÖRZETEK INTÉZMÉNYEK SZERINT

 

A

B

1

 

 

1. körzet


Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola        
Érd, Fácán köz 1.     
             
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató és Általános Iskola és Gimnázium    
Érd, Alsó utca 21.

2

 

 

2. körzet


Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola         
Érd, Bajcsy-Zs. út 19-21.     
             
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (2. évfolyam)      
Érd, Törökbálinti út 1.

3

 

 

3. körzet


Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium         
Érd, Széchenyi tér 1. 
             
Érdi Móra Ferenc Általános Iskola Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  
Érd, Holló tér 1.

4

 

 

4. körzet


Érdi Bolyai János Általános Iskola megosztva (1.,2.,3.,8. évfolyam)           
Érd, Erzsébet utca 24-32.     
             
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (3.,4. évfolyam)  
Érd, Törökbálinti út 1.

5

 

 

5. körzet


Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (1. évfolyam)      
Érd, Törökbálinti út 1.         
             
Érdligeti Általános Iskola    
Érd Túr utca 5-7.

6

 


6. körzet


Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (7.,8. évfolyam)  
Érd, Törökbálinti út 1.         
             
Érdi Szakképzési Centrum és Kós Károly Technikum       
Érd, Ercsi út 8.

7

 


7. körzet


Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (5.,6. évfolyam)  
Érd, Törökbálinti út 1.         
             
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium        
Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B

 

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol