Dr. Csőzik László polgármester: Szentes Gyula, a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagja beadta a lemondását, ezt kell átvezetnünk a bizottsági összetételen. Társadalombiztosítási fizetési probléma van a háttérben, amint az elhárul, akkor vissza akar térni a bizottsági munkába, tehát elképzelhető, hogy ez csak néhány hónapra szól.


Simó Károly képviselő: Mit jelent ez?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A külső bizottsági tag fordult hozzánk. Van egy társadalombiztosítási jogi problémája, nem lehetett megoldani, ezért ő most arra a néhány hónapra, amíg ez a státusza fönnáll, addig lemond, hogy fel tudja venni a másik ágon a TB juttatásokat. Amúgy folytatja majd a munkáját ősszel. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális és Egészségügyi Bizottság létrehozásáról szóló 214/2019. (XI. 5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

Szociális és Egészségügyi Bizottság:

Elnök:

Csornainé Romhányi Judit

Tagok:

Dr. Asztalos Éva

 

Balla Imre

 

Demjén Attila

 

Fülöp Sándorné

 

Gregus László

Nem képviselő tagok:

Stass László

 

 

 

Szlávik Zsuzsanna

 

Tímár Istvánné

 

Uhri Bálint”

  1. A Közgyűlés az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) határozatának 5.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„5.) Szociális és Egészségügyi Bizottság:

Elnök:

Csornainé Romhányi Judit

Tagok:

Dr. Asztalos Éva

 

Balla Imre

 

Demjén Attila

 

Fülöp Sándorné

 

Gregus László

Nem képviselő tagok:

Stass László

 

 

 

Szlávik Zsuzsanna

 

Tímár Istvánné

 

Uhri Bálint”

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja – titkos szavazással – 16 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

145/2022. (VI. 23.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatásáról

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális és Egészségügyi Bizottság létrehozásáról szóló 214/2019. (XI. 5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság:

 

Elnök:

Csornainé Romhányi Judit

Tagok:

Dr. Asztalos Éva

 

Balla Imre

 

Demjén Attila

 

Fülöp Sándorné

 

Gregus László

Nem képviselő tagok:

Stass László

 

 

 

Szlávik Zsuzsanna

 

Tímár Istvánné

 

Uhri Bálint”

 

  1. A Közgyűlés az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) határozatának 5.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„5.) Szociális és Egészségügyi Bizottság:

 

Elnök:

Csornainé Romhányi Judit

Tagok:

Dr. Asztalos Éva

 

Balla Imre

 

Demjén Attila

 

Fülöp Sándorné

 

Gregus László

Nem képviselő tagok:

Stass László

 

 

 

Szlávik Zsuzsanna

 

Tímár Istvánné

 

Uhri Bálint”

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester