Dr. Csőzik László polgármester: Az Érdi Bolyai János Általános Iskola ellátása teljes egészében a 4. körzethez tartozik, tévesen megosztva szerepelt, ezt a technikai hibát hozza helyre a rendeletmódosítás. A bizottságok támogatták és javaslom, hogy vezessük át ezt a módosítást a rendelet mellékletében. Felteszem szavazásra a rendeletmódosítási javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapellátási tv.) 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az Alapellátási tv. 5.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alapellátási tv. 6.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró országos tisztifőorvos és a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. §

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  1. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

  1. melléklet

„4. melléklet

ISKOLA VÉDŐNŐI KÖRZETEK INTÉZMÉNYEK SZERINT

 

A

B

1


1. körzet

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola          
Érd, Fácán köz 1.        
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató és Általános Iskola és Gimnázium    
Érd, Alsó utca 21.

2


2. körzet

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Érd, Bajcsy-Zs. út 19-21.      
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (2. évfolyam)
Érd, Törökbálinti út 1.

3


3. körzet

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
Érd, Széchenyi tér 1.  
Érdi Móra Ferenc Általános Iskola Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény   
Érd, Holló tér 1.

4


4. körzet

Érdi Bolyai János Általános Iskola
Érd, Erzsébet utca 24-32.        
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (3,4. évfolyam)      
Érd, Törökbálinti út 1.

5


5. körzet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (1. évfolyam)
Érd, Törökbálinti út 1.            
Érdligeti Általános Iskola     
Érd Túr utca 5-7.

6


6. körzet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (7.8. évfolyam)      
Érd, Törökbálinti út 1.          
Érdi Szakképzési Centrum és Kós Károly Technikum          
Érd, Ercsi út 8.

7


7. körzet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (5,6. évfolyam)      
Érd, Törökbálinti út 1.          
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium          
Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

23/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelete

 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapellátási tv.) 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az Alapellátási tv. 5.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alapellátási tv. 6.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró országos tisztifőorvos és a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. §

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

 

helyett

 

 

Dr. Csupor Endre

aljegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

  1. melléklet

„4. melléklet

ISKOLA VÉDŐNŐI KÖRZETEK INTÉZMÉNYEK SZERINT

 

A

B

1


1. körzet

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola          
Érd, Fácán köz 1.      
             
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató és Általános Iskola és Gimnázium    
Érd, Alsó utca 21.

2


2. körzet

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Érd, Bajcsy-Zs. út 19-21.      
             
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (2. évfolyam)       
Érd, Törökbálinti út 1.

3


3. körzet

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium           
Érd, Széchenyi tér 1. 
             
Érdi Móra Ferenc Általános Iskola Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény   
Érd, Holló tér 1.

4


4. körzet

Érdi Bolyai János Általános Iskola
Érd, Erzsébet utca 24-32.      
             
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (3,4. évfolyam)    
Érd, Törökbálinti út 1.

5


5. körzet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (1. évfolyam)       
Érd, Törökbálinti út 1.           
             
Érdligeti Általános Iskola     
Érd Túr utca 5-7.

6


6. körzet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (7.8. évfolyam)    
Érd, Törökbálinti út 1.           
             
Érdi Szakképzési Centrum és Kós Károly Technikum        
Érd, Ercsi út 8.

7


7. körzet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (5,6. évfolyam)    
Érd, Törökbálinti út 1.           
             
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium          
Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.

 

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Távol

T. Mészáros András

Igen