Dr. Csőzik László polgármester: Szerintem akár egyben is lehet tárgyalni a két napirendet, hiszen összeérnek a témák. Kezdjük azon részével, ami a Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának áprilisban tartott ellenőrzését érinti. A Szociális Gondozó Központ székhelyén és két telephelyén az idősellátást, a hajléktalanellátást és a Habilitációs Központot vizsgálták, de a Kormányhivatal illetékesei a rendeletet is megvizsgálták és felhívták a figyelmünket arra, hogy az nem szabályozza, hogy az intézményvezető mely esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást biztosítani, vagy hogy e külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás. Aztán, a mellékletben az intézményi térítési díjak összegét javítani kell, hogy összhangban legyen a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel és az ingyenesen biztosított szolgáltatásoknál fel kell tüntetni a 0 Ft összeget. Házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatás térítési egységét órában kell meghatározni és a térítési díjak megállapításánál az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonásáról szóló törvényben foglalt kerekítés speciális szabályait kell figyelembe venni, ezt a bölcsődénél, illetve az étkeztetés esetén javítani kell. Még egy fontos dolog, hogy a házi segítségnyújtás, valamint az étkezés szolgáltatást kérés esetén nemcsak hétköznap, hanem hétvégén és ünnepnapokon is biztosítani kell. A javaslatban szerepel még egy fontos dolog, az utcai szociális munka január 1-jei hatállyal történő kivezetése, melynek indoka, hogy ezt a város területén működő másik ellátó szervezet fogja biztosítani, ez a I.-es rész. A II.-es része pedig a gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseket és az intézményi térítési díjakat tartalmazza. Az önkormányzatnak rendelkeznie kell az aktualizált nyersanyagnorma értékekkel, ezekből kiindulva a térítési díj megállapítására kerül sor, de szerintem nem ez a lényeg, hanem, hogy van egy szörnyű helyzet, amivel szembenéz az ország, szembenéz Európa, lényegében a világ is. Ez úgy csapódik le önkormányzatunkra nézve, hogy elszabadultak az energiaárak és elszabadultak a nyersanyagárak, tarthatatlan a helyzet jóformán, de szerintem összeomlás előtt áll az ország és összeomlás előtt állunk mi is, hacsak valami csoda nem történik, vagy mondjuk Münchhausen báróként nem rángatjuk ki saját magunkat a hajunknál fogva a mocsárból. Ez meg fog jelenni az intézmények energia költségénél, majd látni fogjuk októberben rendkívüli ülésen és már most megjelent a közétkeztetés vonatkozásában. De elég bemenni a boltba, mindenki látja, tapasztalja azt, hogy a korábbi bevásárlások összege lényegében a duplájára nőtt, tehát kétszer annyit kell kiadnunk egy hétvégi bevásárlás során, mint korábban. Itt megjelenik pontosan a rendes infláció, az általános infláció mértéke, meg megjelenik az ágazati infláció mértéke és persze van az, amit az ember a saját bőrén is érez, ez az, hogy mi mennyivel szaladt el, hány forinttal kerülnek drágábba az egyes élelmiszerek. E hatás alól nem tudja kivonni magát nyilvánvalóan egy közétkeztetési szolgáltató sem, sorra a városokban és az önkormányzatoknál jönnek be sajnálatos módon a díjemelésre vonatkozó javaslatok, ezeket tárgyalják, gyakran 40-50%-os mértékűeket. Hozzánk először 60 %-os javaslat érkezett be még a július folyamán, ezeket a tárgyalásokat nyilvánvalóan elkezdtük, ezek az utolsó pillanatig, napig is tartottak, ez az egyik indoka annak, hogy sürgősségi előterjesztés formájában került a Közgyűlés elé, hiszen az ember nyilván megpróbál mindent annak érdekében, hogy féken tartsa az árakat, a díjakat, hogy minél kevesebbet kelljen a szülőknek, a családoknak fizetniük. A rezsicsökkentés megtartása, mint ígéret elszállt, szerintem komolyan sem gondolták. Gyakorlatilag elvesztették a magyar családok, a magyar emberek a szabadon felhasználható jövedelmüket. A rezsiköltségek az egekbe szöktek otthon is, az önkormányzatnál is és minden vállalkozásnál is. Szinte minden nap olvasni egy olyan hírt, hogy egy-egy érdi vállalkozás ideiglenesen vagy véglegesen bezárja kapuit, csődbe megy, vagy pedig felfüggeszti a működését. Ez a dominóhatás ki tudja, hogy meddig vezet. A közétkeztetés vonatkozásában azt sikerült elérni, hogy 30 % legyen az emelés mértéke, ezzel egyébként a középmezőny alatt van Érd, ha a környező településeket is összevetjük a miénkkel. Azt lehet mondani, hogy három olyan év után, amikor nem került sor emelésre, külső körülmények, a kormány tehetetlensége, elszabaduló energiaárak, háború, energiaválság és minden miatt kerültünk ilyen helyzetbe. Ehhez képest szerintem még a legjobb megoldást sikerült megtalálnunk. Az önkormányzat természetesen a zsebébe nyúl, tehát átvállal a szülők helyett egy csomó pénzt, de nem tudjuk azt megoldani, hiszen mi is a csőd szélén állunk, hogy ezt teljes egészében magára vállalja a helyhatóság. Sajnos van egy térítési díj emelés is. Ennek az expozénak a jegyében nyitom meg ennek a napirendi pontnak a vitáját és hadd kérjem meg először ügyvezető urat, hogy ő is mondja el, hogy az ő szemszögükből mindez hogyan néz ki, milyen kihívásokkal kellett szembenézniük.

Demeter László, a Pannon Menza Kft. ügyvezető igazgatója: Egy éve volt a közbeszerzési eljárás, amikor a Pannon Menza Kft. elnyerte a szolgáltatás lehetőséget Érden. Ami nagyon fontos, hogy ez azt jelenti, hogy az előkészítés több mint egy éve történt, nem voltunk tisztában azokkal a számokkal, azzal az elszálló inflációval, amivel a napjainkban szembesülünk. Júniusban már érzékeltük az elszálló árakat, de hogy tényeket is mondjak, a KSH az élelmiszeripari inflációt 28,3%-ra teszi az elmúlt 8 hónapban, viszont a közétkeztető nem mindent vásárol abból a kosárból, amit a KSH mér. Van egy saját kosarunk, amiben 100 termék van benne, amit a közétkeztetésben alkalmazunk. Nagyon fontos ez, ezt elmondtam tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen is, hogy az élelmiszeripari kosárban például benne van a hawai pizza, aminek az elmúlt egy évben nem emelkedett az ára, benne vannak az ársapkás termékek is, ezért csak 28,3%. Amit mi most megcsináltunk januártól szeptemberig egy kimutatást, hogy mennyiért szereztük be a termékeket, ez már júniusban 60 %-os emelkedést mutatott az alábbi 100 terméknél, ez most augusztus 31-ével 88 %-os emelkedést mutat. Mondok néhány példát: egy friss csirke felsőcomb 600 Ft volt januárban, most 1650 Ft, a tej nagyobb kiszerelésben 180 Ft volt, jelen pillanatban 515 Ft, egy natúr joghurt ára 500 forintról nagy kiszerelésben 1500 Ft-ra változott. A legdurvább, hogy például a kölesgolyó, amit a bölcsődében adunk, 275 Ft-ról 2700 Ft-ra emelkedett, ami 900 %-os inflációt jelent. Olyan mértékű árváltozás történt a piacon, amit sem a KSH adatok nem adnak vissza, sem nem érzékeljük a boltban, amit ki tudtunk mutatni, vagy ki kell mutatnunk a 88%-os árváltozás mellett. Tehát jöttünk 60 %-os igénnyel, most már 88 %-os áremelésnél tartunk, de nyilván nagyon igyekszünk és szeretnénk kigazdálkodni abból a 30 %-ból, amit most polgármester úr előterjesztett.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönjük szépen! Mindehhez hozzátartozik, hogy mindenki értse, hogy a közétkeztetésnek úgy néz ki a költségszerkezete, hogy jár rá egy állami normatíva is, ez most nem emelkedett. Várjuk az emelését, hátha segít, akkor tudunk lépni a csökkentés érdekében. Van önkormányzati hozzájárulás és van az, amit a szülő fizet meg. Ebből a háromból tevődik össze. Abból a legjelentősebb tétel nyilvánvalóan az állami normatíva, azt hiszem, hogy az most 600 millió Ft körül jár, de minden mást nekünk kell előteremtenünk együtt a szülőkkel. Azt is tudni érdemes, hogy a rászorultsági elv az olyannyira működik, hogy például az óvodák esetében a szülőknek mindössze csak 20 %-a fizet, tehát olyan kedvezményrendszert állapítottunk meg korábban, ami azt eredményezte, hogy gyakorlatilag csak a tehetősebbek járulnak hozzá a költségekhez.

 

T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Miután meghallgattuk itt a szegény kisgyermekek panaszait mind polgármester úr, mind Demeter úr előadásában, azért térjünk át talán a rendeletnek a megtárgyalására. Maga a rendeletmódosítás, azt kell mondjam, hogy célszerű és okszerű, ellenben ennek a tálalása bizonyos hiányosságokat tartalmaz, bizonyos hiátus van, amikor ezt meg kellene értenünk. Az első az talán, hogy a sürgősség magyarázatához nem csak azt tartozik, hogy sürgősen döntenünk kell, hanem az is, hogy tegnap 14 óra 7 perckor kapták meg a bizottságunk tagjai ezt a rendelet-tervezetet, illetve ezt az előterjesztést, magyarán rohamléptekben kellett megérteni mindazt az indokot, amit az előbb voltak szívesek polgármester úr és Demeter úr elmondani. Arra kérem a legsürgősebb esetekben is az azért felelősöket, akik az előterjesztéseket készítik, illetve eljuttatják a képviselőkhöz, hogy ha látható, hogy egy folyamatos tárgyalás van, akkor részben vagy egészben már előtte is tájékoztassanak minket, hogy miről folyik a tárgyalás, mert 2 – 2,5 óra alatt - hiszen fél 5-kor kezdődött a bizottsági ülésünk -, nagyon nehéz felkészülni, pláne, ha valaki dolgozik és úgy esik be adott esetben a bizottsági ülésre anélkül, hogy tudná, hogy miről kell dönteni. A másik problémám, hogy megszokott volt, hogy a különböző árak és kategóriák között feltüntetjük azt is, hogy miről változik ilyenre, most ez valamilyen szinten elmaradt ebből az előterjesztésből és elmaradt az összehasonlítás lehetősége. A harmadik problémám pedig az ún. II. határozati javaslat, ahol a polgármester egy újabb hatáskört akar kapni, vagy fog kapni, hogyha a többség ezt megszavazza, hogy ezentúl nem a Közgyűlés dolga a szolgáltatási önköltségek meghatározása, hanem ezt a hatáskört a Közgyűlés odaadja a polgármester úrnak és majd a polgármester úr eldönti, hogy mennyi lesz az önköltségi ár. Természetesen ezeket az önköltségi árakat különböző számítások megelőzik, de azért mindig tudjuk, hogy a táblázatok, meg az algoritmusok, meg azoknak a kialakítása azért sorra rendre más és más eredményeket tud kihozni nagyon pici változással is. Célszerű volna otthagyni a Közgyűlésnél ezeket a hatásköröket, úgy is elég sok ún. demokratikus deficit halmozódott fel az elmúlt három esztendőben ennek a Közgyűlésnek, illetve ennek a polgármesternek a munkája az eredményeként, nem kéne még ezt továbbra is növelni. A magunk részéről nem tudjuk támogatni sem a határozati javaslatot, sem pedig a rendelet módosítását.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr és a Pénzügyi Bizottság türelmét, hogy ehhez a rendkívüli helyzethez aktív munkával viszonyult és ilyen hosszú tárgyalásokat folytatott. Azt szeretném mondani, hogy a NER alatt demokratikus deficitet említeni egy ilyen jellegű önkormányzatban, az könnyfakasztó, komolyan mondom. Ami a felvetésedet illeti képviselő úr, én egyetértek veled és módosítom is a javaslatot, tehát a II. határozati javaslatra nekem nincs szükségem és meg is néztem reggel a törvényt, szükségtelen, hogy akár a polgármester, akár a Közgyűlés erről döntsön, szerencsére tehát ezt egyértelműen rendezi a gyermekvédelmi törvény 151. §-a, tehát azt mondja, hogy a szolgáltató megállapítja és bemutatja és itt véget ér a kötelezettségek köre. Tehát a II. határozati javaslatot, mint előterjesztő visszavonom.


Dr. Bács István képviselő: Hallottunk a felvezetőben polgármester úr részéről és ügyvezető úr részéről is egy hosszú sirámot. Én is el szeretném mondani, aminek nagy része természetesen polgármester úr részéről nem volt igaz, ügyvezető úréban részben volt igaz. Itt hallottuk az 500 Ft/ literes tejárat. Hát örömmel jelentem, hogy a mai napig lehet 300 forintért tejet kapni a Penny Marketben, igaz saját márkásat. Igaz, hogy a legjobb minőségű Mizo tej 377 Ft az Auchanban. Ezt az 500 forintot azok szívják be, akik megveszik a 900 forintos tejet. Természetesen a mi családunknak a rezsije, köszönhetően a Kormánynak, egy forinttal se emelkedett, mert minden tekintetben beférünk az átlagfogyasztó alá, és nem is ismerek egyébként olyat, akinek ez ugrásszerűen megnőtt volna. Ellenben van itt egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, hogy jegyző úr vagy polgármester úr, hogy áll ehhez a kérdéshez. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 32. §-a azt mondja, hogy bármilyen díjtétel emelést 30 nappal előtte kell közzétenni. Hogyha ez a szerződés október 1-jétől hatályos, az úgy nem jó, tehát ha a szerződést ma elfogadjuk, holnap kihirdetjük, akkor leghamarabb is október 31-én lehet hatályos, 31-éig nem fizethetnek emelt díjat az igénybe vevők, úgyhogy polgármester úr kérem, hogy segítsen egy kicsit, mert egyik előterjesztésben se találtam erre utalást.


Lengyel Péter képviselő: Nagyon örülök, hogy Bács István családjának nem növekedett a rezsije. Néhány dolgot felejt csak el képviselőtársam, például azt, hogy gazdálkodó szervezetekre egészen más szabályok vonatkoznak, mint adott esetben a két, három vagy esetleg többgyermekes családokra, és a fogyasztói árat meg a termelői, illetve nagykereskedelmi árat összekeverni, ezt egy jogász végzettségű képviselőtől megértem, de egy picit a gazdasághoz értőként azért, hogy is mondjam, árnyalni kellene ezt a képet. Mindenki tudja, hogy kire és mire és milyen formában vonatkoznak a különböző rezsihazugsággal megfejelt árak.

 

T. Mészáros András képviselő: Azt hittem, hogy a 7-es napirendi pontot tárgyaljuk, de hogyha már a Bács István képviselőtársam felhozta ezt a jogszabályi anomáliát, vagy jogszabályi ellentmondást a rendelet-tervezetünkkel, akkor én is szeretnék utalni arra, hogy egyébként a szerződés módosításnak is vannak, vagy lehetnek jogszabályi ellentmondásai. Ilyen a 141. §-a Kbt.-nek, amely kimondja, hogy hogyan lehet szerződést módosítani egy közbeszerzéssel lefolytatott tárgyalások után kialakult szerződésen. Itt a szerződés maga egy alkalommal teszi lehetővé évente, hogy módosítsuk bizonyos feltételek mellett. Na most akárhogy olvastam a 141.§ (2) bekezdését, nagyon nehéz megtalálni azt a szituációt, ami erre a helyzetre alkalmazható. Magyarán a Kbt. mintha tiltaná az ilyenfajta módosításokat, de ez már isten igazából a 8-as napirendhez tartozik.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A térítési díjak november 1-jétől lépnek hatályba, úgyhogy ez a válasz a felvetésre.


Dr. Bács István képviselő: A Pénzügyi Bizottság elnökének mondom, hogy elnézést kérek, csak azt mondta polgármester úr, hogy együtt tárgyaljuk tulajdonképpen a kettőt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A helyzet az, hogy azért én mondanék a közvélemény kedvéért néhány összehasonlító adatot, hogy ne az legyen, hogy Érd itt az árdrágítók táborát gazdagítja, mert  pont fordítva van, tehát Érd az olcsóbb kategóriába tartozik még az emelést követően is. Ha az óvodai étkezéseket nézzük, a három étkezést együtt, akkor nálunk 643 Ft a díj, ami Biatorbágyon 1049 Ft, Gyömrőn 950 Ft, Dunaharasztiban 870 Ft, hogy csak néhány agglomerációs települést említsek, vagy mondjuk az iskolai étkeztetést ugyancsak ebben a hármas felosztásban nézve, akkor 847 Ft-ra nő, Diósdon 1300 Ft, Biatorbágyon 1144 Ft, Gyömrőn szintén 1000 Ft fölött van, 1045 Ft és Dunaharasztiban 915 Ft. Bizonyára vannak nálunk olcsóbbak is, azok a tehetősebbek, akik többet tudnak bevállalni az önkormányzat kontójára, de a dömpingszerű áremelés most söpör végig az országon és nincs nagyon kivétel, illetve szerintem egyáltalán nincs kivétel, hiszen ez alól a hatás alól senki nem tudja kivonni magát.

T. Mészáros András képviselő: A válasz, hogy november 1-jén lép életbe az áremelés, az lényegében nem ad választ arra, hogy a Kbt. viszonya hogyan alakul a szerződés módosításhoz, ez az egyik. A másik pedig akkor, ha jól értem az előterjesztő a II. határozati javaslatot visszavonta.


Dr. Bács István képviselő: A 7-es napirendi pontban benne van, hogy november 1-jétől lép hatályba, ellenben a 8-as napirendnél ott van, hogy a szerződés módosítást 2022. október 1-jén kell végrehajtani. Azt szeretném megkérdezni, hogy 2022. október 1-je és november 1-je között a megemelt díjat ki fogja fizetni, mert nem az igénybe vevők, hiszen nekik még nem lehet kiszámlázni, ellenben október 1-jétől a szolgáltató már a magasabb díjat fogja számlázni felénk, mert a szerződést október 1-jével módosítja. Egyébként nincs itt a szerződés mellékletben, tehát most nem nagyon tudom elolvasni még azt se, amiről szavazunk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: November 1-jén lépnek hatályba a térítési díjak. Az október hónap akkor egy az egyben az önkormányzat átvállalása lesz?

 

Demeter László, a Pannon Menza Kft. ügyvezető igazgatója: Sajnos igen. A Kbt.-vel való összhangot nézte a cég is. Ha jól tudom, akkor a Közbeszerzési Osztály is véleményezte már a szerződés módosításának lehetőséget, ők nem láttak ebben kivetnivalót. Kértünk rá állásfoglalást is a szakhatóságtól és meg is kaptuk, hogy ennek semmilyen akadálya nincs. Példákkal is alá tudom támasztani, 40-50%-os emelések mentek végig már szeptember 1-jétől az ország több településén, mint például Szolnokon, Sopronban, tehát ennek semmilyen akadálya nincs a Kbt. szerint.


T. Mészáros András képviselő: Lehetett volna akkor egy előterjesztésbe tenni a rendelet módosítást, illetve a szerződés módosítását, de ha már így együtt tárgyaljuk a 7-es és 8-as napirendet, akkor szeretném annyiban módosítani a 8-as napirend határozati javaslatát, hogy nem csak az első hónapban vállalja magára azt a körülbelül 35 millió forintot az önkormányzat, hanem folyamatosan és véglegesen magára vállalja azt a különbséget, ami megjelenik a fogyasztónál. Látni kell, hogy az állami támogatás a közétkeztetés tekintetében több mint 640 millió forint évente az érdi önkormányzat számára, ennyit tesz bele az állam. Durván valóban 20 %-os az az igénybe vevői kör, akik egyébként fizetésre kötelezettek, mert a többiek azok ingyen kapják lényegében az étkeztetést ebben a szituációban, és én azt gondolom, hogy ez a 35 millió forint ez nagyon korrekt lenne, hogy miközben a családoknak egyébként másutt is növekszenek a terhek, ezt hallhattuk az első két opusban, amit a polgármester úr és Demeter úr előadott, hogy milyen mértékben növekednek a családok terhei, egy kicsit emlékezzünk akkor erre vissza és éppen ezért az önkormányzat vállalja magára ne csak erre az egy hónapra, hanem a következő hónapokra is. Van még itt egy eldönteni való, ami a 8-as napirendhez tartozik, pontosan a Kbt.-nek a viszonya, vagy nem viszonya. A Kbt. 141. § (2) bekezdése fogalmazza meg, hogy hogyan lehet szerződést módosítani anélkül, hogy újabb közbeszerzési eljárást kellene kiírni. Ezt azért figyelmesebben át kellene olvasni és meg kellene találni azokat a részeket ebben a 141.§-ban, ami valóban lehetővé teszi 10 %-ig a módosítást az eredeti szerződési összeghez képest, de itt egy 30 %-os emelési érték van. Ez most belefér-e az eredeti szerződésnek a 10 %-ába, vagy nem fér bele, erre semmifajta támpontot sem az előterjesztésben, sem a táblázatokban nem kaptunk és ilyen módon erről nem bizonyosodhatunk meg.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nekem a birtokomban van és egyébként szívesen közreadom a Magyar Közétkeztetők Szövetsége által kért állásfoglalást a Közbeszerzési Hatóságtól, mivel dömpingszerűen történnek meg ezek a közbeszerzési eljárási jogviszonyokat nem érintő áremelkedések, hiszen rendkívüli helyzet van. Teljesen egyértelműen és a 141.§-nak a helyes értelmezését felhívva foglalt úgy állást a Közbeszerzési Hatóság, hogy ez a típusú emelés rendben van, tehát nem aggályos jogilag, ezt fel tudjuk tenni egyébként a MikroDat rendszerbe is. Azt gondolom, hogy mivel az összes többi helyen ez problémamentesen lezajlott mindenféle színű önkormányzatban, így nálunk sem okoz problémát. Ami meg a javaslatot illeti, hogy egy klasszikust idézzek: ,,Kiabálni fekve is lehet.” Kövér László mondta, tehát nem akárki. Ilyen jellegű populista, vagy demagóg határozati javaslatokat megfogalmazni persze lehet jó szájízzel és olcsó népszerűségre szert tenni, de a másik oldalon azt kérem, hogy mindenki vegye már figyelembe, hogy egyrészt van egy több mint 3 milliárd Ft-os fedezet nélkül elfogadott költségvetésünk jelen pillanatban, amit nem lesz könnyű kigazdálkodni önmagában sem és ezt tetézi most a hihetetlen mértékben elszabaduló energiaárak és az emiatt megnövekvő rezsi költségeknek a rémképe, ami gyakorlatilag oly mértékben kezelhetetlen, hogy ezt senki nem vitatja, tehát nem vitatja a kormányzat sem, nem vitatja a többi önkormányzati szövetség sem. Az összes tárgyalásunk, ami erről szólt, az nagyjából úgy végződött, hogy próbáljátok meg magatok megoldani, tehát nem kapunk segítséget képviselő úr, nem tudjuk az ilyen jellegű javaslatokat elfogadni. Szívem szerint persze, ha lehetőség lenne rá ezt csinálnánk, mint ahogy a legutóbbi alkalommal ezt tettük, amikor 9 %-os emelés volt. Akkor azt egy az egybe az önkormányzat vállalta át, tehát a szülők nem érezték meg. Most nyilvánvalóan ez fájdalmas, de az életben mindenki látja, hogy mi történik a saját fogyasztói kosarában, a saját munkahelyén, az országban, a megyében, az önkormányzatoknál. Sajnos ezzel együtt kell élnünk, szerintem ezt meg fogják tudni érteni az emberek is és nem mi idéztük elő ezt a helyzetet és nem a szolgáltató idézte elő ezt a helyzetet, úgy gondolom. Be lehet szállni, lehet lobbizni, lehet kilincselni a kormányzatnál akár az azonos párt kapcsolatra hivatkozva, akár régi jó vagy rossz viszonyra hivatkozva, teljesen mindegy, én ezt teszem minden nap szinte. Ott vagyok a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésén, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége ülésén, az ÖNED-be külsősként bekapcsolódva, a belügyminisztériumi államtitkárral, a miniszterelnökséget vezető miniszterrel tárgyalva, a sport államtitkárral tárgyalva minden lehetőséget latba vetek és kihasználok annak érdekében, hogy plusz forrásokhoz jussunk. Nem tudjuk bevállalni egyszerűen, tehát itt állunk a csőd előtt, ahogy az egész ország csőd előtt áll, tehát körülbelül 17.000 milliárd forint keresi a fedezetét a fenti költségvetésben. Nálunk ez nem is tudom megmondani pontosan mennyi lehet, ma még nem látszik pontosan, de 3-4 milliárd Ft körül van pillanatnyilag. Hatalmas takarékossági intézkedésekre lesz szükség, októberben rendkívüli ülést tartunk, ahol ezeket megtárgyaljuk, próbáljuk elkerülni az intézmény és létesítmény bezárásokat. Nyilvánvalóan fájdalmas döntéseket kell majd hozni, mert az embernek választania kell aközött, hogy hagyja csődbe menni a települését vagy meglépi azt, amit megkövetel a helyzet racionálisan. Erről nem csak engem kell meghallgatni, vagy lehet meghallgatni, meg lehet hallgatni a fideszes győri polgármestert, aki a mai napon éppen a Pesti Srácokban adott ezzel kapcsolatban egy teljesen az én szövegemmel megegyező tartalmú interjút.

Dr. Bács István képviselő: Akkor most segítsen polgármester úr. A szolgáltatói adagárak 30 %-os emelkedése az önkormányzat részére többlet kötelezettséggel jár. A szolgáltatói adagárak 30 %-os emelkedése 87 millió forint többlet kötelezettséget jelent az év hátralévő részére, a térítési díjak 30 %-os emelkedése 32 millió forint többletbevételt, tehát ennyi jön be. A különbség 55 millió forint, ami az általános tartalék során áll rendelkezésre az önkormányzatnál. Ez az 55 millió forint ez akkor a teljes októberi költség, plusz a november-december, mert az októbert azt elveszítjük így, hogyha október 1-jétől módosítjuk a szerződést. De hogyha október 31-ével módosítjuk a szerződést, akkor ez nem 55 millió forint, meg nem 87, hanem akkor nem tudjuk, hogy mennyi. Nem vagyok a Pénzügyi Bizottság tagja, ezért kérem, hogy mondja el a polgármester úr, hogy akkor mennyi ebből egy hónapnak a költsége. Van teljes hónapunk és utána van két olyan hónapunk, amelyikbe már a szülők befizetnek 32 millió forintot pluszba, azaz 16-16 millió Ft-ot havonta.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezt kiszámolhatjuk könnyen, mert ez egy matematikai művelet. Ez most fejből nem megy, de mennyivel vagyunk beljebb, ezt nem értem.

 

Dr. Bács István képviselő: Azért vagyunk beljebb, hogy azzal, hogy az önkormányzat október 1-jétől módosítja ezt a szerződést és valamiért ragaszkodik az önkormányzat, hogy október 1-jével módosítja attól függetlenül, hogy elfogadjuk, hogy valóban emelni kell a díjakat, hiszen jelentősen nő az ő rezsiköltsége is, itt nemcsak az energiára, hanem az alapanyag költségre is gondolok, ezért azzal, hogy mi ezt október 1-jével tesszük meg és nem november 1-jével, vagy később, azzal az önkormányzat a saját zsebéből kitol 30 millió forintot.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Képviselő úr szerintem te ezt úgy nézed, hogy elfelejted, hogy az egész rendszert egybe kell nézni. Tehát nekik van egy költség emelkedésük. Mi végig tárgyaltunk velük 3 hónapot, én akkor azt mondom, hogy tekintsd úgy, hogy mivel most hozzuk be és nem egy hónappal ezelőtt, lényegében segítettünk az embereken, mert október 1-jén is bevezethettük volna, de mivel ezek a tárgyalások kihúzódtak, ezért most a családoknak november 1-jétől kell csak jobban a zsebbe nyúlni, akiket érint természetesen. Tehát neki, mint szolgáltatónak van egy brutálisan elszaladt fogyasztói kosara vagy alapanyag kosara, amiből most lehet egyet-kettőt vitatni, esetleg lehet a tejre reagálni, akkor azt én is meghallgatom, de neki van egy költséghányada, amit jogosan elszámolhat velünk szemben, hogy álljunk bele az emelésbe és fizessük ki. Most erre azt mondtuk, hogy a szülők és mi közöttünk nagyjából fele-fele arányban osztjuk meg, mínusz az október hónap, mert nem lehetett a 30 napon belül megoldani. Kiszámolhatjuk, hogy mennyi esik az önkormányzatra, tehát nekünk az 55 millió Ft az október, november, december, a szülőknek meg november-december a 32 millió Ft. Ha valaki ezt jobban el tudja magyarázni, akkor tegye meg kérem.

 

T. Mészáros András képviselő: Megértem én is, és le is lehet tényleg egyszerűsíteni annyira a történetet, hogy van egy hatalmas áremelkedés, majdnem mindegy, hogy 30 %, 50 %, vagy 80 %, de van és arról folyik a vita, hogy mennyit visz el belőle a szolgáltató és mennyit visz el belőle az önkormányzat, a megrendelő és mennyit visz el belőle a szülő. De ha ez a vita tárgya, akkor is lehetőség volna arra, hogy ezt jogszabálynak megfelelően és pontosan terjesszük elő, ne kelljen dr. Bács István képviselőnek megkérdeznie, hogy vajon mi történik akkor, ha október 1-jétől, mi történik akkor, hogyha november 1-jétől és ne kelljen azon rágódunk, hogy vajon mi történik a különböző esetekben. Úgy látom, hogy ezek az előterjesztések annak ellenére, hogy már 3 hónapja tart a vita, a beszélgetés és a felkészülés arról, hogy késve vagy az utolsó pillanatban be legyenek nyújtva, ennek ellenére nem kellően előkészített, nem kellően illusztráltak ahhoz, hogy a Közgyűlés dönteni tudjon ebben a szituációban, úgyhogy kérem a polgármester urat, hogy vonja vissza a 7-es és a 8-as előterjesztést.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szerintem ez egy kerek egész, jól összerakott javaslat. Nem véletlen, hogy egy olyanba köttök bele, amit nem is igazán értek, hogy miért probléma, tehát hogy kimatekozzuk, hogy az önkormányzat mennyit ad pluszban a szülők helyett. Az persze releváns, de azt kell nézni, hogy egész évre vonatkozóan úgy osztottuk meg, hogy mi többet vállaltunk. Bár tudtunk volna még többet! De szerintem az országban, hogyha végig vesszük és kielemezzük az önkormányzati döntéseket, akkor nagyjából ehhez hasonló megosztásokat látunk. Ritka kivétel az, nem is tudom, hogy van-e egyáltalán olyan önkormányzat, amelyik át tudta vállalni teljes egészében ezt a hányadot a szülőktől. Ilyet nem találtam, még Budaörs esetében sem, amelyik önkormányzat jóval gazdagabb, mint mi, vagy Győr esetében sem, ami meg pláne. Szerintem ez rendben van és persze megtehettem volna, hogy rendkívüli ülést hívok össze mondjuk augusztus 10-ére és behozzuk 52 %-kal, de mégiscsak sokkal jobb az imázsa annak, hogy 30 %-os díjemelésre kerül csak sor.

 

Dr. Bács István képviselő ügyrendi: Az ügyrendi kérdésem a következő lenne: az előterjesztés címe „Javaslat a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítására” – azt szeretném kérdezni, hogy láthatná-e a Közgyűlés a közétkeztetési vállalkozási szerződést, amit módosítani szeretnénk?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Természetesen feltölthető.

 

Dr. Bács István képviselő: Mert hogy ez nincs, tehát ez azért elég ügyrendi kérdés, mert egy olyan dologról szavazunk, ami egyszerűen nincs kiküldve.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyrészt ez nyilvános, másrészt meg az a része, amit érinti, az ott van előttetek. Szerintem egyébként elég egyszerű a kérdés megítélése. Kényszerhelyzet van, a tárgyalások eredményeképpen kisebb mértékű díjemelésre kerül sor, az előterjesztés ezt megalapozta és a teherviselést pedig úgy osztottuk meg, hogy az önkormányzat elment a teherviselő képessége határáig – én úgy gondolom, legalábbis.


Lengyel Péter képviselő: Kicsit csodálkozva nézem egyrészt a Fidesz frakción belüli ellentmondásokat, mert dr. Bács István képviselő úr azt mondja, hogy hát jogos az emelés, T. Mészáros András úr egy viszonylag demagóg javaslattal azt mondta, hogy ezt vállalja át a város, tehát egyrészt lehet, hogy egyezségre kellene jutni frakción belül, másrészt amin csodálkozom, az az alapvető matematikai képességek hiánya, hiszen itt egyszerű szorzásokról és összeadásokról van szó és egyértelmű az is, hogy október hónapra többlet terhet vállal még az önkormányzat, majd november-decemberre terheli át egy részét az emelésnek a szülőkre, tehát ezt előkészítetlenséggel meg összevisszasággal jellemezni meglehetősen furcsa dolog.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyébként nagyon egyszerű a megoldás. Egyik lehetőség, hogy csökkentse a Kormány az alapvető élelmiszerek áfáját. Ott a lehetőség 27 %-ról 5%-ra és máris úgy gondolom, hogy beljebb vagyunk.

 

T. Mészáros András képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy nagyon örülök, amikor a szellemi képességeimet vonják kétségbe, ehhez kellene azért egy elmekortani diploma, de úgy tudom, hogy sem Lengyel Péternek, sem másnak itt ezen a testületen belül nincs ilyen, tehát ilyen módon tartózkodjunk attól, hogy hülyének nevezzük a másikat. A másik fele: nem értünk egyet dr. Bács István képviselőtársammal sok mindenben, az egy dolog, hogy ő azt mondja, hogy jogos az emelés, vagy nem jogos az emelés, mert ehhez a számítások ebben a pillanatban hiányoznak számunkra. Maga a szerződésmódosításnak a szövege is hiányzik ebben a pillanatban számunkra, tehát akár jogos is lehet, de ettől függetlenül az átvállalása ennek az akár jogos emelésnek is, természetesen az önkormányzat döntésén múlik. Azért itt van még egy probléma, amire szintén nem kaptunk választ se az egyik, se a másik előterjesztésből. El fog következni a december 31-e és akkor lesz egy következő év, és január 15-én Demeter úr megint ideáll 30 %-os emeléssel, mert egyébként a Kbt. lehetővé teszi gazdasági évente egyszer az emelési javaslatot. Vagy elfogadjuk vagy nem, de maga a jogosítvány a Kbt. szerint fennáll. Akkor most 3 hónapra megszavazunk 30 %-ot, majd a következő évben mit fogunk csinálni? Van erre megoldási javaslat a mostani előterjesztésben? Van erre megoldási javaslat az általunk nem ismert szerződésmódosításban? Mert ha van, akkor azt tessék már egyszer elmondani, hogy lehessen jó szívvel pro vagy kontra dönteni. De ez nincs most feltárva előttünk, hogy ennek mi lesz a következménye 2023. január 1-jétől.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szerintem ez makro ökonómia. Kérdezze meg a főnökeit, nevezetesen a kormány tagjait, vagy a kormányfőt, hogy mit akar csinálni a gazdasággal, amelyik omlik össze, mint a kártyavár, pillanatokon belül szerintem olyan szociális válság áll be, hogy attól kondulunk. Úgyhogy erre azt gondolom, hogy nem itt tudjuk megadni a választ, hanem egy felelős magyar kormányzat, amelyik féken tartja az inflációt.

 

Demeter László, a Pannon Menza Kft. ügyvezető igazgatója: Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni. Nem tudjuk, hogy mi lesz december 31-én, lehet, hogy itt fogok állni, ha lesz egy elszabaduló 100 %-os infláció, hogy az érdi gyerekeknek tudjunk ebédet adni. A másik, hogy az önkormányzatnak van még egy lehetősége, azt választhatja, hogy csökkentsük az adag mennyiségeket, ezt a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen szintén átbeszéltük, hogy a Pannon Menza Kft. az EMMI rendelet szerinti középmennyiséget adja. Csak hogy egy példával is illusztráljam: a kenőkrémeknél például az óvodákban 2 és 4 gramm között kell adni a vajat, vajkrémet. Hogyha 3 dekáról 2 dekára csökkentjük a mennyiségeket, akkor 30 %-os mennyiség csökkentéssel el tudjuk érni azt, hogy ne kelljen az önkormányzatnak egyéb forrást hozzátennie meg a szülőknek, viszont ez azzal jár, hogy a minimumokat fogják kapni a gyerekek, ami egyébként még jogszabály szerint belefér, de én azt gondolom, hogy egy felelős önkormányzat, felelős vállalkozó nem tesz ilyet. Az a mennyiség úgy van kitalálva, hogy a gyerekek fejlődésének megfelelő legyen. Mind mennyiségben, mind tápértékben hozzájussanak ahhoz a megfelelő mennyiségű és minőségű ételhez, amit szeretnénk nekik adni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az elvi lehetősége valóban adott, de hadd mondjam el, hogy egy percre sem ismertük el ennek a létjogosultságát, tehát fel sem merült, hogy mondjuk 2 deci tejet kell adni az általános iskolában reggel. Tűrné a rendszer, hogy 1 deci tejet kapjanak, de azt gondom, az skandallum, ilyen nincsen, úgyhogy erről nem is voltunk hajlandóak tárgyalni.

 

T. Mészáros András képviselő: Ez a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen is felmerült, ez az arányos mennyiségcsökkentés ameddig a norma lehetővé teszi. Ezt ott is elvetettük. Minden fajta felelősség elhárítástól függetlenül, polgármester úr most is mutogat a kormányra folyamatosan, hiszen azért azt vegyük tudomásul, hogy három éve van csődhelyzetben Érd, legalábbis a polgármester úr különböző HVG-s és ATV-s és meg egyéb nyilatkozatai alapján. Három éve csődben van a város azért, mert a baloldal kormányoz, nem azért mert jobboldali a Kormány, hanem azért mert a baloldal kormányoz. Sajnálatos módon ez így lesz a jövőben is, tehát ez nem egy nagy újdonság. Amire megint nem kaptam választ, pontosabban Demeter ügyvezető úr elmondta, hogy persze lehet, hogy január 31-én újra itt áll, hiszen most is elmondta, hogy az ő számításaik szerint ez nem 30 %, hanem 88 %. Polgármester úr ezt a 88 %-ot leszeledítette az előbb a felvezetőjében 60 %-ra, magyarán 30-60-80, azt sem tudjuk, hogy melyiknek higgyünk és melyikre próbáljunk meg reagálni. A jövő évben ugyanezzel a bizonytalansággal és ugyanezekkel a jogi anomáliákkal terhelt előterjesztés fog majd előjönni, hiszen nagy valószínűség szerint negyed éven - fél éven belül nem fog ez a helyzet megoldódni. Ettől kezdve újból ezen fogunk rágódni. Egyszer kellene rendesen megoldani, egyszer kellene a jogszabályoknak megfelelően eljárni, és akkor talán egyrészt nem volna csődbe Érd, másrészt pedig talán a polgármester úr sem nyilatkozna úgy a HVG-ben, hogy elkészült már az energia technikai felmérésünk és ez az elkészült állapot azt mutatja, hogy körülbelül 4 milliárd Ft-os hiánnyal küzd Érd. Tegnap kértük az ott lévőket, a jegyző urat és a többieket, hogy legyenek szívesek már bemutatni azt, hogy mire hivatkozva jelenik meg Csőzik úr a HVG-ben, illetve az ATV-ben és kiderült, hogy nem létezik ez a tanulmány, nem létezik ez a történet. Az energiatechnikai dolgaink az intézményeknél nincsenek felmérve, nincsenek átalakítva, nincs egy elképzelés. Persze, majd októberben tartunk egy rendkívüli Közgyűlést, csak nem tudom, hogy októberre meglesz-e a már egyébként elkészült tanulmány.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Rendkívüli módon repes a szívem, hogy az ATV, a HVG és más ellenzéki orgánumok olvasói-nézői nem csak az ellenzéki szavazók köréből kerülnek ki, de úgy látom, hogy a kormánypártiak is figyelemmel kísérik és hitelt is adnak ezen médiumok tudósításainak. Ez a másik oldalról szerintem nem mondható el, azok sokkal inkább propaganda számba menő tájékoztatást folytatnak. Azt gondolom, hogy az a különbség a kettőnk között, hogy te úgy látod, mint hogyha ennek mi aktív alakítói lehetnénk. Nem, mi ennek elszenvedői vagyunk. Elszenvedői azért, mert van egy vergődő ország, ami az utolsókat rúgja, abban van egy elszabadult infláció. 20 %-os az infláció, 25 éve volt utoljára ennyi, azt hiszem 1997-ben, hogyha előveszik a statisztikákat. Van egy olyan Kormány, amelynek a tagjaival, akikkel találkozom ugyan jól el tudok beszélgetni, igazán nem mondhatom, hogy éreztették velem, hogy nem kormánypárti beállítottságú vagyok, ezzel nincs probléma, de nem látom azt a hihetetlen nagy profizmust, amivel ezt a válságot kezelnék, sőt azt látom, hogy kezd szétesni ez az egész és rettenetesen félek, mert ha vállalkozások bezárnak, csődbe mennek az elszabaduló árak miatt, akkor az azt jelenti, hogy a mi bevételeink is le fognak csökkenni, apadni fognak. Érden a helyi iparűzési adó túlnyomó többségét a kis- és középvállalkozások fizetik be az önkormányzat kasszájába, ebből működtetjük döntően a várost. Eleve most 1 %-on ketyeg ez a helyi iparűzési adó. De tényleg, az ember a Facebook falát felcsapja reggel és nincs olyan hét, nincs olyan nap most már, hogy egy-egy ilyen bejelentés ne lenne, hogy  ,,Gyerekek eddig bírtam, bezárok a télire, felfüggesztem a működésemet”. Szoláriumok, éttermek, kifőzdék, olyan szolgáltatások, olyan szolgáltatást nyújtók, akik nem tudnak megbirkózni ezekkel az árakkal, mert lehetetlen és voltaképp ezt mondja nekem a kancellária miniszter úr is vagy nekünk az MJVSZ közgyűlésén, hogy tudja, hogy nem lehet megoldani egy uszoda nyitva tartását, mert azt a nagyságrendet, amit az ottani gázáremelés jelent képtelenség kigazdálkodni. Elismeréssel van, ott legalább ezt megkapjuk, itt még ezt sem. Képviselő úr én azt kérem, hogy változtasson ezen a tartalmi megítélésen, szerintem helytelenül látja. Mi ezen nagyon kevéssé tudunk módosítani, nem tudunk kiugrani belőle, mint ahogy a többiek se tudtak. Tehát ha azt mondja a törvény, mert mit mi mást tudna mondani a jogszabály, hogy a nyersanyagnorma árat, a nyersanyagköltséget ki kell mutatni a szolgáltatónak, az egzakt, azt pedig nekünk kell állni a szülőkkel karöltve, akkor mi mit tudunk tenni? Azt tudnánk tenni természetesen, hogy átvállaljuk a szülők részét is, csak már nincs honnan. Eleve van egy deficites költségvetésünk és erre rakódik még rá ez az egyébként nagyon mozgó ár. Nézzétek meg, hogy mit csinált Szentendrével az MVM tegnap.Tizenhétszeresen közbeszereztette, eredménytelennek nyilvánította, tegnap huszonhatszoros árral akart vele szerződni. Természetesen ezt nem lehet bírni, tehát ilyen nincs, de ez igaz Székesfehérvárra, Győrre meg minden fideszes önkormányzatra is, tehát azt azért lássuk be kedves emberek itt, közgyűlési tagok, hogy a helyzet az általánosan rossz mindenhol és mi, akik a frontvonalakon vagyunk nem tudunk már hova nyújtózni, hitelt nem tudunk meg nem is nagyon akarok felvenni, adót emelni nem akarunk, hogy nézne az ki. Az van, hogy bizonyos szolgáltatásokat vissza kell vennünk, juttatásokat vissza kell húznunk, fájni fog természetesen mindenkinek, de ebben szerintem nekünk is élen kell járnunk most túl azon, hogy a polgármester az alpolgármesterekkel együtt nem hozta be a Közgyűlés elé azt a határozati javaslatot, amit az összes többi megyei jogú városi polgármester behozott, tehát nekünk nem 1,3 millió forint a havi illetményük, hanem maradt a régi. Ezt a típusú takarékosságot egyébként a Közgyűlés is követi, mert úgy döntöttünk, hogy befagyasztjuk a tiszteletdíjakat. Szerintem sajnos lesz még ilyen, mert rákényszerít bennünket az élet. Szerintem inkább kellene összefognunk és azt nézni, hogy hogy tudnánk még úgy megmozgatni a város tartalékait vagy behozni új lehetőségeket. Nem tudom, létesítményeket ideiglenesen állami működtetésbe adni, sportági támogatásokat hozni, rendkívüli kormánytámogatásokat kilobbizni etc. Még mindig nem bírálta el a Kormány a májusban elfogadott és júniusban benyújtott rendkívüli támogatási kérelmünket. Akkora a kitettségünk a korábbi kötelezettségek kapcsán, hogy ha például nem kapunk egy forintot se, akkor tényleg beáll az effektív fizetésképtelenség, úgyhogy ezeket kérem mérlegeljétek, amikor ilyen javaslatokat tesztek.


Lengyel Péter képviselő: Eltértünk a napirendtől, úgyhogy ügyvezető úr kimagasló türelemről tesz itt tanúbizonyságot. Azért T. Mészáros András képviselőtársam két megjegyzésére szeretnék reagálni. Egyrészt arra, hogy 3 éve csődhelyzet van. Én azt gondolom, hogy ennek a csődhelyzetnek a sikeres válságmenedzseléséért a folyamatos forráshiány mellett, bírságok, visszafizetési kötelezettségek stb.  - nem akarom most felsorolni mindazt a csontvázhalmazt, ami az elmúlt lassan 3 évben elénk került - ezért kifejezetten elismerés illeti mind a városvezetést, mind a köztisztviselői kart. A másik pedig a bizonytalanság, hogy valóban most itt mi lesz jövőre, esetleg újra hozzá kell-e nyúlni ezekhez a tételekhez, illetve az egész gazdasági helyzet bizonytalansága, ez egy tökéletes leírása volt T. Mészáros Andrástól az elhibázott kormányzati gazdaságpolitikának és költségvetési helyzetnek. Ez egy remek beismerés volt. Valóban bizonytalan helyzet van. A gazdaságban megkülönböztetjük a kockázatot és a bizonytalanságot. A kockázat kiszámolható, a bizonytalanság az meg pontosan olyan, amit leír az a szó, hogy teljesen kiismerhetetlen és váratlan helyzeteket állít elő bármelyik pillanatban. Úgyhogy valóban bizonytalanság van, ebben nincsen véleményeltérés közöttünk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyet megígérhetek, hogy ha a Kormány odaadja nekünk normatívában a pluszt, tehát arra a belátásra jut, hogy elfogadja az önkormányzati szövetségek javaslatát, akkor azt érvényesíteni fogjuk a szülők irányában az árakban. Hogyha a másik lehetőséget is megfogadja, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját csökkenti, az az árakban meg tud jelenni. Remélem, most már le tudjuk zárni ezt a vitát.

 

T. Mészáros András képviselő: Az nem önkormányzati politika, hogy egyébként jelentkezünk, hogy vezetjük az önkormányzatot, majd pedig a legkisebb nehézség felléptekor elkezdünk sikítani, hogy az a csúnya Kormány. Ez a 3 éves önkormányzati politikájának az összes mondanivalója, amit a baloldal ebben a pillanatban összehozott és egyébként majd egy következő napirendnél kiderül az is, hogy a baloldal direkt azért csinálja a válságot, hogy utána lehessen menedzselni, és ha már nem hal mindenki éhen a környéken, akkor már azt lehet mondani, hogy milyen sikeresen menedzseltük ezt a válságot. Arra még egyébként senki nem adott választ, hogy a Kbt. anomáliái, illetve a szerződés jelenlegi állapota hogyan és miként függenek össze. Nem történt meg az sem, hogy valamifajta garancia legyen. Akkor szinte minden hónapban be lehet jönni újabb és újabb áremelkedéssel, hiszen eddig se tartottuk be a Kbt.-t, akkor ezután sem akarjuk betartani. Magyarán várhatjuk januárban, februárban és egész évben, hogy majd jövünk újabb és újabb áremeléssel és újabb és újabb szöveggel, hogy bezzeg a csúnya Kormány elrontotta. Nem tudom azokat a összehasonlításokat különösebben értelmezni ami Salgótarjánban, Kalocsán, Kaposvárott vagy akár Győrben, Székesfehérvárott, hogy mondjak egy-két fideszes önkormányzatot is, mert mi ezért az önkormányzatért vagyunk felelősek és ez az érdi önkormányzat az, amit lehetőség szerint a legjobban kell vezetni. Na ez az, ami nem sikerül a baloldalnak az elmúlt 3 esztendőben.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megint másképp látjuk a világot, nem ugyanazt a mozit nézzük. Szerintem az, amit a Kormány művelt az önkormányzatisággal, az a megcsúfolása az önkormányzati autonómiának. Holnap van az önkormányzatok napja, gondolkodtam, hogy valamilyen módon emlékezzünk-e meg róla, most ily módon fogunk megemlékezni, hogy egy kicsit vitatkozunk róla a napirendi pont keretében, de csak tényleg röviden. Azt gondolom, hogy ma a gazdasági alapjai az önkormányzásnak messze nincsenek meg, korábban se nagyon voltak meg, de ezt a Fidesz Kormány alaposan tetézte, tehát aláásta, gyakorlatilag teljes a kitettségünk és a függésünk a mindenkori kormányzattól, most ugye a NER kormányzattól. Nem tudom, hogy ebben lesz-e valaha változás, a pletykák mindig arról szólnak, hogy még több hatáskört vonnak el tőlünk. Ha a 90-es éveknek a hatásköri listáját megnézzük, ami most megmaradt az önkormányzatoknak, az a 40 %-a sem, tehát majdnem egyharmadára esett vissza az eredetinek. Lehet mondani, hogy baloldali, egyébként nem tudom miért lenne baloldali, ez egy színes koalíció volt, amiben voltak civilek, jobboldaliak, zöldek is, én magam sem vagyok pártnak tagja, de nyugodtan lehet baloldalozni végre. Azt akarom mondani, hogy volt egy éles cezúra, nevezetesen az, hogy amikor jött az önkormányzati váltás és a NER-rel szemben első ízben jöttek létre az ellenállás csírái vagy az ellenhatalmi központok, a koronavírus járványra hivatkozva olyan alaposan megvágták a bevételeinket, hogy gyakorlatilag az állandó csődközeli helyzetet idézték elő vele. Elvették a minden évben Érdnek járó 700 milliós működési támogatást, amit ti végig megkaptatok, elvonták a gépjárműadót, elvonták a reklámadót, szégyenszemre szolidaritási adót kell fizetni a szegény Érdnek, először 230 milliót, most már csak 120 millió forintot, ami egyébként jövőre szerintem nőni fog. A HIPA felezés, hiába mondtak kompenzációt, ez a töredéke volt, tehát a tavalyi évben 777 millió Ft az 1,1 helyett, az idei évben 330 millió Ft-ot kaptunk csak és semmilyen módon nem növelhettük a bevételeinket, mert azt kizárta a pandémia szabályozás. Ezt nagyon kérem, hogy így is nézzük. A normatíva emelések pedig az infláció mértéke körül voltak idáig, most pedig jön ez a háborús válság, az összes tartalékunkat elemészti és gyakorlatilag arra kényszerít bennünket, hogy eret vágjunk magunkon. Uszodákat, sportközpontokat fenntartani egy ilyen helyzetben, amikor azoknak a rezsi számlája összességében a félmilliárdos tételeket nyaldossa, az szerintem bűn, egész egyszerűen nem lehet megcsinálni. Mondanám, hogyha lenne tartalékunk, de akkor is rendkívüli módon aggályosnak tartanám azt, hogy egy uszodának az üzemeltetésére egy téli szezon alatt elköltsön a város 450 millió Ft-ot - csak mondtam egy számot. Ebből már lehet építeni egy új létesítményt is. Jó, elszaladtak az árak, de korábban lehetett. Egy ilyen szituációval kell szembenéznünk, mint ahogy az összes többi önkormányzatnak. Nem baj, hogy ennyit vitatkozzunk róla, szerintem ez a téma megér ennyit, mert ezen keresztül mást is lehet szemléltetni, azt, hogy milyen helyzetbe kerültünk a válság hatására, mi önkormányzatok.


Lengyel Péter képviselő: Időnként érdeklődve hallgatom és figyelem ezeket a szelektív válogatásokat T. Mészáros Andrástól. Tényleg, mintha egy teljesen más bolygón élne. Van egy volt kollégája, azért volt, mert ő még mindig regnáló polgármester, Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András, aki egy rendkívül érdekes interjúban, rendkívül őszintén elmondta, hogy nem lehet kivenni egy-egy várost a magyar rendszerből, hogy ebben a városban jobban megy, akkor a másik az nem szenved, akkor annyi történik, hogy legfeljebb 1-2 nappal előbb kerül ugyanabba a helyzetbe egy település. Még egy dolog, hogy azért sok évnyi polgármesteri rutinnal annyi biztos megvan képviselőtársam, hogy tudja, hogy az önkormányzatok költségvetése az a központi költségvetés egyik alrendszere, tehát teljesen mindegy, hogy honnan vesszük el a pénzt, az ugyanaz a nagy rendszer, tehát igen, teljes joggal várja el az adott település, illetve az adott települések, mind a 3200 önkormányzat jelen helyzetben azt a központi segítséget, amit jelen pillanatban vagy nem, vagy ha igen, akkor szelektíven nyújt a kormány.

 
Szűcs Gábor alpolgármester: Először pár adatot mondanék: 2010-ben 1 euro 269 Ft-ba került, a mai napon 412 Ft. 1 dollár 188 forint volt 2010-ben, most 431 Ft. Egy kiló kenyér ára 60 %-ot nőtt. Értem az ideológiai és a politikai különbséget a két oldal között, de a valóságot nem lehet nem észrevenni. A másik pedig a kis nehézségek. Nagyon szépen kérlek, hogy egy Covid világjárványt, ahol nagyon sok honfitársunk hunyt el sajnálatos módon, azt ne nevezzük kis nehézségnek. Ez egy szörnyű tragédia volt. A válságmenedzselés terén sajnos azt látjuk, hogy a magyar jobboldal, a Kormány nem tud válságot menedzselni. Egy ilyen mértékű inflációnál, ami több mint 20 éve nem volt, semmi lépés nem történik az emberek megvédése érdekében. Kérdezted, hogy mi lehet a megoldás a jövőre. Például az alapvető élelmiszerek áfájának 0 %-ra csökkentése a Kormány részéről, illetve amit 2019-2020 óta elvett az önkormányzatoktól, azokat a forrásokat visszaadja és így az önkormányzatoknak is lenne esélye, hogy a helyben élő kis közösségeit jobban meg tudja védeni. A jelen pillanatban előttünk lévő előterjesztésről pedig azt gondolom, hogy polgármester úr mindent megtett annak érdekében, hogy ne egy horrorisztikus emelés történjen, hanem éppen annyi, amit még talán el lehet viselni, és ehhez is bőven beszáll az önkormányzat is, de van az a rész, amit nem tudunk átvállalni, és ezért kérlek személyesen is téged, hogy te, aki hatalmas rutinnal rendelkezel, mint volt polgármester és talán a tieid között van szavad is ebben a témába akár a megyei vagy az országos szinthez, a Fideszhez és a Kormányhoz is fordulj, hogy igenis segítsék az önkormányzatokat.

 

T. Mészáros András képviselő: Azért néha el kellene dönteni, hogy önkormányzat vagyunk, vagy segélykérő szervezet, ami a Kormányhoz fordul. Ha ezt el tudjátok magatokban dönteni, akkor tudjuk, hogy milyen politikát lehet majd csinálni. Mindentől függetlenül, elismerve azt, hogy valószínűleg 3-4 hónapig tárgyaltak a semmiről polgármester úr meg az ügyvezető úr, hiszen kiderült, az ügyvezető úr el is mondta, hogy lehet, hogy januárban újból itt lesz 30 %-os áremelési indítvánnyal, mindennek ellenére nincs megfelelően biztosítva és bizonyítva a képviselőtársaim számára sem - azok számára, persze, akik hisznek, azok számára megvan ez a bizonyíték -, hogy ennek pont most 30 %-kal kell megtörténnie. Az sincs bizonyítva megfelelően, hogy egyébként megfelel a Kbt.-nek, tehát nem követünk el azzal törvénysértést, hogy ezt így megszavazzuk, magát a rendeletmódosítást, majd pedig a szerződésmódosítást. A másik fele, hogy valóban most már nagyon széleskörű lett a jelzős szerkezetek használata ebben a vitában, hiszen itt igazság szerint csak arról volna szó, hogy adott esetben rendelet módosítunk, adott esetben a rendeletnek megfelelően szerződést is módosítunk és a törvényeknek megfelelően is módosítjuk a szerződést. Mindez nincs alátámasztva, nincs bizonyítva. Az, hogy egyébként már az adó mennyiségekről vitatkozunk egy közétkeztetés dolgában, az teljesen máshova viszi el a dolgot. Az adóbevételeink, a HIPA és egyéb adóbevételeinknek a növelése ugyanúgy az önkormányzatnak a feladata. Nem szeretnék se Cser-Palkoviccsal, sem pedig a győri polgármester úrral vitatkozni, mert ők Győrért felelősek meg Székesfehérvárért felelősek. Ők tudják, hogy a 45 milliárdos adóbevétel mellett - lásd Győr, vagy a 38 milliárdos helyi iparűzési adóbevétel mellett, lásd Székesfehérvár - valóban be kell-e zárni az intézményeket, vagy nem kell bezárni. Dönthetnek úgy, az övék a felelősség. Érdért mi vagyunk felelősek, polgármester úr, az ő válságkezelő stábja, amelyik inkább csinálja a válságot, mintsem kezelni, valamint mi hatan, akik itt ellenzékben, helyi ellenzékben megjelenünk és a Fidesz-KDNP-Összefogás jelöltjei vagyunk. Másrészt pedig polgármester úr említette, hogy összefogásra van szükség. Tisztelt Polgármester Úr! Nagy szeretettel várjuk az Összefogás Egyesület tagfelvételén, hogyha egy kicsit módosít a politikai hozzáállásán.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ha befogadtok.

 

T. Mészáros András képviselő: Ahhoz változtatni kell a politikai hozzáálláson. Az pedig ne haragudj, de azt kell mondjam, hogy nevetséges, amikor te azt mondod, hogy ez nem baloldali. Te, aki az MSZP-nek voltál a jelöltje, előtte az SZDSZ-nek voltál a plakátarca.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az liberális volt, te is voltál liberális.

 

T. Mészáros András képviselő: Én voltam, igen, amikor a Fidesz liberális volt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Viszont én nem változtattam.

 

T. Mészáros András képviselő: Ha nem változtattál, akkor meg baloldali vagy.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezt végül is jól összeraktuk és tulajdonképpen ez tetszik is, hiszen a Fidesz a liberális internacionáléban kezdte, aztán bejött mérsékelt jobbra, most meg radikális jobb. Én maradtam, aki voltam. Pártom nincs, de maradtam, aki voltam. A jelöltség, az egy teljesen más dolog. Az állásfoglalást az év elején adta ki a Közbeszerzési Hatóság és az összes áremelés erre alapozódott és egyiket se torpedózta meg aztán a hatóság, tehát most itt lehet ezt kritizálni, de a lényeg az, hogy ezek alapján valamennyi emelés jogszerűnek bizonyult. A szóban forgó Kbt. szakasz a 141. §, van az a rész, amit sokan ismerünk, hogy árubeszerzésnél 10 %, építési beruházásnál 15 % az emelési toleranciahatár és aztán van egy konjunktív feltételrendszer valamennyivel lejjebb, amelynek bekövetkezése esetén hozzá lehet nyúlni ehhez az árképzéshez. Na most az a nyakatekert megfogalmazás leegyszerűsítve így szól, azt mondja a Kbt., hogy ezeknek a feltételeknek a maradéktalan teljesülése esetén, az annak való megfelelés esetén az ajánlatkérő nem léphet át olyan értékhatárt a módosítással, amelynek elérésével vagy meghaladásával a megelőző eljárást más eljárási szabályok szerint kellett volna az ajánlatkérőnek lefolytatnia. Tehát ezt kell nézni, ebből adódóan következik, hogy nem kizárt az ilyen típusú szerződésmódosítás, viszont szűk körben engedi, rendkívüli esetben és az eset összes körülményeit kell gondosan vizsgálni. Ez a gondos vizsgálat a mi esetünkben tényleg gondos volt, az elmúlt 2-3 hónap az valóban erről szólt, és akkor kifejti a hatóság, hogy mindez lehetséges. Ezt lehet bogarászni természetesen, meg opponálni is, csak szerintem az élet már réges-rég túllépett ezen a dolgon, hiszen nem ismerünk olyan döntést, ami ezzel szembement volna. Azt szeretném kérni a Közgyűléstől, hogy szavazzunk, először kérem, hogy a rendelet módosításáról szavazzunk, ami minősített többséget követel.

 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../2022. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekek átmeneti otthonát és a helyettes szülői hálózatot, mint gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmet az ellátást, szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez, tagintézmény-vezetőjéhez (a továbbiakban együtt: intézményvezető) kell benyújtani. Az intézményvezető minden esetben köteles az illetékességet, új igénylők esetén a szociális rászorultságot vizsgálni, illetve a Szoctv.-ben, Gyvt.-ben meghatározottak szerint felülvizsgálni; a házi segítségnyújtás és az idősotthoni ellátás esetében pedig elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát.”

 1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ellátás, szolgáltatás igénybevételéről és az elhelyezésről – az egyes ellátásoknál meghatározott különös méltánylást érdemlő esetekben a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatának figyelembe vételével – az intézményvezető dönt.”

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az intézményvezető

 1. a) külön eljárás nélkül köteles a személyes gondoskodást nyújtó ellátások valamelyikét biztosítani, ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan, s a késedelem a rászorulónak az életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetné, vagy őt súlyos nélkülözésnek tenné ki;
 2. b) kivételesen – külön eljárás keretében – biztosíthatja az ellátást, amennyiben
 3. ba) a háziorvos, szakorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása indokolt, vagy
 4. bb) az ellátott szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely a soron kívüli ellátást indokolttá teszi.

(2a) Az intézményvezető a (2) bekezdés a) pontja szerinti ellátás biztosítása esetén feljegyzést készít, és az akadály megszűnését követő 8 napon belül az eljárást lefolytatja.”

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles az intézményi ellátásra jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül a bölcsőde vezetőjének írásban bejelenteni.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A család- és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 39. §-a, 40. § (2) bekezdése, továbbá a Szoctv. 64. §-a szerinti szolgáltatási feladatokat látja el szolgáltatások nyújtása, közvetítése, továbbá szervező tevékenység útján.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetést az önkormányzat korhatárra tekintet nélkül munkanapokon, igény esetén hétvégén és ünnepnapokon is biztosítja az arra rászorulóknak.

(2) Az étkeztetés tekintetében szociálisan rászoruló

 1. a) a 65. életévét betöltött,
 2. b) a mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tudó,
 3. c) a házi segítségnyújtásban részesülő,
 4. d) a fogyatékossági támogatásban részesülő,
 5. e) a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg és önmaga ellátására részben képes,
 6. f) a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, továbbá
 7. g) a hajléktalan személyek átmeneti szállásán bejelentett lakóhellyel rendelkező személy.”
 8. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A házi segítségnyújtás a Szoctv. 63. §-ában meghatározottak szerint biztosított ellátás, melyet az önkormányzat munkanapokon, igény esetén hétvégén és ünnepnapokon is biztosít.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás igénybevétele tekintetében az a család szociálisan rászorult, ahol

 1. a) a nagyszülő munkaviszonyban áll, vagy betegsége, illetve lakóhelyének nagy távolsága miatt segítséget nem tud nyújtani, vagy
 2. b) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át.”
 3. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az e rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.

(2) A törvényben meghatározott szolgáltatási körön túlmenően az önkormányzat térítésmentesen biztosítja

 1. a) a házi gyermekfelügyeletet,
 2. b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást érdi lakosok részére,
 3. c) a nappali ellátást nyújtó idősek klubja ellátásában részesülők szállítását,
 4. d) a heti 2 óra házi segítségnyújtást, amennyiben az ellátottra tekintettel a közeli hozzátartozója tartósan gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított települési támogatásban részesül,
 5. e) a szociális étkeztetés esetén az étel kiszállítását,
 6. f) a támogató szolgálat keretében biztosított személyi szállítást és személyi segítést,
 7. g) a támogatott lakhatás szolgáltatásban részesülő személy részére biztosított bármely szolgáltatási elemet, amelyre tekintettel a támogatott lakhatást biztosító szolgáltató a Szociális Gondozó Központtal kötött megállapodásban vállalja a mindenkori önköltség megfizetését,
 8. h) a fogyatékos személyek nappali ellátását az érdi lakóhellyel rendelkező, súlyosan fogyatékos, fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő gyermekek esetén.

(3) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díjat a megfizetésére kötelezettnek a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételét követő hónap első napjától kell megfizetnie.

(4) Az egyes szolgáltatások és ellátások, továbbá a közétkeztetés típusonkénti intézményi térítési díját az önkormányzat az 1. melléklet szerint határozza meg.

(5) A fizetendő térítési díj összege – a (6)-(8) bekezdésekben foglalt kivétellel – megegyezik az intézményi térítési díj összegével.

(6) A családok átmeneti otthona igénybevételéért fizetendő térítési díj felnőtteknek havonta 5 ezer forint, gyermekeknek havonta 3 ezer forint, amely azonban nem haladhatja meg a kötelezett jövedelmének 25 %-át.

(7) A bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj havonta 10 ezer forint, melynek megfizetése alól mentesül a fizetésre kötelezett a bölcsődék nyári zárva tartásának idejére, amennyiben nem veszi igénybe az ellátást.

(8) A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a fizetendő térítési díj nem haladhatja meg a Szoctv. 116. § (1) bekezdés szerinti jövedelem 20 %-át.

(9) Időszakos gyermekfelügyelet esetén a napi személyi térítési díjat teljes napra kell megállapítani.

(10) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető a hatályos törvényi rendelkezések, továbbá a (6)-(8) bekezdésekben foglaltak alapján állapítja meg. A személyi térítési díj csökkentésére, valamint elengedésére nincs lehetőség.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. §

(1) Közétkeztetésben részesülőnek minősül az a személy, aki az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésben vagy munkahelyi étkeztetésben (alkalmazotti étkeztetés) részesül.

(2) A közétkeztetésért fizetendő térítési díj összegét adagonként és ellátotti körönként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A térítési díjat az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni.

(4) A térítési díj megfizetésének lehetséges módjai:

 1. a) a költségvetési szerv vezetője által átadott készpénz-átutalási megbízás (csekk),
 2. b) készpénzes befizetés az Intézményi Gondnokság által kijelölt befizetési napokon,
 3. c) banki átutalás,
 4. d) banki pénztári befizetés,
 5. e) csoportos beszedési megbízás.

(5) Előzetes díjfizetési kötelezettség esetén a számlázás a köznevelési intézményektől beérkezett adatszolgáltatás alapján a várható étkezési napok figyelembevételével történik. A hiányzások utólag kerülnek jóváírásra.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1.melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 1. §

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet

 1. a) § d) pontja,
 2. b) 2/A. § (2) bekezdés c) pontja,
 3. c) § (4) bekezdés f) pontja,
 4. d) § (4) bekezdésében a „(tagintézmény-vezető)” szövegrész,
 5. e) §-a,
 6. f) §-ában a „(tagintézményvezető)” szövegrész,
 7. g) § (2) bekezdésében a „(tagintézmény-vezetőnél)” szövegrész,
 8. h) melléklete.
 9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9–11. §, a 12. § a) és h) pontja és az 1. melléklet 2022. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. § b), c) és e) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Feik Csaba

jegyző

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 1. melléklet

Intézményi térítési díjak

 

A

B

1.

Ellátási forma

Szolgáltatási egységre jutó intézményi térítési díj

2.

Bölcsőde

 

3.

1. Bölcsődei gondozás

naponta 1840 Ft

4.

2. Időszakos gyermekfelügyelet

naponta 1840 Ft

5.

3. Házi gyermekfelügyelet

óránként 0 Ft

6.

Étkeztetés

 

7.

4. Helyben fogyasztott étkeztetés

naponta 605 Ft

8.

5. Kiszállított étkeztetés

naponta 605 Ft

9.

Házi segítségnyújtás

 

10.

6. Személyi gondozás

óránként 915 Ft

11.

7. Szociális segítés

óránként 1880 Ft

12.

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

naponta 50 Ft

13.

Támogató szolgálat

 

14.

9. Személyszállítás

kilométerenként 0 Ft

15.

10. Személyi segítés

óránként 0 Ft

16.

Idősek nappali ellátása

 

17.

11. Napközbeni tartózkodás

naponta 1660 Ft

18.

12. Személyszállítás

naponta 680 Ft

19.

Demens személyek nappali ellátása

 

20.

13. Napközbeni tartózkodás

naponta 1685 Ft

21.

14. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 2570 Ft

22.

15. Személyszállítás

naponta 680 Ft

23.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

 

24.

16. Napközbeni tartózkodás

naponta 2885 Ft

25.

17. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 4560 Ft

26.

Átmeneti ellátás

 

27.

18. Családok átmeneti otthona

naponta 785 Ft

28.

19. Hajléktalanok átmeneti szálláshelye

naponta 1175 Ft

29.

Tartós bentlakást nyújtó ellátás

 

30.

20. Idősek otthona

naponta 3110 Ft

31.

Közétkeztetés

 

32.

21. Bölcsődei étkezés

 

33.

            reggeli

adagonként 158 Ft

34.

            tízórai

adagonként 68 Ft

35.

            ebéd

adagonként 249 Ft

36.

            uzsonna

adagonként 127 Ft

37.

            összesen

naponta 602 Ft

38.

22. Bölcsődei diétás étkezés

 

39.

            reggeli

adagonként 252 Ft

40.

            tízórai

adagonként 79 Ft

41.

            ebéd

adagonként 313 Ft

42.

            uzsonna

adagonként 262 Ft

43.

            összesen

naponta 906 Ft

44.

23. Óvodai étkezés

 

45.

            tízórai

adagonként 138 Ft

46.

            ebéd

adagonként 371 Ft

47.

            uzsonna

adagonként 134 Ft

48.

            összesen

naponta 643 Ft

49.

24. Óvodai diétás étkezés

 

50.

            tízórai

adagonként 161 Ft

51.

            ebéd

adagonként 386 Ft

52.

            uzsonna

adagonként 146 Ft

53.

            összesen

naponta 693 Ft

54.

25. Általános iskola alsó tagozat étkezés

 

55.

            tízórai

adagonként 159 Ft

56.

            ebéd

adagonként 427 Ft

57.

            uzsonna

adagonként 158 Ft

58.

            összesen

naponta 744 Ft

59.

26. Általános iskola alsó tagozat diétás étkezés

 

60.

            tízórai

adagonként 179 Ft

61.

            ebéd

adagonként 465 Ft

62.

            uzsonna

adagonként 178 Ft

63.

            összesen

naponta 822 Ft

64.

27. Általános iskola felső tagozat étkezés

 

65.

            tízórai

adagonként 175 Ft

66.

            ebéd

adagonként 503 Ft

67.

            uzsonna

adagonként 169 Ft

68.

            összesen

naponta 847 Ft

69.

28. Általános iskola felső tagozat diétás étkezés

 

70.

            reggeli

adagonként 201 Ft

71.

            ebéd

adagonként 541 Ft

72.

            uzsonna

adagonként 198 Ft

73.

            összesen

naponta 940 Ft

74.

29. Középiskolai étkezés

 

75.

            tízórai

adagonként 205 Ft

76.

            ebéd

adagonként 603 Ft

77.

            uzsonna

adagonként 183 Ft

78.

            összesen

naponta 991 Ft

79.

30. Középiskolai diétás étkezés

 

80.

            tízórai

adagonként 380 Ft

81.

            ebéd

adagonként 644 Ft

82.

            uzsonna

adagonként 418 Ft

83.

            összesen

naponta 1442 Ft

84.

31. Alkalmazottak étkeztetése

 

85.

            reggeli

adagonként 205 Ft

86.

            ebéd

adagonként 603 Ft

87.

            uzsonna

adagonként 183Ft

88.

            összesen

naponta 991 Ft

89.

32. Alkalmazottak diétás étkeztetése

 

90.

            reggeli

adagonként 309 Ft

91.

            ebéd

adagonként 643 Ft

92.

            uzsonna

adagonként 258 Ft

93.

            összesen

naponta 1210 Ft

 (A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

24/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekek átmeneti otthonát és a helyettes szülői hálózatot, mint gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmet az ellátást, szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez, tagintézmény-vezetőjéhez (a továbbiakban együtt: intézményvezető) kell benyújtani. Az intézményvezető minden esetben köteles az illetékességet, új igénylők esetén a szociális rászorultságot vizsgálni, illetve a Szoctv.-ben, Gyvt.-ben meghatározottak szerint felülvizsgálni; a házi segítségnyújtás és az idősotthoni ellátás esetében pedig elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát.”

 1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ellátás, szolgáltatás igénybevételéről és az elhelyezésről – az egyes ellátásoknál meghatározott különös méltánylást érdemlő esetekben a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatának figyelembe vételével – az intézményvezető dönt.”

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az intézményvezető

 1. a) külön eljárás nélkül köteles a személyes gondoskodást nyújtó ellátások valamelyikét biztosítani, ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan, s a késedelem a rászorulónak az életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetné, vagy őt súlyos nélkülözésnek tenné ki;
 2. b) kivételesen – külön eljárás keretében – biztosíthatja az ellátást, amennyiben
 3. ba) a háziorvos, szakorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása indokolt, vagy
 4. bb) az ellátott szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely a soron kívüli ellátást indokolttá teszi.

(2a) Az intézményvezető a (2) bekezdés a) pontja szerinti ellátás biztosítása esetén feljegyzést készít, és az akadály megszűnését követő 8 napon belül az eljárást lefolytatja.”

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles az intézményi ellátásra jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül a bölcsőde vezetőjének írásban bejelenteni.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A család- és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 39. §-a, 40. § (2) bekezdése, továbbá a Szoctv. 64. §-a szerinti szolgáltatási feladatokat látja el szolgáltatások nyújtása, közvetítése, továbbá szervező tevékenység útján.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetést az önkormányzat korhatárra tekintet nélkül munkanapokon, igény esetén hétvégén és ünnepnapokon is biztosítja az arra rászorulóknak.

(2) Az étkeztetés tekintetében szociálisan rászoruló

 1. a) a 65. életévét betöltött,
 2. b) a mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tudó,
 3. c) a házi segítségnyújtásban részesülő,
 4. d) a fogyatékossági támogatásban részesülő,
 5. e) a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg és önmaga ellátására részben képes,
 6. f) a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, továbbá
 7. g) a hajléktalan személyek átmeneti szállásán bejelentett lakóhellyel rendelkező személy.”
 8. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A házi segítségnyújtás a Szoctv. 63. §-ában meghatározottak szerint biztosított ellátás, melyet az önkormányzat munkanapokon, igény esetén hétvégén és ünnepnapokon is biztosít.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás igénybevétele tekintetében az a család szociálisan rászorult, ahol

 1. a) a nagyszülő munkaviszonyban áll, vagy betegsége, illetve lakóhelyének nagy távolsága miatt segítséget nem tud nyújtani, vagy
 2. b) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át.”
 3. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az e rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.

(2) A törvényben meghatározott szolgáltatási körön túlmenően az önkormányzat térítésmentesen biztosítja

 1. a) a házi gyermekfelügyeletet,
 2. b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást érdi lakosok részére,
 3. c) a nappali ellátást nyújtó idősek klubja ellátásában részesülők szállítását,
 4. d) a heti 2 óra házi segítségnyújtást, amennyiben az ellátottra tekintettel a közeli hozzátartozója tartósan gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított települési támogatásban részesül,
 5. e) a szociális étkeztetés esetén az étel kiszállítását,
 6. f) a támogató szolgálat keretében biztosított személyi szállítást és személyi segítést,
 7. g) a támogatott lakhatás szolgáltatásban részesülő személy részére biztosított bármely szolgáltatási elemet, amelyre tekintettel a támogatott lakhatást biztosító szolgáltató a Szociális Gondozó Központtal kötött megállapodásban vállalja a mindenkori önköltség megfizetését,
 8. h) a fogyatékos személyek nappali ellátását az érdi lakóhellyel rendelkező, súlyosan fogyatékos, fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő gyermekek esetén.

(3) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díjat a megfizetésére kötelezettnek a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételét követő hónap első napjától kell megfizetnie.

(4) Az egyes szolgáltatások és ellátások, továbbá a közétkeztetés típusonkénti intézményi térítési díját az önkormányzat az 1. melléklet szerint határozza meg.

(5) A fizetendő térítési díj összege – a (6)-(8) bekezdésekben foglalt kivétellel – megegyezik az intézményi térítési díj összegével.

(6) A családok átmeneti otthona igénybevételéért fizetendő térítési díj felnőtteknek havonta 5 ezer forint, gyermekeknek havonta 3 ezer forint, amely azonban nem haladhatja meg a kötelezett jövedelmének 25 %-át.

(7) A bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj havonta 10 ezer forint, melynek megfizetése alól mentesül a fizetésre kötelezett a bölcsődék nyári zárva tartásának idejére, amennyiben nem veszi igénybe az ellátást.

(8) A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a fizetendő térítési díj nem haladhatja meg a Szoctv. 116. § (1) bekezdés szerinti jövedelem 20 %-át.

(9) Időszakos gyermekfelügyelet esetén a napi személyi térítési díjat teljes napra kell megállapítani.

(10) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető a hatályos törvényi rendelkezések, továbbá a (6)-(8) bekezdésekben foglaltak alapján állapítja meg. A személyi térítési díj csökkentésére, valamint elengedésére nincs lehetőség.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. §

(1) Közétkeztetésben részesülőnek minősül az a személy, aki az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésben vagy munkahelyi étkeztetésben (alkalmazotti étkeztetés) részesül.

(2) A közétkeztetésért fizetendő térítési díj összegét adagonként és ellátotti körönként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A térítési díjat az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni.

(4) A térítési díj megfizetésének lehetséges módjai:

 1. a) a költségvetési szerv vezetője által átadott készpénz-átutalási megbízás (csekk),
 2. b) készpénzes befizetés az Intézményi Gondnokság által kijelölt befizetési napokon,
 3. c) banki átutalás,
 4. d) banki pénztári befizetés,
 5. e) csoportos beszedési megbízás.

(5) Előzetes díjfizetési kötelezettség esetén a számlázás a köznevelési intézményektől beérkezett adatszolgáltatás alapján a várható étkezési napok figyelembevételével történik. A hiányzások utólag kerülnek jóváírásra.”

 1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1.melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 1. §

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet

 1. a) § d) pontja,
 2. b) 2/A. § (2) bekezdés c) pontja,
 3. c) § (4) bekezdés f) pontja,
 4. d) § (4) bekezdésében a „(tagintézmény-vezető)” szövegrész,
 5. e) §-a,
 6. f) §-ában a „(tagintézményvezető)” szövegrész,
 7. g) § (2) bekezdésében a „(tagintézmény-vezetőnél)” szövegrész,
 8. h) melléklete.
 9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9–11. §, a 12. § a) és h) pontja és az 1. melléklet 2022. november 1-jén lép hatályba.

 

(3) A 12. § b), c) és e) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

 

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 1. melléklet

Intézményi térítési díjak

 

A

B

1.

Ellátási forma

Szolgáltatási egységre jutó intézményi térítési díj

2.

Bölcsőde

 

3.

1. Bölcsődei gondozás

naponta 1840 Ft

4.

2. Időszakos gyermekfelügyelet

naponta 1840 Ft

5.

3. Házi gyermekfelügyelet

óránként 0 Ft

6.

Étkeztetés

 

7.

4. Helyben fogyasztott étkeztetés

naponta 605 Ft

8.

5. Kiszállított étkeztetés

naponta 605 Ft

9.

Házi segítségnyújtás

 

10.

6. Személyi gondozás

óránként 915 Ft

11.

7. Szociális segítés

óránként 1880 Ft

12.

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

naponta 50 Ft

13.

Támogató szolgálat

 

14.

9. Személyszállítás

kilométerenként 0 Ft

15.

10. Személyi segítés

óránként 0 Ft

16.

Idősek nappali ellátása

 

17.

11. Napközbeni tartózkodás

naponta 1660 Ft

18.

12. Személyszállítás

naponta 680 Ft

19.

Demens személyek nappali ellátása

 

20.

13. Napközbeni tartózkodás

naponta 1685 Ft

21.

14. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 2570 Ft

22.

15. Személyszállítás

naponta 680 Ft

23.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

 

24.

16. Napközbeni tartózkodás

naponta 2885 Ft

25.

17. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 4560 Ft

26.

Átmeneti ellátás

 

27.

18. Családok átmeneti otthona

naponta 785 Ft

28.

19. Hajléktalanok átmeneti szálláshelye

naponta 1175 Ft

29.

Tartós bentlakást nyújtó ellátás

 

30.

20. Idősek otthona

naponta 3110 Ft

31.

Közétkeztetés

 

32.

21. Bölcsődei étkezés

 

33.

            reggeli

adagonként 158 Ft

34.

            tízórai

adagonként 68 Ft

35.

            ebéd

adagonként 249 Ft

36.

            uzsonna

adagonként 127 Ft

37.

            összesen

naponta 602 Ft

38.

22. Bölcsődei diétás étkezés

 

39.

            reggeli

adagonként 252 Ft

40.

            tízórai

adagonként 79 Ft

41.

            ebéd

adagonként 313 Ft

42.

            uzsonna

adagonként 262 Ft

43.

            összesen

naponta 906 Ft

44.

23. Óvodai étkezés

 

45.

            tízórai

adagonként 138 Ft

46.

            ebéd

adagonként 371 Ft

47.

            uzsonna

adagonként 134 Ft

48.

            összesen

naponta 643 Ft

49.

24. Óvodai diétás étkezés

 

50.

            tízórai

adagonként 161 Ft

51.

            ebéd

adagonként 386 Ft

52.

            uzsonna

adagonként 146 Ft

53.

            összesen

naponta 693 Ft

54.

25. Általános iskola alsó tagozat étkezés

 

55.

            tízórai

adagonként 159 Ft

56.

            ebéd

adagonként 427 Ft

57.

            uzsonna

adagonként 158 Ft

58.

            összesen

naponta 744 Ft

59.

26. Általános iskola alsó tagozat diétás étkezés

 

60.

            tízórai

adagonként 179 Ft

61.

            ebéd

adagonként 465 Ft

62.

            uzsonna

adagonként 178 Ft

63.

            összesen

naponta 822 Ft

64.

27. Általános iskola felső tagozat étkezés

 

65.

            tízórai

adagonként 175 Ft

66.

            ebéd

adagonként 503 Ft

67.

            uzsonna

adagonként 169 Ft

68.

            összesen

naponta 847 Ft

69.

28. Általános iskola felső tagozat diétás étkezés

 

70.

            reggeli

adagonként 201 Ft

71.

            ebéd

adagonként 541 Ft

72.

            uzsonna

adagonként 198 Ft

73.

            összesen

naponta 940 Ft

74.

29. Középiskolai étkezés

 

75.

            tízórai

adagonként 205 Ft

76.

            ebéd

adagonként 603 Ft

77.

            uzsonna

adagonként 183 Ft

78.

            összesen

naponta 991 Ft

79.

30. Középiskolai diétás étkezés

 

80.

            tízórai

adagonként 380 Ft

81.

            ebéd

adagonként 644 Ft

82.

            uzsonna

adagonként 418 Ft

83.

            összesen

naponta 1442 Ft

84.

31. Alkalmazottak étkeztetése

 

85.

            reggeli

adagonként 205 Ft

86.

            ebéd

adagonként 603 Ft

87.

            uzsonna

adagonként 183Ft

88.

            összesen

naponta 991 Ft

89.

32. Alkalmazottak diétás étkeztetése

 

90.

            reggeli

adagonként 309 Ft

91.

            ebéd

adagonként 643 Ft

92.

            uzsonna

adagonként 258 Ft

93.

            összesen

naponta 1210 Ft

 (A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

 

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Arról szavazzunk határozati formában, hogy az önkormányzat az általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási önköltségét 2022. évre vonatkozóan folytatólagosan a mellékletben szerint határozza meg.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási önköltségét a 2022. évre folytatólagosan az alábbiak szerint határozza meg:

Az egyes ellátási formák szolgáltatási önköltsége 2022. november 1-jétől

 

A

B

1.

Ellátási forma

Szolgáltatási egységre jutó önköltség

2.

Bölcsőde

 

4.

1. Bölcsődei gondozás

naponta 7556 Ft

5.

2. Időszakos gyermekfelügyelet

naponta 7556 Ft

6.

3. Házi gyermekfelügyelet

óránként 2567 Ft

7.

Étkeztetés

 

8.

4. Helyben fogyasztott étkeztetés

naponta 1272 Ft

9.

5. Kiszállított étkeztetés

naponta 1649 Ft

10.

Házi segítségnyújtás

 

11.

6. Személyi gondozás

óránként 4583 Ft

12.

7. Szociális segítés

óránként 9063 Ft

13.

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

naponta 135 Ft

14.

Támogató szolgálat

 

15.

9. Személyszállítás

kilométerenként 124 Ft

16.

10. Személyi segítés

óránként 3769 Ft

17.

Idősek nappali ellátása

 

18.

11. Napközbeni tartózkodás

naponta 11219 Ft

19.

12. Személyszállítás

naponta 865 Ft

20.

Demens személyek nappali ellátása

 

21.

13. Napközbeni tartózkodás

naponta 11474 Ft

22.

14. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 13391 Ft

23.

15. Személyszállítás

naponta 865 Ft

24.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

 

25.

16. Napközbeni tartózkodás

naponta 32479 Ft

26.

17. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 30562 Ft

27.

Átmeneti ellátás

 

28.

18. Családok átmeneti otthona

naponta 6430 Ft

29.

19. Hajléktalanok átmeneti szálláshelye

naponta 4226 Ft

30.

Tartós bentlakást nyújtó ellátás

 

31.

20. Idősek otthona

naponta 12566 Ft

Határidő:        2022. november 1.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

189/2022. (IX. 28.) határozata

 

az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási önköltségének meghatározásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási önköltségét a 2022. évre folytatólagosan az alábbiak szerint határozza meg:

 

Az egyes ellátási formák szolgáltatási önköltsége 2022. november 1-jétől

 

 

A

B

1.

Ellátási forma

Szolgáltatási egységre jutó önköltség

2.

Bölcsőde

 

4.

1. Bölcsődei gondozás

naponta 7556 Ft

5.

2. Időszakos gyermekfelügyelet

naponta 7556 Ft

6.

3. Házi gyermekfelügyelet

óránként 2567 Ft

7.

Étkeztetés

 

8.

4. Helyben fogyasztott étkeztetés

naponta 1272 Ft

9.

5. Kiszállított étkeztetés

naponta 1649 Ft

10.

Házi segítségnyújtás

 

11.

6. Személyi gondozás

óránként 4583 Ft

12.

7. Szociális segítés

óránként 9063 Ft

13.

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

naponta 135 Ft

14.

Támogató szolgálat

 

15.

9. Személyszállítás

kilométerenként 124 Ft

16.

10. Személyi segítés

óránként 3769 Ft

17.

Idősek nappali ellátása

 

18.

11. Napközbeni tartózkodás

naponta 11219 Ft

19.

12. Személyszállítás

naponta 865 Ft

20.

Demens személyek nappali ellátása

 

21.

13. Napközbeni tartózkodás

naponta 11474 Ft

22.

14. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 13391 Ft

23.

15. Személyszállítás

naponta 865 Ft

24.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

 

25.

16. Napközbeni tartózkodás

naponta 32479 Ft

26.

17. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 30562 Ft

27.

Átmeneti ellátás

 

28.

18. Családok átmeneti otthona

naponta 6430 Ft

29.

19. Hajléktalanok átmeneti szálláshelye

naponta 4226 Ft

30.

Tartós bentlakást nyújtó ellátás

 

31.

20. Idősek otthona

naponta 12566 Ft

 

Határidő:        2022. november 1.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem