Dr. Csőzik László polgármester: A Környezetvédelmi Osztályt szeretnénk a Főépítészi Főosztály alá áthelyezni a Városfejlesztési és Beruházási Főosztályról. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a polgármesteri hivatal 80/2022. (IV. 28.) határozattal elfogadott és annak mellékletét képező belső szervezeti tagozódását e határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

  1. Jelen határozat 2022. október 1. napján lép hatályba.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 13 tagja 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

209/2022. (IX. 28.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosításáról

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a polgármesteri hivatal 80/2022. (IV. 28.) határozattal elfogadott és annak mellékletét képező belső szervezeti tagozódását e határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

 

A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

  1. Jelen határozat 2022. október 1. napján lép hatályba.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem