Tetlák Örs alpolgármester: Szeretném kihangsúlyozni, hogy a 75 ezer fős településnek 7,4 m3 tűzifa beszerzését teszi lehetővé a Nébih. Elmondom, hogy a tavalyi évben 240 darab tűzifa támogatási igény érkezett az önkormányzathoz, ezek 1,6 m3 kiszerelésűek voltak, összesen ezzel együtt 330 fűtési támogatási igénynek tudtunk eleget tenni. Továbbá fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a tavalyi évhez képest duplájára nőtt a tűzifa beszerzési ára. Az, hogy az önkormányzat legalább szinten tudja tartani a szociálisan rászoruló családok támogatását és érdemben tudjon róluk gondoskodni nagyon-nagyon nehéz feladat lesz, főleg, ha egyébként a saját intézményeinket sem tudjuk közben finanszírozni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-(7) bekezdése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) által megjelentetett pályázati felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő 24-es készlet-azonosító számú, a NÉBIH Tordas telephelyen található 7,4 m3 tűzifa ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 1. Az ingyenesen átadott faanyagot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és szociális ellátási célra kívánja felhasználni.
 2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését, amely a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
 3. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető forgalomba és nem értékesíthető.
 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fatermékek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes jogkörrel eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 13 tagja 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

212/2022. (IX. 28.) határozata

 

a NÉBIH által biztosított fatermék ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének

 kezdeményezéséről

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-(7) bekezdése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) által megjelentetett pályázati felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő 24-es készlet-azonosító számú, a NÉBIH Tordas telephelyen található 7,4 m3 tűzifa ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

 1. Az ingyenesen átadott faanyagot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és szociális ellátási célra kívánja felhasználni.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését, amely a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

 

 1. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető forgalomba és nem értékesíthető.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fatermékek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes jogkörrel eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja.

   

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen