Dr. Csőzik László polgármester: A szünetben dr. Asztalos Éva képviselő felhívta a figyelmemet, hogy három telek van egymás mellett, ezért kezelni kellene, hogy ne az legyen, hogy egy tulajdonosa lesz a telkeknek és társasházat építenének rá.

 

Dr. Bács István megérkezett, a Közgyűlés létszáma 14 főre módosult.


Szűcs Gábor alpolgármester: Társasházat LKE2 övezetbe nem tudna építeni, három egymás mellett lévő ingatlant adunk el külön-külön. Ha mind a hármat egybevonná valaki és utána újraosztanák 2 telekre, talán akkor tudna 4 lakóegységet létrehozni, mert az LKE övezetbe 1000 négyzetméter feletti telek esetén két lakóegység van meghatározva. Továbbá egyszerű bejelentés fog érvényesülni és az attól függetlenül, hogy azt beadják-e, az építéshatóságnak ellenőriznie kell. Gyakori, hogy családi házas övezetbe társasházat építenek, úgy, hogy megvesznek egy háromgenerációs családi házat és azon belül felújítás címszó alatt létrehoznak egy osztatlan közös társasházat, de ezt nem új építéseknél szokták csinálni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Társasházak esetében pontosan tudjuk, hogy van, amikor kijátsszák a szabályokat.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Ha elfogadjuk, amit a Szűcs Gábor alpolgármester úr mondott, hogy erre a 3 ingatlanra maximum 4 lakást lehetne felépíteni, akkor viszont az a legnagyobb probléma, hogy nagyon áron alul adnánk el ezeket az ingatlanokat. Adott esetben, ha mi vonnánk össze, akkor magasabb áron tudnák értékesíteni az ingatlanokat. Ha 4 lakást kialakítanának az egyenként körülbelül 50.000.000 forint, tehát összesen 200.000.000 forint, ehhez képest mi erre 70.000.000 forintért lehetőséget biztosítunk. Bár nem egyértelmű, hogy ezt valaki egyben kívánná megvásárolni, de így biztosítunk egyfajta lehetőséget, hiszen a pályázati kiírás is erről szól, hogy egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Ha képviselő asszony számadatait vesszük, és ezt összeadom akkor 110 millió forint körül adunk el, ha a 200 millió forintot veszem, akkor több, mint  50%-kal lenne több a telek, ez azért elég jó érték.


Dr. Bács István képviselő: Javaslom megnézni a Báthory István utca és Bethlen Gábor utca sarkára épült 8 lakásos társasház példáját. Bízom benne, hogy az új HÉSZ, amit több mint 2 és fél éve ígért Polgármester úr az fog ezen segíteni, de még sehogy nem állunk vele. A HÉSZ tervezésére a közbeszerzésre ki lett-e már írva?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem közbeszerzés köteles, megkötöttük a tervezési szerződést a Koszorú Lajos-féle Teampannon Kft-vel, tavasszal szeretnénk Közgyűlés elé terjeszteni, majdnem két éves folyamat.


Dr. Asztalos Éva képviselő: Javaslom, hogy a Korponai utca 24., a Tátra utca 7. és a Körmöczi utca 23. számon lévő telekszomszédos ingatlanok közül, a Tátra utca 7. számon lévő ingatlant ne most értékesítsük, hanem egy későbbi időpontban, és akkor megoldódik ez a probléma.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Erre én is gondoltam. 

 

T. Mészáros András képviselő: Javaslom, hogy a középső ingatlant hagyjuk ki, hogy fizikailag ne lehessen egyesíteni a telkeket.

 

Dr. Bács István képviselő: Érdemes megnézni azt, is, hogy a szóban forgó telekcsoporttól nem messze, a Késmárki utcában, hogy épült föl egy telekre egy 20 lakásos társasház, úgy, hogy még a telek is további telkekre van osztva, és a telken belül még további társasházak vannak.

 

Dr. Csőzik László polgármester:  A Kormányhivatal egyébként  szigorított, tehát több olyan kötelezés van, ami az eredeti állapot helyreállítására, azaz bontásra vonatkozik. Előterjesztőként a Tátra utca 7. számú ingatlant kiveszem az ingatlanok közül, ezzel a módosítással kérem, hogy szavazzuk meg ezt a listát. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

helyrajzi szám:

cím:

terület:

(négyzetméter)

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

övezeti besorolás:

    5183/1

Korponai u. 24.

681

28.800.000,-Ft + Áfa

Lke-2

    5183/2

Tátra u. 7.

         681

 27.900.000,-Ft + Áfa

Lke-2

    5183/3

Körmöci u. 23.

         682

 28.800.000,-Ft + Áfa

Lke-2

    7721

Nyírfa u. 52.

(kivett hétvégi ház, udvar)

         784

 30.700.000,-Ft

Lke-1

    5902

Börzsöny u. 12/A.

         767

 23.900.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    3349

Egervári u. 76.

       1135

 32.100.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    5241

Késmárki u. 63.

988

32.000.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    5252/1

Késmárki u. 52-1.

903

28.600.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    5252/2

Késmárki u. 52-2.

907

29.500.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    5073

Kolozsvári u. 16.

         690

 22.100.000,-Ft + Áfa

Lke-2

  16742/4

címképzés alatt

1159

 35.600.000,-Ft + Áfa

Lke-2

Az Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül

  1. hitéleti,
  2. nevelési, oktatási,
  3. egészségügyi, szociális rendeltetést is tartalmazhat.

Kertvárosias lakóterületen 1000 négyzetméternél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 négyzetméter telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető.

A beépítésről bővebb információ a foepitesz@erd.hu email címen kérhető.

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, közterületről beköthetők.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázati biztosíték mértéke: bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 11784009-15731254 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) nettó 100.000 forinttal emelkedik.

Liciten történő részvétel feltételei: A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: egy példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb 2022. október 10. (hétfő) 17 óra 30 percig. Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport).

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek e-mailben kapnak értesítést.

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: telefonon Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán +36 23 522 362, vagy a +36 23 522 397 telefonszámon.

Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2022. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

Határidő:        honlapon történő megjelenésre – 2022. október 3.

árverseny lebonyolítására – 2022. október 28.

folyamatos hirdetésre – 2022. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

helyrajzi szám:

cím:

terület:

(négyzetméter)

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

övezeti besorolás:

5183/1

Korponai u. 24.

681

28.800.000,-Ft + Áfa

Lke-2

5183/3

Körmöci u. 23.

682

28.800.000,-Ft + Áfa

Lke-2

7721

Nyírfa u. 52.

(kivett hétvégi ház, udvar)

784

30.700.000,-Ft

Lke-1

5902

Börzsöny u. 12/A.

767

23.900.000,-Ft + Áfa

Lke-1

3349

Egervári u. 76.

1135

32.100.000,-Ft + Áfa

Lke-1

5241

Késmárki u. 63.

988

32.000.000,-Ft + Áfa

Lke-1

5252/1

Késmárki u. 52-1.

903

28.600.000,-Ft + Áfa

Lke-1

5252/2

Késmárki u. 52-2.

907

29.500.000,-Ft + Áfa

Lke-1

5073

Kolozsvári u. 16.

690

22.100.000,-Ft + Áfa

Lke-2

16742/4

címképzés alatt

1159

35.600.000,-Ft + Áfa

Lke-2

Az Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül

  1. hitéleti,
  2. nevelési, oktatási,
  3. egészségügyi, szociális rendeltetést is tartalmazhat.

Kertvárosias lakóterületen 1000 négyzetméternél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 négyzetméter telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető.

A beépítésről bővebb információ a foepitesz@erd.hu email címen kérhető.

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, közterületről beköthetők.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázati biztosíték mértéke: bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 11784009-15731254 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) nettó 100.000 forinttal emelkedik.

Liciten történő részvétel feltételei: A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: egy példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb 2022. október 10. (hétfő) 17 óra 30 percig. Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport).

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek e-mailben kapnak értesítést.

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: telefonon Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán +36 23 522 362, vagy a +36 23 522 397 telefonszámon.

Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2022. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

Határidő:        honlapon történő megjelenésre – 2022. október 3.

árverseny lebonyolítására – 2022. október 28.

folyamatos hirdetésre – 2022. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

213/2022. (IX. 28.) határozata

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

 

helyrajzi szám:

cím:

terület:

(négyzetméter)

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

övezeti besorolás:

5183/1

Korponai u. 24.

681

28.800.000,-Ft + Áfa

Lke-2

5183/3

Körmöci u. 23.

682

28.800.000,-Ft + Áfa

Lke-2

7721

Nyírfa u. 52.

(kivett hétvégi ház, udvar)

784

30.700.000,-Ft

Lke-1

5902

Börzsöny u. 12/A.

767

23.900.000,-Ft + Áfa

Lke-1

3349

Egervári u. 76.

1135

32.100.000,-Ft + Áfa

Lke-1

5241

Késmárki u. 63.

988

32.000.000,-Ft + Áfa

Lke-1

5252/1

Késmárki u. 52-1.

903

28.600.000,-Ft + Áfa

Lke-1

5252/2

Késmárki u. 52-2.

907

29.500.000,-Ft + Áfa

Lke-1

5073

Kolozsvári u. 16.

690

22.100.000,-Ft + Áfa

Lke-2

16742/4

címképzés alatt

1159

35.600.000,-Ft + Áfa

Lke-2

 

Az Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

 

A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül

  1. hitéleti,
  2. nevelési, oktatási,
  3. egészségügyi, szociális rendeltetést is tartalmazhat.

 

Kertvárosias lakóterületen 1000 négyzetméternél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 négyzetméter telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető.

 

A beépítésről bővebb információ a foepitesz@erd.hu email címen kérhető.

 

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, közterületről beköthetők.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A pályázati biztosíték mértéke: bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 11784009-15731254 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

 

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) nettó 100.000 forinttal emelkedik.

 

Liciten történő részvétel feltételei: A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

 

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: egy példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb 2022. október 10. (hétfő) 17 óra 30 percig. Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

 

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport).

 

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek e-mailben kapnak értesítést.

 

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: telefonon Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán +36 23 522 362, vagy a +36 23 522 397 telefonszámon.

 

Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2022. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

 

Határidő:        honlapon történő megjelenésre – 2022. október 3.

árverseny lebonyolítására – 2022. október 28.

folyamatos hirdetésre – 2022. december 31.

Felelős:                       dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem