T. Mészáros András képviselő: A szóban forgó ingatlanon van egy régi úgynevezett könnyűszerkezetes épület. Nem nagyon látom, hogy mi a terv, az, hogy írjunk ki rá pályázatot nem tudatos ingatlangazdálkodás. Vagy rendbe kéne tenni, bár kétséges, hogy egyáltalán megéri-e, vagy pedig minimum egy funkciót meghatározni. Ha nincs erő felújítani, akkor érdemesebb lebontani és telekként eladni.


Lengyel Péter képviselő: Választókerületi érintettség folytán bennem is hasonló merült fel. De a cél meg van határozva frakcióvezető úr, legalábbis, hogy milyen szándékkal kerülne hasznosításra az ingatlan. Az a kérdés, hogy a jelenlegi épület bizonyos szerkezeti elemeinek megtartása mellett történhetne-e valami. Körülötte lakóingatlanok vannak, mindenképpen csendes, legalábbis épület falain belüli tevékenység lenne az indokolt.


Szűcs Gábor alpolgármester: Az előterjesztés tartalmazza a célt, hogy mire írjuk ki a pályázatot és az is, hogy magát az építést vagy felújítást, átalakítást, a pályázó viselné. Abban egyetértek, hogy amennyiben a pályázat nem jár sikerrel, az önkormányzatnak saját forrásból biztos, hogy nem célszerű ezt az épületet felújítani. De amikor van rá néhány érdeklődő, akkor célszerű, hogy tegyünk egy próbát és írjunk ki egy pályázatot.

 

T.-Mészáros András képviselő: Az épület hasznosítására vonatkozó elképzelések közül az egyik preferált cél lehetne a fogyatékkal élő személyek – elsősorban gyerekek  –  számára nyújtott szolgáltatások biztosítása, amelyek ellátására az épület alkalmas, illetve alkalmassá tehető. Tehát van egy lehetséges cél feltüntetve, arról szó sincs az előterjesztésben, hogy egyébként van olyan igény, hogy adjunk valakinek olyan ingatlant, amit akár felújítva is –  a fogyatékkal élő személyek, elsősorban gyermekek számára – majd ő alkalmassá tesz. Lehet, hogy már eldöntötték, hogy kinek akarják adni ezt az ingatlant. Az ingatlan két helyrajzi számon, több mint 1000 négyzetmétert ad ki. Ettől a pillanattól megint ott vagyunk, ahol az előző ingatlanoknál voltunk, hogy ide is épülhet majd kvázi társasház.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Természetesen ezt az ingatlant eladni nem kívánja az önkormányzat, hasznosítani kívánja, abba pedig ez a legitim cél abszolút belefér, ha nem jön össze, akkor természetesen lehet más módú hasznosításban is gondolkodni.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Nem értékesítjük az ingatlant, hanem hasznosítjuk, azaz bérbe adjuk.


Dr. Bács István képviselő: Az épület felmérése többször megtörtént, ezért költözött el innen az orvosi szolgálat, mert az épületet már 10 évvel ezelőtt is gazdaságtalan lett volna felújítani. Szó volt preferált célról, később már azt is írják, hogy a cél megvalósítására rendelkezésre bocsájtja ingatlanhasznosítási pályázat lefolytatásával. Szeretném megkérdezni, hogy mi a többi cél?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A határozati javaslatból és az előterjesztésből egyértelműen látszódik, hogy ennek a napirendnek lesz egy 2. fordulója, hiszen ez még első fordulónak is kevés. Most behoztuk az értékesíteni kívánt ingatlanok listáját és ehhez kapcsolódóan fogalmazódott meg, hogy idejekorán szóljunk a közgyűlésnek, hogy ennek az ingatlannak a hasznosításával lennének terveink. Ez szerepel a határozati javaslatban, hogy az októberi rendes ülésre jöjjön be a konkrét pályázati kiírás. Abban, hogy nagyon rossz állapotban van az épület, egyetértés van. Szakemberrel végigjártam az épületet, melynek az állaga nem annyira rossz, bár alapos felújításra szorul, de nem végzetesen van leamortizálva.


Dr. Bács István képviselő: 100.000.000 Ft-ból le lehetne dózerolni, és egy kis parkot kialakítani padokkal, fákkal, ahol a környéken élő emberek tudnak pihenni, ami egyébként az eredeti cél is volt akkor, amikor fölépítettük a Bagoly utcai rendelőt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez látszólag egy hangzatos és szép cél. De ki ne szeretne látni egy olyan intézményt mondjuk, ami SNI-s, vagy hátrányos helyzetű gyerekek nappali ellátásáról gondoskodik, mely legalább 100-120 családot érint Érden, mert nem kapnak ilyen jellegű ellátást, vagy más minőségben kaptak, mint ahogy szeretnének. Ez egy konkuráló cél és az én szememben ez fontosabb, mint a kétségtelenül hangzatos elgondolás.


Dr. Asztalos Éva képviselő: Polgármester úr említette, hogy ez hozzávetőlegesen 100.000.000 Ft felújítási költséggel járna, kíváncsi lennék arra, hogy Érden melyik egyesületnek van erre egyáltalán ilyen költségvetése?

 

Lengyel Péter képviselő: Igyekszem úgy fogalmazni, hogy személyes adatok ne kerüljenek ki, de a park az több szempontból nem megvalósítható az ott lakók miatt.

 

T. Mészáros András képviselő: Az is lehetséges, ha ott egy olyan intézmény jönne létre a legoptimálisabb helyzetben, akkor ugyanúgy fogunk járni, mint a szociális intézménynél, ahol a hajléktalanok ellen tiltakoztak a környék lakói és ennek eredményeként a hajléktalanszálló ott maradt, ahol volt. Egyértelmű, hogy az emberek közvetlen környezetükben nem szeretik, ha óvodát, iskolát, akár játszóteret vagy buszmegállót építenek. Abból kellene kiindulni, hogy van egy telek, van rajta egy olyan ingatlan, ami 100.000.000 forintos felújításra szorul, szerintem jelen pillanatban bruttó 100.000.000 forintért durván 100 négyzetméteres új házat lehetne felépíteni, ezen azért érdemes lenne elgondolkodni, ha már mindenáron a hasznosításnál maradunk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Annak, hogy egy új intézmény mit tud okozni egy békés lakókörnyezetben, most tapasztalom a Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum esetében, illetve a papi földeknél. Azt szeretnénk, ha az Érden évtizedek óta működő ingatlanproblémákkal küzdő civil szervezetek közül, legalább egyet helyzetbe tudjunk hozni. A végén lehet, hogy nem fog sikerülni, de akkor visszakerülünk az eredeti helyzethez. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd 16755/1 és 16755/2 helyrajzi számú, Bagoly utcai ingatlanokat – elsősorban fogyatékos személyek részére nyújtott szolgáltatások céljára – pályázati úton kívánja hasznosítani. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy terjessze elő a pályázati kiírást a Közgyűlés 2022. októberi rendes ülésére.

Határidő:        a Közgyűlés 2022. októberi ülése

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 9 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

214/2022. (IX. 28.) határozata

 

az érdi 16755/1 és 16755/2 hrsz –ú, Bagoly utcai ingatlanok hasznosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd 16755/1 és 16755/2 helyrajzi számú, Bagoly utcai ingatlanokat – elsősorban fogyatékos személyek részére nyújtott szolgáltatások céljára – pályázati úton kívánja hasznosítani. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy terjessze elő a pályázati kiírást a Közgyűlés 2022. októberi rendes ülésére.

 

 

Határidő:        a Közgyűlés 2022. októberi ülése

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem