Tetlák Örs alpolgármester: Dr. Antunovics Helga lejáró szerződését újítanánk meg változatlan feltételrendszerrel.


Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladat-ellátási szerződést köt az IkiDoki Betéti Társasággal (cégjegyzékszám: 13-06-061242, székhely: 2030 Érd, Erzsébet utca 78.) a 21. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására 2023. február 10-étől 2028. február 29-éig tartó, határozott időtartamra. A feladatot személyesen ellátó háziorvos: dr. Antunovics Helga.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy az IkiDoki Bt. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy az IkiDoki Bt. az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatt található rendelőt - mely az önkormányzat haszonélvezetében áll - a háziorvosi feladatok ellátására, a feladat-ellátási szerződés időtartamára a továbbiakban is telephelyként működtesse és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi kötelezettség nem, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

Határidő:        30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

217/2022. (IX. 28.) határozata

 

a 21. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladat-ellátási szerződést köt az IkiDoki Betéti Társasággal (cégjegyzékszám: 13-06-061242, székhely: 2030 Érd, Erzsébet utca 78.) a 21. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására 2023. február 10-étől 2028. február 29-éig tartó, határozott időtartamra. A feladatot személyesen ellátó háziorvos: dr. Antunovics Helga.

 

A Közgyűlés hozzájárul, hogy az IkiDoki Bt. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy az IkiDoki Bt. az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatt található rendelőt - mely az önkormányzat haszonélvezetében áll - a háziorvosi feladatok ellátására, a feladat-ellátási szerződés időtartamára a továbbiakban is telephelyként működtesse és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi kötelezettség nem, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

 

 

Határidő:        30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen