Dr. Csőzik László polgármester: Az iskolák felvételi körzethatára kialakításának a véleményezéséről van szó, valamint néhány hónapja Gyurgyalag utca névvel létrehoztunk egy új utcát, mely az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola felvételi körzetéhez kerülne. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, állami fenntartásban működő általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek meghatározásával kapcsolatos véleményezési jogával élve úgy nyilatkozik, hogy a 2022/2023. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok változatlanul hagyását javasolja azzal, hogy a településen létesített új közterület, a Gyurgyalag utca az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola felvételi körzetéhez kerüljön.

A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő:        továbbításra – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

Melléklet a Közgyűlés ……./2022. (IX. 28.) határozatához 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma (2022.09.01.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

15

Érdi Bolyai János Általános Iskola

20

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

7

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

11

Érdligeti Általános Iskola

8

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

23

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI

9

Összesen:

93

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

218/2022. (IX. 28.) határozata

 

az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, állami fenntartásban működő általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek meghatározásával kapcsolatos véleményezési jogával élve úgy nyilatkozik, hogy a 2022/2023. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok változatlanul hagyását javasolja azzal, hogy a településen létesített új közterület, a Gyurgyalag utca az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola felvételi körzetéhez kerüljön.

 

A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban a határozat melléklete tartalmazza.

 

 

Határidő:        továbbításra – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 218/2022. (IX. 28.) határozatához

 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma (2022.09.01.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

15

Érdi Bolyai János Általános Iskola

20

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

7

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

11

Érdligeti Általános Iskola

8

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

23

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI

9

Összesen:

93

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen