Dr. Csőzik László polgármester: Ha szeretne valaki, akkor hozzászólhat, de szerintem az előbbi napirendnél összevontan minden elhangzott. Itt egy szavazás lesz, ami úgy szól, hogy a közétkeztetési vállalkozási szerződésben szereplő ételadag árak 30 %-os mértékű emeléséhez hozzájárulunk. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közétkeztetési vállalkozói szerződésben foglalt étel adagárak 2022. október 1-jétől napjától történő, 30%-os mértékű emeléséhez hozzájárul.

A Közgyűlés a többlet kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésben biztosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

a szerződés módosítására 2022. október 1.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”      

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 10 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

190/2022. (IX. 28.) határozata

 

a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közétkeztetési vállalkozói szerződésben foglalt étel adagárak 2022. október 1-jétől napjától történő, 30%-os mértékű emeléséhez hozzájárul.

 

A Közgyűlés a többlet kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésben biztosítja.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

a szerződés módosítására 2022. október 1.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester        

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem