Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Hegesztő Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (nyilvántartási szám: 13-01-0003643; székhely: 2030 Érd, Sóskúti út 55.) az Érd, Hegesztő utca 2-8. alatti 3232 helyrajzi számú kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlant az alapítvány székhelyeként bejegyeztesse, és azt székhelyként használja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

220/2022. (IX. 28.) határozata

 

az önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez való hozzájárulás megadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Hegesztő Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (nyilvántartási szám: 13-01-0003643; székhely: 2030 Érd, Sóskúti út 55.) az Érd, Hegesztő utca 2-8. alatti 3232 helyrajzi számú kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlant az alapítvány székhelyeként bejegyeztesse, és azt székhelyként használja.

 

 

Határidő:        azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen