Dr. Csőzik László polgármester: Átadom az ülésvezetést Szűcs Gábor alpolgármesternek. Tartunk egy nyitó koordinációs ülést a Vadlúd utcai csomópont beruházás indításával kapcsolatban, melyen részt kell vennem. Amennyiben igénylik és jelzik az egyebekben fölszólalók, a következő ülésen szívesen válaszolok akár szóban is, illetve 15 napon belül írásban nyújtunk választ.


Szűcs Gábor alpolgármester átvette az ülés vezetését.


Dr. Bács István képviselő: Nagyon sajnálom, hogy polgármester úr elmegy, ugyanis egy jogi kérdést szeretnék felvetni. Különböző téves információk jelennek meg az érdi média felületén, mint például, hogy rendkívül szűk határidőt szabott a Kormány a rezsi támogatások igénylésére, ami nem igaz, mert nincsen határidő megszabva. Általános határideje van a hatósági bizonyítvány kiadására a Hivatalnak, ami 8 nap, de ez szerintem 30 éve így van, tehát ezen senki nem változtatott. A szaksajtóból idéznék, hogy: „nem lehet egy kockás papírra, kézzel írt kérelemmel kérni a hatósági bizonyítványt, le kell tölteni a nyomtatványt elektronikusan, vagy kézzel ki kell tölteni, és a fent leírt módon beküldeni Érd Önkormányzatának”. Kifejezetten nincs hatósági bizonyítvány esetén formai kötöttség. Azzal is alá tudnám támasztani, hogy dr. Dukai Miklós államtitkár és dr. György István államtitkár aláírásával itt a levél: ,,Csatoljuk a hatósági bizonyítvány és helyszíni szemle jegyzőkönyv ajánlott iratmintáját, kötelező kérelem közzétételét nem támogatjuk, erre az elfogadott jogszabály módosítás nem biztosít lehetőséget.” Egy kormányhivatali munkatárs benyújtotta a saját maga által megfogalmazott kérvényt, amire megérkezett a hiánypótlás részére, hogy a csatolt űrlapon nyújtsa be kérelmét. A Kormányhivatal munkatársa először jegyző urat próbálta meg elérni, amikor is a Jegyzői Titkárságon rácsapták a telefont, majd utána ugyanezt megkísérelte a Főépítészi Irodával, ahol szintén rácsapták a telefont. Nem feltétlen járunk el jól abban az esetben, ha a Kormányhivatal munkatársaira csapunk rá telefont, amiben ráadásul nincs is igazunk. Kérdezi, hogy melyik az a jogszabályhely, amelyik feljogosítja arra a helyi Hivatalt, hogy meghatározza, hogy egy kérelem benyújtása milyen formában történhet, illetve, hogy a felelősséget átháríthatja a kérelmezőre, aki kéri, hogy a tényt, adatot vagy jogot a Hivatal igazolja és a Hivatal ebben az eljárásban eldönti, hogy a hatósági bizonyítványt kiállítja, vagy a hatósági bizonyítvány kiállítását megtagadja? Szeretnék kérni most egy szóbeli választ, de pontos jogszabályhelyekkel alátámasztva, illetve 15 napon belül egy olyan írásos választ, amit akár közzétehetek a sajtóban és elküldhetek az előbb említett kormányhivatali kollégának is, hogy felvilágosítsam a jogairól.


Szűcs Gábor alpolgármester: Erre a kérdésre 15 napon belül írásban válaszolunk.


Lengyel Péter képviselő: Szombattól indul a népszámlálás, amiről sok információ megy az országos és helyi sajtóban. A cél az lenne, úgy tudom, hogy minél többen online töltsék ki a kérdőívet. Van-e esetleg még olyan fontos tudnivaló ezzel kapcsolatban, ami jó lenne, ha elhangozna a Közgyűlésen is, illetve amiben pártállástól függetlenül, az itt jelen lévő képviselők is tudnák ezt a folyamatot támogatni és segíteni? Legutóbb 11 évvel ezelőtt történt népszámlálás, de akkor még egészen más környezet volt. Ezt mindenképpen fontos minél több helyen is, többször kihangsúlyozni.


Szűcs Gábor alpolgármester: Köszönjük, szerintem is nagyon fontos témát vetett fel képviselő úr, úgyhogy a népszámlálásért felelős koordinátort, dr. Barabás Emőkét megkérném, hogy válaszoljon.

 

Dr. Barabás Emőke, az Igazgatási és Hatósági Főosztály vezetője: Ahogy képviselő úr mondta, 2022. október 1-jén kezdődik az online kitöltési időszaka a népszámlálásnak, mely 2022. október 16-áig tart. Szeretnénk mindenkit megkérni, és ebben a képviselők segítségét is kérni, hogy promotálják, reklámozzák a lakók között, hogy töltsék ki online ezeket a kérdőíveket, illetve idős hozzátartozóknak, szomszédoknak segítsük a kitöltést, hiszen ez mindenkinek az érdeke, így legalább a számláló biztosoknak is kevesebb munkája lesz, és talán hamarabb túl leszünk a népszámlálási időszakon. 2022. október 17-től kezdődik az az időszak, amikor a számlálóbiztosok mennek ki azokra a címekre, ahol az online kitöltés nem valósult meg. Szintén szeretném felhívni a figyelmet, hogy a számlálóbiztosok KSH igazolvánnyal és személyi igazolvánnyal együttesen igazolják magukat, úgyhogy ha ezt a kettőt felmutatják, semmi akadálya annak, hogy a lakó bizalommal beengedje vagy fogadja a számlálóbiztost és segítse a munkáját. A számlálóbiztosok terepmunkáját követően lesz egy hét, amikor pótösszeírás időszak miatt be lehet jönni a Hivatalba, de ez egy nagyon szűk határidő, úgyhogy tényleg mindenkit szeretnénk arra kérni, hogy online töltse ki a kérdőíveket és segítse az ismerősöket az online kitöltésben. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor a számlálóbiztosok felé legyünk bizalommal, hiszen hivatalosan igazolják magukat.


Antunovits Antal képviselő: Az Ófaluban lévő pincéből kitermelt földet egy évvel ezelőtt kihordták a Kálvária közbe. Akkor Zsirkai László úr azt mondta, hogy hogy el lesz onnan szállítva. Szomorúan tapasztaltam, hogy egy buldózer azt a töméntelen mennyiségű földet az önkormányzat területén szétterítette a zöld növényzet megsértésével egészen a Mély utcáig, amiben sóskúti kőtől kezdve, kőtörmelék is megtalálható. Felvételek vannak róla. A Kálvária köz és a Mély utca kereszteződésében ismét szemétlerakás történt, illetve a lebuldózerezett területen is rakják már most le a szemetet, ahogy a Kerülő utcában lévő pincebejáratoknál. Az erről készült képeket továbbítottam a Városfejlesztési és Beruházási Főosztályra. Örömmel vettem, hogy térköves járda épült a Budai úton, azonban az Elvira utcától a Paula utcáig be kellene fejezni a benzinkút előtti szakaszt, hogy a gyalogosoknak ne kelljen a műútra kimenni. Az Ercsi úti futballpályánál rengeteg fiatal jár egyrészt a meccsekre, illetve edzésekre, sokan mennek a temetőbe, azonban azon a részen nincs gyalogosátkelőhely, életveszélyes az átkelés. A piacnál is nagy szükség lenne gyalogosátkelőhelyre, a Széles út végig ki is van világítva, ugyanúgy szükség lenne a szakorvosi rendelőintézetnél, valamint a Marianum Általános Iskola előtt. A Gereblye utcának a térköves burkolására ígéretet kaptam, ez hogy áll jelenleg? A nagy esőzés után a templom körül nagy gödrök alakultak ki, de járhatatlan a Nyereg köz, a Dózsa György út, a Járom, Kerülő, Sugár és a Csősz utca. Az ÉKFI-nek mindig elküldöm ezekről a képeket, olyan válaszokat kapok, hogy 30 és 60 napon belül intézkednek, illetve az útkarbantartási ütemterv szerint. A Hősök terénél a vízelvezetést igaz, hogy sikerült az ÉKFI-nek az árokba irányítani, mert amúgy kizúdulna a Fő utcára. A Nyereg közben két hónapig tartott megoldani az általam is többször jelzett közvilágítási problémát. Mikor fog Ófaluban is martaszfaltos vagy aszfaltos út épülni? 2019. előtt minden évben egy vagy két út is készült aszfaltból, szegélykővel és vízelvezetéssel. Miért kezelik ilyen mostohán az 1. választókerületet? A pince ugyan épül, de nincsen kész, igaz, hogy elkészült egy járdaszakasz a Kornélia utcától a piacig, de ezen kívül semmiféle nagy változásról nem tudok beszámolni.


Szűcs Gábor alpolgármester: Az Ön által említett problémák jelentősek és fontosak, bár hozzátennem, hogy a legtöbb harmincéves probléma, és azt gondolom, hogy 2006-2019 között is lehetett volna erre megoldást találni. Mindegyik problémával folyamatosan foglalkozunk és megpróbálunk megoldást találni. A kérdésére 15 napon belül írásban fogunk válaszolni.


Gál Alex képviselő: Kiss Józseftől kaptam egy levelet, melyet a teljes képviselő-testület megkapott. A Vihorláti utcából hívták fel a figyelmet a zajvédő-fal problémára, mely szerint egyes helyeken túl alacsony, máshol pedig egyáltalán nincs. Dr. Aradszki András képviselőt is próbálták megkeresni, de nem tudják a lakók elérni. Ez nagyon rég fennálló probléma, úgy tudom, hogy a két frakció között egyetértés van ennek a megoldásában és egyeztetés is elindult, ez hol tart? Kéri, hogy ha dr. Aradszki András úrnál esetleg az itt jelen lévő képviselő párttársai el tudnák-e érni, hogy lobbierejét kamatoztassa az ügyben, mert ugye mindenki által köztudott, hogy a Magyar Közút tud ebben az ügyben továbblépni.


Szűcs Gábor alpolgármester: Én is úgy emlékszem, hogy 2010 óta ígéret van a zajvédő fal kapcsán az országgyűlési képviselő úr részéről, annyit viszont azért pozitívumként is hozzátennék, hogy Törökbálint esetében egyeztetéseket folytatott és ott, úgy tudom, hogy valamiféle minimális megoldás született, Érd esetében sajnos ilyenről nem tudunk. Mi folyamatosan mind a Magyar Közútnak, mind pedig a Minisztériumnak jelezzük, hogy komoly problémák vannak, de ahogy képviselő úr is mondta, ez állami feladat, a Magyar Közútnak kellene intézkedni. A zajvédő fal nagy része elöregedett és cserére szorulna, illetve a legmodernebb technikával kéne új zajvédő falat építtetni, vagy legalábbis felújítani. Reméljük, hogy a Magyar Kormány az érdiekért is fog hamarosan lépni és ebben remélem, hogy országgyűlési képviselő úr, illetve a Fidesz frakció is beveti lobbi tevékenységét.


Tetlák Örs alpolgármester: Területi képviselőként két utca lakóit szeretném megnyugtatni. A Nagy Lajos utcában van egy adósságunk az utca szilárd burkolattal való ellátásával, illetve a vízkezelés problémájának a megoldásával, erről nemrégiben egyeztettünk és a közeljövőben meg is kell, hogy valósuljon. Tehát amint lehetőségünk lesz rá, ez az első kivitelezésre kerülő projektek között van. A másik pedig visszatérő probléma a Regéci és Bikszádi utca sarkán levő magániskolánál. Mind a két utca murvás, folyamatosan jelzik a lakók hogy reggelente tényleg kezelhetetlen a helyzet. Elmondtam a lakóknak már többször, hogy ahogy erre forrást találunk, a Regéci és Bikszádi utca helyzetét meg kellene oldani, sok más utca mellett a környéken. Nyilván ez azért kerülhet előrébb a kivitelezési sorrendben, mert egyébként ott egy intézmény működik, ami valóban a forgalmat generálja. A Bikszádi utcával egyszerűbb a helyzet, mert az a Bajcsy-Zsilinszky út felől egy viszonylag rövidebb szakasz, és akkor legalább az egyik oldala megközelíthető lenne az intézménynek. A Regéci utca a Tárnoki úttal hosszabb, de igyekszem hogyan erre is sor kerüljön amint lehetőségünk lesz rá. 

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszönöm a részvételt, bezárom az ülést, melyet zárt ülés követ.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

nyilvános ülése 14:30 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

 

 

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester