Dr. Csőzik László polgármester: A lejárt határidejű határozatokról szóló következik.


Lengyel Péter képviselő ügyrendi: Az előbb szemmel láthatóan itt volt dr. Bács István képviselő úr és nem szavazott.

 
Dr. Bács István képviselő: Nem tudom, hogy hova tartozik, ehhez a napirendi ponthoz, vagy pedig a napirend tárgyalásánál kellett volna szólnom, de februárban abban maradtunk, hogy Gál Alex tanácsnok úr márciusban beszámol. Utána nem számolt be, majd polgármester úr megkérdezte májusban, hogy Gál Alex tanácsnok úr szeptemberre ugye elkészíti a beszámolóját és behozza a Közgyűlésre. Tanácsnok úr azt mondta, hogy persze. Most nincs itt a napirendi pontok között. Nem tudom, hogy ez határozat formájában lett-e akkor rögzítve, vagy nem, de szeptember van és nem látjuk Gál Alex beszámolóját. És itt jegyzem meg, hogy 9 hónapja nem tanácsnok, tehát 9 hónapja várjuk, hogy beszámoljon.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Határozat nem volt, ez egy egyéni vállalás volt a képviselő részéről.

Gál Alex képviselő: Nem tudom, hogy melyik év szeptemberét mondtam, de a következő rendes Közgyűlésre behozom.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ha nem hozza be, akkor újraálmodja, újra behozzuk, meglátjuk. Most már ezen emelkedjünk felül.


Szűcs Gábor alpolgármester: Beszámolókat általában év végén szoktak tartani, én azt tartanám célszerűnek, hogy az utolsó Közgyűlésen természetesen számoljon be a tanácsnok úr.


Dr. Bács István képviselő: Amikor dr. Asztalos Éva elnök asszony helyett Gál Alex lett a Jogi és Közbiztonsági Bizottságnak az elnöke, akkor utána megkértük, hogy legyen szíves az eddigi munkájáról beszámolni, amit ő vállalt. Majd utána megkérdezte polgármester úr, miután ezt a vállalását nem teljesítette, hogy akkor szeptemberre biztos hogy megcsinálja-e, mondta, hogy biztos megcsinálom. Nem azon múlik alpolgármester úr, hogy Ön vagy én hogy gondoljuk, hanem ez egy őáltala tett nyilvános vállalás volt, aminek nem tett eleget.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

191/2022. (IX. 28.) határozata

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tudomásulvételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol