Dr. Csőzik László polgármester: Visszük folyamatosan a programokat, a kormányzati szereplőkkel folyamatosan tárgyalunk. Reméljük, hogy nem vonnak el tőlünk forrást, eddig ez nem került szóba, úgyhogy minden reményünk megvan, hogy ezeket be tudjuk fejezni.


Dr. Bács István képviselő: Szintén tudom, hogy nem ez a napirendi pont, de most szeretném megkérdezni, mert ehhez illik talán legjobban, hogy hogy áll a bölcsőde projekt, amire a forrást megnyerte a város, vagy legalábbis májusban ezt lehetett hallani és hogy ez aláírásra került-e  vagy sem. Tudom, hogy ez hosszabb folyamat, azért kérdezem, hogy hogy áll maga a projekt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Két bölcsőde projekt van, az egyik, amiről mindig azt mondjátok, hogy visszaadtuk, vagy hogy elvették, de egyik se igaz. Se nem adtuk vissza, se nem vették el, ez a Favágó utcai bölcsőde, ennek a részletes kiviteli terveit készítik, tehát meg szeretnénk csinálni. A közbeszerzés az gellert kapott amiatt, hogy egyrészt a kiviteli tervvel együtt lett kiírva, nem tudtak jól árazni és egy olyan eredmény jött ki, amire nem volt fedezet. Most abban bízunk, hogy sikerülhet. Egyébként megpróbálunk pótlólagos forrást találni hozzá, mert azért az árak elszaladtak. A Rozsnyói utca az rendben halad, ott időben vagyunk. 900 millió forintot nyertünk, ott elindult a tervezővel való együtt gondolkodás és együttműködés azzal, aki azt a panelt legyártotta a Lechner Központban, hiszen nem tervvel nyertünk, hanem egy panellal nyertünk és az a panel lesz most megtervezve rendes bölcsődének. Itt megtörtént az ingatlan hozzácsatolása, aminek gondoskodtunk a megvételről és az RRF keretében megépül, alá van írva a támogatási szerződés.


Antunovits Antal képviselő: A mi pincénk a Luca széke. Nem tudom miért épül ilyen nagyon nehezen, hogy mi a gondja, mert most úgy látom, hogy levonultak megint a mesterek. Ha már polgármester úr felvetette ezt a kérdést, már hogy sugallta nekem, hogy a pince az el fog készülni július 15-ére. Én is jópofa leszek, mint Gál Alex, hogy nem tudjuk, hogy melyik év július 15-ére. Akkor inkább arra kérdeznék rá, hogy a Hamzsabég tér - buszforduló - Mecset környéke - Molnár utca járda, vízelvezetés – rendezvényház - gazdatiszti ház - ez a projekt, ami egyben volt, ez most hogy áll? Mi fog ebből megvalósulni, mert 2019. decemberében volt egy beszélgetésem - meg már közben is volt - a polgármester úrral, hogy arra kértem, hogy ne a pincét, hanem inkább a közösségi teret, a Hamzsabég teret fejlesszük és azt csináljuk meg, de hát természetesen a pincébe kezdtünk. Hogy állnak ezek a Modern Városok Programban.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A pince megvalósításának ütemével én sem vagyok elégedett. Azért mondtam a januárt, mert nekem most decembert mondtak, tehát már automatikusan rádobtam egy hónapot. Mondhatnám, hogy kérdezzétek meg a kivitelező céget, mert nem áll olyan nagyon távol tőletek, de természetesen ezzel nem akarom elvenni az élét a dolognak. Volt számos nehézség, ezekről Zsirkai László jobban be tudna számolni, ezekről én is kapok tájékoztatást, van, hogy részt veszek az egyeztetéseken, van, hogy megoldja az ügyvezető úr. El fog készülni, meglesz hála Istennek. Most úgy kalkulálok, hogy a jövő év elejére és akkor még azt is hozzáteszem, ezt viszont én, hogy közösen el kellene döntenünk, hogy milyen funkciót szánunk neki, hiszen az egy közösségi ház, fenn kell tartani, az elszabaduló energiaárak mellett fenn kell tartani. Lesz benne 3 hálószoba, tehát a testvérvárosi küldöttségeket tudjuk hol altatni, ezekre jó lesz. Természetesen az egésznek akkor volt értelme, ha tudjuk rendesen működtetni, ki tudjuk használni, ha megtelik élettel, úgyhogy ebben képviselő úr, mint a körzet avatott szakértője meg képviselője vegyél részt, találjuk ki közösen. A Hamzsabég tér vonatkozásában elkészültek a részletes kiviteli tervek, tehát akár indítható is lenne az építési beruházás, csak fél éve várunk arra, hogy a Molnár utca sorsáról döntsön a kormányzat és itt az átalakításokra hivatkozva, ezt a döntést nem hajlandók meghozni. Ha emlékeztek rá, a Vadlúd utcai majdnem elszállt, ha ott Láng Zsolt a végén nem segít nekünk, akkor nem születik meg a kormánydöntés, mert Navracsics Tibor bejött, átalakult az egész rendszer, a Pénzügy Minisztériumból átmentek a Miniszterelnökségre, de a Bajza utcai központja a Modern Városok Programnak is megváltozott. A lényeg, hogy a Molnár utcára lement egy közbeszerzés, amire kértünk ráemelést, és annak a függvénye az összes többinek az indítása. Ádány Mihály megcsinálta a buszforduló részletes kiviteli terveit, de az csak a kerülete és a Vető utcai betoldás. A közepére, mert arról volt szó, te voltál ott a lakossági fórumon Dr. Bács Istvánnal együtt, hogy úgy fogadta el azt a lakosság akkor, hogy a tér közepén azért legyen néhány olyan dolog, ami a szabadidő eltöltést, vagy a parkosítást szolgálja, tehát játszótér, hasonlók. Azokat is meg kellene csinálni. Felteszem szavazásra a tájékoztató elfogadását.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Modern Városok Program keretében megvalósuló projektekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

192/2022. (IX. 28.) határozata

 

a Modern Városok Program előre haladásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Modern Városok Program keretében megvalósuló projektekről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol