Dr. Csőzik László polgármester: A súlyos allergiákkal élő gyermekek részére egészségvédelmi programot indítottunk az oktatási-nevelési intézményekben és az erről szóló határozat végrehajtásáról szóló tájékoztató következik most. Az EPIPEN injekcióknak a beszerzésére 550.000 forintos keretösszeget határoztunk meg. Emlékeztek, hogy úgy indult az év, hogy Újpesten meghalt egy kisfiú és a figyelem ráirányult erre a témára, és akkor úgy gondolta a Közgyűlés, hogy lép ebben a tekintetben. Ez egy életmentő gyógyszer, úgyhogy erről szól a tájékoztató. Mindenki figyeljen erre a témára - ez az anafilaxiás sokk elkerüléséről szól keringés összeomlással, tehát nem fulladással, hanem keringés összeomlással járó tünetegyüttes -, hogy ott legyen az életmentő gyógyszer mindenhol. Felteszem szavazásra a tájékoztató elfogadását. 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indításáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

193/2022. (IX. 28.) határozata

 

a súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indításáról szóló határozat végrehajtásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indításáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Tartózkodik

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol