Dr. Csőzik László polgármester: Az idei költségvetési rendelet második módosításra kerül sor és szokás szerint tartalmazza a nyári jegyzői és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosításokat, átcsoportosításokat, illetve a szeptemberi intézményi egyeztető tárgyalásokon zajlottakat. Az intézmények vezetői eljöttek és javaslatot tettek a lehetséges költségmegtakarításokra. Ez még nem az a nagy rendeletmódosítás, ami valószínűleg októberbe bejön. Készülünk egy olyan rendkívüli üléssel, ami az összes megtehető és megteendő takarékossági intézkedést tartalmazza, esetleges fájdalmas döntéseket. Ezekben még képlékeny a helyzet, tehát itt napi szinten változnak az adatok, de úgy gondolom, hogy október közepén olyan helyzetben leszünk, hogy értelmes döntéseket tudunk hozni felelős módon. Tehát ez még nem az a költségvetési rendeletmódosítás. Az első félévben volt létszámbővülés a Szociális Gondozó Központ vonatkozásában, ami körülbelül 44,5 millió forintos többletköltséget eredményez, még így sincs feltöltve minden státusz, nagyon sokan dolgoznak a szociális ellátás területén, ezt szeretném hangsúlyozni. Ez egy érték, értéke Érdnek túl azon, hogy természetesen jelentős a költségvetési vonzata, hiszen ez majdnem 1 milliárd Ft-ot visz el, de azt hiszem, hogy valamennyien fontosnak tartjuk a gondoskodást a rászorulókról, a betegekről, és hát itt ezzel kapcsolatosan van egy átvezetésünk. A másik a dologi kiadási fedezetigénynek a biztosítása. Kérem, hogy ezt szavazzuk meg és a nagy vitát, azt a rendkívüli ülésre tartogassuk.


Dr. Bács István képviselő: Csak kérdezni szeretnék, mert a Közgyűlésre tartozik. Több olyan rezsiszerződése van az önkormányzat cégeinek, amelyik szeptember 30-án lejár, azaz a holnapi napon, például a gázszerződése a Városfejlesztő Kft.-nek. Október 1-jétől szeretném megkérdezni, hogy mi az állapot? Október 1-jétől a meglévő 2 uszodának meg a sportcsarnoknak az üzemeltetése körülbelül mekkora nagyságrendet fog az önkormányzat büdzséjéből kivenni? Ez 2 nap múlva esedékes tétel, tehát azért kérdezem. Igaz, hogy a számlázás csak 1 hónap múlva lesz szerintem vagy 2, de ez már október 1-jétől érinteni fog minket.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A legnagyobb tétel az uszoda, ez kétségtelen. Az uszoda és az Aréna. Egy hónappal meghosszabbítjuk a szerződést a jelenlegi szolgáltatóval, tehát van egy hónapunk arra, hogy kivárjuk, hogy a Kormány ad-e érdemi támogatást az önkormányzatoknak. Én magam az ársapkát, az árplafont szorgalmaztam a szövetségekben. Az MJVSZ egyébként ezt egyhangúlag – a Fideszesek is - megszavazta, a legtöbbet kérjük most a kormányzattól tehát, hogy mindent fizessen ki. Ezt ott Gulyás Gergely rögtön lelőtte, mondta, hogy ez az álom kategória, ezzel együtt meglebegtette, hogy technikai könnyítéseket mindenképpen szeretnének adni. Például azt, hogy ne kelljen előre fizetnünk, az ellátási kötelezettség jobban elő legyen írva, de a lényeg, amit reálisnak gondolok mégiscsak, hogy legyen egy olyan menedékes árképzéshez hasonló tarifarendszer, mert a menedékes az a korábbi egyetemesnek körülbelül négyszerese nagyjából. Most 15-16-szoros áron tudnánk szerződni piaci viszonyok mellett, hogy legalább 4-7-szeres árat kelljen csak egy önkormányzatnak ársapkával, vagy hatósági árral a gázra kifizetnie és akkor talán, akkor sem biztos, de akkor talán meg tudjuk úszni az ideiglenes zárást. Ez kiderül ebben a hónapban. Az a helyzet, hogy az Arénára, amiben benne van a sportcsarnok rész is és benne van az uszoda is, körülbelül plusz 120 millió a rezsi növekmény, ha nem csinálunk semmit, a 3 hónapra. Éves szinten nem is mernék rá vállalkozni. A Gárdonyi is hasonló összeg, tehát csak ezekből elképesztő mennyiség jön össze, úgyhogy higgyétek el, tényleg azon vagyunk, hogy egyáltalán ne kelljen zárni, de most sajnos úgy néz ki, ha most tippelnem kellene, akkor szerintem a Gárdonyit be kell zárnunk egész egyszerűen azért, mert ez a légbefúvásos fűtési rendszer és az elaggott ponyvaszerkezet hihetetlenül nem hatékony, tehát gyakorlatilag az utcát fűtjük. Erre mondtam azt egyébként, csak nem nevesítettem, hogy ilyen irdatlan mértékű és mennyiségű pénzt elkölteni erre a 4 hónapra, azt szerintem felelőtlenség, még ha lenne is, akkor is az volna. Érdemes tényleg egy korlátozást tenni, szerintem az emberek is megértik, nonszensz 4-500 millió forintokat gázárra kifizetnie ennek a nem túl gazdag önkormányzatnak, amelyet Érdnek hívunk.


Dr. Bács István képviselő: Említette polgármester úr most a menedékes szolgáltatást. Az tudomásom szerint 2022. december 31-ével lejár. Arról lehet-e tudni valamit? Az az áramra vonatkozik vagy nem? Abban, hogy lesz az előrelépés? Meg minket inkább a gáz az, ami terhel ezeknek az intézményeknek a tekintetében, de nyilván azért az áram is jelentős.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Van, ahol a villany is. A Topoly utca villanyfűtéses. Felhívtam Elek Sándor törökbálinti polgármester urat, ők az uszodájukat azért tudják nyitva tartani, mert az villanyról megy. Az egyetlenek a régióban szerintem. Az a helyzet, hogy a menedékes ez év végéig van, gázban is van, de menedékes csak akkor van, ha korábban egyetemes voltál. Ha a piacról szerezted be, akkor nem tudsz átmenni. Mi volt a nyáron. A közbeszerzést kiírták, önkormányzatoknak nem volt ajánlat. Ha volt is ajánlat, akkor ezeket a horror összegeket adták ki, eredménytelennek kellett nyilvánítani. Mit csinálunk mi? Most zajlik egy olyan folyamat, amitől egy kívülálló szerintem hanyatt esik, tehát például összeírtuk a nyáron azt, hogy hány fogyasztási mérőhelye van az önkormányzatnak. 400-nál is több és erre a 400 fogyasztási mérőhelyre a lehető legváltozatosabb szerződések köttettek az elmúlt években, tehát van piaci beszerzés, van egyetemes mindenféle kereskedőtől, ezeket most egybegyúrjuk, készül egy nagy adatbázis, szerintem a jövő hét elejére megvan és akkor kiírjuk a közbeszerzést az egészre január 1-jétől. Ezt tudjuk csinálni. A TTF-es holland tőzsde ár, hacsak azt nézem, de az nem gyűrűzik be így egyértelműen Magyarországra, az 340 eurón tetőzött és ma már 180-on van. Ha ez a tendencia folytatódhatna, akkor meg lehetne birkózni a problémával, de mi most így december 31-ig valahogy elbíbelődünk részleges korlátozásokkal azt gondolom a kulturális intézményeknél. Ott azzal kalkulálnék azért, hogy ne kelljen zárni. Valószínűleg nem kell zárni, de nem merem így kimondani, és a két nagy tételnél meg úgy gondolom, hogy nagyon is szóba jöhet a fájdalmas döntés, de azt hiszem, ezt mindenki meg fogja érteni, hiszen ez egy objektív külső körülmény, nem tudunk vele mit csinálni valójában, nem tudunk olcsóbban gázt hozni ide, nincs ilyen. És akkor még, amit az önkormányzati szövetségek kértek Palkovics úr államtitkáraitól, hogy jön az RRF hitel, ha lesz megállapodás még ebben az évben, az RRF-nek a hitel része, és azt egy az egyben energia hatékonyság növelésre költené a kormányzat. Szerintem ez amúgy helyes, és akkor azt kértük, hogy adjanak nekünk is. A Gárdonyi tanuszoda az egyik legnagyobb pénzfaló például klasszikusan, vagy a Topoly utca. Egyébként két fronton most napenergiázunk, lesz a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben napenergia a maradványösszegből és lesz a vízműtelepen. Azok azért jelentős segítséget jelentenek számunkra. Felteszem szavazásra a rendelet-módosítást.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételét 16 924 987 327 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 591 566 900 forintban, a 2021. évi maradvány igénybevételét 19 998 696 169 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 0 forintban, a bevételi főösszegét 38 015 250 396 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait 37 239 850 674 forintban, működési célú hitel visszafizetését 591 566 900 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 183 832 822 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 38 015 250 396 forintban állapítja meg.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 057 792 179 forint, ebből

 1. a) általános tartalék 4 339 667 forint,
 2. b) céltartalék 1 053 452 512 forint.”
 3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

 

Dr. Csőzik László

polgármester”

 

A rendelet-tervezet melléklete annak formátuma(.xlsx) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

25/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételét 16 924 987 327 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 591 566 900 forintban, a 2021. évi maradvány igénybevételét 19 998 696 169 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 0 forintban, a bevételi főösszegét 38 015 250 396 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait 37 239 850 674 forintban, működési célú hitel visszafizetését 591 566 900 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 183 832 822 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 38 015 250 396 forintban állapítja meg.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 057 792 179 forint, ebből

 1. a) általános tartalék 4 339 667 forint,
 2. b) céltartalék 1 053 452 512 forint.”
 3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

A rendelet melléklete annak formátuma(.xlsx) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem