Dr. Csőzik László polgármester: Az SZMSZ módosítás következik, három ponton módosítanánk. Az első a településrészi önkormányzat létrehozására vonatkozó, hogy a választási ciklus első két évére vonatkozó korlátozást törölnénk a jogszabály szövegéből, amely így lehetőséget teremtene arra, hogy bármikor létre tudjunk hozni hasonlót. Mindenki emlékszik, a múltkori ülésen volt szó a gyógyszertárakról. Van egy összefüggés, tehát ennek azért megágyaznánk. Nem fogom véka alá rejteni, hogy a gyógyszertári probléma megoldását ebben látom, szerintem kár szőnyeg alá söpörni. Lehet rá azt mondani, hogy önkényes, de szerintem itt férfiasan be kell vallani, hogy a településrészi önkormányzatnak ez a megváltozott szabályozása szerintem már messze eltér a régitől, ami jóval szélesebb körű volt, vagy jóval demokratikusabb, de itt a gyógyszertári problémamegoldására szeretnénk ezt használni, mint eszközt. Most ne menjünk bele abba, hogy a gyógyszertári problémát hogy kell megoldani, mert tudom, elmondom mindenkinek, mert bennem is viaskodik a két szempont. Az egyik, hogy a meglévő vállalkozóinknak a védelme, a másik meg mégiscsak az, hogy még hat gyógyszertára lehetne Érdnek, tehát a fogyasztók érdekeit is nézni kell, de ez nem a mostani napirendi pontnak a tárgya, hanem vélhetően a következő ülésen foglalkozunk vele. A másik az, hogy a jegyző úr jelezte, hogy az SZMSZ szerinti szabályozása az üléseinek így nem egészen jó, tehát az a lényeg, hogy az utolsó csütörtök legyen. A 4. függeléket azt törölnénk, az nem része a jogszabálynak, normaszövegben nem lehet függelékre hivatkozni. Ez egyébként a polgármesteri meg a képviselői eskü szövegét tartalmazza és benne van az önkormányzati törvényben. Amúgy is azt tanítják az egyetemen, amikor a regulációról van szó, hogy ne ismételjük meg fölöslegesen a törvényszöveget, úgyhogy ez elhagyható az SZMSZ-ből, ahogy írtuk. Szerintem ezek adják magukat. Felteszem szavazásra a rendeletmódosítást.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselői és a polgármesteri eskü szövegét a Helyi Választási Bizottság elnöke olvassa elő.”

  1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés havonta, minden hónap utolsó csütörtökén tartja ülésnapját. A Polgármester ettől eltérő időpontra is összehívhatja az ülést.”

  1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Településrészi önkormányzat létrehozására bármely képviselő javaslatot tehet.”

  1. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

26/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselői és a polgármesteri eskü szövegét a Helyi Választási Bizottság elnöke olvassa elő.”

  1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés havonta, minden hónap utolsó csütörtökén tartja ülésnapját. A Polgármester ettől eltérő időpontra is összehívhatja az ülést.”

  1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Településrészi önkormányzat létrehozására bármely képviselő javaslatot tehet.”

  1. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen