Dr. Csőzik László polgármester: A lakásrendelet módosítását azzal indokoljuk, hogy általános a pedagógushiány az oktatásban és ezzel is szeretnénk segíteni a szférának. Kevesen tudják, de minden héten kérnek tőlem szociális bérlakást rászoruló emberek. Nincs Érden. Gyakorlatilag harmincvalahány lakásunk maradt, azoknak elsöprő többsége, 90 %-a szolgálati lakás. Az a pár, ami szociális bérlakás volt az a korábban megkötött szerződéseknek a kifutása, tehát ma nincs. Ma szolgálati lakást tudunk biztosítani, és ezeknek a körét terjesztenénk ki az Érdi Tankerületi Központ által fenntartott, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő oktatási intézmény nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör ellátója számára is. Ez a Szakképzési Centrum részeként működő, a Kós Károly technikumot is érintené, tehát a szakiskola oktatója és szintén a segítő munkakört elvégző, vagy ellátó munkatársa is bekerülhetne ebbe a tűzoltók, a rendőrök, az orvosok és mások mellett. Felteszem szavazásra a rendeletmódosítást.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„TERVEZET

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Önkormányzati lakás szolgálati jelleggel annak adható bérbe, aki:)

„d)    az Érdi Tankerületi Központ által fenntartott Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő oktatási intézmény pedagógusa, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör ellátója és az Érdi Szakképzési Centrum részeként működő Érdi SZC Kós Károly Technikum munkavállaló oktatója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör ellátója, vagy”

  1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

27/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Önkormányzati lakás szolgálati jelleggel annak adható bérbe, aki:)

„d)    az Érdi Tankerületi Központ által fenntartott Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő oktatási intézmény pedagógusa, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör ellátója és az Érdi Szakképzési Centrum részeként működő Érdi SZC Kós Károly Technikum munkavállaló oktatója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör ellátója, vagy”

  1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen