Dr. Csőzik László polgármester: A Batthyány Sportiskola és a Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum alapító okiratának a módosítása következik. Ezt megcsinálhatjuk nagyon könnyen - mert technikai - és megcsinálhatjuk úgy is, hogy elkezdünk vitatkozni arról, hogy mi itt a fősodor. Ezt meg lehetne spórolni, mert szerintem maga a javaslat csak a szinkronba hozatalát tartalmazza a tervezői helyiséglistáknak és a földmérő által készített változási vázrajzoknak, tehát ezek technikai pontosítások.

 

T. Mészáros András képviselő: Nem tudjuk támogatni ezt a módosítást, mint ahogy nem tudtuk támogatni magát a társasház alapítást sem, hiszen teljesen fölösleges. Most kiderült, hogy amíg a Tankerület nem vette át az építményt, illetve ezen belül az önkormányzatunk nem vette át az uszodát, illetve nem vette át a birkózócsarnokot, addig bizony az uszodában volt víz, most pedig ki van ürítve az uszoda, nincs benne víz. Egyszerűen butaságot csinálunk akkor, amikor nem azt mondjuk, ami az eredeti szándék volt, hogy egyébként mind a Batthyányt, mind pedig a Fenyves-Parkvárosban lévő iskolát, adott esetben az egyiket a Katolikus Egyháznak, a másikat pedig a Református Egyháznak adjuk. Illetve, hogyha már ezt elszabotálta a jelenlegi Közgyűlés, akkor hagyjuk ott a Tankerületnél, hiszen akkor biztos, hogy volna víz az uszodában és a Tankerület problémája volna ezeknek a megoldása. Az előbb hivatkozott is erre a polgármester úr, hogy lehet, hogy be kell zárni ezt, azt. Itt készült egy tényleg a 2020-as éveknek megfelelő intézmény, a Fenyves-parkvárosi és ebben az intézményben most óhatatlanul olyan szerepet vállal az önkormányzat, amely csökkenti annak a szolgáltatási értékét és ugyanez történik a Batthyány Általános Iskola és Középiskola esetében is a különböző sportolásra alkalmasan kialakított és a sportolás célját szolgáló intézményrészeknek az átvételével. Magyarán fölösleges, nem támogatjuk ezt a módosítást sem egyébként, ami tényleg technikai, mert pontosítás, de maga az elképzelés úgy rossz, ahogy van.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Azt hiszem, hogy az van a háttérben, hogy más információs bázison működünk, dolgozunk, mozgunk. Nyilvánvalóan most kívülről nem látod át azt, hogy én mondjuk mint polgármester miben tárgyalok nap mint nap, tehát nincs olyan nagy eltérés közöttünk. Szerintem te rosszul tudod. Ezt a Tankerület nem akarta átvenni, nem azt mondom, hogy rajtunk maradt, mert nagy ambíciókkal vállalkoztunk rá. Igen, nagy ambíciókkal, hogy működtetjük. Mondanám azt, hogy az energia áremelés hatására most az lenne az érdekünk, hogy vegye át a Tankerület. A Tankerületnek most sem kell, beszéltem Rigó Katalinnal. Persze azt mondta, nyilvánvalóan, hogy ebben a kérdésben nem ő fog dönteni, hanem az oktatási államtitkár úr, Maruzsa Zoltán. Egyébként a Tankerületnek egy uszodája van, nem is tekinthető teljes értékű uszodának, ahol egy kis medence van összenőve szorosan az intézménnyel. Erre neki nincs precedense, nem tudja, nem akarja átvenni. Korábban se szerette volna, tehát ezt másképp kell látni. Nem az van, szemben azzal, amit mondasz, hogy mi így nekiindultunk ezzel nagy kegyesen, hanem úgy van, hogy nem akarták kezdettől fogva és így indult el, csak ahogy elindult, mondom, nagy ambíciókkal, úgy gondoltuk, hogy majd képesek leszünk rá. Képesek is lennénk rá, tehát nem rajtunk múlik, úgy gondolom, mert szerintem a fenti tornacsarnokot ki lehet hozni nullára, vagy nulla közelire. Az uszoda az, ami iszonyatosan drága műfaj. A fenti uszodának 350-400 millió Ft/év a fenntartása, ha nem változnak a körülmények. Nyilván a Tankerületnek sincs pénze, senkinek nincs pénze, tehát most mutogathatunk egymásra, hogy ennek, amannak kellene átadni. Itt tulajdonképpen az egyetlen aktor a kormányzat, amelyik tud hátrálni, mert fel tud venni hitelt, meg tud inflációt gerjeszteni, el tudja inflálni, meg pénzt is tud verni. Se a Tankerület, se az önkormányzat erre nem képes. Ha ebben változás áll be, akkor az oktatási kormányzattal kötendő egy esetleges megállapodás, hogy tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem képes kifizetni a számlákat, vállalja át ideiglenesen a működtetését ennek az oktatási államtitkárság, tehát erről van szó. Ebben tulajdonképpen elméleti vita nincs. Szerintem másképp tudtad te, mint amit a valóság mutat. Fel is fogom ajánlani most hivatalosan is ezeknek a működtetését, leginkább persze ideiglenes jelleggel, mert egész egyszerű a helyzet, ez kiszorítja. De előre sejtem a választ, tehát mivel fent sincs pénz, sehol nincs pénz, el fogják utasítani. Most ez így van, aztán majd lesz valami. Nem fogunk belelátni a jövőbe nyilvánvalóan, tehát még egy-két hónapig egyszerűen az összeomlás réme az itt van velünk szemben. Részlegesen nem szeretném odaadni. Azt gondolom, hogy ez önkormányzati érdek, tehát kimazsolázni belőle azokat a részeket, amelyek mondjuk hasznot hajtanak és meghagyni azt, ami nettó deficitet termel, illetve ráfizetést - uszodára gondolok -, az nem megy. Tehát vagy az egészet most működtesse az állam a Tankerületen keresztül, vagy akkor maradjon itt, de akkor kérünk szépen segítséget. Az úgy nem megy, hogy a kormányzat magára hagyja az intézményeket, az önkormányzatokat. Ez az emberekről szól, olyan szolgáltatásokat adunk már itt évek, évtizedek óta, nem csak mi, mindenhol a városokban, amihez az emberek hozzászoktak. Ez egy időutazás lesz a múltban. Én Baján nőttem fel, 1985-ben adták át az uszodát, ott is bezárják, ott majdnem 35-40 évet vegyük vissza az időben – sajnos. Ez van most, ettől még nyugodtan meg lehet szavazni szerintem ezt az előterjesztést, és amúgy Törökbálinton is így megy, ahol Fideszes a kormányzat, hogy elkülönül a működtetés békeidőben.

 

T. Mészáros András képviselő: Csak azt akarom elmondani, hogy akkor valóban más információnk vannak, mert nekem körülbelül két hetes az az információm, hogy az önkormányzat mindenféleképpen az uszodát, illetve a tartozékait ki akarta venni ebből a rendszerből. Akkor én ellenőrzöm az információt. Mindenesetre helytelen. Ha már rajta maradt a Tankerületen, akkor csinálja és működtesse, üzemeltesse büszkén. A tulajdon attól még a miénk marad, ilyen probléma nincs vele, ezért is nem támogatjuk az ilyenfajta felemás megoldást, hiszen igaz az, hogy közös lónak túrós a háta, de ne próbáljunk meg okosabbak lenni mint azok, akik ott élnek benne és működtetik és csinálják.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Közös lónak túrós a háta, ezért kellene az iskolákat visszaadni az önkormányzatoknak. Itt voltak a legjobb helyen és akkor nem lenne ilyen gond. Lehet, hogy az is közrejátszott egyébként, hogy igazgatóváltás volt, tehát még Sárközi Mártánál indult el. A legelején az volt, hogy nem. Akkor nyilván mi fordultunk abba az irányba, hogy majd akkor megmutatjuk. De most ami történt, hogy Rigó Katalin megmondta, hogy őneki ebben nem osztanak lapot, tehát a tankerületi hatáskört ez messze meghaladja. Hiába adom oda, ha nem veszi át. Hidd el, hogy így volt, lehet ezt árnyalni, cizellálni. A múlt héten mentem be hozzá, hogy mit szólna hozzá, és azt mondta, hogy neki nincs hatásköre eldönteni, kizárólag Maruzsa úr foglalhat ebben állást, de ő úgy látja, hogy erre a költségvetési háttér nem áll rendelkezésre. Neki nincs is ilyen jellegű intézménye, vagy intézményrésze azt az egyet leszámítva, ami nem tekinthető teljes értékűnek. Ez olyan, mint a városmajori uszoda, kis uszoda lehet, de nem tudom melyik településen van. Szerintem ezt zárjuk le most, azt gondolom, hogy érdi önkormányzati érdek, hogy ha nem kapunk pénzt a működtetés finanszírozására, akkor azt a lehetőséget is megnézzük, hogy átmeneti jelleggel átadjuk az államnak ezeket a létesítményeket, mert szerintem az embereket nem érdekli amúgy, az úszni vágyókat, meg a sportolókat, hogy ki a fenntartó. Őket az érdekli, hogy be tudjanak menni és tudjanak edzeni, sportolni, szabadidőt eltölteni.


Lengyel Péter képviselő: Az előbb elhangzott frakcióvezető úrtól, hogy nem akarják megszavazni a határozati javaslatokat. Pont ezek szólnak arról, hogy felhatalmazzuk a polgármestert arra, hogy ajánlja fel a Tankerületnek. Itt most némi ellentmondást érzek ismét. A másik pedig, hogy azért van némi érdekellentét a Tankerület és a város között, például a kötelező úszásoktatás megrendeléséről sincsen semmi hír. Az a hír, hogy nincs igazából. Bár azt nem tudom, hogy ez most így hangzott-e el, hogy nem rendelik meg, vagy egyelőre csak annyi történik, hogy nem történik lépés benne, ami egyrészt kárára válik a gyerekeknek, másrészt pedig az uszodák kihasználtságát is negatívan befolyásolja.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nekem csak kósza információm van, körlevelet kaptak a Tankerületek, hogy ne rendeljék meg ezt a szolgáltatást, mert nincs rá pénz. Egyébként meg a legfontosabb dolog nem hangzott el, hogy az előterjesztést az arról szól, hogy én megkeresem a Tankerületet, miután volt egy ilyen típusú egyeztetés is.


Szűcs Gábor alpolgármester: Az ötödik határozati javaslat az arról szól. Mivel majdnem teljesen egyetértünk, ezért mondom neked, hogy az első két határozati javaslat arról szól, hogy megalapítjuk a társasházat. Az ötödik határozati javaslat szól arról, hogy ne tudjanak mazsolázni, hogy akár az úgymond rentábilis, vagy profitképzésre is alkalmas sportcsarnokot ne szedjék ki, miközben ott hagyják az abszolút veszteséges uszodát. Ennek az átadásáról szól az ötödik határozati javaslat, a teljes egészről. A társasház alapítás meg alapvetően azért van benne, mert ahogy elhangzott polgármester úrtól, illetve én magam is ilyen válaszokat kaptam a Tankerülettől, hogy ők ezt nem fogják átvenni. Akkor viszont azért, hogy egy normális, rendezett viszony tudjon működni, meglátásunk szerint a társasházzá alakítás tudja azt a biztonságot nyújtani mind az összes félnek, amibe a költségmegosztásokat és mindent úgy tudunk rendezni egymás között, hogy normális legyen.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Még annyit szeretnék mondani, hogy természetesen mi nem csináltunk olyat, hogy elutáltuk volna ezeket az egyházi iskola átvételi törekvéseket. Egyáltalán nem. Többször elmondtam nektek, hogy amikor megválasztottak polgármesternek - és ez nem vallási háttérből fakadó megfontolás -, valahogy így hozta az élet, szerintem az első ilyen hivatalos látogatásom a püspök úrnál volt Székesfehérváron, ahol beszélgettük ezekről a dolgokról. Több közös felület is van, mondanom sem kell. Ő ott előadta azt az igényét, hogy fenntartja az átvételi szándékot, mondtam, hogy semmi akadálya. Az önkormányzat ebben csendes támogató, tudomásul vesszük, de mi alapvetően semlegesek vagyunk, tehát hogyha át szeretnék venni a Batthyányt, akkor tessék, itt a lehetőség. Részt vettek pár kooperáción és aztán egy idő után teljesen eltűntek. Nem tudom mi a püspökségnek az álláspontja, de hozzáteszem, nem nálam kell jelentkezniük vagy az önkormányzatnál, hanem a Tankerületnél. A Tankerületnél rákérdeztem, ott sem jelentettek be újabb igényt. Utánanéztünk a Hivatalban is, tehát hiába beszéltünk úgy róla, meg lett bejelentve sajtótájékoztatón, hogy akkor ez egy Katolikus Egyház által fenntartott iskola lesz, mármint a Batthyány, egy idő után ez a folyamat elhalt. Szívesen élére állítom, mert megbeszéltem egy találkozót a püspök úrral, ahol rákérdezek erőteljesen, de ha ők nem szeretnék, akkor nem tudok mit csinálni, akkor a Tankerületé marad. A Tankerület - nem akarok indiszkrét lenni -, de úgy érzem, hogy mintha abba az irányba menne, hogy ő ezt ambicionálja, tehát, hogy ő működtesse a dolgot. Lezajlott a kivitelezés, ti is tudjátok, hogy be lett tervezve egy iskolai kápolna, egy harangláb, tehát ott vannak azok az épületrészek, amelyek alkalmasak arra, hogy egyháziként működjön. Részemről tényleg semmi akadálya. Ennek van egy folyamata, van egy külön procedúrája, aminek egyébként most kellene indulnia, vagy már el is kellett volna indulnia a Tankerületnél, a fenntartóváltásnak, bejelenteni az Oktatási Hivatalnál, azt hiszem 2-3 szavazást le kell folytatni. Szavaz róla a tantestület, szavaz róla a szülői munkaközösség és akkor utána születik meg a döntés. Ez sehogy sem áll tudtommal, de még egyszer mondom, ebben nekünk egy jóindulatú semlegesség az álláspontunk. Nem is igazán osztanak nekünk lapot ebben a tekintetben, tehát nem az önkormányzat mondja meg, hogy mi lesz. A Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum, amikor kimentek az iskolához, akkor ez van fölírva, nem az, hogy Teleki Sámuel Általános Iskola. Végül a Tankerület a mi egyetértésünkkel azt a döntést hozta, hogy a Teleki megy oda fel, ahelyett hogy felmenő rendszerben egy református fenntartású új iskola jött volna létre. Végül is a Teleki fogta magát és egy az egybe felköltözött annak minden előnyével és hátrányával együtt. Ott ugyancsak proaktív voltam, mert leültem a Tar tiszteletes úrral, aki egyébként ambicionálta volna ezt a dolgot, de valahogy ő is úgy érezte, hogy ez a feladat most túl sok, vagy túl nagy. Neki is ugyanazt mondtam, hogy akkor induljon el vele, ott a zsinatnak kell talán szavaznia erről a kérdésről, úgy lehet végrehajtani, ott is az lett a vége, hogy elhalt, vagy nem történt semmi. A Tankerületet senki nem kereste ebben az ügyben. Csak egyet kérek, ránk ne mondjátok azt, hogy mi ezt csírájában elfolytottuk volna, mert pont ellenkezőleg. Mindenkivel nagyon korrektül és tisztességesen és a legnagyobb nyitottságot mutatva leültem, aki ebben a kérdésben szereplő. Arra már nem emlékszem, hogy a Balogh püspök urat is, amikor itt járt, megkérdeztem-e erről, talán igen, de erre nem mernék mérget venni, úgyhogy az egyházi vonatkozást ezzel a kicsit hosszú monológgal szerettem volna rendbe tenni, de azt hiszem ez így maradéktalan, vagy hiánytalan magyarázat volt.


Dr. Bács István képviselő: Elnézést, ezt nem egyeztettük le frakcióvezető úrral, de én úgy érzem, hogy a polgármester úr meg a képviselőtársaink nem teljesen értik, hogy frakcióvezető úr mit kíván elmondani azzal, amit ő mond. Tehát, amikor a Modern Városok Program keretében döntött arról a kormányzat, hogy támogatja azt, hogy Érden új iskolák épüljenek, akkor arról nem csak a Modern Városok Programért felelős Helyettes Államtitkárság döntött, hanem az oktatási államtitkárság is, konkrétan Maruzsa államtitkár úr. Kétszer voltam nála tárgyalni ebben a kérdésben. Az oktatási államtitkárság akkor, mint szakmai hozzájáruló támogatta ezeknek a projektnek a megvalósulását uszodástól, tornacsarnokostól, iskolástól, birkózócsarnokostól. Ezek után a Modern Városok Államtitkárságon mellé rakta a pénzt és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata azt csinálta, hogy az elképzeléseknek megfelelően ebből a pénzből megvalósította a létesítményt, de Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata sosem mondta, hogy ő ott uszodát szeretne üzemeltetni, vagy tornacsarnokot szeretne üzemeltetni, vagy birkózócsarnokot szeretne üzemeltetni. Ennek az indokoltságát és a helyességét mindig is az oktatási államtitkárság volt az, aki alátámasztotta és frakcióvezető úr szerintem arra kívánta kihegyezni, hogy fordítva ülünk a lovon, tehát most itt kellene pitizni ebben a tekintetben a tankerületi központnak és kérni minket, hogy vegyük már át az uszodát, mert egyébként neki kellene az uszodát üzemeltetnie, mert ő volt az, illetve az ő felettes szerve, aki erre a pénzt adta és megkérte, hogy építsük ezeket fel.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Maruzsa Zoltán bajai, akár csak én, de ez nem jelent semmit. Egyidősek vagyunk, együtt nőttünk fel, de külön gimnáziumba jártunk, sokszor találkozom vele amúgy is, soha nem jelezte ezt a problémát, sem informálisan, sem formálisan. Aradszki úrral is jártunk bent nála, áttekintettük a helyzetet. Nem éreztem semmilyen nyomást, hogy a Tankerület ezt szeretné. Ha most nyomás alá helyeznének, már odaadnám nekik és most az előterjesztés arról szól, hogy én meg fogom keresni őket, hogy a helyzetre való tekintettel az állam álljon helyt és fizesse a cehet, tehát ő vegye át, először ideiglenesen. Ha akarja, akkor ezen nem fog múlni, akár végleges formában is. Mi a probléma, nem értem?

 

Dr. Bács István képviselő: Én értem. T. Mészáros András polgármester úr azt mondta, hogy ezt eleve neki kellene csinálni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ki az a neki?

 

Dr. Bács István képviselő: A Tankerületnek. Eleve nem szabadott volna olyan alkuba belemenni, hogy mi a Tankerület helyett bármit csináljunk, mert ez az ő dolga lenne, ő adta a pénzt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez a hajó elment, mert nem akarta csinálni, tehát nem volt olyan vita, hogy ez nekünk kell, ti meg cudar módon elveszitek. Ti, akik részt vettetek, jó páran tapasztalatotok ilyet. Mindenki egy kicsit higgadjon le és fogja vissza magát. Most ott tartunk, hogy a rezsit nem tudja Érd kifizetni, mint ahogy semmilyen más önkormányzat ezeket az árakat nem tudja kifizetni. Ha a fideszesek nem hiszik el, a Gulyás miniszter úr ugyanígy fogalmazott, ahogy most én, hogy ők ezt akceptálják és tudják, hogy lehetetlen. Lehetetlenség kitermelni, tehát most van egy helyzet. Ebből a helyzetből megpróbáljuk azt kihozni, hogyha a Tankerület, az oktatási kormányzat ezeket a drága intézményeket át tudja venni ideiglenesen, vagy véglegesen, akkor itt a lehetőség. Azt képzelem és arra számítok, hogy nem fogja átvenni, mert megmondták szóban, de a Tankerületnél élére állítottam a dolgot, Maruzsa államtitkár úrnál még nincs élére állítva a dolog és ő dönt. Most ezt meglátjuk, akkor írásban megkapják. Ennyi az egész, ne fetisizáljuk túl és egyébként meg gyönyörűen benne van az I-től V-ig terjedő határozati javaslatsorban minden. Mi az, ami esetleg még nem hangzott el, mert már ismételjük magunkat.

 

T. Mészáros András képviselő: Próbáljuk ne ismételni magunkat, de bizonyos tekintetben azért néha mégis kell. Az egész felesleges, én ezt állítom ebben a pillanatban, mert ha és amennyiben az önkormányzat lemond arról az eleve tervezett céljáról, hogy egyházi működtetésbe adja ezeket az intézményeket, akkor nincs más választása, minthogy akkor jön az állam, illetve jön a Tankerület és a Tankerület utána már nem válogathat, hogy mit választ, hanem kapja az egészet tokostól vonóstól és akkor nincs szükség ettől a pillanattól kezdve a társasházi szerződésre és nincs szükség olyan problémák létrehozására, amit aztán majd nagy nehézségekkel – olyan ez, mint a házasság, szerződés olyan gondok megoldására, ami nélküle létre se jött volna, tehát nem kell ezt az egészet elkezdeni, ezért nem támogatjuk ezt a történetet. Az tényleg a sztorizás lényege, hogy ki mit beszélt a főtisztelendő püspök úrral, egyet meg tudok ígérni, nekem van reményem arra, hogy 3-4 napon belül tudok találkozni Balogh Zoltán püspök úrral és akkor én erről konkrétan beszélnek és megkérdezem a püspök urat, és amit ő mond, mert bár önállóak a református gyülekezetek, de azért van olyan tekintélye még a Tar Zoltán előtt is, hogy ha azt mondja hogy átveszed, akkor át fogja venni. A lényeg az, hogy itt a helyi gyülekezetnek kell erről dönteni elsősorban, de ez a döntés akkor tud megszületni, hogyha a püspök úr ebben támogatja. Más, mint a katolikus egyháznál, mert ott a püspökkel kell megegyezni rögtön, mert ott az egyház veszi át, az egyetemes Katolikus Egyház, ott rend van, nem úgy, mint nálunk reformátusoknál. Ezért nem fogjuk tudni támogatni, mert fölöslegesnek érezzük. Ugyanaz a probléma, amit eddig már többször elsoroltam, hogyha nincs baj, akkor ti jöttök és csináltok egyet és utána megpróbálják megoldani több-kevesebb sikerrel.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Természetesen, aki végighallgatta ezeket a vitákat, az rá tud jönni arra, hogy T. Mészáros András kritikái megalapozatlanok. Igenis gondosan, felelősen, minden eshetőséget körbejárva igyekeztünk eljárni, megadva kinek, kinek ami jár. Ha a református egyház annyira akarta volna, akkor rám törhette volna az ajtót. Tar Zoltán tényleg azt mondta a kezdet kezdetén, mondjuk 2020 februárjában, hogy ezt szeretné és akkor kérdeztem, hogy rendben, mi ezt támogatjuk és akkor a gyülekezet meg a tanári kar készen áll? Azt mondta, hogy hát igen. Mondom jó, akkor a szükséges határozatokat várjuk, és akkor a református egyháznál pattog a labda, de azóta is ott pattog. Igazán szívesen fogadtam volna. Tényleg, Isten látja a lelkem, nekem majdnem mindegy, de most már ez annyira megkésett, hogy nem is tudom, hogy mit lehet kezdeni, semmit. A tévénézők kedvéért mondom, tehát ha a református egyház ambicionálja ezt a dolgot, akkor ez egy legitim megkeresés lehetett volna, de nem éltek vele. Egyébként meg még egyszer mondom, nem én hoztam meg azt a döntést, hogy nem református egyház, hanem Tankerület, hanem az oktatási államtitkárság és a Belügyminisztériumnak az önkormányzati államtitkársága, mert ők ebben a döntéshozók. Őket kellett volna megkeresni. Szeretném, hogyha szavaznánk az öt határozati javaslatról. Az első határozati javaslat a tervezői helyiséglista és a változási vázrajzok szinkronban hozatala érdekében, hogy a Batthyány Sportiskola épületén társasháztulajdon alapításáról szóló idei évi 118-as határozatunkat akként módosítjuk, hogy annak 1. számú, az alapító okiratot tartalmazó melléklete helyébe a jelen határozat szerinti 1. számú melléklet lép. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Batthyány Sportiskola (Érd 18223/9 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapításáról szóló 118/2022. (V. 26) határozatát (továbbiakban: Határozat) úgy módosítja, hogy a Határozat 1. számú, az alapító okiratot tartalmazó melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        2022. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …./2022. (IX.28.) határozatához

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRAT

Jelen alapító okirattal a tulajdonos, mint alapító – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5:85. §-ában, valamint a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben (továbbiakban: Társasházi tv.) foglaltak alapján – az I.1. pontban nevezett ingatlanon a mellékelt alaprajzok szerint felépített oktatási célú épületen (a továbbiakban: Épület) társasháztulajdont alapít a jelen alapító okirat szerint, illetve a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően természetben megosztva, és a közös tulajdonban maradó részek használatának jogával fogja külön-külön tulajdonba venni és birtokban tartani az ingatlant.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256; képviseli: dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) 1/1 arányú tulajdonosa az Érd belterület 18223/9 helyrajzi számon nyilvántartott, 20936 m2 alapterületű, „kivett általános iskola, sportcsarnok (birkózó csarnok) és gazdasági épület, udvar” megnevezésű, természetben 2030 Érd, Fácán köz 35. sz. alatti ingatlannak (a továbbiakban: ingatlan).
 1. Társasház elnevezése: Érdi Batthyány Sportiskola Társasház
 2. Társasház címe: 2030 Érd, Fácán köz 35.
 3. Társasház alapítás célja: a négy (4) iskola épületrészből, kettő (2) sportcsarnok épületrészből és kettő (2) pince épületrészből álló ingatlan egyes részei – gyakorlatban és jogilag is elkülönített – használatának, illetve a tulajdonjogának pontos elhatárolása, annak ingatlan-nyilvántartásban történő megjelenítésével. További cél a közös tulajdonban maradó épületrészek zöldterületek és egyéb területek használati jogának meghatározása, a külön tulajdonba kerülő részek rögzítése és a további működés feltételeinek kialakítása.
 4. A társasház jelen alapító okiratban felsorolt nem lakás céljára szolgáló helyiségei a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, mint nem lakás céljára szolgáló helyiségek a mindenkori tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek, a közös tulajdonban maradó telek, valamint az ilyenként meghatározott épületrészek, berendezések és felszerelések a mindenkori tulajdonostársak közös tulajdonába kerülnek a jelen alapító okiratban rögzített tulajdoni hányadok szerint azzal, hogy a tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyát a Társasházi tv. és a jelen alapító okirat rendelkezései szabályozzák.
 5. Az egyes külön tulajdonok és a közös tulajdonból ezekhez tartozó közös tulajdoni illetőségek együtt minősülnek önálló ingatlannak, ezért az így kapcsolódó külön és közös tulajdoni elemeket egymástól elválasztani nem lehet, önállóan nem forgalomképesek, egymástól függetlenül nem ruházhatók át és nem terhelhetők meg. Az osztatlan közös tulajdonba tartozó épületrészeket elidegeníteni csak az alapító okirat módosítása révén, és csak akkor lehet, ha a közös tulajdonú ingatlanrész törvényesen önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel törvényesen a meglévő külön tulajdon bővíthető és ehhez a szükséges építése engedély (vagy elvi építési engedély) rendelkezésre áll.

II.

KÖZÖS TULAJDON

 1. Társasházi közös tulajdonba kerülnek az Épület üzemeltetését, biztonságát, állékonyságát és a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrészek, épületberendezések és felszerelési tárgyak, továbbá az összes épület-berendezési, -felszerelési tárgy, amely a jelen alapító okirat szerint nem kerül a mindenkori tulajdonostársak külön tulajdonába. Az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület üzemeltetését, biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épületberendezés és vagyontárgy akkor is közös tulajdonba tartozik, ha az a külön tulajdonban álló helyiségen belül van.
 2. Az alapító okirat aláírását követően a Társasház által létesített vagy beszerzett épület-rész, épület-berendezés és felszerelési tárgy társasházi közös tulajdonba kerül.
 3. A fentiek alapján a mindenkori tulajdonostársak közös tulajdonában áll a (i) jelen alapító okirathoz mellékelt tervrajzokon feltüntetett telek, a rajta létesített nem külön tulajdonú építménnyel együtt (kerítés, térburkolatok, járdák, kerti létesítmények), (ii) az alapító okiratban meghatározott építményrészek, berendezések és felszerelések és a (iii) a külön tulajdonként meg nem határozott épületrészek, berendezések, felszerelések, helyiségek.
 4. A szolgáltató által kiépítésre kerülő hírközlési létesítmények és hírközlő hálózat a szolgáltató tulajdonát képezik. A Társasház közös tulajdonát képezi az épületen belüli egyéb hírközlési létesítmény és hírközlő hálózat (beleértve a nyomvonalakat is), azonban ezek felett a szolgáltató mindaddig, amíg az épületben szolgáltatást nyújt, díjmentes használati jogot szerez, a szükséges, ill. lehetséges mértékben.
 5. Osztatlan közös tulajdonban maradnak a mellékelt tervrajzon feltüntetett és az alább felsorolt ingatlanrészek:
 6. telek 20936 m2 területtel;
 7. az alapozás és a víz elleni szigetelések, alap- és felmenőfalak, válaszfalak, a pillérek, lépcsőházi falak, fal- és padlóburkolatok, kémények és szellőzőkürtők, közbenső födémek, zárófödémek, tetőszerkezet héjalással, hőszigeteléssel, a tetőn kívüli kémények, szellőzők és kémény-fedőkövek, bádogszerkezetek, külső homlokzati vakolat és lábazat, lépcsőszerkezetek és azok burkolatai, lépcsőházak, valamint a járdák, lépcsők és közlekedő helyiségrészek;
 • víz alap-, felszálló és alvezetékek;
 1. elektromos fő- és alvezetékek, kapcsolók, hálózati konnektorok, kiállások, csatlakozózsinórok;
 2. hőközpont, fűtésrendszer, fűtőberendezések;
 3. IT hálózati rendszer;
 • a mellékelt alaprajzon VII SZÉLFOGÓ; VIII PORTA; IX ÖLTÖZŐ; X TAKARÍTÓGÉP.HULLADÉK TÁROLÓ; XI ÖLTÖZŐ; XII RUHATÁR, ELŐTÉR megjelölésű helyiség;
 • a mellékelt alaprajzon minden, külön tulajdonba tartozó helyiségként fel nem tüntetett terület.
 1. A közös tulajdon 10000/10000-ed tulajdoni hányadból áll.
 2. A közös tulajdonban maradó részekből a külön tulajdonba kerülő részekre jutó eszmei hányadok kiszámítására oly módon kerül sor, hogy az az egyes kizárólagos tulajdonba kerülő beépített részek alapterületének [az általános iskola épületrész alapterülete, a gimnázium épületrész alapterülete, a birkózócsarnok épületrész alapterülete, a tornacsarnok épületrész alapterülete (a hozzá tartozó külső létesítmények alapterületének kétszeresével növelt mértékben) és a pince épületrész alapterülete] és az összes kizárólagos tulajdonba kerülő terület arányszámának tízezredekben kimutatott számával egyezik meg.
 3. A közös tulajdonrészek tekintetében a tulajdonjog a külön tulajdonú épületrészek mindenkori tulajdonosait a III. fejezetben meghatározott tulajdoni hányadok arányában illeti meg.
 4. Az alapító okirat hatálybalépése után a jövőben közös tulajdonba kerül mindazon építményrész, berendezés és felszerelés, amely a Ptk., a Társasházi tv. és az alapító okirat rendelkezései szerint közös célt szolgál és létesítése megfelel a közös tulajdonra vonatkozó szabályoknak.

III.

KÜLÖN TULAJDONBA KERÜLŐ ÉPÜLETRÉSZEK, TULAJDONI ARÁNYOK

Az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek a jelen pontban felsorolt nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanrészek az alábbiak szerint:

Általános iskola

 1. A 18223/9/A/1 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 1,01 LÉPCSŐHÁZ; 1,02 ZSIBONGÓ; 1,03 ELŐTÉR; 1,04 TANTEREM; 1,05 TANTEREM; 1,06 TANTEREM; 1,07 TANTEREM; 1,08 TANTEREM; 1,09 TANTEREM; 1,1 TANTEREM; 1,11 TANTEREM; 1,12 ÉNEK ZENE TEREM; 1,13 ÉNEK ZENE SZERTÁR; 1,14 TERM. TUD. SZAKTANTEREM; 1,15 TERM. TUD. SZERTÁR; 1,16 KÉMIA SZERTÁR; 1,17 RAJZ, MŰVÉSZETI SZAKTANTEREM; 1,18 RAJZ, MŰVÉSZETI SZERTÁR; 1,19 TECHNIKA SZAKTANTEREM; 1,2 TECHNIKA SZERTÁR; 1,21 ÁLT. SZERTÁR; 1,22 ELŐTÉR; 1,23 LEÁNY MOSDÓ; 1,24 ELŐTÉR; 1,25 FIÚ MOSDÓ; 1,26 AKM. MOSDÓ; 1,27 MENEKÜLŐLÉPCSŐ; 1,28 TAKSZER.; 1,29 AULA; 1,3 KÖNYVTÁRI MUNKAHELY; 1,31 GIMNÁZIUMI KÖNYVTÁR; 1,32 KÖNYVTÁR; 1,33 ÁLT. ISKOLAI KÖNYVTÁR; 1,34 ELŐTÉR; 1,35 SZENTÉLY, KÁPOLNA; 1,36 ELŐTÉR; 1,37 SEKRESTYE; 1,38 MOSDÓ; 1,39 ZSIBONGÓ; 1,4 ZSIBONGÓ; 1,41 KÖZLEKEDŐ; 1,42 ÁLT. SZERTÁR/ SZERVER; 1,43 TANTEREM; 1,44 TANTEREM; 1,45 TANTEREM; 1,46 TANTEREM; 1,47 TANTEREM; 1,48 TANTEREM; 1,49 TANTEREM; 1,5 TANTEREM; 1,51 CSOPORTSZOBA; 1,52 CSOPORTSZOBA; 1,53 CSOPORTSZOBA; 1,54 CSOPORTSZOBA; 1,55 FEJLESZTŐ SZOBA; 1,56 CSOPORTSZOBA; 1,57 MENEKÜLŐLÉPCSŐ; 1,58 KÖZLEKEDŐ; 1,59 KÖZLEKEDŐ; 1,6 ELŐTÉR; 1,61 ELEKTROMOS KAPCS.; 1,62 ELŐTÉR; 1,63 MILYEN MOSDÓ; 1,64 ELŐTÉR; 1,65 MILYEN MOSDÓ; 1,66 AKM. MOSDÓ; 1,67 ELŐTÉR; 1,68 LEÁNY MOSDÓ; 1,69 ELŐTÉR; 1,7 FIÚ MOSDÓ; 1,71 AKM. MOSDÓ; 1,72 LÉPCSŐHÁZ; 1,73 FOLYOSÓ; 1,74 ELŐTÉR; 1,75 LEÁNY MOSDÓ; 1,76 ELŐTÉR; 1,77 FIÚ MOSDÓ; 1,78 AKM. MOSDÓ; 1,79 SZÁMÍTÁSTECH. SZAKTANTEREM; 1,8 SZÁMÍTÁSTECH. SZERTÁR; 1,81 IDEGENNYELVI SZAKTANTEREM; 1,82 IDEGENNYELVI SZERTÁR; 1,83 SZERVERSZOBA; 1,84 STUDIÓ jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 1. sz. alatti, 11581 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 6041/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Gimnázium 1

 1. A 18223/9/A/2 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 2,01 FENNTARTÓI IRODA jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 2. sz. alatti, 18 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 6/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Gimnázium 2

 

 1. A 18223/9/A/3 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 3,01 ZSIBONGÓ; 3,02 TANTEREM; 3,03 TANTEREM; 3,04 TANTEREM; 3,05 TANTEREM; 3,06 CSOPORTTEREM; 3,07 CSOPORTTEREM; 3,08 IDEGENNYELVI SZAKTANTEREM; 3,09 IDEGENNYELVI SZERTÁR; 3,1 SZÁM.TECHNIKAI SZAKTANTEREM; 3,11 SZÁM.TECHNIKAI SZERTÁR; 3,12 ÁLTALÁNOS SZERTÁR; 3,13 RAJZ-MŐVÉSZETI SZAKTANTEREM; 3,14 RAJZ-MŐVÉSZETI; 3,15 ÉNEK-ZENE, DRÁMAP. SZAKTANTEREM; 3,16 ÉNEK-ZENE-DRÁMAP., SZERTÁR; 3,17 ELŐTÉR; 3,18 AKM. WC; 3,19 LEÁNY MOSDÓ WC; 3,2 ELŐTÉR; 3,21 FIÚ MOSDÓ; 3,22 TAK.SZER.; 3,23 ZSIBONGÓ; 3,24 TANTEREM; 3,25 TANTEREM; 3,26 TANTEREM; 3,27 TANTEREM; 3,28 CSOPORTTEREM; 3,29 CSOPORTTEREM; 3,3 AKM. WC; 3,31 ELŐTÉR; 3,32 FIÚ MOSDÓ WC; 3,33 LEÁNY MOSDÓ; 3,34 FIZIKA ELŐADÓ; 3,35 FIZIKA SZERTÁR; 3,36 KÉMIA-BIOLÓGIA ELŐADÓ; 3,37 KÉMIA-BIOLÓGIA ELŐKÉSZÍTŐ; 3,38 KÉMIA-BIOLÓGIA LABOR; 3,39 KÉMIA-BIOLÓGIA SZERTÁR; 3,4 TAK.SZER.; 3,41 TECHNIKA SZAKTANTEREM; 3,42 TECHNIKA SZERTÁR; 3,43 E.T.; 3,44 AKM. MOSDÓ; 3,45 FIÚ MOSDÓ; 3,46 LEÁNY MOSDÓ; 3,47 ZSIBONGÓ; 3,48 ÜGYVITELI HELYISÉG; 3,49 NEVELŐTESTÜLETI SZOBA; 3,5 GAZDASÁGI VEZETŐIIRODA; 3,51 HELYETTESI IRODA; 3,52 HELYETTESI IRODA; 3,53 HELYETTESI IRODA; 3,54 IGAZGATÓI IRODA; 3,55 TANÁRI MUNKAHELYEK; 3,56 KÖZLEKEDŐ IRATTÁR; 3,57 TEAKONYHA; 3,58 SZERVER SZOBA; 3,59 TAK.SZER.; 3,6 ZUHANYZÓ; 3,61 ZUHANYZÓ; 3,62 ELŐTÉR; 3,63 MOSDÓ; 3,64 ÖLTÖZŐ; 3,65 MOSDÓ; 3,66 ELŐTÉR; 3,67 MOSDÓ; 3,68 ELŐTÉR; 3,69 ÖLTÖZŐ; 3,7 ELŐTÉR; 3,71 MOSDÓ; 3,72 TANÁRI MUNKAHELYEK jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 3. sz. alatti, 2864 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 881/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Gimnázium 3

 1. A 18223/9/A/4 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 4,01 BÜFÉ FOGYASZTÓTÉR; 4,02 BÜFÉ; 4,03 BÜFÉ, ÜZEMI TÉR; 4,04 ELŐTÉR; 4,05 MOSDÓ jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 4. sz. alatti, 105 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 32/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Gimnázium 4

 1. A 18223/9/A/5 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 10,01 ÁTJÁRÓ; 10,02 ELŐTÉR; 10,03 SZEMÉTTÁROLÓ; 10,04 ELŐTÉR jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 5. sz. alatti, 242 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 74/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Gimnázium 5

 1. A 18223/9/A/6 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 11,01 GÉPÉSZET jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 6. sz. alatti, 5 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 2/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Birkózócsarnok 1

 1. A 18223/9/A/7 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 5,01 SZÉLFOGÓ; 5,02 ELŐTÉR; 5,03 KÖZÖSSÉGI TEREM; 5,04 KÖZLEKEDŐ; 5,05 ÖLTÖZŐ; 5,06 WC; 5,07 ZUHANYOZÓ; 5,08 TANÁRI ÖLTÖZŐ; 5,09 ZUH.; 5,1 BÍRÓI ÖLTÖZŐ; 5,11 ZUH.; 5,12 AKM. ÖLTÖZŐ; 5,13 AKM. ZUH.; 5,14 AKM. MOSDÓ; 5,15 E.T.; 5,16 WC; 5,17 TANÁRI ÖLTÖZŐ; 5,18 ZUH.; 5,19 ÖLTÖZŐ; 5,2 WC; 5,21 ZUHANYZÓ; 5,22 WC; 5,23 WC; 5,24 TAK.SZER.; 5,25 WC; 5,26 KÖZLEKEDŐ; 5,27 SZERTÁR; 5,28 KÖZLEKEDŐ; 5,29 SZAUNA; 5,3 KONDITEREM; 5,31 BIRKÓZÓCSARNOK ÉS GYÓGYTESTNEVELÉS; 5,32 SZERVER; 5,33 LÉPCSŐHÁZ; 5,34 LELÁTÓ; 5,35 KÖZL.; 5,36 KÖZL.; 5,37 GÉPÉSZET; 5,38 GÉPÉSZET; 5,39 KÜLTÉRI GÉPÉSZET jelölésű helyiségből álló, sportcsarnok megnevezésű, természetben 7. sz. alatti, 1169 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 360/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Birkózócsarnok 2

 1. A 18223/9/A/8 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 6,01 ORVOSI SZOBA jelölésű helyiségből álló, sportcsarnok megnevezésű, természetben 8. sz. alatti, 23 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 7/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Tornacsarnok

 1. A 18223/9/A/9 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 12,01 TORNACSARNOK jelölésű helyiségből álló, tornacsarnok megnevezésű, természetben 9. sz. alatti, 15367 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 4728/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Az ingatlanhoz tartoznak az alábbi külső létesítmények, ezek kizárólagos használatára az ingatlan mindenkori tulajdonosa jogosult: műfüves futsal pálya és futókör (alapterülete: 3281,25 m2), multifunkcionális pálya (alapterülete: 1053,6 m2), röplabda pálya (alapterülete: 313,39 m2), játszótér (alapterülete: 2017,88 m2).

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Pince 1

 1. A 18223/9/A/10 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 7,01 KÖZLEKEDŐ; 7,02 BUTORRAKTÁR; 7,03 SZELLŐZŐGÉPHÁZ; 7,04 TAKARÍTÓGÉP, HULL. TÁROLÓ; 7,05 ÁLTALÁNOS RAKTÁR; 7,06 KARBANTARTÓ MŐHELY; 7,07 ÁLTALÁNOS RAKTÁR; 7,08 ELŐTÉR; 7,09 MOSDÓ; 7,1 NŐI ÖLTÖZŐ; 7,11 ZUHANYZÓ; 7,12 MOSDÓ; 7,13 ELŐTÉR; 7,14 MOSDÓ; 7,15 FÉRFI ÖLTÖZŐ; 7,16 ZUHANYZÓ; 7,17 MOSDÓ; 7,18 KAZÁNHÁZ; 7,19 MENEKÜLŐ LÉPCSŐ jelölésű helyiségből álló, pince megnevezésű, természetben 1. sz. alatti, 440 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 135/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Pince 2

 1. A 18223/9/A/11 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 8,01 DIÁK ÉTKEZDE; 8,02 AKM MOSDÓ; 8,03 ELŐTÉR; 8,04 FIÚ MOSDÓ; 8,05 ELŐTÉR; 8,06 LÁNY MOSDÓ; 8,07 TAKSZER.; 8,08 RAKTÁR jelölésű helyiségből álló, pince megnevezésű, természetben 2. sz. alatti, 443 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 136/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Pince 3

 1. A 18223/9/A/12 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 9,01 KÖZLEKEDŐ; 9,02 ÁTVEVŐ KÖZLEKEDŐ; 9,03 MELEGÍTŐKONYHA; 9,04 TÁLALÓ; 9,05 BADELLA MOSÓ ÉS TÁROLÓ; 9,06 KÉSZÉTELES BADELLA TÁROLÓ; 9,07 FEHÉR MOSOGATÓ; 9,08 MOSLÉK TÁROLÓ; 9,09 HULL. TÁROLÓ; 9,1 TAKSZER; 9,11 ELŐTÉR; 9,12 MOSDÓ; 9,13 ÖLTÖZŐ; 9,14 ZUHANYZÓ; 9,15 MOSDÓ; 9,16 IRODA; 9,17 RAKTÁR; 9,18 RAKTÁR; 9,19 BADELLA MOSÓ ÉS TÁROLÓ jelölésű helyiségből álló, pince megnevezésű, természetben 3. sz. alatti, 244 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 75/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

IV.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint egyszemélyes alapító és az ingatlan tulajdonosa feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a társasház létesítése, az egyes társasházi külön tulajdonban álló ingatlanok kialakítása és azok vonatkozásában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonjoga társasház alapítás jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

V.

HASZNÁLATI RENDELKEZÉSEK

 1. Az önálló társasház tulajdoni illetőséget megosztani, egyesíteni csak az összes tulajdonos egyhangú határozatával lehet, egyebekben a tulajdonostársak kizárólagosan rendelkeznek a tulajdonukban álló ingatlanrésszel, a jogszabályi rendelkezések, valamint a jelen alapító okirat rendelkezéseinek keretei között.
 2. A tulajdonostársat az egyes külön tulajdonban lévő lakásokra megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga.
 3. A kizárólagos tulajdonban lévő illetőségeket – az ahhoz kapcsolódó közös tulajdoni hányaddal együtt – a tulajdonostársak szabadon értékesíthetik, a többi tulajdonostársat elővásárlási jog nem illeti meg.
 4. A tulajdonostársak vállalják, hogy a tulajdonukban álló lakás értékesítésekor (tulajdonjog átruházáskor) az új tulajdonosokat a társasház alapítás tényéről tájékoztatják, a jelen okirat tartalmát velük ismertetik.
 5. A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet.
 6. Tulajdonostársak kötelesek a külön tulajdonban álló ingatlanokat rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésszerű használattól a többi tulajdonostárs sérelmére – valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása nélkül – egyik tulajdonos sem térhet el. A társasház tulajdonosai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kizárólagos tulajdonukba kerülő épületrészeket elvárható mértékben, a jó gazda gondosságával karbantartják, annak állagát megóvják.
 7. A közös tulajdonban maradó építményrészeket, berendezéseket és az építményhez tartozó telket a tulajdonostársak – a többi tulajdonostársat megillető használat sérelme, zavarása nélkül – rendeltetésszerűen használhatják, azonban egyik tulajdonostárs sem lépheti túl a közös használat vonatkozásában az okszerű szükségesség mértékét.
 8. A társasház tulajdonosai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös tulajdonukban maradó épületrészeket, valamint a földrészletet elvárható mértékben, a jó gazda gondosságával karbantartják, annak állagát megóvják. A közös tulajdoni részek fenntartásának költségét, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben, az egyes ingatlanrészek mindenkori tulajdonostársai közösen kötelesek viselni.
 9. A társasház tulajdonosai az ingatlan zöld területeit közösen használják, és annak fenntartásáról, gondozásáról, vagy egyéb módon történő hasznosításáról a tulajdonostársak közössége köteles gondoskodni, illetőleg dönteni.
 10. A tulajdonostárs a külön tulajdonú helyiségben építési munkákat végezhet, azonban, ha a munka valamely tulajdonostárs jogát vagy jogos érdekét sérti, be kell szerezni annak előzetes hozzájárulását.

VI.

A TÁRSASHÁZ SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

 1. A Társasház a szervezetének és működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg.
 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, módosításához és hatályon kívül helyezéséhez valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges.

VII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Az alapító okirat hatálya kiterjed a társasház mindenkori tulajdonostársaira, illetőleg jogutódaira. A tulajdonostársak kötelezik magukat arra is, hogy a jelen okiratban foglaltakat nem csak maguk tartják meg, hanem az érdekkörükben eljáró személyekkel és minden további ingatlanhasználóval is megtartatják, amire nézve egymással szemben teljes kötelezettséget vállalnak.
 2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Társasházi tv. rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.
 3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyszemélyi alapító meghatalmazza a Czudar Ügyvédi Irodát (székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 23. I/1.; képviseli: Dr. Czudar Balázs ügyvéd, kamarai azonosító szám: 36058694) a jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő jogi képviselet ellátásával az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben rögzítettek szerint teljes jogkörrel képviselje.

Eljáró ügyvéd teljes körűen tájékoztatta az alapítót a jogügylet jellegéről, a vonatkozó jogszabályokról – így különösen a Ptk. és a Társasházi tv. vonatkozó rendelkezéseiről –, a földhivatali eljárásról és annak szolgáltatási díjáról.

Alapító jelen alapító okirat aláírásával kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy a tájékoztatást tudomásul vette, kijelenti, hogy az alapító okiratban foglaltak akaratának megfelelnek, az abban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek, az okirat tartalmát részletes tényállásként elfogadja.

Jelen alapító okiratot az alapító – elolvasás és értelmezés után – mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírta.

Kelt:………………………………………….

                                                                                        ______________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Dr. Csőzik László polgármester
alapító, tulajdonos

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem:

Kelt:…………………………………

 

Dr. Czudar Balázs ügyvéd

KASZ: 36058694”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

194/2022. (IX. 28.) határozata

 

az Érdi Batthyány Sportiskola társasházi alapító okiratának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Batthyány Sportiskola (Érd 18223/9 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapításáról szóló 118/2022. (V. 26) határozatát (továbbiakban: Határozat) úgy módosítja, hogy a Határozat 1. számú, az alapító okiratot tartalmazó melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő:       2022. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 194/2022. (IX.28.) határozatához

 

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Jelen alapító okirattal a tulajdonos, mint alapító – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5:85. §-ában, valamint a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben (továbbiakban: Társasházi tv.) foglaltak alapján – az I.1. pontban nevezett ingatlanon a mellékelt alaprajzok szerint felépített oktatási célú épületen (a továbbiakban: Épület) társasháztulajdont alapít a jelen alapító okirat szerint, illetve a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően természetben megosztva, és a közös tulajdonban maradó részek használatának jogával fogja külön-külön tulajdonba venni és birtokban tartani az ingatlant.

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256; képviseli: dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) 1/1 arányú tulajdonosa az Érd belterület 18223/9 helyrajzi számon nyilvántartott, 20936 m2 alapterületű, „kivett általános iskola, sportcsarnok (birkózó csarnok) és gazdasági épület, udvar” megnevezésű, természetben 2030 Érd, Fácán köz 35. sz. alatti ingatlannak (a továbbiakban: ingatlan).

 

 1. Társasház elnevezése: Érdi Batthyány Sportiskola Társasház

 

 1. Társasház címe: 2030 Érd, Fácán köz 35.

 

 1. Társasház alapítás célja: a négy (4) iskola épületrészből, kettő (2) sportcsarnok épületrészből és kettő (2) pince épületrészből álló ingatlan egyes részei – gyakorlatban és jogilag is elkülönített – használatának, illetve a tulajdonjogának pontos elhatárolása, annak ingatlan-nyilvántartásban történő megjelenítésével. További cél a közös tulajdonban maradó épületrészek zöldterületek és egyéb területek használati jogának meghatározása, a külön tulajdonba kerülő részek rögzítése és a további működés feltételeinek kialakítása.

 

 1. A társasház jelen alapító okiratban felsorolt nem lakás céljára szolgáló helyiségei a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, mint nem lakás céljára szolgáló helyiségek a mindenkori tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek, a közös tulajdonban maradó telek, valamint az ilyenként meghatározott épületrészek, berendezések és felszerelések a mindenkori tulajdonostársak közös tulajdonába kerülnek a jelen alapító okiratban rögzített tulajdoni hányadok szerint azzal, hogy a tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyát a Társasházi tv. és a jelen alapító okirat rendelkezései szabályozzák.

 

 1. Az egyes külön tulajdonok és a közös tulajdonból ezekhez tartozó közös tulajdoni illetőségek együtt minősülnek önálló ingatlannak, ezért az így kapcsolódó külön és közös tulajdoni elemeket egymástól elválasztani nem lehet, önállóan nem forgalomképesek, egymástól függetlenül nem ruházhatók át és nem terhelhetők meg. Az osztatlan közös tulajdonba tartozó épületrészeket elidegeníteni csak az alapító okirat módosítása révén, és csak akkor lehet, ha a közös tulajdonú ingatlanrész törvényesen önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel törvényesen a meglévő külön tulajdon bővíthető és ehhez a szükséges építése engedély (vagy elvi építési engedély) rendelkezésre áll.

 

 

II.

KÖZÖS TULAJDON

 

 1. Társasházi közös tulajdonba kerülnek az Épület üzemeltetését, biztonságát, állékonyságát és a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrészek, épületberendezések és felszerelési tárgyak, továbbá az összes épület-berendezési, -felszerelési tárgy, amely a jelen alapító okirat szerint nem kerül a mindenkori tulajdonostársak külön tulajdonába. Az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület üzemeltetését, biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épületberendezés és vagyontárgy akkor is közös tulajdonba tartozik, ha az a külön tulajdonban álló helyiségen belül van.

 

 1. Az alapító okirat aláírását követően a Társasház által létesített vagy beszerzett épület-rész, épület-berendezés és felszerelési tárgy társasházi közös tulajdonba kerül.

 

 1. A fentiek alapján a mindenkori tulajdonostársak közös tulajdonában áll a (i) jelen alapító okirathoz mellékelt tervrajzokon feltüntetett telek, a rajta létesített nem külön tulajdonú építménnyel együtt (kerítés, térburkolatok, járdák, kerti létesítmények), (ii) az alapító okiratban meghatározott építményrészek, berendezések és felszerelések és a (iii) a külön tulajdonként meg nem határozott épületrészek, berendezések, felszerelések, helyiségek.

 

 1. A szolgáltató által kiépítésre kerülő hírközlési létesítmények és hírközlő hálózat a szolgáltató tulajdonát képezik. A Társasház közös tulajdonát képezi az épületen belüli egyéb hírközlési létesítmény és hírközlő hálózat (beleértve a nyomvonalakat is), azonban ezek felett a szolgáltató mindaddig, amíg az épületben szolgáltatást nyújt, díjmentes használati jogot szerez, a szükséges, ill. lehetséges mértékben.

 

 1. Osztatlan közös tulajdonban maradnak a mellékelt tervrajzon feltüntetett és az alább felsorolt ingatlanrészek:
 2. telek 20936 m2 területtel;
 3. az alapozás és a víz elleni szigetelések, alap- és felmenőfalak, válaszfalak, a pillérek, lépcsőházi falak, fal- és padlóburkolatok, kémények és szellőzőkürtők, közbenső födémek, zárófödémek, tetőszerkezet héjalással, hőszigeteléssel, a tetőn kívüli kémények, szellőzők és kémény-fedőkövek, bádogszerkezetek, külső homlokzati vakolat és lábazat, lépcsőszerkezetek és azok burkolatai, lépcsőházak, valamint a járdák, lépcsők és közlekedő helyiségrészek;
 4. víz alap-, felszálló és alvezetékek;
 • elektromos fő- és alvezetékek, kapcsolók, hálózati konnektorok, kiállások, csatlakozózsinórok;
 • hőközpont, fűtésrendszer, fűtőberendezések;
 • IT hálózati rendszer;
 1. a mellékelt alaprajzon VII SZÉLFOGÓ; VIII PORTA; IX ÖLTÖZŐ; X TAKARÍTÓGÉP.HULLADÉK TÁROLÓ; XI ÖLTÖZŐ; XII RUHATÁR, ELŐTÉR megjelölésű helyiség;
 • a mellékelt alaprajzon minden, külön tulajdonba tartozó helyiségként fel nem tüntetett terület.

 

 1. A közös tulajdon 10000/10000-ed tulajdoni hányadból áll.

 

 1. A közös tulajdonban maradó részekből a külön tulajdonba kerülő részekre jutó eszmei hányadok kiszámítására oly módon kerül sor, hogy az az egyes kizárólagos tulajdonba kerülő beépített részek alapterületének [az általános iskola épületrész alapterülete, a gimnázium épületrész alapterülete, a birkózócsarnok épületrész alapterülete, a tornacsarnok épületrész alapterülete (a hozzá tartozó külső létesítmények alapterületének kétszeresével növelt mértékben) és a pince épületrész alapterülete] és az összes kizárólagos tulajdonba kerülő terület arányszámának tízezredekben kimutatott számával egyezik meg.

 

 1. A közös tulajdonrészek tekintetében a tulajdonjog a külön tulajdonú épületrészek mindenkori tulajdonosait a III. fejezetben meghatározott tulajdoni hányadok arányában illeti meg.

 

 1. Az alapító okirat hatálybalépése után a jövőben közös tulajdonba kerül mindazon építményrész, berendezés és felszerelés, amely a Ptk., a Társasházi tv. és az alapító okirat rendelkezései szerint közös célt szolgál és létesítése megfelel a közös tulajdonra vonatkozó szabályoknak.

 

 

III.

KÜLÖN TULAJDONBA KERÜLŐ ÉPÜLETRÉSZEK, TULAJDONI ARÁNYOK

 

Az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek a jelen pontban felsorolt nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanrészek az alábbiak szerint:

 

Általános iskola

 

 1. A 18223/9/A/1 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 1,01 LÉPCSŐHÁZ; 1,02 ZSIBONGÓ; 1,03 ELŐTÉR; 1,04 TANTEREM; 1,05 TANTEREM; 1,06 TANTEREM; 1,07 TANTEREM; 1,08 TANTEREM; 1,09 TANTEREM; 1,1 TANTEREM; 1,11 TANTEREM; 1,12 ÉNEK ZENE TEREM; 1,13 ÉNEK ZENE SZERTÁR; 1,14 TERM. TUD. SZAKTANTEREM; 1,15 TERM. TUD. SZERTÁR; 1,16 KÉMIA SZERTÁR; 1,17 RAJZ, MŰVÉSZETI SZAKTANTEREM; 1,18 RAJZ, MŰVÉSZETI SZERTÁR; 1,19 TECHNIKA SZAKTANTEREM; 1,2 TECHNIKA SZERTÁR; 1,21 ÁLT. SZERTÁR; 1,22 ELŐTÉR; 1,23 LEÁNY MOSDÓ; 1,24 ELŐTÉR; 1,25 FIÚ MOSDÓ; 1,26 AKM. MOSDÓ; 1,27 MENEKÜLŐLÉPCSŐ; 1,28 TAKSZER.; 1,29 AULA; 1,3 KÖNYVTÁRI MUNKAHELY; 1,31 GIMNÁZIUMI KÖNYVTÁR; 1,32 KÖNYVTÁR; 1,33 ÁLT. ISKOLAI KÖNYVTÁR; 1,34 ELŐTÉR; 1,35 SZENTÉLY, KÁPOLNA; 1,36 ELŐTÉR; 1,37 SEKRESTYE; 1,38 MOSDÓ; 1,39 ZSIBONGÓ; 1,4 ZSIBONGÓ; 1,41 KÖZLEKEDŐ; 1,42 ÁLT. SZERTÁR/ SZERVER; 1,43 TANTEREM; 1,44 TANTEREM; 1,45 TANTEREM; 1,46 TANTEREM; 1,47 TANTEREM; 1,48 TANTEREM; 1,49 TANTEREM; 1,5 TANTEREM; 1,51 CSOPORTSZOBA; 1,52 CSOPORTSZOBA; 1,53 CSOPORTSZOBA; 1,54 CSOPORTSZOBA; 1,55 FEJLESZTŐ SZOBA; 1,56 CSOPORTSZOBA; 1,57 MENEKÜLŐLÉPCSŐ; 1,58 KÖZLEKEDŐ; 1,59 KÖZLEKEDŐ; 1,6 ELŐTÉR; 1,61 ELEKTROMOS KAPCS.; 1,62 ELŐTÉR; 1,63 MILYEN MOSDÓ; 1,64 ELŐTÉR; 1,65 MILYEN MOSDÓ; 1,66 AKM. MOSDÓ; 1,67 ELŐTÉR; 1,68 LEÁNY MOSDÓ; 1,69 ELŐTÉR; 1,7 FIÚ MOSDÓ; 1,71 AKM. MOSDÓ; 1,72 LÉPCSŐHÁZ; 1,73 FOLYOSÓ; 1,74 ELŐTÉR; 1,75 LEÁNY MOSDÓ; 1,76 ELŐTÉR; 1,77 FIÚ MOSDÓ; 1,78 AKM. MOSDÓ; 1,79 SZÁMÍTÁSTECH. SZAKTANTEREM; 1,8 SZÁMÍTÁSTECH. SZERTÁR; 1,81 IDEGENNYELVI SZAKTANTEREM; 1,82 IDEGENNYELVI SZERTÁR; 1,83 SZERVERSZOBA; 1,84 STUDIÓ jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 1. sz. alatti, 11581 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 6041/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Gimnázium 1

 

 1. A 18223/9/A/2 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 2,01 FENNTARTÓI IRODA jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 2. sz. alatti, 18 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 6/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Gimnázium 2

 

 1. A 18223/9/A/3 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 3,01 ZSIBONGÓ; 3,02 TANTEREM; 3,03 TANTEREM; 3,04 TANTEREM; 3,05 TANTEREM; 3,06 CSOPORTTEREM; 3,07 CSOPORTTEREM; 3,08 IDEGENNYELVI SZAKTANTEREM; 3,09 IDEGENNYELVI SZERTÁR; 3,1 SZÁM.TECHNIKAI SZAKTANTEREM; 3,11 SZÁM.TECHNIKAI SZERTÁR; 3,12 ÁLTALÁNOS SZERTÁR; 3,13 RAJZ-MŐVÉSZETI SZAKTANTEREM; 3,14 RAJZ-MŐVÉSZETI; 3,15 ÉNEK-ZENE, DRÁMAP. SZAKTANTEREM; 3,16 ÉNEK-ZENE-DRÁMAP., SZERTÁR; 3,17 ELŐTÉR; 3,18 AKM. WC; 3,19 LEÁNY MOSDÓ WC; 3,2 ELŐTÉR; 3,21 FIÚ MOSDÓ; 3,22 TAK.SZER.; 3,23 ZSIBONGÓ; 3,24 TANTEREM; 3,25 TANTEREM; 3,26 TANTEREM; 3,27 TANTEREM; 3,28 CSOPORTTEREM; 3,29 CSOPORTTEREM; 3,3 AKM. WC; 3,31 ELŐTÉR; 3,32 FIÚ MOSDÓ WC; 3,33 LEÁNY MOSDÓ; 3,34 FIZIKA ELŐADÓ; 3,35 FIZIKA SZERTÁR; 3,36 KÉMIA-BIOLÓGIA ELŐADÓ; 3,37 KÉMIA-BIOLÓGIA ELŐKÉSZÍTŐ; 3,38 KÉMIA-BIOLÓGIA LABOR; 3,39 KÉMIA-BIOLÓGIA SZERTÁR; 3,4 TAK.SZER.; 3,41 TECHNIKA SZAKTANTEREM; 3,42 TECHNIKA SZERTÁR; 3,43 E.T.; 3,44 AKM. MOSDÓ; 3,45 FIÚ MOSDÓ; 3,46 LEÁNY MOSDÓ; 3,47 ZSIBONGÓ; 3,48 ÜGYVITELI HELYISÉG; 3,49 NEVELŐTESTÜLETI SZOBA; 3,5 GAZDASÁGI VEZETŐIIRODA; 3,51 HELYETTESI IRODA; 3,52 HELYETTESI IRODA; 3,53 HELYETTESI IRODA; 3,54 IGAZGATÓI IRODA; 3,55 TANÁRI MUNKAHELYEK; 3,56 KÖZLEKEDŐ IRATTÁR; 3,57 TEAKONYHA; 3,58 SZERVER SZOBA; 3,59 TAK.SZER.; 3,6 ZUHANYZÓ; 3,61 ZUHANYZÓ; 3,62 ELŐTÉR; 3,63 MOSDÓ; 3,64 ÖLTÖZŐ; 3,65 MOSDÓ; 3,66 ELŐTÉR; 3,67 MOSDÓ; 3,68 ELŐTÉR; 3,69 ÖLTÖZŐ; 3,7 ELŐTÉR; 3,71 MOSDÓ; 3,72 TANÁRI MUNKAHELYEK jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 3. sz. alatti, 2864 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 881/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Gimnázium 3

 

 1. A 18223/9/A/4 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 4,01 BÜFÉ FOGYASZTÓTÉR; 4,02 BÜFÉ; 4,03 BÜFÉ, ÜZEMI TÉR; 4,04 ELŐTÉR; 4,05 MOSDÓ jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 4. sz. alatti, 105 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 32/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Gimnázium 4

 

 1. A 18223/9/A/5 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 10,01 ÁTJÁRÓ; 10,02 ELŐTÉR; 10,03 SZEMÉTTÁROLÓ; 10,04 ELŐTÉR jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 5. sz. alatti, 242 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 74/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

 

Gimnázium 5

 

 1. A 18223/9/A/6 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 11,01 GÉPÉSZET jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 6. sz. alatti, 5 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 2/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Birkózócsarnok 1

 

 1. A 18223/9/A/7 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 5,01 SZÉLFOGÓ; 5,02 ELŐTÉR; 5,03 KÖZÖSSÉGI TEREM; 5,04 KÖZLEKEDŐ; 5,05 ÖLTÖZŐ; 5,06 WC; 5,07 ZUHANYOZÓ; 5,08 TANÁRI ÖLTÖZŐ; 5,09 ZUH.; 5,1 BÍRÓI ÖLTÖZŐ; 5,11 ZUH.; 5,12 AKM. ÖLTÖZŐ; 5,13 AKM. ZUH.; 5,14 AKM. MOSDÓ; 5,15 E.T.; 5,16 WC; 5,17 TANÁRI ÖLTÖZŐ; 5,18 ZUH.; 5,19 ÖLTÖZŐ; 5,2 WC; 5,21 ZUHANYZÓ; 5,22 WC; 5,23 WC; 5,24 TAK.SZER.; 5,25 WC; 5,26 KÖZLEKEDŐ; 5,27 SZERTÁR; 5,28 KÖZLEKEDŐ; 5,29 SZAUNA; 5,3 KONDITEREM; 5,31 BIRKÓZÓCSARNOK ÉS GYÓGYTESTNEVELÉS; 5,32 SZERVER; 5,33 LÉPCSŐHÁZ; 5,34 LELÁTÓ; 5,35 KÖZL.; 5,36 KÖZL.; 5,37 GÉPÉSZET; 5,38 GÉPÉSZET; 5,39 KÜLTÉRI GÉPÉSZET jelölésű helyiségből álló, sportcsarnok megnevezésű, természetben 7. sz. alatti, 1169 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 360/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Birkózócsarnok 2

 

 1. A 18223/9/A/8 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 6,01 ORVOSI SZOBA jelölésű helyiségből álló, sportcsarnok megnevezésű, természetben 8. sz. alatti, 23 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 7/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Tornacsarnok

 

 1. A 18223/9/A/9 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 12,01 TORNACSARNOK jelölésű helyiségből álló, tornacsarnok megnevezésű, természetben 9. sz. alatti, 15367 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 4728/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Az ingatlanhoz tartoznak az alábbi külső létesítmények, ezek kizárólagos használatára az ingatlan mindenkori tulajdonosa jogosult: műfüves futsal pálya és futókör (alapterülete: 3281,25 m2), multifunkcionális pálya (alapterülete: 1053,6 m2), röplabda pálya (alapterülete: 313,39 m2), játszótér (alapterülete: 2017,88 m2).

 

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Pince 1

 

 1. A 18223/9/A/10 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 7,01 KÖZLEKEDŐ; 7,02 BUTORRAKTÁR; 7,03 SZELLŐZŐGÉPHÁZ; 7,04 TAKARÍTÓGÉP, HULL. TÁROLÓ; 7,05 ÁLTALÁNOS RAKTÁR; 7,06 KARBANTARTÓ MŐHELY; 7,07 ÁLTALÁNOS RAKTÁR; 7,08 ELŐTÉR; 7,09 MOSDÓ; 7,1 NŐI ÖLTÖZŐ; 7,11 ZUHANYZÓ; 7,12 MOSDÓ; 7,13 ELŐTÉR; 7,14 MOSDÓ; 7,15 FÉRFI ÖLTÖZŐ; 7,16 ZUHANYZÓ; 7,17 MOSDÓ; 7,18 KAZÁNHÁZ; 7,19 MENEKÜLŐ LÉPCSŐ jelölésű helyiségből álló, pince megnevezésű, természetben 1. sz. alatti, 440 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 135/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Pince 2

 

 1. A 18223/9/A/11 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 8,01 DIÁK ÉTKEZDE; 8,02 AKM MOSDÓ; 8,03 ELŐTÉR; 8,04 FIÚ MOSDÓ; 8,05 ELŐTÉR; 8,06 LÁNY MOSDÓ; 8,07 TAKSZER.; 8,08 RAKTÁR jelölésű helyiségből álló, pince megnevezésű, természetben 2. sz. alatti, 443 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 136/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Pince 3

 

 1. A 18223/9/A/12 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 9,01 KÖZLEKEDŐ; 9,02 ÁTVEVŐ KÖZLEKEDŐ; 9,03 MELEGÍTŐKONYHA; 9,04 TÁLALÓ; 9,05 BADELLA MOSÓ ÉS TÁROLÓ; 9,06 KÉSZÉTELES BADELLA TÁROLÓ; 9,07 FEHÉR MOSOGATÓ; 9,08 MOSLÉK TÁROLÓ; 9,09 HULL. TÁROLÓ; 9,1 TAKSZER; 9,11 ELŐTÉR; 9,12 MOSDÓ; 9,13 ÖLTÖZŐ; 9,14 ZUHANYZÓ; 9,15 MOSDÓ; 9,16 IRODA; 9,17 RAKTÁR; 9,18 RAKTÁR; 9,19 BADELLA MOSÓ ÉS TÁROLÓ jelölésű helyiségből álló, pince megnevezésű, természetben 3. sz. alatti, 244 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 75/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

 

IV.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint egyszemélyes alapító és az ingatlan tulajdonosa feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a társasház létesítése, az egyes társasházi külön tulajdonban álló ingatlanok kialakítása és azok vonatkozásában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonjoga társasház alapítás jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

 

 

V.

HASZNÁLATI RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az önálló társasház tulajdoni illetőséget megosztani, egyesíteni csak az összes tulajdonos egyhangú határozatával lehet, egyebekben a tulajdonostársak kizárólagosan rendelkeznek a tulajdonukban álló ingatlanrésszel, a jogszabályi rendelkezések, valamint a jelen alapító okirat rendelkezéseinek keretei között.

 

 1. A tulajdonostársat az egyes külön tulajdonban lévő lakásokra megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga.

 

 1. A kizárólagos tulajdonban lévő illetőségeket – az ahhoz kapcsolódó közös tulajdoni hányaddal együtt – a tulajdonostársak szabadon értékesíthetik, a többi tulajdonostársat elővásárlási jog nem illeti meg.

 

 1. A tulajdonostársak vállalják, hogy a tulajdonukban álló lakás értékesítésekor (tulajdonjog átruházáskor) az új tulajdonosokat a társasház alapítás tényéről tájékoztatják, a jelen okirat tartalmát velük ismertetik.

 

 1. A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet.

 

 1. Tulajdonostársak kötelesek a külön tulajdonban álló ingatlanokat rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésszerű használattól a többi tulajdonostárs sérelmére – valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása nélkül – egyik tulajdonos sem térhet el. A társasház tulajdonosai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kizárólagos tulajdonukba kerülő épületrészeket elvárható mértékben, a jó gazda gondosságával karbantartják, annak állagát megóvják.

 

 1. A közös tulajdonban maradó építményrészeket, berendezéseket és az építményhez tartozó telket a tulajdonostársak – a többi tulajdonostársat megillető használat sérelme, zavarása nélkül – rendeltetésszerűen használhatják, azonban egyik tulajdonostárs sem lépheti túl a közös használat vonatkozásában az okszerű szükségesség mértékét.

 

 1. A társasház tulajdonosai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös tulajdonukban maradó épületrészeket, valamint a földrészletet elvárható mértékben, a jó gazda gondosságával karbantartják, annak állagát megóvják. A közös tulajdoni részek fenntartásának költségét, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben, az egyes ingatlanrészek mindenkori tulajdonostársai közösen kötelesek viselni.

 

 1. A társasház tulajdonosai az ingatlan zöld területeit közösen használják, és annak fenntartásáról, gondozásáról, vagy egyéb módon történő hasznosításáról a tulajdonostársak közössége köteles gondoskodni, illetőleg dönteni.

 

 1. A tulajdonostárs a külön tulajdonú helyiségben építési munkákat végezhet, azonban, ha a munka valamely tulajdonostárs jogát vagy jogos érdekét sérti, be kell szerezni annak előzetes hozzájárulását.

 

 

VI.

A TÁRSASHÁZ SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

 

 1. A Társasház a szervezetének és működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg.

 

 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, módosításához és hatályon kívül helyezéséhez valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges.

 

 

VII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az alapító okirat hatálya kiterjed a társasház mindenkori tulajdonostársaira, illetőleg jogutódaira. A tulajdonostársak kötelezik magukat arra is, hogy a jelen okiratban foglaltakat nem csak maguk tartják meg, hanem az érdekkörükben eljáró személyekkel és minden további ingatlanhasználóval is megtartatják, amire nézve egymással szemben teljes kötelezettséget vállalnak.

 

 1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Társasházi tv. rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyszemélyi alapító meghatalmazza a Czudar Ügyvédi Irodát (székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 23. I/1.; képviseli: Czudar Balázs ügyvéd, kamarai azonosító szám: 36058694) a jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő jogi képviselet ellátásával az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben rögzítettek szerint teljes jogkörrel képviselje.

 

Eljáró ügyvéd teljes körűen tájékoztatta az alapítót a jogügylet jellegéről, a vonatkozó jogszabályokról – így különösen a Ptk. és a Társasházi tv. vonatkozó rendelkezéseiről –, a földhivatali eljárásról és annak szolgáltatási díjáról.

 

Alapító jelen alapító okirat aláírásával kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy a tájékoztatást tudomásul vette, kijelenti, hogy az alapító okiratban foglaltak akaratának megfelelnek, az abban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek, az okirat tartalmát részletes tényállásként elfogadja.

 

 

Jelen alapító okiratot az alapító – elolvasás és értelmezés után – mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírta.

 

 

 

Kelt:………………………………………….

 

 

                                                                                    ____________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Dr. Csőzik László polgármester
alapító, tulajdonos

 

 

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem:

Kelt:…………………………………

 

 

                                                                                    ____________________________________

Dr. Czudar Balázs ügyvéd

KASZ: 36058694

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A második határozati javaslat arról szól, hogy a Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház épületén társasháztulajdont alapítottunk a 119-es idei határozatunkkal, ezt akként módosítjuk, hogy annak ugyancsak 1. számú alapító okiratot tartalmazó melléklete helyére a jelen előterjesztés szerinti melléklet lép. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (Érd 933 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapításáról szóló 119/2022. (V. 26) határozatát (továbbiakban: Határozat) úgy módosítja, hogy a Határozat 1. számú, az alapító okiratot tartalmazó melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        2022. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

Melléklet a Közgyűlés …/2022. (IX.28.) határozatához

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRAT

Jelen alapító okirattal a tulajdonos, mint alapító – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5:85. §-ában, valamint a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben (továbbiakban: Társasházi tv.) foglaltak alapján – az I.1. pontban nevezett ingatlanon a mellékelt alaprajzok szerint felépített oktatási célú épületen (a továbbiakban: Épület) társasháztulajdont alapít a jelen alapító okirat szerint, illetve a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően természetben megosztva, és a közös tulajdonban maradó részek használatának jogával fogja külön-külön tulajdonba venni és birtokban tartani az ingatlant.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256; képviseli: dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) 1/1 arányú tulajdonosa az Érd belterület 933 helyrajzi számon nyilvántartott, 18029 m2 alapterületű, „kivett sporttelep” megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. sz. alatti ingatlannak (a továbbiakban: ingatlan).

 1. Társasház elnevezése: Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház
 2. Társasház címe: 2030 Érd, Burkoló u. 40.
 3. Társasház alapítás célja: a kettő (2) iskola épületrészből, kettő (2) sportcsarnok épületrészből, egy (1) uszoda épületrészből, kettő (2) közösségi tér épületrészből és három (3) pince épületrészből álló ingatlan egyes részei – gyakorlatban és jogilag is elkülönített – használatának, illetve a tulajdonjogának pontos elhatárolása, annak ingatlan-nyilvántartásban történő megjelenítésével. További cél a közös tulajdonban maradó épületrészek zöldterületek és egyéb területek használati jogának meghatározása, a külön tulajdonba kerülő részek rögzítése és a további működés feltételeinek kialakítása.
 4. A társasház jelen alapító okiratban felsorolt nem lakás céljára szolgáló helyiségei a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, mint nem lakás céljára szolgáló helyiségek a mindenkori tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek, a közös tulajdonban maradó telek, valamint az ilyenként meghatározott épületrészek, berendezések és felszerelések a mindenkori tulajdonostársak közös tulajdonába kerülnek a jelen alapító okiratban rögzített tulajdoni hányadok szerint azzal, hogy a tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyát a Társasházi tv. és a jelen alapító okirat rendelkezései szabályozzák.
 5. Az egyes külön tulajdonok és a közös tulajdonból ezekhez tartozó közös tulajdoni illetőségek együtt minősülnek önálló ingatlannak, ezért az így kapcsolódó külön és közös tulajdoni elemeket egymástól elválasztani nem lehet, önállóan nem forgalomképesek, egymástól függetlenül nem ruházhatók át és nem terhelhetők meg. Az osztatlan közös tulajdonba tartozó épületrészeket elidegeníteni csak az alapító okirat módosítása révén, és csak akkor lehet, ha a közös tulajdonú ingatlanrész törvényesen önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel törvényesen a meglévő külön tulajdon bővíthető és ehhez a szükséges építése engedély (vagy elvi építési engedély) rendelkezésre áll.

II.

KÖZÖS TULAJDON

1. Társasházi közös tulajdonba kerülnek az Épület üzemeltetését, biztonságát, állékonyságát és a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrészek, épületberendezések és felszerelési tárgyak, továbbá az összes épület-berendezési, -felszerelési tárgy, amely a jelen alapító okirat szerint nem kerül a mindenkori tulajdonostársak külön tulajdonába. Az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület üzemeltetését, biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épületberendezés és vagyontárgy akkor is közös tulajdonba tartozik, ha az a külön tulajdonban álló helyiségen belül van.

 1. Az alapító okirat aláírását követően a Társasház által létesített vagy beszerzett épület-rész, épület-berendezés és felszerelési tárgy társasházi közös tulajdonba kerül.
 2. A fentiek alapján a mindenkori tulajdonostársak közös tulajdonában áll a (i) jelen alapító okirathoz mellékelt tervrajzokon feltüntetett telek, a rajta létesített nem külön tulajdonú építménnyel együtt (kerítés, térburkolatok, járdák, kerti létesítmények), (ii) az alapító okiratban meghatározott építményrészek, berendezések és felszerelések és a (iii) a külön tulajdonként meg nem határozott épületrészek, berendezések, felszerelések, helyiségek.
 3. A szolgáltató által kiépítésre kerülő hírközlési létesítmények és hírközlő hálózat a szolgáltató tulajdonát képezik. A Társasház közös tulajdonát képezi az épületen belüli egyéb hírközlési létesítmény és hírközlő hálózat (beleértve a nyomvonalakat is), azonban ezek felett a szolgáltató mindaddig, amíg az épületben szolgáltatást nyújt, díjmentes használati jogot szerez, a szükséges, ill. lehetséges mértékben.
 4. Osztatlan közös tulajdonban maradnak a mellékelt tervrajzon feltüntetett és az alább felsorolt ingatlanrészek:
 • telek 18029 m2 területtel;
 • az alapozás és a víz elleni szigetelések, alap- és felmenőfalak, válaszfalak, a pillérek, lépcsőházi falak, fal- és padlóburkolatok, kémények és szellőzőkürtők, közbenső födémek, zárófödémek, tetőszerkezet héjalással, hőszigeteléssel, a tetőn kívüli kémények, szellőzők és kémény-fedőkövek, bádogszerkezetek, külső homlokzati vakolat és lábazat, lépcsőszerkezetek és azok burkolatai, lépcsőházak, valamint a járdák, lépcsők és közlekedő helyiségrészek;
 • víz alap-, felszálló és alvezetékek;
 1. elektromos fő- és alvezetékek, kapcsolók, hálózati konnektorok, kiállások, csatlakozózsinórok;
 • hőközpont, fűtésrendszer, fűtőberendezések;
 • IT hálózati rendszer;
 • a mellékelt alaprajzon IX KÖZPONTI AULA; VII LÉPCSŐHÁZ; VII LÉPCSŐHÁZ; VIII SZÉLFOGÓ; X FELVONÓ; X FELVONÓ; X FELVONÓ; XI PORTA; XII ELŐTÉR; XII FELVONÓ; XII FELVONÓ; XIV MOSDÓ; XIX MOSDÓ; XV MOSDÓ; XVI TANÁRI ÖLTÖZŐ; XVII TANÁRI ÖLTÖZŐ; XVIII ELŐTÉR; XX MOSDÓ; XXI TANÁRI ÖLTÖZŐ és XXII TANÁRI ÖLTÖZŐ megjelölésű helyiség;
 • a mellékelt alaprajzon minden, külön tulajdonba tartozó helyiségként fel nem tüntetett terület.
 1. A közös tulajdon 10000/10000-ed tulajdoni hányadból áll.
 2. A közös tulajdonban maradó részekből a külön tulajdonba kerülő részekre jutó eszmei hányadok kiszámítására oly módon kerül sor, hogy az az egyes kizárólagos tulajdonba kerülő beépített részek alapterületének (a külön pince, az általános iskola épületrész, az uszoda épületrész és a sportcsarnok épületrész alaprajz szerinti bruttó alapterülete) és az összes kizárólagos tulajdonba kerülő beépített terület arányszámának tízezredekben kimutatott számával egyezik meg.
 3. A közös tulajdonrészek tekintetében a tulajdonjog a külön tulajdonú épületrészek mindenkori tulajdonosait a III. fejezetben meghatározott tulajdoni hányadok arányában illeti meg.
 4. Az alapító okirat hatálybalépése után a jövőben közös tulajdonba kerül mindazon építményrész, berendezés és felszerelés, amely a Ptk., a Társasházi tv. és az alapító okirat rendelkezései szerint közös célt szolgál és létesítése megfelel a közös tulajdonra vonatkozó szabályoknak.

III.

KÜLÖN TULAJDONBA KERÜLŐ ÉPÜLETRÉSZEK, TULAJDONI ARÁNYOK

Az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek a jelen pontban felsorolt nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanrészek az alábbiak szerint:

Általános iskola 1

 1. A 933/0/A/1 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 1,001 KERTI TÁROLÓ jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 1. sz. alatti, 27 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 23/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Általános iskola 2

 1. A 933/0/A/2 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 2,001 FELSŐS ZSIBONGÓ 2; 2,002 TANTEREM F1; 2,003 TANTEREM F2; 2,004 TANTEREM F3; 2,005 TANTEREM F4; 2,006 TANTEREM F5; 2,007 TANTEREM F6; 2,008 LÁNY MOSDÓ; 2,009 LÁNY MOSDÓ; 2,01 FIÚ MOSDÓ; 2,011 LÁNY MOSDÓ; 2,012 FIÚ MOSDÓ; 2,013 LÁNY MOSDÓ; 2,014 NÖVÉNYHÁZ; 2,015 TECHNIKA SZAKT.; 2,016 SZERTÁR; 2,017 KÉMIA SZERTÁR; 2,018 TERM. TUD. SZAKT.; 2,019 SZERTÁR; 2,02 SZERTÁR; 2,021 AK. MOSDÓ; 2,022 TAK. SZER. F3; 2,023 TAK. SZER.; 2,024 ALSÓS ZSIBONGÓ; 2,025 TANTEREM A1; 2,026 TANTEREM A2; 2,027 TANTEREM A3; 2,028 TANTEREM A4; 2,029 TAK. SZER.; 2,03 TANTEREM A5; 2,031 TANTEREM A6; 2,032 CSOPORTTEREM A1; 2,033 CSOPORTTEREM A2; 2,034 CSOPORTTEREM A3; 2,035 LÁNY MOSDÓ; 2,036 ÉNEK-ZENE DRÁMA SZAKT.; 2,037 LÁNY MOSDÓ; 2,038 LÁNY MOSDÓ; 2,039 FIÚ MOSDÓ; 2,04 LÁNY MOSDÓ; 2,041 FIÚ MOSDÓ; 2,042 ELŐTÉR; 2,043 ELŐTÉR; 2,044 SZERTÁR; 2,045 TANÁRI MOSDÓ F3; 2,046 TANÁRI MOSDÓ F3; 2,047 ELŐTÉR; 2,048 ELŐTÉR; 2,049 SZERTÁR; 2,05 KÖZPONTI AULA; 2,051 ÁLTALÁNOS SZERTÁR; 2,052 ELEKTROMOS HELYISÉG; 2,053 KÖNYVTÁR; 2,054 KÖNYVRAKTÁR; 2,055 CSOPORTSZOBA; 2,056 FELSŐS ZSIBONGÓ 4; 2,057 TANTEREM F7; 2,058 FIÚ MOSDÓ; 2,059 TANTEREM F9; 2,06 TANTEREM F10; 2,061 TANTEREM F11; 2,062 TANTEREM F12; 2,063 AK. MOSDÓ; 2,064 LÁNY MOSDÓ; 2,065 LÁNY MOSDÓ; 2,066 LÁNY MOSDÓ; 2,067 LÁNY MOSDÓ; 2,068 SZÁM. TECH.; 2,069 SZERTÁR; 2,07 SZERTÁR; 2,071 IDEGEN NYELVI SZAKT.; 2,072 SZERTÁR; 2,073 PSZICHOLÓGUS; 2,074 LOGOPÉDIA/FEJLESZTŐ; 2,075 FIÚ MOSDÓ; 2,076 TAK. SZER.; 2,077 TANÁRI MOSDÓ; 2,078 TAK. SZER.; 2,079 ELŐTÉR; 2,08 ELŐTÉR; 2,081 ELŐTÉR; 2,082 TANTEREM A7; 2,083 TANTEREM A8; 2,084 TANTEREM A9; 2,085 TANTEREM A10; 2,086 TANTEREM A11; 2,087 TANTEREM A12; 2,088 CSOPORTTEREM A4; 2,089 CSOPORTTEREM A5; 2,09 CSOPORTTEREM A6; 2,091 LÁNY MOSDÓ; 2,092 FIÚ MOSDÓ; 2,093 LÁNY MOSDÓ; 2,094 LÁNY MOSDÓ; 2,095 FIÚ MOSDÓ; 2,096 NEVELŐTESTÜLETI SZOBA; 2,097 ALSÓS ZSIBONGÓ; 2,098 LÁNY MOSDÓ; 2,099 TANÁRI MOSDÓ; 2,1 ELŐTÉR; 2,101 ELŐTÉR; 2,102 KÖNYVRAKTÁR; 2,103 ELŐTÉR; 2,104 TANTEREM F8; 2,105 ELŐTÉR; 2,106 SZÉLFOGÓ; 2,107 RAJZ ÉS MŰVÉSZETI SZAKT.; 2,108 TAK. SZER.; 2,109 TAK. SZER.; 2,11 TERASZ; 2,111 TERASZ; 2,112 TERASZ; 2,113 TERASZ jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 2. sz. alatti, 4538 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 3928/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Sportcsarnok 1

 1. A 933/0/A/3 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 3,001 GALÉRIA; 3,002 SPORTCSARNOK AULA; 3,003 FÉRFI MOSDÓ; 3,004 AKM CSALÁDI MOSDÓ; 3,005 NŐI MOSDÓ; 3,006 TAK.SZER; 3,007 RAKTÁR; 3,008 ELŐTÉR; 3,009 ELŐTÉR; 3,01 KÖZVETÍTŐI HELYISÉG; 3,011 TORNACSARNOK; 3,012 SZERTÁR; 3,013 SZERTÁR; 3,014 EL.KAPCS.HSG; 3,015 SZERTÁR; 3,016 KÖZLEKEDŐ; 3,017 SZERTÁR; 3,018 ELŐTÉR; 3,019 ELŐTÉR; 3,02 ELŐTÉR; 3,021 ELŐTÉR; 3,022 ELŐTÉR; 3,023 ELŐTÉR; 3,024 MOSDÓ; 3,025 TAKSZER; 3,026 KÖZLEKEDŐ; 3,027 KÖZLEKEDŐ; 3,028 RAKTÁR; 3,029 MOSODA; 3,03 AKADÁLYMENTES MOSDÓ; 3,031 BÍRÓI ÖLTÖZŐ; 3,032 BÍRÓI ÖLTÖZŐ; 3,033 TAKSZER; 3,034 AKADÁLYMENTES ÖLTÖZŐ; 3,035 FÉRFI MOSDÓ; 3,036 TECHN. ALKALMAZOTTI ÖLTÖZŐ; 3,037 TECHN. ALKALMAZOTTI ÖLTÖZŐ; 3,038 RAKTÁR; 3,039 RAKTÁR; 3,04 MOSDÓ; 3,041 MOSDÓ; 3,042 MOSDÓ; 3,043 ÖLTÖZŐ; 3,044 ELŐTÉR; 3,045 ZUHANYZÓ; 3,046 MOSDÓ; 3,047 ÖLTÖZŐ; 3,048 ELŐTÉR; 3,049 ZUHANYZÓ; 3,05 MOSDÓ; 3,051 ÖLTÖZŐ; 3,052 ELŐTÉR; 3,053 ZUHANYZÓ; 3,054 MOSDÓ; 3,055 ÖLTÖZŐ; 3,056 ELŐTÉR; 3,057 ZUHANYZÓ; 3,058 MOSDÓ; 3,059 AKM. CSAPATÖLTÖZŐ; 3,06 ELŐTÉR; 3,061 ZUHANYZÓ; 3,062 MOSDÓ; 3,063 AKM. CSAPATÖLTÖZŐ; 3,064 ELŐTÉR; 3,065 ZUHANYZÓ; 3,066 ELŐTÉR; 3,067 ELŐTÉR; 3,068 ELŐTÉR; 3,069 ELŐTÉR; 3,07 ELŐTÉR; 3,071 ELŐTÉR; 3,072 ELŐTÉR; 3,073 MOSDÓ; 3,074 MOSDÓ; 3,075 ELŐTÉR; 3,076 ELŐTÉR; 3,077 ELŐTÉR; 3,078 ELŐTÉR; 3,079 ELŐTÉR; 3,08 KÖZLEKEDŐ; 3,081 TÁROLÓ jelölésű helyiségből álló, sportcsarnok megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 3. sz. alatti, 3020 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 2615/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Sportcsarnok 2

 1. A 933/0/A/4 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 4,001 BÜFÉ; 4,002 BÜFÉ SZOC.BLOKK; 4,003 BÜFÉ-RAKTÁR; 4,004 MOSDÓ jelölésű helyiségből álló, sportcsarnok megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 4. sz. alatti, 25 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 22/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Uszoda

 1. A 933/0/A/5 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 5,001 AK. ÖLTÖZŐ; 5,002 AK. ELŐTÉR; 5,003 AK. MOSDÓ; 5,004 TANUSZODA; 5,005 SZERTÁR; 5,006 SZAUNA; 5,007 TAK.SZER; 5,008 NAPOZÓ TERASZ; 5,009 ÚSZÓM.; 5,01 ELŐTÉR; 5,011 MOSDÓ; 5,012 ELŐTÉR; 5,013 MOSDÓ; 5,014 RECEPCIÓ; 5,015 KÖZLEKEDŐ; 5,016 ELŐTÉR; 5,017 ELŐTÉR; 5,018 SZERTÁR; 5,019 TANÁRI ÖLTÖZŐ; 5,02 TAK.SZER; 5,021 MEDENCEGÉPÉSZET; 5,022 VEGYSZERTÁROLÓ; 5,023 TANÁRI ÖLTÖZŐ; 5,024 RAKTÁR; 5,025 KÖZLEKEDŐ; 5,026 KÖZLEKEDŐ; 5,027 ÖLTÖZŐ; 5,028 ZUHANYZÓ; 5,029 MOSDÓ; 5,03 ÖLTÖZŐ; 5,031 ZUHANYZÓ; 5,032 MOSDÓ; 5,033 ÖLTÖZŐ; 5,034 ELŐTÉR; 5,035 MOSDÓ; 5,036 MOSDÓ; 5,037 ELŐTÉR; 5,038 ÖLTÖZŐ; 5,039 RAKTÁR jelölésű helyiségből álló, uszoda megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 5. sz. alatti, 1947 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 1686/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Zsibongó 1

 1. A 933/0/A/6 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 6,001 ELŐTÉR; 6,002 RAKTÁR; 6,003 IGAZGATÓ; 6,004 FENNTARTÓ; 6,005 SZÉLFOGÓ jelölésű helyiségből álló, közösségi tér megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 6. sz. alatti, 98 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 85/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Zsibongó 2

 1. A 933/0/A/7 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 7,001 TANÁRI TÁRGYALÓ; 7,002 NEVELŐTESTÜLETI SZOBA; 7,003 TEAKONYHA/TANÁRI PIHENŐ; 7,004 HELYETTES; 7,005 HELYETTES; 7,006 ÜGYVITEL jelölésű helyiségből álló, közösségi tér megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 7. sz. alatti, 225 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 195/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Pince 1

 1. A 933/0/A/8 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 8,001 KAZÁNHÁZ; 8,002 GÉPÉSZET; 8,003 KARBANTARÓ MŰHELY; 8,004 ÉTTEREM; 8,005 ELŐTÉR; 8,006 NŐI MOSDÓ; 8,007 ELEKTROMOS FŐELOSZTÓ; 8,008 SZÉLFOGÓ; 8,009 ELŐCSARNOK; 8,01 RECEPCIÓ; 8,011 ÉPÜLETFELÜGYELET; 8,012 ELŐCSARNOK; 8,013 ELŐTÉR; 8,014 MOSDÓ; 8,015 FITNESS; 8,016 KÖZLEKEDŐ; 8,017 FITNESS SZERTÁR; 8,018 GÉPÉSZET; 8,019 GÁZFOGADÓ; 8,02 NYOMÁSFOKOZÓ ; 8,021 ÖLTÖZŐ; 8,022 ZUHANYZÓ; 8,023 ELŐTÉR; 8,024 MOSDÓ; 8,025 ÖLTÖZŐ; 8,026 ZUHANYZÓ; 8,027 KUKATÁROLÓ jelölésű helyiségből álló, pince megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 1. sz. alatti, 1380 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 1195/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Pince 2

 1. A 933/0/A/9 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 9,001 ELKÜLÖNÍTŐ; 9,002 ORVOSI SZ.; 9,003 TORNATANÁRI IRODA; 9,004 TANÁRI ÖLTÖZŐ; 9,005 ELŐTÉR; 9,006 MOSDÓ jelölésű helyiségből álló, pince megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 2. sz. alatti, 64 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 56/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

Pince 3

 1. A 933/0/A/10 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 10,001 ZUHANYZÓ; 10,002 TÁLALÓ; 10,003 ÁTVEVŐ; 10,004 ÖLTÖZŐ; 10,005 RAKTÁR; 10,006 KÉSZÉTEL SZÁLLÍTÓEDÉNY TÁROLÓ; 10,007 TAKSZER; 10,008 SZÁLLÍTÓ- ÉS FEKETE EDÉNYMOSOGATÓ; 10,009 MELEGÍTŐKONYHA; 10,01 RAKTÁR; 10,011 FEHÉR MOS.; 10,012 HULLADÉK; 10,013 MOSLÉK; 10,014 ÁTVEVŐ KÖZLEKEDŐ; 10,015 KOCSITÁROLÓ; 10,016 ELŐTÉR; 10,017 MOSDÓ jelölésű helyiségből álló, pince megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 3. sz. alatti, 226 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 195/10000 tulajdoni hányad tartozik.

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

IV.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint egyszemélyes alapító és az ingatlan tulajdonosa feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a társasház létesítése, az egyes társasházi külön tulajdonban álló ingatlanok kialakítása és azok vonatkozásában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonjoga társasház alapítás jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

V.

HASZNÁLATI RENDELKEZÉSEK

 1. Az önálló társasház tulajdoni illetőséget megosztani, egyesíteni csak az összes tulajdonos egyhangú határozatával lehet, egyebekben a tulajdonostársak kizárólagosan rendelkeznek a tulajdonukban álló ingatlanrésszel, a jogszabályi rendelkezések, valamint a jelen alapító okirat rendelkezéseinek keretei között.
 2. A tulajdonostársat az egyes külön tulajdonban lévő lakásokra megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga.
 3. A kizárólagos tulajdonban lévő illetőségeket – az ahhoz kapcsolódó közös tulajdoni hányaddal együtt – a tulajdonostársak szabadon értékesíthetik, a többi tulajdonostársat elővásárlási jog nem illeti meg.
 4. A tulajdonostársak vállalják, hogy a tulajdonukban álló lakás értékesítésekor (tulajdonjog átruházáskor) az új tulajdonosokat a társasház alapítás tényéről tájékoztatják, a jelen okirat tartalmát velük ismertetik.
 5. A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet.
 6. Tulajdonostársak kötelesek a külön tulajdonban álló ingatlanokat rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésszerű használattól a többi tulajdonostárs sérelmére – valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása nélkül – egyik tulajdonos sem térhet el. A társasház tulajdonosai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kizárólagos tulajdonukba kerülő épületrészeket elvárható mértékben, a jó gazda gondosságával karbantartják, annak állagát megóvják.
 7. A közös tulajdonban maradó építményrészeket, berendezéseket és az építményhez tartozó telket a tulajdonostársak – a többi tulajdonostársat megillető használat sérelme, zavarása nélkül – rendeltetésszerűen használhatják, azonban egyik tulajdonostárs sem lépheti túl a közös használat vonatkozásában az okszerű szükségesség mértékét.
 8. A társasház tulajdonosai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös tulajdonukban maradó épületrészeket, valamint a földrészletet elvárható mértékben, a jó gazda gondosságával karbantartják, annak állagát megóvják. A közös tulajdoni részek fenntartásának költségét, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben, az egyes ingatlanrészek mindenkori tulajdonostársai közösen kötelesek viselni.
 9. A társasház tulajdonosai az ingatlan zöld területeit közösen használják, és annak fenntartásáról, gondozásáról, vagy egyéb módon történő hasznosításáról a tulajdonostársak közössége köteles gondoskodni, illetőleg dönteni.
 10. A tulajdonostárs a külön tulajdonú helyiségben építési munkákat végezhet, azonban, ha a munka valamely tulajdonostárs jogát vagy jogos érdekét sérti, be kell szerezni annak előzetes hozzájárulását.

VI.

A TÁRSASHÁZ SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

 1. A Társasház a szervezetének és működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg.
 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, módosításához és hatályon kívül helyezéséhez valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges.

VII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Az alapító okirat hatálya kiterjed a társasház mindenkori tulajdonostársaira, illetőleg jogutódaira. A tulajdonostársak kötelezik magukat arra is, hogy a jelen okiratban foglaltakat nem csak maguk tartják meg, hanem az érdekkörükben eljáró személyekkel és minden további ingatlanhasználóval is megtartatják, amire nézve egymással szemben teljes kötelezettséget vállalnak.
 2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Társasházi tv. rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyszemélyi alapító meghatalmazza a Czudar Ügyvédi Irodát (székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 23. I/1.; képviseli: Dr. Czudar Balázs ügyvéd, kamarai azonosító szám: 36058694) a jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő jogi képviselet ellátásával az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben rögzítettek szerint teljes jogkörrel képviselje.

Eljáró ügyvéd teljes körűen tájékoztatta az alapítót a jogügylet jellegéről, a vonatkozó jogszabályokról – így különösen a Ptk. és a Társasházi tv. vonatkozó rendelkezéseiről –, a földhivatali eljárásról és annak szolgáltatási díjáról.

Alapító jelen alapító okirat aláírásával kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy a tájékoztatást tudomásul vette, kijelenti, hogy az alapító okiratban foglaltak akaratának megfelelnek, az abban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek, az okirat tartalmát részletes tényállásként elfogadja.

Jelen alapító okiratot az alapító – elolvasás és értelmezés után – mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírta.

Kelt:………………………………………….

                                                            ____________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Dr. Csőzik László polgármester
alapító, tulajdonos

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem:

Kelt:…………………………………                                                                                                                            ____________________________________

Dr. Czudar Balázs ügyvéd

KASZ: 36058694”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

195/2022. (IX. 28.) határozata

 

az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház alapító okiratának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (Érd 933 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapításáról szóló 119/2022. (V. 26) határozatát (továbbiakban: Határozat) úgy módosítja, hogy a Határozat 1. számú, az alapító okiratot tartalmazó melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő:       2022. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 195/2022. (IX.28.) határozatához

 

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Jelen alapító okirattal a tulajdonos, mint alapító – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5:85. §-ában, valamint a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben (továbbiakban: Társasházi tv.) foglaltak alapján – az I.1. pontban nevezett ingatlanon a mellékelt alaprajzok szerint felépített oktatási célú épületen (a továbbiakban: Épület) társasháztulajdont alapít a jelen alapító okirat szerint, illetve a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően természetben megosztva, és a közös tulajdonban maradó részek használatának jogával fogja külön-külön tulajdonba venni és birtokban tartani az ingatlant.

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

1.Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256; képviseli: dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) 1/1 arányú tulajdonosa az Érd belterület 933 helyrajzi számon nyilvántartott, 18029 m2 alapterületű, „kivett sporttelep” megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. sz. alatti ingatlannak (a továbbiakban: ingatlan).

 

 1. Társasház elnevezése: Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház

 

 1. Társasház címe: 2030 Érd, Burkoló u. 40.

 

 1. Társasház alapítás célja: a kettő (2) iskola épületrészből, kettő (2) sportcsarnok épületrészből, egy (1) uszoda épületrészből, kettő (2) közösségi tér épületrészből és három (3) pince épületrészből álló ingatlan egyes részei – gyakorlatban és jogilag is elkülönített – használatának, illetve a tulajdonjogának pontos elhatárolása, annak ingatlan-nyilvántartásban történő megjelenítésével. További cél a közös tulajdonban maradó épületrészek zöldterületek és egyéb területek használati jogának meghatározása, a külön tulajdonba kerülő részek rögzítése és a további működés feltételeinek kialakítása.

 

 1. A társasház jelen alapító okiratban felsorolt nem lakás céljára szolgáló helyiségei a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, mint nem lakás céljára szolgáló helyiségek a mindenkori tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek, a közös tulajdonban maradó telek, valamint az ilyenként meghatározott épületrészek, berendezések és felszerelések a mindenkori tulajdonostársak közös tulajdonába kerülnek a jelen alapító okiratban rögzített tulajdoni hányadok szerint azzal, hogy a tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyát a Társasházi tv. és a jelen alapító okirat rendelkezései szabályozzák.

 

 1. Az egyes külön tulajdonok és a közös tulajdonból ezekhez tartozó közös tulajdoni illetőségek együtt minősülnek önálló ingatlannak, ezért az így kapcsolódó külön és közös tulajdoni elemeket egymástól elválasztani nem lehet, önállóan nem forgalomképesek, egymástól függetlenül nem ruházhatók át és nem terhelhetők meg. Az osztatlan közös tulajdonba tartozó épületrészeket elidegeníteni csak az alapító okirat módosítása révén, és csak akkor lehet, ha a közös tulajdonú ingatlanrész törvényesen önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel törvényesen a meglévő külön tulajdon bővíthető és ehhez a szükséges építése engedély (vagy elvi építési engedély) rendelkezésre áll.

 

II.

KÖZÖS TULAJDON

 

1.Társasházi közös tulajdonba kerülnek az Épület üzemeltetését, biztonságát, állékonyságát és a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrészek, épületberendezések és felszerelési tárgyak, továbbá az összes épület-berendezési, -felszerelési tárgy, amely a jelen alapító okirat szerint nem kerül a mindenkori tulajdonostársak külön tulajdonába. Az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület üzemeltetését, biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épületberendezés és vagyontárgy akkor is közös tulajdonba tartozik, ha az a külön tulajdonban álló helyiségen belül van.

 

 1. Az alapító okirat aláírását követően a Társasház által létesített vagy beszerzett épület-rész, épület-berendezés és felszerelési tárgy társasházi közös tulajdonba kerül.

 

 1. A fentiek alapján a mindenkori tulajdonostársak közös tulajdonában áll a (i) jelen alapító okirathoz mellékelt tervrajzokon feltüntetett telek, a rajta létesített nem külön tulajdonú építménnyel együtt (kerítés, térburkolatok, járdák, kerti létesítmények), (ii) az alapító okiratban meghatározott építményrészek, berendezések és felszerelések és a (iii) a külön tulajdonként meg nem határozott épületrészek, berendezések, felszerelések, helyiségek.

 

 1. A szolgáltató által kiépítésre kerülő hírközlési létesítmények és hírközlő hálózat a szolgáltató tulajdonát képezik. A Társasház közös tulajdonát képezi az épületen belüli egyéb hírközlési létesítmény és hírközlő hálózat (beleértve a nyomvonalakat is), azonban ezek felett a szolgáltató mindaddig, amíg az épületben szolgáltatást nyújt, díjmentes használati jogot szerez, a szükséges, ill. lehetséges mértékben.

 

 1. Osztatlan közös tulajdonban maradnak a mellékelt tervrajzon feltüntetett és az alább felsorolt ingatlanrészek:
 • telek 18029 m2 területtel;
 • az alapozás és a víz elleni szigetelések, alap- és felmenőfalak, válaszfalak, a pillérek, lépcsőházi falak, fal- és padlóburkolatok, kémények és szellőzőkürtők, közbenső födémek, zárófödémek, tetőszerkezet héjalással, hőszigeteléssel, a tetőn kívüli kémények, szellőzők és kémény-fedőkövek, bádogszerkezetek, külső homlokzati vakolat és lábazat, lépcsőszerkezetek és azok burkolatai, lépcsőházak, valamint a járdák, lépcsők és közlekedő helyiségrészek;
 • víz alap-, felszálló és alvezetékek;
 • elektromos fő- és alvezetékek, kapcsolók, hálózati konnektorok, kiállások, csatlakozózsinórok;
 • hőközpont, fűtésrendszer, fűtőberendezések;
 • IT hálózati rendszer;
 • a mellékelt alaprajzon IX KÖZPONTI AULA; VII LÉPCSŐHÁZ; VII LÉPCSŐHÁZ; VIII SZÉLFOGÓ; X FELVONÓ; X FELVONÓ; X FELVONÓ; XI PORTA; XII ELŐTÉR; XII FELVONÓ; XII FELVONÓ; XIV MOSDÓ; XIX MOSDÓ; XV MOSDÓ; XVI TANÁRI ÖLTÖZŐ; XVII TANÁRI ÖLTÖZŐ; XVIII ELŐTÉR; XX MOSDÓ; XXI TANÁRI ÖLTÖZŐ és XXII TANÁRI ÖLTÖZŐ megjelölésű helyiség;
 • a mellékelt alaprajzon minden, külön tulajdonba tartozó helyiségként fel nem tüntetett terület.

 

 1. A közös tulajdon 10000/10000-ed tulajdoni hányadból áll.

 

 1. A közös tulajdonban maradó részekből a külön tulajdonba kerülő részekre jutó eszmei hányadok kiszámítására oly módon kerül sor, hogy az az egyes kizárólagos tulajdonba kerülő beépített részek alapterületének (a külön pince, az általános iskola épületrész, az uszoda épületrész és a sportcsarnok épületrész alaprajz szerinti bruttó alapterülete) és az összes kizárólagos tulajdonba kerülő beépített terület arányszámának tízezredekben kimutatott számával egyezik meg.

 

 1. A közös tulajdonrészek tekintetében a tulajdonjog a külön tulajdonú épületrészek mindenkori tulajdonosait a III. fejezetben meghatározott tulajdoni hányadok arányában illeti meg.

 

 1. Az alapító okirat hatálybalépése után a jövőben közös tulajdonba kerül mindazon építményrész, berendezés és felszerelés, amely a Ptk., a Társasházi tv. és az alapító okirat rendelkezései szerint közös célt szolgál és létesítése megfelel a közös tulajdonra vonatkozó szabályoknak.

 

 

III.

KÜLÖN TULAJDONBA KERÜLŐ ÉPÜLETRÉSZEK, TULAJDONI ARÁNYOK

 

Az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek a jelen pontban felsorolt nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanrészek az alábbiak szerint:

 

Általános iskola 1

 

 1. A 933/0/A/1 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 1,001 KERTI TÁROLÓ jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 1. sz. alatti, 27 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 23/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Általános iskola 2

 

 1. A 933/0/A/2 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 2,001 FELSŐS ZSIBONGÓ 2; 2,002 TANTEREM F1; 2,003 TANTEREM F2; 2,004 TANTEREM F3; 2,005 TANTEREM F4; 2,006 TANTEREM F5; 2,007 TANTEREM F6; 2,008 LÁNY MOSDÓ; 2,009 LÁNY MOSDÓ; 2,01 FIÚ MOSDÓ; 2,011 LÁNY MOSDÓ; 2,012 FIÚ MOSDÓ; 2,013 LÁNY MOSDÓ; 2,014 NÖVÉNYHÁZ; 2,015 TECHNIKA SZAKT.; 2,016 SZERTÁR; 2,017 KÉMIA SZERTÁR; 2,018 TERM. TUD. SZAKT.; 2,019 SZERTÁR; 2,02 SZERTÁR; 2,021 AK. MOSDÓ; 2,022 TAK. SZER. F3; 2,023 TAK. SZER.; 2,024 ALSÓS ZSIBONGÓ; 2,025 TANTEREM A1; 2,026 TANTEREM A2; 2,027 TANTEREM A3; 2,028 TANTEREM A4; 2,029 TAK. SZER.; 2,03 TANTEREM A5; 2,031 TANTEREM A6; 2,032 CSOPORTTEREM A1; 2,033 CSOPORTTEREM A2; 2,034 CSOPORTTEREM A3; 2,035 LÁNY MOSDÓ; 2,036 ÉNEK-ZENE DRÁMA SZAKT.; 2,037 LÁNY MOSDÓ; 2,038 LÁNY MOSDÓ; 2,039 FIÚ MOSDÓ; 2,04 LÁNY MOSDÓ; 2,041 FIÚ MOSDÓ; 2,042 ELŐTÉR; 2,043 ELŐTÉR; 2,044 SZERTÁR; 2,045 TANÁRI MOSDÓ F3; 2,046 TANÁRI MOSDÓ F3; 2,047 ELŐTÉR; 2,048 ELŐTÉR; 2,049 SZERTÁR; 2,05 KÖZPONTI AULA; 2,051 ÁLTALÁNOS SZERTÁR; 2,052 ELEKTROMOS HELYISÉG; 2,053 KÖNYVTÁR; 2,054 KÖNYVRAKTÁR; 2,055 CSOPORTSZOBA; 2,056 FELSŐS ZSIBONGÓ 4; 2,057 TANTEREM F7; 2,058 FIÚ MOSDÓ; 2,059 TANTEREM F9; 2,06 TANTEREM F10; 2,061 TANTEREM F11; 2,062 TANTEREM F12; 2,063 AK. MOSDÓ; 2,064 LÁNY MOSDÓ; 2,065 LÁNY MOSDÓ; 2,066 LÁNY MOSDÓ; 2,067 LÁNY MOSDÓ; 2,068 SZÁM. TECH.; 2,069 SZERTÁR; 2,07 SZERTÁR; 2,071 IDEGEN NYELVI SZAKT.; 2,072 SZERTÁR; 2,073 PSZICHOLÓGUS; 2,074 LOGOPÉDIA/FEJLESZTŐ; 2,075 FIÚ MOSDÓ; 2,076 TAK. SZER.; 2,077 TANÁRI MOSDÓ; 2,078 TAK. SZER.; 2,079 ELŐTÉR; 2,08 ELŐTÉR; 2,081 ELŐTÉR; 2,082 TANTEREM A7; 2,083 TANTEREM A8; 2,084 TANTEREM A9; 2,085 TANTEREM A10; 2,086 TANTEREM A11; 2,087 TANTEREM A12; 2,088 CSOPORTTEREM A4; 2,089 CSOPORTTEREM A5; 2,09 CSOPORTTEREM A6; 2,091 LÁNY MOSDÓ; 2,092 FIÚ MOSDÓ; 2,093 LÁNY MOSDÓ; 2,094 LÁNY MOSDÓ; 2,095 FIÚ MOSDÓ; 2,096 NEVELŐTESTÜLETI SZOBA; 2,097 ALSÓS ZSIBONGÓ; 2,098 LÁNY MOSDÓ; 2,099 TANÁRI MOSDÓ; 2,1 ELŐTÉR; 2,101 ELŐTÉR; 2,102 KÖNYVRAKTÁR; 2,103 ELŐTÉR; 2,104 TANTEREM F8; 2,105 ELŐTÉR; 2,106 SZÉLFOGÓ; 2,107 RAJZ ÉS MŰVÉSZETI SZAKT.; 2,108 TAK. SZER.; 2,109 TAK. SZER.; 2,11 TERASZ; 2,111 TERASZ; 2,112 TERASZ; 2,113 TERASZ jelölésű helyiségből álló, iskola megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 2. sz. alatti, 4538 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 3928/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Sportcsarnok 1

 

 1. A 933/0/A/3 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 3,001 GALÉRIA; 3,002 SPORTCSARNOK AULA; 3,003 FÉRFI MOSDÓ; 3,004 AKM CSALÁDI MOSDÓ; 3,005 NŐI MOSDÓ; 3,006 TAK.SZER; 3,007 RAKTÁR; 3,008 ELŐTÉR; 3,009 ELŐTÉR; 3,01 KÖZVETÍTŐI HELYISÉG; 3,011 TORNACSARNOK; 3,012 SZERTÁR; 3,013 SZERTÁR; 3,014 EL.KAPCS.HSG; 3,015 SZERTÁR; 3,016 KÖZLEKEDŐ; 3,017 SZERTÁR; 3,018 ELŐTÉR; 3,019 ELŐTÉR; 3,02 ELŐTÉR; 3,021 ELŐTÉR; 3,022 ELŐTÉR; 3,023 ELŐTÉR; 3,024 MOSDÓ; 3,025 TAKSZER; 3,026 KÖZLEKEDŐ; 3,027 KÖZLEKEDŐ; 3,028 RAKTÁR; 3,029 MOSODA; 3,03 AKADÁLYMENTES MOSDÓ; 3,031 BÍRÓI ÖLTÖZŐ; 3,032 BÍRÓI ÖLTÖZŐ; 3,033 TAKSZER; 3,034 AKADÁLYMENTES ÖLTÖZŐ; 3,035 FÉRFI MOSDÓ; 3,036 TECHN. ALKALMAZOTTI ÖLTÖZŐ; 3,037 TECHN. ALKALMAZOTTI ÖLTÖZŐ; 3,038 RAKTÁR; 3,039 RAKTÁR; 3,04 MOSDÓ; 3,041 MOSDÓ; 3,042 MOSDÓ; 3,043 ÖLTÖZŐ; 3,044 ELŐTÉR; 3,045 ZUHANYZÓ; 3,046 MOSDÓ; 3,047 ÖLTÖZŐ; 3,048 ELŐTÉR; 3,049 ZUHANYZÓ; 3,05 MOSDÓ; 3,051 ÖLTÖZŐ; 3,052 ELŐTÉR; 3,053 ZUHANYZÓ; 3,054 MOSDÓ; 3,055 ÖLTÖZŐ; 3,056 ELŐTÉR; 3,057 ZUHANYZÓ; 3,058 MOSDÓ; 3,059 AKM. CSAPATÖLTÖZŐ; 3,06 ELŐTÉR; 3,061 ZUHANYZÓ; 3,062 MOSDÓ; 3,063 AKM. CSAPATÖLTÖZŐ; 3,064 ELŐTÉR; 3,065 ZUHANYZÓ; 3,066 ELŐTÉR; 3,067 ELŐTÉR; 3,068 ELŐTÉR; 3,069 ELŐTÉR; 3,07 ELŐTÉR; 3,071 ELŐTÉR; 3,072 ELŐTÉR; 3,073 MOSDÓ; 3,074 MOSDÓ; 3,075 ELŐTÉR; 3,076 ELŐTÉR; 3,077 ELŐTÉR; 3,078 ELŐTÉR; 3,079 ELŐTÉR; 3,08 KÖZLEKEDŐ; 3,081 TÁROLÓ jelölésű helyiségből álló, sportcsarnok megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 3. sz. alatti, 3020 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 2615/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Sportcsarnok 2

 

 1. A 933/0/A/4 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 4,001 BÜFÉ; 4,002 BÜFÉ SZOC.BLOKK; 4,003 BÜFÉ-RAKTÁR; 4,004 MOSDÓ jelölésű helyiségből álló, sportcsarnok megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 4. sz. alatti, 25 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 22/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Uszoda

 

 1. A 933/0/A/5 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 5,001 AK. ÖLTÖZŐ; 5,002 AK. ELŐTÉR; 5,003 AK. MOSDÓ; 5,004 TANUSZODA; 5,005 SZERTÁR; 5,006 SZAUNA; 5,007 TAK.SZER; 5,008 NAPOZÓ TERASZ; 5,009 ÚSZÓM.; 5,01 ELŐTÉR; 5,011 MOSDÓ; 5,012 ELŐTÉR; 5,013 MOSDÓ; 5,014 RECEPCIÓ; 5,015 KÖZLEKEDŐ; 5,016 ELŐTÉR; 5,017 ELŐTÉR; 5,018 SZERTÁR; 5,019 TANÁRI ÖLTÖZŐ; 5,02 TAK.SZER; 5,021 MEDENCEGÉPÉSZET; 5,022 VEGYSZERTÁROLÓ; 5,023 TANÁRI ÖLTÖZŐ; 5,024 RAKTÁR; 5,025 KÖZLEKEDŐ; 5,026 KÖZLEKEDŐ; 5,027 ÖLTÖZŐ; 5,028 ZUHANYZÓ; 5,029 MOSDÓ; 5,03 ÖLTÖZŐ; 5,031 ZUHANYZÓ; 5,032 MOSDÓ; 5,033 ÖLTÖZŐ; 5,034 ELŐTÉR; 5,035 MOSDÓ; 5,036 MOSDÓ; 5,037 ELŐTÉR; 5,038 ÖLTÖZŐ; 5,039 RAKTÁR jelölésű helyiségből álló, uszoda megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 5. sz. alatti, 1947 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 1686/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Zsibongó 1

 

 1. A 933/0/A/6 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 6,001 ELŐTÉR; 6,002 RAKTÁR; 6,003 IGAZGATÓ; 6,004 FENNTARTÓ; 6,005 SZÉLFOGÓ jelölésű helyiségből álló, közösségi tér megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 6. sz. alatti, 98 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 85/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Zsibongó 2

 

 1. A 933/0/A/7 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 7,001 TANÁRI TÁRGYALÓ; 7,002 NEVELŐTESTÜLETI SZOBA; 7,003 TEAKONYHA/TANÁRI PIHENŐ; 7,004 HELYETTES; 7,005 HELYETTES; 7,006 ÜGYVITEL jelölésű helyiségből álló, közösségi tér megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 7. sz. alatti, 225 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 195/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Pince 1

 

 1. A 933/0/A/8 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 8,001 KAZÁNHÁZ; 8,002 GÉPÉSZET; 8,003 KARBANTARÓ MŰHELY; 8,004 ÉTTEREM; 8,005 ELŐTÉR; 8,006 NŐI MOSDÓ; 8,007 ELEKTROMOS FŐELOSZTÓ; 8,008 SZÉLFOGÓ; 8,009 ELŐCSARNOK; 8,01 RECEPCIÓ; 8,011 ÉPÜLETFELÜGYELET; 8,012 ELŐCSARNOK; 8,013 ELŐTÉR; 8,014 MOSDÓ; 8,015 FITNESS; 8,016 KÖZLEKEDŐ; 8,017 FITNESS SZERTÁR; 8,018 GÉPÉSZET; 8,019 GÁZFOGADÓ; 8,02 NYOMÁSFOKOZÓ ; 8,021 ÖLTÖZŐ; 8,022 ZUHANYZÓ; 8,023 ELŐTÉR; 8,024 MOSDÓ; 8,025 ÖLTÖZŐ; 8,026 ZUHANYZÓ; 8,027 KUKATÁROLÓ jelölésű helyiségből álló, pince megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 1. sz. alatti, 1380 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 1195/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

Pince 2

 

 1. A 933/0/A/9 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 9,001 ELKÜLÖNÍTŐ; 9,002 ORVOSI SZ.; 9,003 TORNATANÁRI IRODA; 9,004 TANÁRI ÖLTÖZŐ; 9,005 ELŐTÉR; 9,006 MOSDÓ jelölésű helyiségből álló, pince megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 2. sz. alatti, 64 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 56/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

 

Pince 3

 

 1. A 933/0/A/10 különlapon nyilvántartott, a mellékelt tervrajzon 10,001 ZUHANYZÓ; 10,002 TÁLALÓ; 10,003 ÁTVEVŐ; 10,004 ÖLTÖZŐ; 10,005 RAKTÁR; 10,006 KÉSZÉTEL SZÁLLÍTÓEDÉNY TÁROLÓ; 10,007 TAKSZER; 10,008 SZÁLLÍTÓ- ÉS FEKETE EDÉNYMOSOGATÓ; 10,009 MELEGÍTŐKONYHA; 10,01 RAKTÁR; 10,011 FEHÉR MOS.; 10,012 HULLADÉK; 10,013 MOSLÉK; 10,014 ÁTVEVŐ KÖZLEKEDŐ; 10,015 KOCSITÁROLÓ; 10,016 ELŐTÉR; 10,017 MOSDÓ jelölésű helyiségből álló, pince megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. 3. sz. alatti, 226 m2 alapterületű ingatlanhoz a közös tulajdonból 195/10000 tulajdoni hányad tartozik.

 

Tulajdonosa: 1/1 arányban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.; törzskönyvi azonosító szám: 731256).

 

 

IV.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint egyszemélyes alapító és az ingatlan tulajdonosa feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a társasház létesítése, az egyes társasházi külön tulajdonban álló ingatlanok kialakítása és azok vonatkozásában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonjoga társasház alapítás jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

 

 

V.

HASZNÁLATI RENDELKEZÉSEK

 

1.Az önálló társasház tulajdoni illetőséget megosztani, egyesíteni csak az összes tulajdonos egyhangú határozatával lehet, egyebekben a tulajdonostársak kizárólagosan rendelkeznek a tulajdonukban álló ingatlanrésszel, a jogszabályi rendelkezések, valamint a jelen alapító okirat rendelkezéseinek keretei között.

 

 1. A tulajdonostársat az egyes külön tulajdonban lévő lakásokra megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga.

 

 1. A kizárólagos tulajdonban lévő illetőségeket – az ahhoz kapcsolódó közös tulajdoni hányaddal együtt – a tulajdonostársak szabadon értékesíthetik, a többi tulajdonostársat elővásárlási jog nem illeti meg.

 

 1. A tulajdonostársak vállalják, hogy a tulajdonukban álló lakás értékesítésekor (tulajdonjog átruházáskor) az új tulajdonosokat a társasház alapítás tényéről tájékoztatják, a jelen okirat tartalmát velük ismertetik.

 

 1. A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet.

 

 1. Tulajdonostársak kötelesek a külön tulajdonban álló ingatlanokat rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésszerű használattól a többi tulajdonostárs sérelmére – valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása nélkül – egyik tulajdonos sem térhet el. A társasház tulajdonosai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kizárólagos tulajdonukba kerülő épületrészeket elvárható mértékben, a jó gazda gondosságával karbantartják, annak állagát megóvják.

 

 1. A közös tulajdonban maradó építményrészeket, berendezéseket és az építményhez tartozó telket a tulajdonostársak – a többi tulajdonostársat megillető használat sérelme, zavarása nélkül – rendeltetésszerűen használhatják, azonban egyik tulajdonostárs sem lépheti túl a közös használat vonatkozásában az okszerű szükségesség mértékét.

 

 1. A társasház tulajdonosai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös tulajdonukban maradó épületrészeket, valamint a földrészletet elvárható mértékben, a jó gazda gondosságával karbantartják, annak állagát megóvják. A közös tulajdoni részek fenntartásának költségét, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben, az egyes ingatlanrészek mindenkori tulajdonostársai közösen kötelesek viselni.

 

 1. A társasház tulajdonosai az ingatlan zöld területeit közösen használják, és annak fenntartásáról, gondozásáról, vagy egyéb módon történő hasznosításáról a tulajdonostársak közössége köteles gondoskodni, illetőleg dönteni.

 

 1. A tulajdonostárs a külön tulajdonú helyiségben építési munkákat végezhet, azonban, ha a munka valamely tulajdonostárs jogát vagy jogos érdekét sérti, be kell szerezni annak előzetes hozzájárulását.

 

 

VI.

A TÁRSASHÁZ SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

 

 1. A Társasház a szervezetének és működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg.

 

 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, módosításához és hatályon kívül helyezéséhez valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges.

 

 

VII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az alapító okirat hatálya kiterjed a társasház mindenkori tulajdonostársaira, illetőleg jogutódaira. A tulajdonostársak kötelezik magukat arra is, hogy a jelen okiratban foglaltakat nem csak maguk tartják meg, hanem az érdekkörükben eljáró személyekkel és minden további ingatlanhasználóval is megtartatják, amire nézve egymással szemben teljes kötelezettséget vállalnak.

 

 1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Társasházi tv. rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyszemélyi alapító meghatalmazza a Czudar Ügyvédi Irodát (székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 23. I/1.; képviseli: Dr. Czudar Balázs ügyvéd, kamarai azonosító szám: 36058694) a jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő jogi képviselet ellátásával az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben rögzítettek szerint teljes jogkörrel képviselje.

 

Eljáró ügyvéd teljes körűen tájékoztatta az alapítót a jogügylet jellegéről, a vonatkozó jogszabályokról – így különösen a Ptk. és a Társasházi tv. vonatkozó rendelkezéseiről –, a földhivatali eljárásról és annak szolgáltatási díjáról.

 

Alapító jelen alapító okirat aláírásával kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy a tájékoztatást tudomásul vette, kijelenti, hogy az alapító okiratban foglaltak akaratának megfelelnek, az abban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek, az okirat tartalmát részletes tényállásként elfogadja.

 

 

Jelen alapító okiratot az alapító – elolvasás és értelmezés után – mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírta.

 

 

Kelt:………………………………………….

 

                                                                                    ____________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Dr. Csőzik László polgármester
alapító, tulajdonos

 

 

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem:

Kelt:…………………………………

 

 

                                                                                    ____________________________________

Dr. Czudar Balázs ügyvéd

KASZ: 36058694

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A harmadik határozati javaslat a Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház alapításával összefüggésben létrejönnek a 933/0/A/2 meg a /7-es helyrajzi számok, ezeknek az ingyenes vagyonkezelésbe adását az Érdi Tankerületi Központ részére köznevelési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján elhatározzuk. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (2030 Érd, Burkoló u. 40.) alapításával összefüggésben létrejövő, 933/0/A/2. és 933/0/A/7. helyrajzi számokon nyilvántartásba vételre kerülő ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe adását az Érdi Tankerületi Központ részére köznevelési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt vagyonkezelésbe adásra vonatkozó ajánlat, szerződéses nyilatkozat és a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        2022. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 11 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

196/2022. (IX. 28.) határozata

 

az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (2030 Érd, Burkoló u. 40.) alapításával összefüggésben létrejövő, 933/0/A/2. és 933/0/A/7. helyrajzi számokon nyilvántartásba vételre kerülő ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (2030 Érd, Burkoló u. 40.) alapításával összefüggésben létrejövő, 933/0/A/2. és 933/0/A/7. helyrajzi számokon nyilvántartásba vételre kerülő ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe adását az Érdi Tankerületi Központ részére köznevelési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt vagyonkezelésbe adásra vonatkozó ajánlat, szerződéses nyilatkozat és a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő:       2022. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A negyedik határozati javaslat szerint a Batthyány Sportiskolánál a 18223/9/A/1 és a /3 és /5 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adását a Tankerület részére köznevelési feladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából elhatározza a Közgyűlés. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Érdi Batthyány Sportiskola Társasház (2030 Érd, Fácán köz 35.) alapításával létrejövő, 18223/9/A/1., 18223/9/A/3. és 18223/9/A/5. helyrajzi számokon nyilvántartásba vételre kerülő ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adását az Érdi Tankerületi Központ részére köznevelési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt vagyonkezelésbe adásra vonatkozó ajánlat, szerződéses nyilatkozat és a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        2022. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 11 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

197/2022. (IX. 28.) határozata

 

 

az Érdi Batthyány Sportiskola Társasház (2030 Érd, Fácán köz 35.) alapításával létrejövő, 18223/9/A/1., 18223/9/A/3. és 18223/9/A/5. helyrajzi számokon nyilvántartásba vételre kerülő ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Érdi Batthyány Sportiskola Társasház (2030 Érd, Fácán köz 35.) alapításával létrejövő, 18223/9/A/1., 18223/9/A/3. és 18223/9/A/5. helyrajzi számokon nyilvántartásba vételre kerülő ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adását az Érdi Tankerületi Központ részére köznevelési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt vagyonkezelésbe adásra vonatkozó ajánlat, szerződéses nyilatkozat és a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő:       2022. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Végül, de nem utolsósorban a Batthyány Sportiskola Társasház és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház alapítással összefüggésben létrejövő ingatlanok, mint dologösszesség ingyenes vagyonkezelésbe adása a Tankerület részére köznevelési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Érdi Batthyány Sportiskola Társasház (2030 Érd, Fácán köz 35.) és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (2030 Érd, Burkoló u. 40.) alapításával összefüggésben létrejövő, 933/0/A/1., 933/0/A/3., 933/0/A/5., 933/0/A/6., 933/0/A/8., 933/0/A/9., 18223/9/A/7., 18223/9/A/8. és 18223/9/A/9. helyrajzi számokon nyilvántartásba vételre kerülő ingatlanok mint dologösszesség ingyenes vagyonkezelésbe adását az Érdi Tankerületi Központ részére köznevelési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt vagyonkezelésbe adásra vonatkozó ajánlat, szerződéses nyilatkozat és a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        2022. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 11 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

198/2022. (IX. 28.) határozata

 

az Érdi Batthyány Sportiskola Társasház és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház alapításával összefüggésben létrejövő, 933/0/A/1., 933/0/A/3., 933/0/A/5., 933/0/A/6., 933/0/A/8., 933/0/A/9., 18223/9/A/7., 18223/9/A/8. és 18223/9/A/9. helyrajzi számokon nyilvántartásba vételre kerülő ingatlanok mint dologösszesség ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Érdi Batthyány Sportiskola Társasház (2030 Érd, Fácán köz 35.) és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (2030 Érd, Burkoló u. 40.) alapításával összefüggésben létrejövő, 933/0/A/1., 933/0/A/3., 933/0/A/5., 933/0/A/6., 933/0/A/8., 933/0/A/9., 18223/9/A/7., 18223/9/A/8. és 18223/9/A/9. helyrajzi számokon nyilvántartásba vételre kerülő ingatlanok mint dologösszesség ingyenes vagyonkezelésbe adását az Érdi Tankerületi Központ részére köznevelési közfeladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt vagyonkezelésbe adásra vonatkozó ajánlat, szerződéses nyilatkozat és a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő:       2022. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra, hogy szünet előtt a Szociális Gondozó Központot érintő előterjesztés tárgyalását vegye előre a Közgyűlés.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

199/2022. (IX. 28.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. szeptember 28-ai nyilvános ülése napirendjének módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. szeptember 28-ai nyilvános ülésének napirendjéről szóló 188/2022. (IX. 28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indításáról szóló határozat végrehajtásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester     

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításra

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester  

 

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítására

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat NÉBIH által biztosított fatermék ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az érdi 16755/1 és 16755/2 hrsz –ú, Bagoly utcai ingatlanok hasznosítására

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat pályázat kiírására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester     

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezésére

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester  

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére a 2023. évre

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester     

 

 1. Javaslat hozzájárulás megadására önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A napirend módosításáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen