Tetlák Örs alpolgármester: Két mondatot tennék hozzá, mert viszonylag részletes az előterjesztés. Egyrészt, hogy az intézmény vezetésére kiírt pályázat természetesen a megfelelő formában közzétételre került, egyetlen pályázat érkezett a pozícióra, az intézmény eddigi főigazgatója, Bárány Zsolt pályázata érkezett meg. Ezt a pályázatot a Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Szervezetével véleményeztettük, akik támogatásukról biztosították főigazgató úr pályázatát és ugyanígy tett az önkormányzatnak a bizottsága, aki a felvételi beszélgetést megtartotta. Ennek Csornainé Romhányi Judit, Tímár Istvánné, Demjén Attila képviselők, Mayer Péter főosztályvezető úr és jómagam voltunk tagjai és egyhangúlag alkalmasnak találtuk Bárány Zsolt pályázatát arra, hogy további 5 évig az intézményt vezesse. Ezért kifejezetten azt kérném és azt javasolnám, hogy a Közgyűlés is tegyen így és az I. határozati javaslatot támogassuk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ha nincs más hozzászólás, akkor a I. javaslattal kezdünk, ami Bárány Zsolt megbízatásának folytatására irányul. Ez egy titkos szavazás és minősített többséget igényel.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet alapján a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény vezetésével

  1. február 1-jétől 2028. január 31-éig

Bárány Zsoltot bízza meg.

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8.§ (3) bekezdésében, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdésében, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő egészségügyi intézmények egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek juttatásainak szabályairól szóló 24/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezésekre figyelemmel – havi bruttó 2 380 057 forintban, azaz kétmillió-háromszáznyolcvanezer-ötvenhét forintban és havi 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint összegű vezetői juttatásban állapítja meg.

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi szolgálati munkaszerződést aláírja.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

                         a munkaszerződés megkötésére – 2023. január 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja – titkos szavazással – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

304/2022. (XII. 13.) határozata

 

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázata elbírálásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet alapján a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény vezetésével

 

  1. február 1-jétől 2028. január 31-éig

 

Bárány Zsoltot bízza meg.

 

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8.§ (3) bekezdésében, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdésében, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő egészségügyi intézmények egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek juttatásainak szabályairól szóló 24/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezésekre figyelemmel – havi bruttó 2 380 057 forintban, azaz kétmillió-háromszáznyolcvanezer-ötvenhét forintban és havi 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint összegű vezetői juttatásban állapítja meg.

 

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi szolgálati munkaszerződést aláírja.

 

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

                        a munkaszerződés megkötésére – 2023. január 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: 12 igen és 4 tartózkodás mellett főigazgató urat megbíztuk újabb 5 évre, szeretnék gratulálni a Közgyűlés nevében. Jó munkát, jó egészséget kívánunk a továbbiakra nézve! Egyúttal azt is kívánom, hogy maradjon meg itt nekünk a járóbeteg-szakellátás önkormányzati fenntartásban, de erről majd később beszélni fogunk. Így okafogyottá vált a II. határozati javaslat.